Závislost

Homa terapie a drogová závislost

 

Bezprostředním cílem každého programu, který léčí závislosti na drogách, je zlomit psychickou závislost na droze. Pokud s tím takový člověk chce přestat, nucená abstinence v kontrolovaném prostředí může být dobrým začátkem. Pokud taková vůle chybí, vzniká víc odporu a objeví se bolestivé abstinenční příznaky. V obou případech se musí najít východisko k posílení vůle s drogou přestat. Pokud mluvíme o motivaci, pak je ve hře faktor mysli. Prostřednictvím Homa terapie obdrží mysl lidí pomoc, která podpoří jejich motivaci. To se stane prostřednictvím fyzikálního procesu, který spočívá v ohni v měděné pyramidě. Takový program se dá použít buď samostatně, nebo společně s jiným léčebným programem, který neobsahuje substituci, tedy náhradu jedné drogy jinou drogou.

Homa terapie ošetří lidskou mysl jako jemnou látku. To znamená, že změnou ve fyzickém okolí se dá mysl pozitivně formovat. Homa terapie využívá velmi léčivých energií, jako jsou třeba přírodní rytmy východu a západu Slunce, úplněk a novoluní atd. Dále nástroje k harmonizování energií pomocí ohně v měděné pyramidě, kterému se říká Agnihotra a dalších Homa ohňů. V Homa terapii nejsou zapotřebí žádné léky, které by drogy nahradily.

 

 

Ve všech psychoterapeutických přístupech v rehabilitačním programu musíme zohlednit následující body:

 • Překonání fyzické závislosti.

 • Překonání psychické závislosti i v případě, že nemocný tyto symptomy nevykazuje.

 • Rebelující chování na hranici agrese, které se objeví před terapií nebo v jejím průběhu.

 • Zmírnění či odstranění bolestivých abstinenčních příznaků.

 • Vědomý tlak oddávat se fantaziím a příjemným stavům při braní drog.

 • Eliminování stavu emoční nejistoty, vedení ke zdravějšímu životnímu stylu a lepším návykům v životě.

 • Pomoc při sociální interakci, zvýšení pracovní výkonnosti

 • Podpora drogově závislého, aby mohl stát na vlastních nohách. Ukotvení nových vzorců chování a navozování stavu lásky ke všem a ke všemu

 

Podmínky k dosažení výše uvedených aspektů nejsou příznivé.

Například:

 • Drogově závislí většinou pocházejí z rozvrácených rodin, chybí jim vzdělání atd.

 • Nedostatek prostředků a stejně tak vyškoleného personálu s ohledem k tomu, jak se drogová problematika celosvětově rozšířila.

 • Znečistěná atmosféra vytváří extrémní tlak na lidskou mysl. To vede ke starostem, napětí, zlobě, nejistotě a hádkám - v rodinách, které jsou jinak normální.

Drogy a obchodníci s drogami se rozšířili do všech společenských vrstev, bez ohledu na příjmovou nebo věkovou skupinu.

Užívání drog, ať už přímo nebo nepřímo, vede k větší náchylnosti (také skrz násilí, sex, atd.) k nemocem.

Ve společnosti, ve které je všechno dovolené, panuje ohledně etických norem, ať už opravdových nebo pokryteckých, zmatek. Homa terapie zkouší tento trend zastavit a obrátit zpět k morálnímu způsobu života.

Násilí a strach dnes prostupuje celou společnost.

Zvyšuje se výskyt nemocí atd.

Možná si to nedokážeme připustit, ale v běžné společnosti je prakticky každý člověk tak či onak ´závislý´ nebo se na tom v jiné formě spolupodílí. Ovládají ho zažité vzorce chování, které jsou destruktivní. Je obětí svého hněvu, vlastní chamtivosti, chtění, závisti, požitků, pokušení, pýchy atd. Žene se doslova jako osel za mrkví a prožívá tak iluzorní slasti hořko-sladkého ovoce, které mu život nabízí. Takovým i dalším lidem je určena věta slavných světců a mudrců: ,,Miluj bližního svého jako sebe samého." A hovoříme-li o lásce, už s ní vlastně pracujeme.

Ajurvéda je starobylá věda o životě, která tvrdí, že nemoci, které se objeví ve fyzickém těle, mají pravděpodobně příčinu v myšlenkových vzorcích člověka a jeho mysli. Pokud se mysl vytrénuje tak, aby na vše neustále reagovala s láskou, pak se podpoří utváření zdravých životních postojů. Získat nové postoje, a tím nahradit staré destruktivní postoje, bude jednodušší. Velmi se doporučuje ošetření mysli, ať už ošetření medikamenty nebo bez nich.

V programu Homa terapie proti drogové závislosti se využívá nejvíce pomoc přírodních rytmů a jejich působení na lidskou mysl a rovněž možnosti, které nabízí vliv Agnihotra ohně v měděné pyramidě, který nově formuje atomy mysli a pomáhá ji naplnit láskou. Role terapeuta je zde minimalizována. Obřad Agnihotra ohně v měděné pyramidě, který zabere jen několik minut denně při východu a západu Slunce, způsobuje pozitivní změnu atmosféry. Takové atmosféra pomáhá změnit mysl lidí, kteří se v ní nacházejí. Pacient musí do takové atmosféry jen přijít a napětí v jeho mysli a jeho strachy během chvilky automaticky zmizí a motivuje ho to změnit se. Tímto způsobem se dá najednou ošetřit skupina lidí a to prakticky zadarmo.

V každé jiné terapii je nejdůležitější osoba terapeuta. Pokud se terapeut sám nachází v problematickém psychickém rozpoložení, pak to extrémně ovlivní jeho terapii. Metodu Homa terapie může s ohněm v měděné pyramidě provozovat prakticky každý a účinek je jistý. Největší díl práce udělá sama příroda, což je velká pomoc. S ošetřením pomocí Homa terapie pacient udělá velký pokrok směrem k uzdravení, zvláště v případech rehabilitace po překonání fyzické závislosti

Stovky lidí na všech kontinentech již pocítily výhody tohoto typu domácí léčby. Výdaje z veřejných prostředků tak budou nadbytečné.

 

Homa terapie a léčení drogové závislosti: www.homahealth.com/category/homa-health-testimonies/drug-addiction

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
341 01 Horažďovice

+420 732 445 320
Skype nebo WhatsApp

https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode