GMO

 

GMO - Ekologická časovaná boma

 

Argumenty proti GMO

 

  • Výnosy

Plodiny GMO vždy zemědělcům slibují vyšší výnosy, ne ale v následujícím případě. Jeden tříletý výzkum v 87 vesnicích v oblasti Warangal, Andra Pradéš v Indii ukázal, že bavlna, která nebyla GMO, měla o 30 % vyšší výnosy, než její (dražší) GMO alternativa. Takže nyní je všeobecně přijímané, že GMO sója má menší výnosy, než její konvenční odrůda. Vlastní zkušební testy společnosti Monsanto v roce 1992 odhalily, že firemní sója ,,Roundup Ready“ přinesla o 11,5% menší výnos. Z pozdějších výzkumů společnosti Monsanto dále vyplynulo, že GMO řepka v Austrálii měla výnos, který byl 16 % pod průměrem výnosu řepky, která nebyla GMO.

 

 

  • Náklady

GMO plodiny stojí stát a zemědělce víc peněz, než kolik přinesou. Jedna nezávislá studie z Indie se zjistila, že GMO bavlna stojí zemědělce o 10 procent víc než její konvenční varianta, což přineslo o 40% menší zisk. V letech 2001 až 2005 spáchalo v Indii víc jak 32 000 zemědělců sebevraždu. Většinou jako následek hromadění dluhů prostřednictvím neúrody.

 

  • Zvýšená spotřeba herbicidů

Spotřeba herbicidů u hlavních plodin v roce 1994 (kdy přišly GMO plodiny na trh) až do roku 2005 vzrostla víc než 15 krát. Nová generace ,,super-plevelů”, se šíří na amerických farmách. Tento plevel bude odolný vůči herbicidu z glyfosátu.

 

  • Odolnost škůdců

Místo toho, aby se závislost na pesticidech a hnojivech snížila, GMO plodiny ji naopak ještě zvyšují. Škůdci, jako je např. předivka polní si rychle vytvořila odolnost vůči jedům, které se používají u GMO plodin. V roce 2007 v Indii napadly roje červců GMO bavlnu, která byla údajně vůči škůdcům odolná.

 

  • Kontaminace

Podle článku z časopisu New Scientist, ,,už často došlo“ ke kontainaci a vzájemnému křížení GMO plodin a ostatních plodin, které GMO nejsou. Analýza ze 40-ti španělských konvenčních a ekologických farem v roce 2006 ukázala, že osm z nich, bylo kontaminováno různými GMO obilovinami. Úroda farmářů také obsahovala 12,6 % GMO plodin.

 

  • Poškození biodiversity

Zjistilo se, že plodiny GMO jsou pro biodiverzitu škodlivější, než konvenční chemické zemědělství.

 

  • Vyšší spotřeba vody

GMO plodiny spotřebují více vody, než jejich chemické protějšky.

 

  • Náchylnost k onemocnění

Na základě genetické uniformity, jsou GMO plodiny náchylnější k onemocněním také díky klimatickým extrémům.

 

  • Bezpečnostní rizika na základě nedostatku testů

I přes velké úsilí biotechnologického průmyslu, jsou spotřebitelé vůči GMO potravinám stále kritičtí. Výsledky pokusů na zvířatech v souvislosti s GMO plodinami, jsou důvodem k obavám, pokud jde o bezpečnost.

 

  • Další závislost na hnojivech a pohonných hmotách

Žádné geneticky modifikované plodiny dosud nedosáhly toho, aby k dosažení očekávaných výnosů nepotřebovaly žádná chemická hnojiva. Svět čelí dvěma výzvám současně, změně klimatu a ropnému zlomu. Proto se bude muset brzy změnit pohled na to, co se zemědělství týká. GMO plodiny, budou brzy vypadat jako pozůstatek zastaralých metod.

 

GMO znamená biologické znečištění

 

Zdroj: Homa Farming Manual www.homatherapyindia.com/content/homa-farming-manual

Další informace o HOMA ekologickém zemědělství jsou zde: homafarming.com/

Aktuální informace k problematice GMO: www.nwoo.org/?s=gmo

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode