Voda

 

Úryvek z knihy: Homaterapie - naše poslední šance, kapitola 11

 

Pozemské vodní zdroje přestávají být schopné zachytit dostatečné množství slunečního záření, což má za následek úhyn života v mořích a vzniká nerovnováha v přírodě. Ve svých konečných důsledcích to vede k přírodním katastrofám, jako jsou povodně nebo zemětřesení.

Vodní zdroje jsou znečištěné už i v oblastech, kde se nevyskytuje průmysl. Na mnoha místech je už nyní voda jedovatá.

Chemické analýzy odhalují určité množství polojedovatých substancí ve vodě. Příčinou je znečištěné životní prostředí.

Prakticky na celém světě dnes musí být voda upravována, aby byla pitná. Ještě nedávné zdroje pitné vody jsou dnes již většinou kaluže špíny.

Znečištěná voda se nyní vyskytuje všude, v chudých i bohatých zemích. Prakticky žádná voda dnes není pitná. Možná již brzy si budeme muset kupovat svá soukromá čisticí zařízení. Měděná pyramida pro provozování Agnihotry je také takovou čisticí soupravou, vyladěnou na biorytmus východu a západu Slunce.

Podmořská turbulence ve vodách Tichého oceánu, kterou zatím vědci nedokážou vysvětlit, vytváří něco jako podmořský tunel, který mění přirozené poměry. I tohle je možná důsledek našeho způsobu rabování přírodních zdrojů. I za tohle budeme muset jednou zaplatit.

Při každém dešti spadne na povrch Země více špíny.

 

´Špinavější´ je i lidská mysl. I zde by mohlo pomoci léčení prostřednictvím Jadžny.

 

Homa terapie a popel z Agnihotry dokáží velmi efektivně vodu vyčistit.

 

Agnihotra a kvalita vody

 

a) Z mnoha zpráv vyplývá, že se kvalita vody může výrazně zlepšit tím, pokud se v blízkosti vodního zdroje pravidelně provádí Agnihotra a do vody se přidává popel z Agnihotry. U vody, která nebyla pitná, v jednom případě klesla hodnota pH z 9,5 na 7,2 a obsah soli z 1150 ppm na 720 ppm.

Zpráva: www.homatherapy.org/content/agnihotra-ash-and-alkaline-water

 

 

Na jedné farmě úřady vodní zdroj uzavřely s tím, že voda není vhodná ani pro zvířata. Po dvou měsících praktikování Homy a přidávání Agnihotra popela do vody se provedla další kontrola. Výsledek byl překvapující, zdroj měl kvalitní pitnou vodu: www.agnihotra.com.au/homa-water/

b) Prostřednictvím jednoduchého experimentu se o tom můžete přesvědčit sami: vezměte nádobu naplněnou hnijící vodou a dejte do ní trochu Agnihotra popela. Během několika dní je voda opět čirá a nepříjemný zápach zmizí.

c) Další experiment provedl polský Ústav pro životní prostředí a biologii. Ten ukázal, že přidáním Agnihotra popela do vody s trochou tlejícího rostlinného materiálu se užitečné mikroorganismy rozmnožují mnohem lépe, než při kontrolním pokusu (bez Agnihotra popela).

 

Arzén

 

Vyčištění kontaminované vody arzenem prostřednictvím HOMA terapie (Agnihotra)

Zpráva od Bruce Johnson, Tapovan, Indie

 

Během roku 1992 jsem spolupracoval s Dr. Isabel Bellamy, která farmřila v Darling Downs v Queenslandu. Na farmě byl problém s vysokou úrovní arzénu v podzemní vodě na celém území farmy.

V potoce, který farmou protékal byly naměřeny vysoké hodnoty arzenu, který měl vliv na pitnou vodu pro lidi a zvířata.

Dr. Isabel Bellamy dostala doporučení, aby zkusila použít Agnihotra popel a denně praktikovala Agnihotra oheň po dobu dvou měsíců.

Začala tedy Agnihotru provádět každý den. Do místa, kde potok pramenil, každý týden přidala půl sklenice Agnihotra popela.

Na začátku experimentu bylo znečištění v nejhorším možném stavu, což se otestovalo radionikou.
Voda byla každý týden stále čistší.
Po uplynutí dvouměsíční zkušební doby byla voda úplně čistá.

Zdroj: www.homa1.com/print/HomaHealthNewsletter50.pdf

 

 

Vědecký pokus účinků energetického pole Agnihotry na čištění vody provedl Dr. Ulrich Berk:

nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/32028/1/IJTK%201%281%29%2063-68.pdf

 

Pokus asistujícího profesora ze Sanghvi Institute of Management and Science Indore, Indie:

www.homatherapy.org/content/effect-agnihotra-ash-impurities-drinking-water

Kontakt

Jan Běhůnek DiS

Facebook: Homaterapie.cz

 

 

 


 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode