Mikroorganismy z kravského hnoje způsobují lidem pocit štěstí

 

Bakterie, která se vyskytuje v kravském trusu, pomáhá proti depresi. Náhodou na to přišli britští vědci. Předchozí studie ukázaly, že příjem umrtvených mikrobů Mycobacterium vaccae může posílit imunitní systém člověka.

Předpokládá se, že Vacca bakterie by mohly být účinnou zbraní proti rakovině. Onkoložka Mary O'Brien z Royal Marsden Hospital v Londýně proto svým pacientům s rakovinou plic podala umrtvené Vacca bakterie. Pokus ale nebyl úspěšný: Nádory dál pokračovaly v růstu a neprokázal se žádný účinek, který by prodlužoval život. Bylo však nápadné, že se výrazně zlepšily duševní schopnosti a nálada pacientů.

O tomto překvapivém zjištění se dozvěděl Chris Lowry z Bristolské univerzity. Zkusil umrtvené Vacca bakterie aplikovat pod kůži pokusným myším. Již za krátkou dobu se zdálo, že jsou zvířata šťastnější. Myši projevovaly dobrou náladu a sotva vykazovaly stresové reakce. Prostě pobíhaly kolem.

U šťastných myší vědci zjistili zvýšenou hladinu cytokinů. Na jedné straně hrají důležitou roli při imunologické reakci těla, kdy většinou posilují imunitu organismu a také inhibují. Na druhou stranu cytosiny působí rovněž na mozek. Přimějí neurony z Nucleus raphedorsalis k tomu, aby vyprodukovaly serotonin.

 

 

Lowry ukázal, jak tato látka dojde do pocitového centra v mozku, do limbického systému. Tam se projeví její účinek: lidé nebo myši zažívají pocity štěstí. Mezi imunitním systémem a mozkem zřejmě existuje úzká a vzájemná interakce. ,,Zdá se, že bakterie je schopná nastolit nejen rovnováhu v imunitním systému, ale i stimulovat produkci serotoninu v mozku“ řekl Lowry.

Nedostatek serotoninu je jeden z důvodů pro vznik deprese. Z výsledku výzkumu vyplývá možnost, bojovat proti depresi pomocí očkování. Nabízí se také vysvětlení, proč se deprese, astma a alergie vyskytují stále častěji. Již dlouhou dobu se ví, že nadměrná hygiena u dětí může vést k nedostatku kontaktu s bakteriemi, což opět může vést k astmatu a alergii. Lékaři se teď obávají toho, že ohledně deprese se jedná o stejný případ.

 

Autor: Claudia Borchard | 23.04.2007

Zdroj: www.welt.de/wissenschaft/article827839/Mikroben-aus-dem-Kuhmist-machen-Menschen-gluecklich.html

 

 

Je vědecky prokázané, že znečištěnou vodu lze vyčistit pomocí ,,Agnihotry“

 

Někdo odmítá uznat sílu ,,Jadžny“. Prokáže však stejnou opatrnost při předložení důkazů založených na vědeckém výzkumu? (Jadžna - odborný termín pro ohňové techniky podle Véd)

 

Pune (Maharashtra): Je vědecky dokázané, že ,,Agnihotra“ pomáhá zneutralizovat nejen znečištěné ovzduší, ale také znečištěnou vodu. Popel získaný z ,,Agnihotry“ se promíchal se znečištěnou vodou z řeky Mula – Mutha. Zjistilo se, že salinita vody se snížila o 80%. Popel má totiž antimikrobiální vlastnosti které prokázaly, že ,,Agnihotra“ je užitečná pro čištění vody. (Využije stát Maharashtra a centrální vláda výsledky tohoto experimentu na čištění indických řek? Na to se ptá editor, Dainik Sanátan Prabhat). International Journal of Agriculture Science and Research (IJASR), což je mezinárodní časopis pro vědu a výkum v zemědělství tento experiment vzal na vědomí. Výzkum provedl Pranay Abhang a Manasi Patil pod vedením Dr. Pramod Moghe, zasloužilého vědce z Národního chemické laboratoře (NCL). ,,Agnihotra“ se prováděla na Biotechnologické katedře Fergusson College a ve škole Ramanbaug.

 

Šrí Pranay Abhang řekl: ,,Čerstvý popel z ,,Agnihotry“ byl přidán do nádoby, ve které bylo 500 ml znečištěné říční vody. Později byla voda analyzována a zjistilo se, že došlo k 80 % snížení slanosti. Experimenty s ,,Agnihotrou“ prokázaly dobré výsledky i na růst plodin a klíčení semen. Dvě stejně velké sazenice stromku se stejným počtem listů, se pěstovaly ve dvou různých místnostech, kde byl dostatek slunečního záření a stejné množství vody. V jedné místnosti se prováděla ,,Agnihotra“. Zjistilo se, že stromek v této místnosti rostl lépe. Studie porovnávala účinky ,,Agnihotry“, během které se mantra zpívala a účinky ,,Agnihotry“, během které se mantra nezpívala. Prokázalo se, že ,,Agnihotra“ se zpíváním manter má lepší účinky na růst stromku. Obsah škodlivin, jako je oxid siřičitý a oxid dusičitý se v důsledku ,,Agnihotry“ snížil o 90% a v atmosféře se rovněž zneutralizovaly bakterie a choroboplodné zárodky.“

 

Šrí Abhang vyjádřil svůj zájem pokračovat ve výzkumu ,,Agnihotry“ i v budoucnu a zároveň své znepokojení nad nedostatkem finančních prostředků na provádění výzkumu védské vědy a jejích konceptů.

 

Zdroj: Dainik Sanátan Prabhat, 28.4.2015

Worldhindunews.com: https://www.worldhindunews.com/2015/04/28/43242/its-scientifically-proved-that-water-pollution-can-be-controlled-through-agnihotra/

 

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS

Facebook: Homaterapie.cz

 

 

 


 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode