Je vědecky prokázané, že znečištěnou vodu lze vyčistit pomocí ,,Agnihotry“

 

Někdo odmítá uznat sílu ,,Jadžny“. Prokáže však stejnou opatrnost při předložení důkazů založených na vědeckém výzkumu? (Jadžna nebo také Homa - odborný termín pro ohňové techniky podle Véd)

Pune (Maharashtra): Je vědecky dokázané, že ,,Agnihotra“ pomáhá zneutralizovat nejen znečištěné ovzduší, ale také znečištěnou vodu. Popel získaný z ,,Agnihotry“ se promíchal se znečištěnou vodou z řeky Mula – Mutha. Zjistilo se, že salinita vody se snížila o 80%. Popel má totiž antimikrobiální vlastnosti které prokázaly, že ,,Agnihotra“ je užitečná pro čištění vody. (Využije stát Maharashtra a centrální vláda výsledky tohoto experimentu na čištění indických řek? Na to se ptá editor, Dainik Sanátan Prabhat). International Journal of Agriculture Science and Research (IJASR), což je mezinárodní časopis pro vědu a výkum v zemědělství tento experiment vzal na vědomí. Výzkum provedl Pranay Abhang a Manasi Patil pod vedením Dr. Pramod Moghe, zasloužilého vědce z Národního chemické laboratoře (NCL). ,,Agnihotra“ se prováděla na Biotechnologické katedře Fergusson College a ve škole Ramanbaug.

Šrí Pranay Abhang řekl: ,,Čerstvý popel z ,,Agnihotry“ byl přidán do nádoby, ve které bylo 500 ml znečištěné říční vody. Později byla voda analyzována a zjistilo se, že došlo k 80 % snížení slanosti. Experimenty s ,,Agnihotrou“ prokázaly dobré výsledky i na růst plodin a klíčení semen. Dvě stejně velké sazenice stromku se stejným počtem listů, se pěstovaly ve dvou různých místnostech, kde byl dostatek slunečního záření a stejné množství vody. V jedné místnosti se prováděla ,,Agnihotra“. Zjistilo se, že stromek v této místnosti rostl lépe. Studie porovnávala účinky ,,Agnihotry“, během které se mantra zpívala a účinky ,,Agnihotry“, během které se mantra nezpívala. Prokázalo se, že ,,Agnihotra“ se zpíváním manter má lepší účinky na růst stromku. Obsah škodlivin, jako je oxid siřičitý a oxid dusičitý se v důsledku ,,Agnihotry“ snížil o 90% a v atmosféře se rovněž zneutralizovaly bakterie a choroboplodné zárodky.“

Šrí Abhang vyjádřil svůj zájem pokračovat ve výzkumu ,,Agnihotry“ i v budoucnu a zároveň své znepokojení nad nedostatkem finančních prostředků na provádění výzkumu védské vědy a jejích konceptů.

 

Zdroj: Dainik Sanátan Prabhat, 28.4.2015

Worldhindunews.com: https://www.worldhindunews.com/2015/04/28/43242/its-scientifically-proved-that-water-pollution-can-be-controlled-through-agnihotra/

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode