Biosol

 

Gloria Biosol

Systém hnojení Biosolem se skládá z procesů, které rozkládají biologický materiál v Homa atmosféře s použitím roztoku s Agnihotra popelem a jantrou z mědi.

Biosol se může použít přímo na rostilny, jako výživa nebo do půdy, aby byla opět zdravá. Biosol je ještě lepší než vermiwash, protože organický materiál se k biologickému rozkladu uchovává 30 dnů v bio-fermntovači spolu s Agnihotra popelem. Agnihotra popel působí obzlášť pozitivně na všechny použité substance a obohacuje Biosol o stopové prvky.

 

Potřebné pomůcky

Nádrž o objemu 500 litrů, Agnihotra popel = 1 kg, Šrí jantra z mědi, 4 × kravský trus = 80 kg, 10 × čistá voda = 200 l, 0.5 × kravská moč = 10 l, 4 × vermikompost = 80 kg

Bio-fermentovač

Bio-fermentovací nádrž může mít obsah buď 500 l nebo 1000 l. Naplní se organickým materiálem, roztokem s Agnihotra popelem a vodou. Nádrž může být z tvrdého plastu nebo betonu oválného tvaru s odvzdušňovacím ventilem, s výpustí a zátkou. Po naplnění materiálem ve vhodném poměru zkontrolujte, zda je zátka utažená ve správné pozici, aby nemohl unikat žádný vzduch.

Průměr otvoru pro odvzdušňovací ventil by měl mít rozměr cca 4 cm. Kulový ventil by měl být dobře upevněn. Výpust pro tekutý Biosol by měla mít průměr cca 15 cm)a musí být umístěna tak, aby se nádrž dala snadno vyprázdnit. Víko se utěsní teflonovou páskou a dobrým lepidlem.

 

Průběh

1. Položte měděnou Šrí Jantru na dno nádrže tak, aby její obrazec směřoval vzhůru. (Šrí Jantra je geometrický obrazec vyrytý do mědi a podle starobylých znalostí, je to mocný nástroj k přitahování energie).

2. Připravte si 200 litrů roztoku s Agnihotra popelem (tj. 1 kg Agnihotra popela na 200 litrů vody). Nechte ho před použitím jeden den odstát.

3. Nabírejte 80 kg čerstvého kravského hnoje, 80 kg vermikompostu a 10 litrů kravské moči.

4. Vytvořte tři hromady kravského hnoje a vermikompostu.

5. Promíchejte jeden díl vermikompostu, jeden díl kravského hnoje, asi 3 litry kravské moči a přibližně 50 l roztoku Agnihotra popelem a to vše smíchejte do řídké směsi. To se dá udělat i mimo hlavní nádrž nebo tank. Po důkladném promíchání, přijde směs do nádrže. Před tím se ujistěte, že jsou ventily uzavřené.

6. Opakujte stejný postup s druhou částí materiálu. Dobře ho promíchejte, řídká směs přijde rovněž do nádrže.

7. Proces zopakujete potřetí, řídká směs přijde rovněž do nádrže.

8. Zbytek Agnihotra popela přidejte do nádrže a opět ho promíchejte.

 

 

Tímto způsobem je v nádrži náplň, kterou tvoří 160 kg organického materiálu + 10 litrů kravské moči + 200 litrů roztoku z Agnihotra popela. Ujistěte se, že je celá směs důkladně promíchaná. Uzavřete víko lepidlem a teflonovou páskou. Dávejte pozor, aby se během utěsňování nedostalo lepidlo do nádrže.

Každých 7 dnů otevřete vzduchový ventil, aby se vypustily plyny, které se v bio-fermentovači vytvořily. Tímto způsobem, se organický material během 30-ti dnů spolu s Agnihotra popelem, biologicky rozloží.

Po 30-ti dnech se otevře vypouštěcí ventil, aby se mohl tekutý Biosol vyčerpat. Ten se má plnit do plastových vzduchotěsných kanystrů odpovídající velikosti. Po vypuštění tekutého Biosolu, se má zbylý vlhký a pevný materiál z tanku vymačkat a použije se zbytkem tekutého Biosolu. Z použitých surovin se dá získat až 200 litrů tekutého Biosolu. K ošetření listů, se používá roztok s vodou v poměru 1:15 až do 1:20 (záleží jak je populace rostlin hustá). Tekutý Biosol může rozprašovat na jakýkoliv typ plodin, každý sedmý den. Za měsíc je potřeba asi 20 litrů na hektar.

Zbylý materiál by se měl znovu stlačit, aby se získala zbytková kapalina. Dá se zachytit až 200 litrů tekutého Biosolu. Měl by se použít k postřiku rostlin, promíchaný s vodou v poměru 1:15 nebo 1:20, v závislosti na hustotě populace rostlin.

S odstupem sedmi dnů se Biosol může stříkat na všechny druhy rostlin. Za měsíc je potřeba asi 20 litrů na hektar.

Pokud je Biosol uchován v hermeticky uzavřené nádobě, je trvanlivost je delší – až 6 měsíců. Zbytky Biosolu jsou velmi bohaté na makroživiny a měly by se smíchat s jakýmkoliv druhem organického hnojiva v poměru 1:5.

 

Další informace o HOMA ekologickém zemědělství jsou zde: homafarming.com/

Ke stažení: Hnojivo Gloria Biosol.pdf

Překlad: Jan Běhůnek DiS

 

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode