Správné pomůcky

 

 

 

 

 


Odhalené znalosti by se neměly měnit

 

 

Žijeme v čase změn. Týká se to i starých znalostí, které se přehodnocují, mění a přizpůsobují. V zásadě se jedná o vítaný vývoj, ale je třeba rozlišovat mezi vynálezy a odhalenými (zjevenými) znalostmi. V druhém případě vede každá změna ke ztrátě!

 

Pokud se vrátíme do historie, tak existují pravdy, které jsou platné dnes stejně jako před tisíci lety. Například desatero přikázání, které se zjevilo Mojžíšovi je stejně důležité dnes, jako tehdy. Tvrdí se, že ohňové techniky jsou tak staré, že nám byly předány při stvoření. Jakmile se rozšířily po celém světě, z generace na generaci se změnily a zdegradovaly tak, až z nich zbyla krvavá masová oběť. K potlačení takového vývoje byla nezbytná práce proroků a božích poslů.

 

 

Pro dnešní dobu byla v čisté podobě oživena ohňová technika Agnihotra. Agnihotra byla zjevena božímu poslovi (Kalki Avatar) takovým způsobem, který představuje maximální pomoc na problémy současné doby. Obřad může provádět kdokoliv a je zcela jednoduchý. To je samo o sobě celkem konzistentní.

 

Jsme zvyklí věci měnit. Naše věda žije ze změn. Něco se vymyslí, změ, vylepší ... dokud se nezíská zdánlivě dokonalý výrobek. Tento známý a zaběhnutý přístup se však nehodí k odhaleným znalostem. V takových znalostech se dá jen bádat nebo se je snažit stále víc pochopit. Čím víc se tím člověk zabývá, tím víc odhaluje genialitu, která je ukrytá v pozadí.

 

K dnešním úkolům patří nejen šíření Agnihotry, ale také pravu, pokud se provádí nesprávně. V průběhu času se změnilo, zkomplikovalo a údajně ,,vylepšilo“ nejen ústní, ale také písemné podání této techniky.

 

Nyní jsou dokonce k dispozici zkreslené nebo zfalšované mantry na CD. Pokud se osloví zodpovědné osoby, obvykle mají jen málo pochopení. Často si myslí, že obřad se změnil jen trochu. Namísto rýže se používá špalda, namísto ghí zase olej nebo kokosový tuk. Jiní zpívají celou mantru 3 x nebo používají úplně jinou mantru. Někdo zase doporučuje nákup nákladných předmětů, které mají stát poblíž nebo při obřadu a cosi vyvolávají. Další zase obřad provádí bez náležitého respektu během rozhovoru o zbytečnostech, který je jen krátce přerušen příslušnou mantrou. To všechno odporuje základní myšlence Agnihotry, což je nezištná služba. Každý kdo tak činí, by si měl uvědomit, že takové chování vede k zániku této jedinečné ohňové techniky! Každý si něco změní nebo přizpůsobí a obřad tak přestává fungovat.

 

Agnihotru předávejte dál zodpovědně tak, jak byla původně odhalena! Svět Agnihotru potřebuje, ale jen správně provedená, mu může pomoci.


 

Zdroj: časopis Agnihotra-Aktuell-2014-01.pdf

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode