Voda

 

a) Z mnoha zpráv vyplývá, že se kvalita vody může výrazně zlepšit tím, pokud se v blízkosti vodního zdroje pravidelně provádí Agnihotra a do vody se přidává popel z Agnihotry. U vody, která nebyla pitná, v jednom případě klesla hodnota pH z 9,5 na 7,2 a obsah soli z 1150 ppm na 720 ppm.

Zpráva: www.homatherapy.org/content/agnihotra-ash-and-alkaline-water

 

 

Na jedné farmě úřady vodní zdroj uzavřely s tím, že voda není vhodná ani pro zvířata. Po dvou měsících praktikování Homy a přidávání Agnihotra popela do vody se provedla další kontrola. Výsledek byl překvapující, zdroj měl kvalitní pitnou vodu: www.agnihotra.com.au/homa-water/

b) Prostřednictvím jednoduchého experimentu se o tom můžete přesvědčit sami: vezměte nádobu naplněnou hnijící vodou a dejte do ní trochu Agnihotra popela. Během několika dní je voda opět čirá a nepříjemný zápach zmizí.

c) Další experiment provedl polský Ústav pro životní prostředí a biologii. Ten ukázal, že přidáním Agnihotra popela do vody s trochou tlejícího rostlinného materiálu se užitečné mikroorganismy rozmnožují mnohem lépe, než při kontrolním pokusu (bez Agnihotra popela).

 

Arzén

 

Vyčištění kontaminované vody arzenem prostřednictvím HOMA terapie (Agnihotra)

Zpráva od Bruce Johnson, Tapovan, Indie

 

Během roku 1992 jsem spolupracoval s Dr. Isabel Bellamy, která farmřila v Darling Downs v Queenslandu. Na farmě byl problém s vysokou úrovní arzénu v podzemní vodě na celém území farmy.

V potoce, který farmou protékal byly naměřeny vysoké hodnoty arzenu, který měl vliv na pitnou vodu pro lidi a zvířata.

Dr. Isabel Bellamy dostala doporučení, aby zkusila použít Agnihotra popel a denně praktikovala Agnihotra oheň po dobu dvou měsíců.

Začala tedy Agnihotru provádět každý den. Do místa, kde potok pramenil, každý týden přidala půl sklenice Agnihotra popela.

Na začátku experimentu bylo znečištění v nejhorším možném stavu, což se otestovalo radionikou.
Voda byla každý týden stále čistší.
Po uplynutí dvouměsíční zkušební doby byla voda úplně čistá.

Zdroj: www.homa1.com/print/HomaHealthNewsletter50.pdf

 

 

Vědecký pokus účinků energetického pole Agnihotry na čištění vody provedl Dr. Ulrich Berk:

nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/32028/1/IJTK%201%281%29%2063-68.pdf

 

Pokus asistujícího profesora ze Sanghvi Institute of Management and Science Indore, Indie:

www.homatherapy.org/content/effect-agnihotra-ash-impurities-drinking-water