Původ

 

 

 

Agnihotra a Védy

Védy jsou považované za nejstarší známý poklad vědění a obsahují první zjevení, které byly předány lidstvu. Někdy se jim také říká Šrutis, což znamená něco v tom smyslu: ,,To, co bylo slyšeno“. ,,Rišijové“ tedy mudrcové, toto vědění uslyšeli a ústně ho předávali dál, až bylo zaznamenané do písemné formy.

 

Slovo Védy pochází ze sanskrtu a kořen ,,Vid“ znamená vědění. Védy byly zprostředkované a sepsané v sanskrtu. Moudrost Véd prochází všemi civilizacemi. Od jejich vzniku uplynulo již mnoho věků, Země se třásla a celé kontinenty se přemístily a rozdělily. Lidstvo se rozšířilo na všechny kontinenty.

 

Sanskrt a Védy jsou společným dědictvím celého lidstva. Védy přinášejí světlo do všech aspektů stvoření. Popisují různé druhy energií a také popisují návod k harmonickému působení těchto energií. Cílem je mír a prosperita na Zemi. Ukazují nám cestu k osvobození od utrpení a strádání, a cestu k vlastní seberealizaci. Ve Védách jsou hluboká tajemství o všech procesech v celém kosmu.

 

Védy mimo jiné pojednávají o různých vědních oborech, jako je historie lidstva, etymologie, klimatologie, biologie, biogenetika, fyzika, medicína (Ayurvéda), astronomie, astrologie, nejrůznější způsoby poznání, znalosti jógy, jakož i poznatky o základních elementech a mnoho dalšího. Védy jsou rozdělené do čtyř velkých knih: Rig Veda, Yajur Veda (čti džaur), Sama Veda a Atharva Veda. Dokonalý řád, který se projevuje v lidském organismu a v celém vesmíru vychází ze zákonitostí, které jsou předmětem moderního vědeckého výzkumu více než 150 let.

 

Základní vhledy do starověké literatury vedly k objevu, že zákonitosti které člení lidskou mysl a tělo jsou stejné povahy, jako slabiky, verše, kapitoly a knihy, které člení védskou literaturu. Všechny části, orgány a soustavy orgánů lidského těla, zejména různé části nervového systému, podle jejich zaměření ve struktuře a funkci, souhlasí jedna ku jedné s 27 oddíly védské literatury. Nebeské zjevení Véd se projevuje v lidské existenci na Zemi. Ten, kdo žije v souladu s těmito zásadami, vytváří harmonii, prosperitu a mír.

 

Védská věda o vibracích nabízí množství podnětů, které spolu s ohňovými technikami a mantrami, mohou mít vliv na mysl a životní energii (prána). Pomocí některých spojení slov, se dá vyvolat specifický vliv na atmosféru, což má opět vliv na mysl a pránu. Vyslovení zvláštních manter ve spojení s očistnými védskými ohňovými technikami kterým se říká Homa, má pozitivní vliv na mysl.

Védy hovoří o třech světech, kterým se říká Triloka - Bhuu, Bhuwah a Swah. (píše se i takto: Bhūh, Bhuvah, Svah). Bhuu je naše planeta Země, Bhuwah označuje atmosféru a Swah popisuje svět, který se nachází nad tím. Příčina všech hmotných tužeb se nachází v těchto třech oblastech (Trilokas). Védy zmiňují metodu, jak se tyto tři lóky mohou čistit, což vede k všeobecnému míru a prosperitě. Taková metoda se nazývá ,,Jadžna“ (píše se rovněž jako Yadnya, Yajnya – védické ohňové techniky). Védy říkají, že čištění těchto tří lók (trilokas) má přímý vztah k lidskému štěstí. Štěstí je stav mysli, který bude o to dokonalejší, čím víc se mysl zbaví napětí, které způsobuje neklid.

Esencí Véd je Pětidílná stezka, která reprezentuje věčné náboženské principy - Satya Dharma. Pětidílná stezka zahrnuje techniky a disciplíny, které jsou vhodné k překonání všech obtíží, se kterými se lidé potýkají ve svých životech.

Védické zpěvy – světové kulturní dědictví

Mantry, které se zpívají během Agnihotry nebo při jiných Jadžnách, jsou součástí starých védských zpěvů starých tisíce let. V roce 2003 přijalo tento souhrn mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO a v roce 2003 ho zahrnulo do seznamu nemateriálního kulturního dědictví (www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00062).


Zdroj: https://www.homa-hof-heiligenberg.de/védy

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS,  https://www.homaterapie.cz/

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
341 01 Horažďovice

+420 732 445 320
Skype nebo WhatsApp

https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode