Děti a AIDS

 

 

 

AGNIHOTRA

pomáhá dětem, které trpí na HIV / AIDS
 

 

 

 

Máme z této zprávy velkou radost! Agnihotra pomáhá dětem, které mají AIDS.
Agnihotra je ohňová technika, která pochází z Véd. Léčí nejen atmosféru a naše životní prostředí, ale má také velmi pozitivní vliv na lidské zdraví.

 

Dr. Ulrich Berk, předseda Německé společnosti pro Homa terapii (Deutsche Gesellschaft für Homa-Therapie) prováděl Agnihotru v Amma Center Mane v Ananata Bharatha. Ananta Bharata je nezisková organizace v Mysore (jižní Indie), která pomáhá HIV pozitivním dětem, z nichž většinu tvoří sirotci.

 

Během pokusu, který trval skoro jeden rok, se sledovalo 18 infikovaných dětí obou pohlaví. Všechny děti bydlely společně, dostávaly zdravé vegetariánské jídlo a zacházelo se s nimi s respektem. Mimo jiné se dvakrát denně prováděla Agnihotra.

 

V tomto experimentu se pro analýzu použily objektivní parametry. Děti byly pod trvalým dohledem expertního týmu, který byl složen ze zdravotnických pracovníků, psychologů a sociálních pracovníků. Údaje se začaly shromažďovat v červnu 2015 (před první Agnihotrou) a pak znovu v dubnu 2016. Během této doby prováděly děti Agnihotru. Měřené hodnoty byly: virová zátěž, CD3, CD4, RBC a počet lymfocytů. Poznámka: CD 3 a CD4 jsou základní parametry buněčné imunity.

 

 

 

Studie jasně ukázala, že léčebný plán, který se v testovacím experimentu použil, je velmi účinný. Jedná se zejména o snížení virové zátěže a zvýšení CD4, CD3 a poměry mezi těmito dvěma hodnotami. Zvýšily se i hodnoty RBC a lymfocytů, pokud je porovnáme před a po zavedení Agnihotry.


Také se výrazně zlepšil celkový zdravotní stav dětí. Předtím, než se s Agnihotrou začalo, museli kvůli závažným symptomům často v noci přicházet lékaři. To se výrazně omezilo jen na jednu nebo dvě rutinní návštěvy za měsíc. Děti kromě toho byly na začátku velmi letargické a nemohly chodit ani do několik set metrů vzdálené školy. Nyní jsou velmi aktivní, pobíhají, hrají si a užívají si život.


Vzhledem k tomu, že tento pokus přinesl velmi pozitivní výsledky, padlo rozhodnutí provést kontrolovanou studii. Pro tento účel se musí vytvořit dvě skupiny s 20 dětmi, které mají stejný zdravotní stav, žijí ve stejných podmínkách, jí stejně a mají stejnou denní rutinu (např. cvičení jógy). Jediný rozdíl je v tom, že jedna skupina bude denně provádět Agnihotru a druhá nikoliv.

 

 

 

Data (tzn. objektivní a subjektivní měření, jako jsou např. psychologické a sociální parametry) se budou shromažďovat a porovnávat po 3, 6,12 měsících. V případě, že výsledky této studie dopadnou stejně tak pozitivně jako zkušební pokus, může se i nadále zkoumat vliv Agnihotry jako prostředek k omezení infekce HIV. Tím pomoc k tomu, aby se postiženým lidem umožnil delší a zdravější život.

 

Ke stažení:

Agnihotra a děti s AIDS.pdf

 

Zdroj:

www.agnihotra.org/tag/agnihotra-and-hivaids/

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

https://www.homaterapie.cz/

Kontakt

Jan Běhůnek DiS

Facebook: Homaterapie.cz

 

 

 


 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode