Kniha

 

 

Homa terapie

Naše poslední naděje

Vasant V. Paranjpe

 

překlad: Vlastimil Marek, Jan Běhůnek DiS

ke stažení zde: Homa terapie - naše poslední naděje.pdf

 

 

Obsah

 

 

Úvod                                                                 

Co je to Homa terapie?                                       

Agnihotra, základní Homa                                     

Víc o Agnihotře                                                  

Jadžna, velká pomoc na materiální úrovni               

Jadžny ke zvláštním účelům                                 

Homa terapie v zemědělství                                 

Homa terapie v zemědělství - praxe                       

Navrhované vědecké experimenty                          

Agnihotra medicína                                               

Homa terapie a drogová závislost                               

Nová dimenze Agnihotry                                      

Rezonance

Varování vládám a vědcům

Mantry

Pětidílná stezka ke šťastnému životu

Závěr

 

 

Autor knihy Vasant V. Paranjpe

 

Úvod

 

Doba technologií už odešla. Potřebujeme se obrátit k supertechnologii, aby

nás ochránila, před nebezpečím rozsáhlého znečištění životního prostředí, které jsme jako lidé vytvořili. Vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme a půda, na které farmaříme, to všechno je dnes otrávené.

Mnozí vědci, lékaři a psychologové dnes mění své názory a začínají uvažovat holisticky, v souvislostech. Všeobecně v tomto směru vede fyzika, která jde příkladem ostatním vědám. Kvantový skok, který fyzika udělala, není v ostatních oborech ještě vidět. Když před několika lety fyzici začali uvažovat o vesmíru, ovlivněném svým pozorovatelem, učinili vlastně obrovský krok do minulosti, dlouhý několik tisíc let. Nemohli nezjistit, že zde existuje zlatý důl vědění, zvaný Védy, nejstarší známé spisy lidstva. Terapie Homa vychází přímo z Véd.

Možná budeme muset nově přezkoumat naše teorie o stvoření a vzniku vesmíru a akceptovat docela jinou životní zkušenosti a zážitky, než jakou ´vědeckými´ pojmy a termíny naše věda ještě nedokáže vysvětlit. Prastaré vědění říká, že lidská mysl je velmi jemná hmota a je možné ji formovat materiálními prostředky, jako je Homa terapie. Stejně tak potraviny, které pěstujeme, mohou být prostoupené určitým kvalitami, prostřednictvím Homa terapie. Hovoří-li tedy dnes fyzika o vesmíru, který je ovlivněný svým pozorovatelem, dříve či později bude muset začít počítat i s dalšími možnostmi mysli, jak je zmiňují posvátné texty. Také v zemědělské výrobě budou muset vědci uvažovat o docela jiných způsobech, jak pěstovat zdravé plodiny, jak to uvádí Védy.

Počítače dnes dokážou analyzovat některé funkce mozku, které nikdy před tím nezaznamenaly. Celá řada vědeckých hypotéz ukazuje na nové oblasti bádání a analýzu lidí na nové jemnohmotné úrovni. Pokud se to všechno vědcům přenese do srozumitelné řeči, porozumí tomu, co zdůrazňovali už staří mistři a proroci: že nemůže být zpochybněna existence člověka, mimo materiální úroveň. Dá se jít ještě o krok dál říct, že mezi tím, co je ´materiální´ a ´spirituální´, není rozdíl. Tento rozdíl, je vytvářený pouze lidskou myslí. Chceme objasnit to, že když použijeme slovo ´spirituální´, tak máme na mysli něco jiného, co se v současnosti rozumí pod pojmem ´náboženský´.

Tak zvaný ´náboženský´ aspekt, se může u každého člověka lišit. Ale spirituální povaha člověka je u všech stejná.

Proces, ve kterém se nyní nachází vědecké myšlení, neodvratně směřuje k posílení holistického a sjednocujícího názoru na Stvoření. To, co nazýváme ´myšlenkou´, se pak může stát předmětem. Možná by pak pro vědce bylo lehčí pochopit, jak Homa terapie působí. Lidé v Evropě, v Jižní a Severní Americe jsou svědky vynikajících výsledků Homa terapie a nazývají to ´zázrakem´. Když vědci porozumí zákonům, které jsou za těmito výsledky, už to nebudou nazývat ´zázrakem´. Vědci si pomalu uvědomují, že existují různé změny tak jemných energií, že je s našimi přístroji nedokážeme zaznamenat. Popřít jejich existenci je jeden způsob. Jiný způsob, je uznat hranici lidského intelektu, do té doby, než se objeví nová forma vnímání. Vědecký přístup, přijde až nakonec.

Základním nástrojem Homa terapie je Agnihotra, oheň spalovaný v měděné pyramidě a vyladěný na přírodní rytmy východu či západu Slunce. Působí na normální, ideální stav hmoty a na jiné úrovni způsobí transformaci. Tento oheň produkuje z obyčejné hmoty, hmotu ideální a transformuje ji na různých úrovních energie. Dnešní věda se ještě pohybuje ve tmě, co se týká zákonů energie; blíží se ale den, kdy se vědcům zjeví světlo tohoto poznání. Na tomto poznání Homa terapie stojí.

Slovo ´terapie´ se vztahuje k léčení: Homa terapie znamená léčení prostřednictvím léčebného působení Homa ohně na atmosféru. Metody popsané v této knize, které harmonizují energetické cykly planety, jsou jednoduché, snadno proveditelné a neuvěřitelně laciné. Ať už byly použité kdekoliv, přinesly vždy vynikající výsledky.

Někteří vědci ve východní Evropě začali testovat základní prostředek Homa terapie, tedy Agnihotra oheň, a zjistili velmi zajímavé věci. Ale vědec musí poskytnout teorii pro fenomény, které popisuje. Jeden vědec, k této situaci poskytnul svůj komentář:

,,Chemické reakce, které v Homa terapii při Agnihotra obřadu probíhají, nejsou tak důležité. Důležitá je radiace. Chemické aspekty hoření jsou známé. Na konci tohoto procesu vzniká voda, oxid uhelný, oxid uhelnatý, viditelné světlo a infračervené záření. To je současný klasický pohled na oheň. Podíváme-li se na jemnou strukturu ohně, zjistíme, že elektrony z jednoho atomu přeskakují na jiný atom a na velmi jemné úrovni způsobují určité vyzařování. V současné době se to neslučuje s kvantovou teorií.“

Myslíme si, že jsme vynalezli technologický ráj. V příštích letech se prokáže, že je to naše peklo. Ať se nám to líbí nebo ne, na stříbrném podnose technologie se sami servírujeme do chřtánu smrti.

Věda je něco jiného než technologie, věda je o hledání pravdy. To co technologie udělala a dál dělá, není nic jiného než okrádání půdy a vzduchu o všechny výživné látky, které dýcháme. Celou rostlinnou říši zničí pesticidy a insekticidy a člověk bude zamořený chemickými hnojivy a potravinářskými přísadami. Všechny tyto věci mají své následky. Lidstvo v současné době nemůže přežít, a pokud nedojde k úplnému obratu, směřuje ke katastrofě.

Zprávy o ohrožení planety zaplavují hromadné sdělovací prostředky. Ničení lesů a kontaminace ostatních životních teritorií, povedou k vymření rostlin a zvířat. Díry v ozónové vrstvě ohrožují veškerý biologický život na planetě. Ztráty životodárné ornice ohrožují naše zásobování potravinami. To vede ke zvýšení zátěže na psychiku.

Jsme svědky hrozného ničení naší planety. Vidíme, jak masově přibývá nemocí a jak se šíří smrtelné nemoci, aniž jsme schopni na ně nalézt léky. Lidstvo ale stále dál žije ve své pošetilosti a myslí si, že může znečišťovat a ničit cokoliv jak se mu zlíbí, aniž by za takové jednání muselo nést následky. Víme, že je to špatně, už jsme viděli důsledky podobných činů. Někteří z nás byli svědky havárií jaderných elektráren a působení škodlivých látek na naši půdu.

Uniklé chemické látky otráví naše vodní zdroje, znečištěné životní prostředí škodlivě působí na naši mysl. Mnozí z nás jsou jako chodící časované bomby, které mohou kdykoliv explodovat. Zažíváme nárůst násilí v rodinách, kriminality, zneužívání dětí, drog, alkoholu, který je trendem dnešní doby.

Blíží se doba, kdy už nebudou existovat žádné spolehlivé a neznečištěné přírodní zdroje. Všechny naše vodní zdroje budou znečištěné. Na některých místech budou hrozná sucha, zatímco jinde budou strašné povodně. Mělo by nám být jasné, že tyto časy už začaly. Musíme se nyní spolehnout na vědecké metody, aby se zvrátily negativní procesy, které znečišťují půdu, vzduch, vodu a ohrožují tak veškeré formy života. Vědci a vlády už to ví. Vnímání lidí je zamlžené iluzorními slogany o prosperitě a vedou k netečnosti ke stavu životního prostředí. Doba samolibé nevšímavosti se ale blíží k hořkému konci a právě proto bude zapotřebí Homa terapie. Vyzýváme vědce, aby prozkoumali, nakolik Homa terapie může zvrátit negativní důsledky znečištěného životního prostředí.

Veškerý život v přírodě - rostliny, stromy, lesy, obiloviny, zvířata a rovněž lidé, jsou na Zemi vystaveni hrozivému znečištění, takže je těžké škodlivým účinkům uniknout. Důležité mikroorganismy v půdě rychle odumírají. Brzy nebude co jíst, kromě míst kde je Homa atmosféra. Agnihotra, která je základním Homa ohněm, je způsob, jak tento svět zachránit. Jestli někdo najde lepší a snazší a způsob, pak jsme připraveni mu naslouchat.

Nikdo nemá exkluzivní právo vznášet si nároky na znalosti z Véd. Je to kulturní dědictví celého lidstva. Je proto povinností těch, kteří se k těmto znalostem dostanou, předávat je dál všem lidem, aby je mohl užívat každý k prospěchu svému i prospěchu svého okolí.

Až jaderné reaktory a úložiště jaderných odpadů začnou prosakovat, lidé žijící v jejich okolí si uvědomí, že žijí na sudech s dynamitem. Potom se lidé rozzlobí a začnou vědce obviňovat, protože udělali něco, co předem dostatečně neprozkoumali, že experimentovali s tak nebezpečným, radioaktivním materiálem. A také proto, že nedokázali předvídat možné důsledky a zneužití této síly a vytvořili tak velké nebezpečí.

Vědci budou vystaveni velkému tlaku, aby našli nějakou odpověď. Budou svědomitě a tvrdě pracovat na tom, aby našli nějaké řešení. Odpověď je tady. Řešením je Agnihotra Homa a zjevené vědomosti, které nám z vůle vyšší moci byly předány. Nevěřte jednoduše tomu, co říkáme. Vše si vyzkoušejte a přesvědčte se sami. Vybízíme vědu, aby si udělala svůj vlastní výzkum.

Homa terapie je prastará věda, která bude odhalena a znovu ožije. Přišla doba, ve které se celá společnost musí změnit a navrátit se ke starým osvědčeným způsobům. Dozrál čas, kdy se opět musí vzkřísit tato prastará věda zprostředkovaná Védami. Nastal čas, ve kterém jako maják musí věda vést naše životy a ne pověry, jak je tomu v současnosti.

Atmosféra Země je vyživována ohněm z Agnihotra Homy. Pokud se bude praktikovat Agnihotra oheň v měděné pyramidě, atmosféře to dodá enormní množství výživných a aromatických látek. Naší planetě to přinese opět řád.

Blížíme se k době, kterou jsme nikdy v naší historii nezažili. Stejně tak rychle, jako se šíří epidemie nemocí, se bude šířit po celé planetě i Agnihotra a Homa terapie. Právě tak rychle, jako se znečistila voda, vzduch a půda, lidstvo může zažít neuvěřitelnou změnu atmosféry, způsobenou Homa ohněm.

Doporučujeme lidem si přečíst Védy a udělat si vlastní zkušenost. Zkuste

vyvinout vlastní vědecké postupy, nebo věřte tomu, co si sami ověříte. Oba způsoby mají vést ke stejným závěrům. Někteří z nás nepokládají za nutné, analyzovat vědecké poznatky, matematické výzkumy nebo védické zákony.

Někteří ano, ale není v tom žádný rozdíl. Dělejte to, co vy sami pokládáte za správné. Poté, co bude všechno celistvé, uvěříte tomu, co jste sami zažili. Pak teprve uvěřte. Nedůvěřujte tomu, co si přečtete v této knize. Vyzkoušejte si vše sami.

Pomocí léčivých ohňů Homa terapie, jejichž základem je Agnihotra, vzniknou energie, které obnoví harmonii v zemské atmosféře. Dovolte nám zapracovat na tomto úkolu. Člověk by měl znovu poznat, co to je láska. Nový věk už začal.

Kapitola 1

 

Co je to Homa terapie?

 

Homa je sanskrtské slovo, rovněž se používá slovo Jadžna, které je synonymem.

Jadžna je odborný termín z Véd, což je věda o bioenergii a označuje proces odstraňování nečistot z atmosféry prostřednictvím ohně. Její význam tedy spočívá v léčení a čištění atmosféry pomocí ohně. Léčíte atmosféru a vyčištěná atmosféra pak léčí vás. To je centrální idea Homa terapie. Termín „léčení atmosféry“ má dalekosáhlý význam, který moderní věda ještě neprozkoumala.

Jadžna dodává výživné látky našemu životnímu prostředí, které mu díky znečištění chybí. Molekulární změny štěpení a fúze atomů způsobují změnu vlastností prvků ve vztahu k atomové struktuře a váze. Rotace elektronů a neutronů probíhá různou rychlostí. Pakliže vědcům zprostředkujeme správný úhel pohledu, můžeme poukázat na pozitivní využití tohoto vědění v různých oblastech z perspektivy Jadžny.

Homa terapie je zjevená věda. Je tak stará jako Stvoření samo. V průběhu času bylo toto vědění zapomenuto. Nyní ale znovu ožívá a může poskytnout návod na opětovné vyčištění planety, především jejího znečištěného životního prostředí. Homa terapie pochází z Véd, z dosud nejstaršího známého lidského vědění.

Pokud se vše na základě znečištěného životního prostředí vyvíjí špatným směrem, začnou se měnit také přírodní prvky. Soudržnost atomů a jejich fúze probíhá jiným způsobem, jak to popisuje Atharva Véda. Píše se zde: „Pokud se atom začne nesprávným způsobem štěpit a roztékat, pak to může zapříčinit zánik celé civilizace. Pokud se bude provádět Jadžna (Homa), pomůže to situaci zharmonizovat a vyprodukovat nový užitečný prvek.“ Všimněte si, že tu nepadlo slovo ´vytvořit´. Nic nového tu nevzniká, jen se věci transformují. Takovéto vědění se nazývá Homa terapie. Dá využít v různých oblastech. Následující seznam slouží jen jako částečný přehled.

 

Psychoterapie

 

Odstraňuje stres a napětí, která zatěžují mysl. Čistí prostor od negativních myšlenkových vzorců, které působí na mysl.

Pomáhá vybudovat pozitivní přístupy k životu, které jsou protkané láskou.

Zmírňuje hněv a sebedestruktivní vzorce chování.

Posiluje motivaci zbavit se drogové závislosti, alkoholismu atd.

 

Zemědělství

 

Umožňuje pěstování zeleniny, ovoce, obilovin atd. bez chemických hnojiv, bez insekticidů, pesticidů a herbicidů, posilování jemné energetické struktury rostlin a ovlivnění hormonů v reprodukčních orgánech škůdců. Na malé výměře lze produkovat značné množství potravin se zavedením metody Homa ohňů, která je založena na slunečních a měsíčních fázích a má schopnost měnit mikroklima.

 

Životní prostředí

 

Čistí vzduch, který dýcháme, tím, že odstraňuje toxické látky v atmosféře.

Čistí znečištěnou vodu.

Zvyšuje obsah živin v prostoru mezi planetami. Ovlivňuje mraky, aby vyvolala vyživující déšť.

Jadžny obnovují ozónovou vrstvu, která je poškozená znečištěným životním prostředím.

 

Lékařství

 

Poskytuje léky pro lidi, zvířata a rostliny.

Homa atmosféra a Homa popel zabezpečuje prevenci a léčení nemocí, tak jak je to popsané v Ayurvédě.

Neutralizuje působení radioaktivity na fyzické tělo způsobené příjmem ozářených potravin.

 

Biogenetika

 

Posiluje specifické vlastnosti dětí, popř. vnuků a vnuček.

Jadžny léčí neplodnost u lidí.

Od té doby, kdy byla před několika lety Homa terapie opět probuzena k životu, ji různými způsoby využívají tisíce lidí, zejména ze Severní a Jižní Ameriky a západní a východní Evropy.

Agnihotra je základem pro všechny další techniky Homa terapie.

 

Kapitola 2

 

Agnihotra, základní Homa

 

Agnihotra Homa je základem pro všechny ostatní Homa ohně, které byly předány ve starobylých Védách. Védy jsou učením o bioenergii, psychoterapii, medicíně, zemědělství, biogenetice, kontrole počasí a meziplanetární komunikaci. Pro léčivý obřad Agnihotra ohně se používá měděná pyramida předepsaných rozměrů.

Měď a zlato jsou jediné dva kovy, ze kterých je možné vyrobit pyramidu pro Agnihotru. Všechny civilizace a tradice věděly již odedávna, že měď a zlato mají léčivé vlastnosti. Ve vědě o Homa terapii existuje jen malý rozdíl mezi léčivými účinky mědi a zlata, které se používají na výrobu nádoby ve tvaru pyramidy pro Agnihotra oheň.

Agnihotra oheň je obřad vyladěný na biorytmus východu a západu Slunce. Celý obřad se skládá z přípravy malého ohně uprostřed měděné pyramidy předepsané velikosti. Do ohně se vhodí několik rýžových zrnek za zpěvu dvou jednoduchých manter přesně v čase východu nebo západu Slunce. Agnihotru můžete provozovat ve vašem bytě, na zahradě, v kanceláři nebo dokonce i v autě. Zabere jen několik minut vašeho času denně.

 

Východ a západ Slunce

Ve staré himalájské tradici, která vychází z Véd, existují různé definice východu a západu Slunce. To ovšem znamená, že pro techniku Agnihotry, která v určité oblasti vyživuje rostliny a redukuje nemoci, bychom měli používat přesnou definici. Tato definice spočívá v momentu, kdy je polovina slunečního kotouče na obzoru a nezohledňuje viditelnost nebo refrakci - ohyb paprsků. Počet lidí provádějících obřad Agnihotry dnes stoupá a jde do tisíců na všech kontinentech. Výpočty časů na Agnihotru (východů a západů Slunce) se nabízejí zdarma pro jakékoliv místo na světě. Všichni ve svém počítačovém programu používají jen tuto definici.

Podle staré tradice je východ a západ Slunce popisován takto:

Při východu ze Slunce tryská záplava ohně, elektřiny, étheru a jiných,

jemných energií na území, nad kterým právě vychází Slunce. Což je úžasné.

Tento příval energie čistí a posiluje všechno, co mu stojí v cestě; všechno, co jenečisté, se tímto procesem zničí. Veškerý život tento proud životodárných energií oslavuje. Během východu Slunce je možné slyšet hudbu. Ranní mantra, která se při Agnihotře zpívá, je esencí této hudby. Podstatou takového proudu energie je tón. Při západu Slunce nastává opačný proces.

Je zajímavé, že slovo ´elektřina´ se zde používá v množném čísle. Pokud zameškáte přesný čas východu nebo západu Slunce, pak se už nejedná o Agnihotra oheň. Popel z takového ohně pak není léčivý.

 

Jak se Agnihotra provádí?

 

Nádoba

 

Pro obřad Agnihotry se používá měděná pyramida o předepsané velikosti a tvaru.

 

Rýže

 

Pro Agnihotru, pokud je to možné, se používá neleštěná nebo hnědá celozrnná rýže (natural); používají se jen celá neporušená zrnka. Jsou-li zrnka zlomená, chemická analýza možná rozdíl neprokáže, ale na úrovni jemných energií je struktura jejich energetického pole přece jen narušená. Proto starobylá věda o bioenergii nedoporučuje používat zlomená zrnka rýže během Agnihotry.

 

Máslo (ghí)

 

Čisté máslo (nesolené, bez chcemických přísad) z kravského mléka nechte na pánvi a pomalu ho na malém ohni přiveďte do varu. Pravidelně z povrchu odstraňujte bílou pěnu nečistot. Nakonec máslo sceďte přes plátno nebo jemné sítko. Výsledkem bude zlatavé máslo ghí, které v uzavřené skleněné nádobě vydrží neomezeně dlouho. Ghí není nutné uchovávat v ledničce.

 

Sušený kravský trus

 

Pro obřad Agnihotra ohně se používá sušený kravský trus, tzv. kravinec.

 

Jak se suší kravský trus?

 

Z čerstvého kravince si udělejte placku a nechte ji vysušit na slunci. Kravinec můžete sušit na skleněné okenní tabulce nebo na síťce upevněné v rámu. Usušené kousky kravského trusu se uchovávají pro následné každodenní použití. Kravský trus je lék. Ve všech starých kulturách, mezi Indiány Severní i Jižní Ameriky, ve Skandinávii, v Asii i v Africe se kravský trus používal k celé řadě očistných a léčebných praktik. I ve starých knihách o lidovém léčitelství Evropy lze nalézt mnoho záznamů o účincích kravského trusu. Když se mluví o kravském trusu, jedná se o trus od samce i samice.

 

Jak připravit oheň

 

Položte jeden malý kousek sušeného kravského trusu pokapaný máslem ghí na dno měděné pyramidy. Další kousky nalámejte a vzájemně o sebe opřete tak, aby se oheň mohl dobře rozhořet. Další kousek, opět pokapaný máslem ghí, který je už zapálený, vložte doprostřed. Po chvíli se rozhoří všechen kravský trus v pyramidě. Pro rozfoukání ohně můte použít vějíře. Oheň nikdy nezapalujte zapalovačem nebo pomocí jiných hořlavých materiálů.

Množství rýže, které se dá udržet špetkou, tedy palcem, prostředníkem a prsteníkem, tvoří jednu dávku, která se vhodí do ohně. Rýžová zrnka se promíchají s trochou ghí. Oheň zapalte několik minut před přesnou dobou východu nebo západu Slunce. Oheň by měl v okamžiku východu nebo západu Slunce hořet naplno.

 

Agnihotra

 

Přesně v čase východu nebo západu Slunce zazpívejte první část mantry a po slově „Swaha“ do ohně vhoďte první špetku rýže. Potom zazpívejte druhou část mantry a po slově „Swaha“ vhoďte do ohně druhou špetku rýže. Zkuste po každé Agnihotře několik minut zůstat sedět u ohně. Vychutnejte si klid a mír, který po obřadu přichází.

 

Mantra

 

Zlatý důl vědění čeká, až ho vědci objeví a budou zkoumat starodávnou vědu o mantrách.

Vibrace existují všude okolo nás. Při podrobnějším zkoumání je nakonec všechno tvořeno z vibrací. Kde jsou vibrace, tam je i zvuk. Pokud takovou mantru zpíváme, aktivují se tím určité hlásky. Když je vyslovíme, vytvoří se určité působení nebo se vyvolají změny v atmosféře. Tím se dosáhne požadovaných výsledků. Všechno má svoji určitou vibraci. Pomocí mantry se dá všechno aktivovat, kontrolovat a měnit.

Z etymologického hlediska slovo ´Védy´ znamená vědění a je sestavené z určitých slovních kombinací, manter. Védy poskytují mnoho praktických návodů pro šťastný život na této planetě. Jedním z nich je pětidílná stezka. Takové štěstí zprostředkovává Jadžna (Homa) oheň, který je pomocníkem na materiální úrovni, jehož základem je Agnihotra.

Když se mantry zpívají ve spojení s Homa ohněm, vibrace manter se uloží do popela a tím se popel stává účinnější. Přišel čas, aby věda prozkoumala popel, který vzniká během Agnihotry. Jakmile vědci zjistí, jaké účinky má Agnihotra popel, pomůže jim to pochopit Agnihotru jako celek se všemi dalekosáhlými důsledky.

 

Agnihotra je základní Jadžna (Homa)

 

Jadžna je proces očisty atmosféry pomocí ohně vyladěného na specifický přírodní rytmus. Jejím účelem je očista atmosféry. To znamená,

že změna atmosféry způsobí rovněž změny ve fungování životní energie,

prány. Prána a mysl jsou dvě strany téže mince, kdy pozitivní změna prány znamená pozitivní ovlivnění mysli. Agnihotra je základním Jadžna obřadem, který je vyladěný na biorytmus východu a západu Slunce.

Agnihotra odstraňuje napětí a úzkost, čistí mysl. Budete-li pravidelně obřad Agnihotry vykonávat, brzy uvidíte, jak ubylo hněvu a chamtivosti, budete se cítit svobodně. Budete šťastnější. Pravidelným vykonáváním Agnihotry zjistíte, že se pohybujete ve šťastné atmosféře. Emoční nestabilita a náladovost odejde a dosáhnete vnitřního klidu a míru.

Ochranná vrstva atmosféry okolo naší planety je velmi tenká. Životní prostředí je znečištěné díky autům, průmyslovým exhalacím. To vede ke znečištění vody, zamoření hlukem, narušení podmořského života potápěním atomového odpadu v mořích, působením radioaktivity na lidské tělo. Nevybíravé mýcení deštných pralesů kvůli těžbě dřeva a bezohlené vrtání do hloubky země k získání surovin pro moderní průmysl, nadměrné používání pesticidů, herbicidů a deodorantů – to všechno má škodlivý účinek na atmosféru. To vše vede ke zvýšenému napětí mysli a častějšímu výskytu nemocí jako jsou neurózy a psychické problémy. To všechno musí zmizet, pokud chceme být doopravdy šťastní.

Agnihotra je proces, který pochází z Véd, tedy z vědy o bioenergii. Slovo ´Védy´ v doslovném překladu znamená ´Vědění, znalost´ a je odvozené ze sanskrtského slovesa ´vid´, které znamená ´vědět´. České slovo věda má stejný původ. Védy samy o sobě jsou nejstarší literární památkou světa.

Védy Agnihotru popisují i jako proces dezinfekce. Pokud se pravidelně provádí, daruje Agnihotra atmosféře, ale i praktikujícímu, mnoho léčivé síly. Na všech kontinentech se vyrábí přírodní léky z Agnihotra popela. To je lékařský aspekt Homa terapie.

Obřad Agnihotry se skládá ze tří částí: spalování určitých organických substancí v měděné pyramidě, zpívání manter a přesného času. Ten vychází z rytmu otáčení Země, východu a západu Slunce. Pokud se přesný čas promešká, pak se už nejedná o Agnihotru.

Účinky vibrací určitých kovů, jako je měď nebo zlato, jsou vědě známé. Když se v měděné pyramidě spaluje určitý materiál za zpěvu určitých manter a v přesném čase východu nebo západu Slunce, nevyhnutelně dojde ke zvláštnímu efektu.

Východ a západ Slunce, je časem pro Agnihotru. Sami si přesný čas pro Agnihotru můžete lehce vypočítat pomocí on-line programu na internetu, viz odkaz na konci knihy. Také vám zde nabídnou program ke stažení, se kterým si tabulku s přesným časem můžete sami vypočítat i bez internetového připojení. Vaše souřadnice si můžete určit například pomocí přijímače GPS.

Rádi vám také pomůžeme při problémech s vypočítáním času.

Pokud je to možné, provádějte Agnihotru vždy ve stejném rohu místnosti. Pěstujete-li v této místnosti pokojové rostliny, brzy zjistíte, že Agnihotra dává rostlinnému životu výživné látky. Popel z Agnihotry uchovávejte, aby se mohl použít jako hnojivo pro rostliny. S atmosférou Agnihotry a Agnihotra popelem se dá dosáhnout velké úrody na malé ploše. Chuť, kvalita, barva a množství úrody se zlepšují metodou, která je známá jako farmaření pomocí Homa terapie. Agnihotra je základní Homa oheň.

Pětidílná stezka, která má svůj původ ve Védách, je návodem pro šťastný život.

Prvním aspektem Pětidílné stezky je Agnihotra k čištění mysli prostřednictvím čištění atmosféry.

Je jedno, k jakému náboženskému společenství patříte, jestli jste ateista nebo nevěříte vůbec ničemu. Agnihotra je pomoc na materiální úrovni, ze které budete mít prospěch. Je součástí ajurvédské medicíny a Pětidílné stezky. Pětidílná stezka vede k morálním zásadám, založených na bio-psychologických technikách. Jednoduše začnete obřad vykonávat a tyto znalosti se ve vás začnou samy rozvíjet. Věřte jen tomu, co sami vyzkoušíte. Taková je metoda opravdového vědce.

 

Kapitola 3

 

Víc o Agnihotře

 

Stará tradice Védického vědění o Agnihotře a Homa terapii dále uvádí:

Existuje zvuk, který vychází z měděné pyramidy během obřadu Agnihotry.

Ten, kdo Agnihotru provádí Yajaman (tak se mu říká v sanskrtu, čti Jadžmen), je stále inteligentnější. Obnovují se mu mozkové buňky, kůže se revitalizuje a čistí krev. Agnihotra je komplexní léčebná metoda pro život.

Agnihotra má schopnost neutralizovat patogenní bakterie.

Z Agnihotra pyramidy vyvěrá mnoho pozitivní a léčivé energie.

Z ohně Agnihotry proudí životodárná síla. Přesně v čase Agnihotra obřadu je kolem a nad pyramidou tolik síly a energie, že se může změnit struktura a uspořádání atomů, tedy hmoty, ze které se skládá vesmír.

Měděná pyramida, nádoba zvláštního tvaru a velikosti, je generátor této síly. Zesiluje a vede energii dokonalým způsobem a speciálně ji usměrňuje. Tím vzniká pozitivní působení na to, co je podstatou člověka, na jeho duši.

Agnihotra je klíč. Jadžna nám dodá i takovou energii, kterou nejsme schopni získat z potravy.

Z jednoho jediného Agnihotra ohně, který někdo správným způsobem provede, vychází tolik jemné energie, že by byla schopná rozbít Zem.

Popel z Agnihotry dokonale řeší problém radioaktivního ozáření. Agnihotra dokonce odstraňuje následky ozáření. Agnihotra neutralizuje škodlivé důsledky radioaktivního záření a čistí planetu.

V měděné pyramidě vzájemným působením spálených ingrediencí během obřadu Agnihotry vzniká nová látka. Tato nová léčebná látka vzniká za zpěvu manter při východu nebo západu Slunce.

V jedné části Véd je popsán zvláštní efekt tří Agnihotra ohňů provedených najednou ve speciálním uspořádání. To má zvláštní význam pro komunikaci s jinými planetami.

Agnihotra je jako magie. Vláká Yajamana ( Jadžman je ten, kdo obřad provádí) do své moci, a pak mu ukáže světlo.

Vedle známých účinků, navíc z pyramidy vyzařují v jistých intervalech výrony energie. To probíhá v závislosti na fázi Měsíce a pozici Země vzhledem ke Slunci. Tyto výrony energie přivádějí výživné látky a aromatické esence do Slunečního systému. To má hluboké působení na mysl člověka.

Kolem pyramidy, přesně v době Agnihotra obřadu, se kumuluje ohromné množství energie. Vzniká i druh magnetického pole, které neutralizuje všechny negativní energie a posiluje ty pozitivní. Už tím, že někdo obřad Agnihotry vykonává, se kolem něj tvoří pozitivní energetické vzorce.

Množství energie, která se v Agnihotra pyramidě během obřadu při východu nebo západu Slunce vytvoří, se nedá přímo ovlivnit nebo zastavit. Energie jedné jediné Agnihotra pyramidy by stačila naplnit světelnou energií celé město.

Na Jadžna oheň během dne dopadá jemný proud energií ze Slunce. Tím se kolem pyramidy vytváří jemné léčivé záření.

Jestliže je někdo psychicky nemocný a přisedne si k Agnihotře dvakrát denně ráno a večer, dá se jeho nemoc pozitivně ovlivnit. Kouř má léčivé účinky na mozek a nervový systém.

Praktikování obřadu Agnihotra Homa čistí krev. Pokud sedíte se blízko ohně a dýcháte kouř, velmi rychle se vstřebá do plic a krevního oběhu. To má velmi příznivé účinky na oběhový systém. Těm, kteří trpí nemocemi krve, rychle pomůže praktikování obřadu Agnihotra. Ještě lepšího účinku dosáhnete denním užíváním popela z Agnihotry.

Zasyrova pojídaný špenát, který vyrostl v blízkosti Agnihotry a byl hnojený popelem, je velmi dobrý pro trávicí trakt.

Jalovcové kuličky, rozmixované a smíchané s trochou popela z Agnihotry, se mohou použít na problémy a bolesti tenkého a tlustého střeva.

Když člověk s určitou vnitřní čistotou zpívá intenzivně a s oddaností speciální mantry během Agnihotra obřadu, mozkové buňky se začnou obnovovat a odstraní se poruchy.

V průběhu Agnihotra obřadu kouř z ohně přitahuje a neutralizuje všechny škodlivé a radioaktivní částice v atmosféře na velmi jemné úrovni. Nic se nezničí, pouze přemění.

Ve znečištěném prostředí se prvky na Zemi začnou měnit. Agnihotra je proces, při kterém se molekulární skladba prvků restrukturalizuje do původního stavu. Bez Agnihotry k této restrukturalizaci nedochází. Tím by byl život na Zemi postupně v ohrožení a vlastně nemožný. Tyto změny by jako první zasáhly atmosféru, pak rostliny a nakonec by došlo k úplnému zničení života. Jediným řešením je praktikování Agnihotry.

Pokud hoří Agnihotra oheň, hořením ohně energie jednoduše nevzniká. Teprve pomocí rytmů a manter vznikají jemné energie, které vyzařují do atmosféry. Aby tyto Jadžny dosáhly celkového působení, musíte mít samozřejmě na zřeteli kvalitu spalovaných substancí.

Pokud do místnosti, kde je vykonáván Agnihotra obřad a kde se udržují vibrace z pyramidy, umístíte pokojovou rostlinu, dostatečně citlivá osoba může dokonce sledovat její růst a komunikaci.

Když kouř z Agnihotry ucítí rostliny nebo ptáci, pak vědí, že se právě provádí Agnihotra a jsou šťastní. Ve skutečnosti si rostliny o Agnihotru přímo říkají.

Pokud je obřad Agnihotry vykonáván pod stromem, ten, jakmile ucítí kouř, bude šťastný.

Vlastnosti ptačího zpěvu se zlepšují v atmosféře Agnihotry. To se děje v takovém měřítku, že i nezpěvaví ptáci jakoby najednou začnou zpívat.

Vděčnost a radost ptáků poroste k těm, kteří Agnihotru praktikují. Ptačí zpěv bude jasnější a čistší.

Tam, kde se Agnihotra oheň provozuje pravidelně, budou ptáci přilétat v předstihu a očekávat zpívání manter. Přesně v momentu, kdy se provádí obřad Agnihotry, bude celé stvoření naplněné radostí a láskou.

Kouř z Agnihotry se pohybuje přímo na východ ve spirále proti směru hodinových ručiček. To se děje jen při této Jadžně. Při jiných Jadžnách se kouř může chovat odlišně. Pozitivní efekt působí směrem vzhůru až do výšky 12-ti kilometrů od místa ohně. Kouř z Agnihotra pyramidy samozřejmě občas kouří i jiným směrem, ale nejčastěji právě ve spirále směrem na východ. Tímto směrem je jeho největší koncentrace. Právě z východního směru pochází největší koncentrace energií, éteru a elektřiny. Proto se také říká, že pro meditaci je nejlepší sedět směrem k východu.

Tvar pyramidy usměrňuje a urychluje ohromné výrony energií, proto kouř stoupá východním směrem a ve spirále proti směru hodinových ručiček. Energie, která stoupá, také zároveň proudí do všech směrů okolo měděné pyramidy. Pozitivní působení Agnihotry tak funguje široko daleko. Velké koncentrace těchto energií jsou pak vrhány směrem na sever. Slovo ´vrhány´ je v této souvislosti důležité.

Když se prvky začnou měnit, vzniknou dosud neznámé katalytické částice. Ty pak vniknou do intersféry (prostor, který je mezi planetami), kde způsobí řetězovou reakci katastrof. Tyto prvky v atmosféře Agnihotry působí pozitivně.

Na základě znečištěného životního prostředí se v půdě, ve vodě a ve vzduchu nachází mnoho rakovinotvorných látek. Agnihotra může redukovat nepříznivé působení takových látek na atmosféru.

Ve znečištěném prostředí narůstá výskyt mutací hmyzu. Není to jen samotná radioaktivita, která způsobuje změnu reprodukčního procesu. Mnohem víc k tomu přispívá znečištění ve všech formách, obzvlášť znečištění ve formě myšlenek.

Při zničení planety sehraje svou roli také hmyz. Bude to strašlivé, když se tyto mutace rozšíří. Hmyz napadne úrodu a zničí ji. Protože je příroda kvůli znečištěnému prostředí v nerovnováze, nemá žádné nepřátele. Když se k tomu přidají sucha, povodně a další katastrofy, lidé pak budou trpět hladem. Atmosféra Agnihotry, je jediným řešením.

Kvůli znečištěnému životnímu prostředí narůstá i výskyt parazitických bakterií, které Zemi odebírají výživné látky. Atmosféra Agnihotry, která tyto látky obsahuje, je doplní nazpět. Patogenní a parazitické bakterie se tak neutralizují. Agnihotra vyživuje celé Stvoření. Vyživuje jak viditelné tak i neviditelné, jak hmotné tak i nehmotné Stvoření.

Ve znečištěném životním prostředí se mezi sebou začnou pářit různé druhy hmyzu a tím vzniknou nové hybridní druhy. U hmyzu se pak mění životní cyklus, stane se imunní vůči chladu a množství hmyzu se nebude vyskytovat jen v teplých měsících. Naroste množství škůdců a tím budeme mít ohromné problémy s úrodou a nemocemi. Praktikováním Agnihotry se tento vývoj dá ještě zvrátit. Atmosféra je nyní obohacená výživnými látkami. V atmosféře Agnihotry se zvětšuje procento klíčivosti semen, účinky léčivých rostlin se zesilují, rostliny vyzařují lásku a mají tak pozitivní působení na lidskou mysl. Věda nyní musí Jadžnu a její účinky prozkoumat.

Agnihotra by se měla pravidelně provozovat v blízkosti vodních zdrojů a popel by se ve finále měl vhodit zpět do vody. V takové oblasti to má blahodárné účinky pro celé zemědělství. V potravním řetězci naší planety jsou ryby nepostradatelné, ale nyní masově vymírají.

Pokud cvičíte Pránajámu (systém dýchání v józe) v atmosféře Agnihotry, budete opravdu ´high´. Co je na tom zvláštní? Tento vysoký ´high´ stav je konstantní a působí velmi očistně na krev, srdce a mysl.

Pokud sedíte v atmosféře Agnihotry, mysl se bez námahy a velmi jemným způsobem transformuje.

Agnihotra je jediný způsob vedoucí k dobrému zdraví a ke šťastnému životu na Zemi. Díky ní je všechno jednodušší a jasnější. Přitom není nutné ohledně Agnihotry něčemu věřit. Agnihotra lidem pomůže, jim navzdory.

 

Kapitola 4

 

Jadžna, velká pomoc na materiální úrovni

 

´Jadžna´ (´Homa´) je odborný výraz, který označuje proces čištění atmosféry prostřednictvím ohně. Tento proces je vyladěný na přírodní rytmy, na vyzařování určitých astronomických konstelací a manter (zvukové vibrace). Věda o Jadžnách je stará jako samo Stvoření. Následující odstavce o Jadžnách se zakládají na vědění, které pochází z Véd a je protijedem na znečištěné životní prostředí. V dávných dobách bylo toto vědění zjeveno velkým mudrcům.

Jadžna vede k lepší absorpci slunečních paprsků vodními zdroji na planetě. Jadžna pomáhá navrátit energetický cyklus naší planety do přirozené harmonie, což prospívá celému stvoření. Jadžna dodává atmosféře výživu.

Z důvodu znečištěného prostředí se chemické prvky začínají měnit. Na místech, kde se Jadžna praktikuje, vzniká určitý druh magnetické přitažlivosti.

Pro stavbu určitých substancí jsou nezbytné takové prvky, které jsou nepostradatelné pro udržení života. Díky působení dosud neznámého druhu přenosu je naše planeta bude opět přitahovat. Některé prvky mohou přijít dokonce z jiných planet.

Znečištěné životní prostředí vede k drastickým změnám ve složení půdy. Následky jsou katastrofální. Půda už není schopná vyživovat rostliny nebo udržovat při životě jiné formy života. Jediné východisko je přinést do atmosféry výživné a aromatické látky prostřednictvím dalšího šíření Jadžny.

Na mnoha místech díky znečištěnému životnímu prostředí už není půda ve stavu, kdy by mohla udržovat rostliny při životě. Stromy proto umírají z neznámých důvodů. Pokud se provádí Agnihotra, pak rostliny doslova tančí a daří se jim. Jsou vděčné za výživné látky, kterých se jim dostalo z Jadžny.

S nárůstem znečištění životního prostředí zároveň neustále slábne i ozónová vrstva. Bakterie, které se vážou na kyslík, se budou odbourávat a bakterie, které se vážou na dusík, nebudou pracovat správně, pokud se větším měřítku nebude praktikovat věda o Jadžnách a Pětidílná stezka. (Podívejte se na poznámky o Pětidílné stezce v 15. kapitole).

Když z nitra Země uniknou radioaktivní částice a jedovaté plyny, pak je Jadžna naší jedinou ochranou. Mraky jsou kvůli znečištěnému životnímu prostředí obohacené jedovatými substancemi. Jediný způsob jak to zvrátit, je správně praktikovat Jadžnu.

Štěpení a fúze atomů vede k molekulárním změnám a současně ke změně vlastností prvků vzhledem k atomové váze a struktuře. Rychlost rotace elektronů a neutronů se proměňuje. Pokud se vědcům poskytne správný pohled na věc, objeví množství oborů, kde může být vědění o Jadžnách užitečné.

Složení látek v půdě se zhoršuje, což má enormní vliv na naše zásobování potravinami. Znečištěné životního prostředí je jako nemoc a Jadžna je lék. Praktikování Jadžny dodává našemu okolí výživné látky tam, kde byly znečištěnému životnímu prostředí uloupeny. Chemická a molekulární struktura bakterií se mění a tím získávají větší imunitu k metodám konvenční medicíny. Pokud se bude provádět Jadžna, nastane zlepšení.

Trubci v úlu budou postupně měnit svoje pohlaví. Až se to stane, budou vylučovat hormon, který je z lékařského hlediska velice účinný a pomůže uzdravit mnoho nemocí. Včely v dávných dobách produkovaly přesně takovou substanci, která je popsaná ve Védách. Ale i tento hmyz zemře na základě znečištěného životního prostředí a z nedostatečného praktikování Jadžny. Jenom v Jadžna atmosféře lze najít tyto vývojové mutace včel. Kde takové mutace nastanou, bude se včelám v atmosféře Jadžny dařit.

Plankton, flóra a fauna jsou narušené a zemřou na radioaktivní ozáření. Potřebují rozsáhlý přísun výživných látek z Jadžny.

Plazi se rozmnožují fantastickou rychlostí. Kvůli znečištěnému životnímu prostředí se ale mění jejich stravovací návyky. Plazi, kteří se vždy živili hmyzem a tím přispívali tak k rovnováze v přírodě, změní svoje stravovací návyky a budou se živit rostlinami. To povede ke znásobení stavu hmyzu, který se rovněž bude živit rostlinami.

Kvůli plazům dojde ke zmenšení úrody. Zatím se plazi dají najít tam, kde se před tím nevyskytovali. U druhů, které jsou jedovaté, se zvýší účinnost jejich jedu. Zní to sice jako fikce, ale je to absolutní pravda.

Díky zhroucení a nerovnováze v říši hmyzu, se plazi začnou bez rozdílu pářit a zplodí tak křížence. Vzniknou tak zvláštní živočichové, kteří se budou živí zeleninou a tím způsobí ještě větší nerovnováhu v našem ekosystému. Jadžna nastolí opět rovnováhu.

Když se hadi začnou kvůli znečištěnému životnímu prostředí pářit s jinými plazy, vzniknou monstra. Atmosféra Jadžny poskytuje ochranu.

Dovedete si představit, že by se pavouk spářil s určitým druhem včely? To se stane, když se příroda dostane z rovnováhy a volá o pomoc. Provozování Jadžny uvede věci opět do pořádku.

Ozónová vrstva kvůli znečištěnému životnímu prostředí filtruje sluneční paprsky tím způsobem, že vyschne tuk, který je na ptačím peří, což ztíží létání nebo ho dokonce znemožní. Ptáci mají větší potíže při létání a v určitých oblastech začnou jen chodit. Ptáci pak budou přenášet choroboplodné zárodky, které už v atmosféře existují.

 

Kapitola 5

 

Jadžny ke zvláštním účelům

 

Každý, kdo bude chtít praktikovat Jadžny pro zvláštní účely nebo nějaké jiné Jadžny, musí pravidelně provozovat obřad Agnihotry, tedy Jadžny (Homy) při východu a západu Slunce. Agnihotra vytváří základní léčebný a čistící cyklus okolo fyzického těla, ochranný štít z prány a mentální štít. Prána je životní energie, která v nás pulzuje a spojuje nás s kosmem.

Atmosféra, prána a mysl, to je spojení, pomocí kterého se uzdravující působení atmosféry přenáší na mysl. Jakákoliv změna v atmosféře automaticky ovlivňuje i pránu. Prána a mysl se považují za dvě strany téže mince. Pokud je atmosféra znečištěná, způsobuje v mysli zmatek a tlak. Pokud se využije pomoci, jakou Homa oheň na materiální úrovni nabízí, pozitivní účinek se pak přenese i do mysli.

Někteří lidé mají rádi vůni vonných tyčinek. Jakmile se tyčinka zapálí, cítí se lépe. I malá změna v atmosféře působí na mysl. Lidé, kteří žijí v přelidněných městech, touží odjet alespoň na jeden den na venkov. I z této malé změny atmosféry jsou šťastní. Provozování Agnihotra obřadu dramaticky mění atmosféru a přináší čistotu a lásku. Mysl, která je tvořená z jemné substance, se tím sama mění. Pomalu zmizí hněv, potěšení, žádostivost a napětí v mysli. Začnou ubývat staré vzorce chování, které mysl zatěžují.

Aby se ještě víc posílil léčebný efekt v oblasti, kde se pravidelně vykonává Agnihotra, mohou se provádět dva jednoduché Homa ohně:

 

 • Vyahruti Homa
 • Om Tryambakam Homa

 

Vyahruti Homa

 

Tento Homa oheň se dá praktikovat v kteroukoliv denní nebo noční dobu, kromě přesného východu a západu Slunce, což je čas pro Agnihotru. Oheň se připravuje stejným způsobem jako na Agnihotru.

Zpívají se čtyři mantry. Po první, druhé a třetí mantře se přidá pár kapek másla ghí do ohně. Po čtvrté mantře se přidá do ohně celá lžička ghí.

Tato Homa se dá provádět před začátkem jakéhokoliv shromáždění nebo setkání. Účastníkům vytváří příjemnou atmosféru.

Tento oheň může provádět jednotlivec, ale také rodina nebo skupina lidí. Využijte čas během ohně pro meditaci nebo tak dlouho, jak vám bude příjemné, dokud oheň nezhasne.

 

Om Tryambakam Homa

 

Při této Homě se používá jen jedna mantra, kdy se přidá jedna kapka ghí do ohně po slově Swaha (čti sváhá). Mantra se zopakuje a opět se přidá kapka ghí do ohně. Takový postup se dá provádět libovolně dlouho. Pokud při provádění této Homy přichází čas východu nebo západu Slunce, pak se v přesném čase na Agnihotru zazpívá mantra, přidá troška ghí promíchaná s trochou rýže do ohně (viz. popis Agnihotra Homy ve 2. kapitole). Je lepší mít na Agnihotru vlastní pyramidu a popel uchovávat zvlášť.

Je výborné provádět tuto Homu v noci v pokoji, kde spí děti. Má na ně blahodárný vliv. Tisíce lidí na všech kontinentech doma pravidelně praktikují Homa oheň, každý večer 15 minut.

V Homa zemědělství se na různých farmách tento oheň provozuje celé 4 hodiny denně, kdy se u něj vystřídá několik lidí. Pokud přijde někdo nový, sedí u ohně jen 15 minut. Příště bude chtít zůstat déle, protože okamžitě ucítí jeho léčebný efekt. Jak už se psalo, tato Homa se může provádět na místě, kde se pravidelně provádí Agnihotra.

Na všech kontinentech existují místa, kde se tento Homa oheň udržuje několik hodin denně a někde se udržuje nepřetržitě. Na jednom místě v Indii (Tapovan u Dhule) se tento Homa oheň udržuje nepřetržitě už dvanáct roků a lidé se u něj střídají po hodině. Někteří u ohně sedí dvě nebo tři hodiny.

Pokud by se vědci zabývali zkoumáním takového místa, objevili by zde velmi silné magnetické pole. Toto magnetické pole se vytváří pomocí Jadžny a má přímé působení na počasí. I o tom se zmiňují staré védické texty.

Sejde-li se dost lidí, můžete se provést 24 hodinová Om Trymbakam Homa při úplňku a novolunní. Úplněk a novolunní je zvláštní čas s obrovským vlivem na psychiku. Anglické slovo ´lunatic´ má význam bláznivý nebo šílený; slovo je odvozeno od ´luny´, což je latinské označení pro Měsíc.

 

Jadžna pro léčebné účely

 

Ajurvéda, což je védské vědění o životě, říká, že v čase střídání dvouročních období bude větší výskyt epidemií. Proto se v zájmu celé komunity mají provádět léčebné Homy. Tímto způsobem se v určité oblasti sníží výskyt nemocí. Léčebné Homy mají jak preventivní, tak léčebné účinky. Existují různé léčivé rostliny, které se za zpěvu speciálních manter mohou obětovat ohni. Tím se dosáhne žádoucího efektu, což má za následek snížení výskytu nemocí v určité oblasti. O některých příkladech se ještě bude psát.

Pro určité léčebné účely se společně s některými léčivými oleji může do Jadžna ohně vhodit eukalyptus.

Pokud se do Homa ohně přidá santalové dřevo, čisté přepuštěné máslo a mošus za zpěvu zvláštních manter, je možné ovlivnit velké území nebo celou společnost lidí.

Santalové dřevo přidané do Homa ohně vykazuje překvapivé účinky na mentální potíže.

Indické konopí vhozené do ohně spolu s jinými rostlinami, při dodržení určité disciplíny, působí také léčebně.

Účinky této rostliny se dají zneužít k potěšení osobních smyslů.

Následující metoda vyléčí každou virózu i virové onemocnění svalů nebo kůže.

Smíchejte nevěstin závoj (Gypsofila) a kostival s čistým přepuštěným máslem ghí a kravským mlékem. Zazpívejte určitou mantru a ve stoje pravou rukou obětujte směs Homa ohni. Proč pravou rukou?

Uvádí se, že z rukou svatého člověka vycházejí určité elektrické impulsy. Tyto impulsy jsou srovnatelné s elektrickým napětím. To je důvod, proč se v této metodě má používat pravá ruka.

Když se do Homa ohně přidá šanta kočičí (Nepeta cataria), působí proti alergiím. Rmen sličný, někdy nesprávně označovaný jako heřmánek (Anthemis nobilis) a máta kadeřavá (Mentha spicata), se také dají přidat do Jadžna ohně. Působí dobře proti nachlazení a virům.

Smíchá-li se určitá rostlina se rmenem a ze směsi se připraví čaj, má léčebné účinky. Pokud směs přidáme do Homa ohně, léčí kožní onemocnění.

Jestliže se do Homa ohně za zpěvu určité mantry a ve stoje vhodí citronová tráva  (Cymbopogon citratus), vznikne silný a léčebný účinek. Ten má vliv na nachlazení a nemoci dýchacích cest, jako je bronchitida, černý kašel atd. To samé platí i pro bolesti v krku.

Spalováním dřeva fíkovníku posvátného (Ficus Religosa) v Homa ohni se v okolí odstraní stres a napětí.

Starobylá věda o Jadžnách říká, že některé léčivé rostliny prospívají a rostou jen v prostředí Homa atmosféry.

Existují Homa ohně, které se mohou provádět k posílení nervového systému a při onemocnění mozku.

Díky znečištěnému životnímu prostředí náhle vznikají srdeční onemocnění. I děti trpí srdečními onemocněními, protože je prostředí znečištěné. Jadžna je cestou k nápravě.

Pokus se před Jadžna ohněm zazpívá mantra ´Satyam sharanam gahchami´ (čti satjam šaranam gačchámí), má léčebný účinek na přední část mozku.

Všechny tyto druhy Jadžna ohňů by se měly provádět na místě, kde se pravidelně dělá Agnihotra a nejlépe osobou, která Agnihotru běžně praktikuje. Jenom tak se dosáhne jejich léčebného působení.

Starobylá lékařská věda zmiňuje nemoci ptáků způsobených znečištěným životním prostředím. Jako lék se udává Agnihotra popel. Jeden příklad:

Husy budou přenášet nemoci kvůli znečištěnému životnímu prostředí. Mezi tukovou vrstvou peří a jejich tělem poroste houba.

Kontakt s infikovaným peřím způsobí lidem bolesti hlavy, celkové bolesti, závratě, zvracení, bezvědomí a nakonec ztrátu pohybové koordinace, pokud se nemoc dostane do krve, a nakonec se rozšíří do mozku. Existuje na to nějaká léčba?

Postavte láhev ze zeleného skla naplněnou vodou na sluneční světlo. Druhý den přidejte popel, prášek z Aghihotra Homy. Celé promíchejte, sítkem přefiltrujte zbytky popela a vodu vypijte. Pijte jen džusy a převařenou vodu, jezte jen ovoce, čerstvou listovou zeleninu a dopřejte si hodně klidu.

Jadžna (Homa) je zázračný léčivý prostředek a je také zdrojem materiálního dostatku a vnitřního klidu a míru.

 

Jadžny na přivolání deště

 

Je-li dlouhodobé sucho, dá se určitým typem Jadžny přivolat déšť. Některé Jadžny, které umí vyvolat déšť, jsou opravdu krátké a trvají jen jeden den. Existují ale i jiné speciální Jadžny, které musí hořet šest dnů. Takové Jadžny pak vytvářejí množství živin, které pomáhají k dobré úrodě. Mají výborné léčebné a pozitivní účinky. Provádění takové Jadžny vyžaduje speciálně vyškolené lidi, kteří při tom musí zpívat zvláštní mantry s přesnou výslovností. Také se musí dodržovat přísná disciplína. Atmosféra je na místech, kde se takové Jadžny provádí, dokonale čistá a léčivá.

To znamená, že na konci takových Jaždna ohňů se přivolají silné deště, široko daleko od místa, kde se Jadžna konala. Pokud se dosáhne stavu zvlášť čisté atmosféry, mohou lidé spatřit zázračného ptáka Garuda. Tento pták Garuda je pro lidi za normálních okolností neviditelný. Gardua se někdy mylně překládá do evropských jazyků jako ´orel´. V orientu je známý jako mystický pták. Státní indonéské aerolinie mají název ´Gardua Indonesia´. V indické mytologii je Gardua známý jako ´nástroj pána Jadžny´.

 

Jadžny plodnosti

 

Existují Jadžna ohně, které se u člověka používají k léčbě neplodnosti. Jsou Jadžny

které se pálí, když si rodina přeje mít mužského potomka (Putra Kameshti). Jsou Jadžny, které se pálí, když si rodina přeje ženského potomka (Kanya Kameshti).

Existují určité Jadžny pro získání a upevnění určitých vlastností budoucích dětí. Takové Jadžny mají různé varianty, které mají za cíl získat zvláštní vlastnosti, které se viditelně projeví u potomků jejich potomků, tzn. u vnuků a vnuček. Pro takové Jadžna ohně se jako nosič informací běžně používá kravské mléko. Budoucí matka pije mléko připravené pomocí léčivých rostlin, ohně a manter.

 

Jadžny na ovlivnění celé planety

 

Agnishtoma, Jyotishtom a Somayag (čti agništoma, džotištoma a somajag) jsou určité velmi speciální Jadžny a jejich provádění vyžadují specialisty. Podle Véd Somayag pomáhá léčit díry v ozónové vrstvě, které vznikly působením znečištěného životního prostředí. Při těchto speciálních Jadžnách se ohni obětuje kravské mléko, přepuštěné máslo a určité léčivé rostliny; současně se zpívají určité mantry, které vyvolají žádoucí efekt. Fyzické i jemnohmotné tělo vykonavatele u takového ohně slouží jako nástroj k vyvolání určitých efektů. Pro takové Jadžny se u praktikujícího vyžaduje čistota a předchozí příprava.

Při obřadu Somayag (Soma Jadžna) se používá rostlina Soma. Soma je popisována jako král mezi léčivými rostlinami. Někteří botanici jsou přesvědčení, že tato léčivá rostlina již dávno vyhynula a neexistuje. Existují ale různé druhy Somy, stejně tak určité náhražky Somy, které se ve výše popsaných Jadžnách používají. Další botanici, kteří se orientují podle doslovných překladů starých textů, se pokoušejí identifikovat Somu jako druh houby. Jiní botanici se domnívají, že se jedná o druh bylinky Efedry, která roste v Himaláji na sněžné hranici. To ovšem není správně. Různé druhy Somy rostou v různých klimatických oblastech.

 

Kapitola 6

 

Homa terapie a zemědělství

 

Homa zemědělství je takový systém zemědělské výroby, který se může kombinovat s jakoukoliv metodou organického zemědělství.

Při používání chemických hnojiv, pesticidů a herbicidů bude v průběhu let nutné zvýšit jejich dávky a sílu nebo změnit jejich složení. Došlo to už tak daleko, že pokud se tyto prostředky nepoužijí, nic nevyroste. Pokud se však použijí, zničí půdu a spodní vodu. Pokud jíme potraviny, které byly vypěstované v takovýchto podmínkách, dostanou se do našeho těla chemické látky. O několik let později už nic nevyroste. Veškerá půda, která byla dříve úrodná a poskytovala nadbytek úrody, bude ztracená. To jsou důvody, proč se některé komunity začaly zabývat pěstováním organickým způsobem a biologickou kontrolou škůdců. Po určitou dobu to fungovalo, avšak znečištění atmosféry natolik vzrostlo a celá záležitost se tak vyostřila, že se bio-zemědělci dostali do ohromných potíží.

Při zvýšeném výskytu kyselých dešťů je pravděpodobné, že vrchní centimetry úrodné půdy budou úplně zničeny a nic na nich neporoste. Příčina našeho utrpení leží ve vrchních 15 cm naší půdy. Řešením je zemědělství podle metod Homa zemědělství.

Následné informace jsou založené na dávných znalostech o zemědělství a mají svůj původ ve Védách, předávaných mudrci dávných věků. Jak pečovat o semena, kdy je zasadit, čím vyživovat a jak sklízet. To všechno je obsažené v této staré pokladnici vědění. Jediné, co vědci musí udělat, je z tohoto starého pramene čerpat.

 

Struktura a fyziologie rostlin

 

Rostliny, které vyrostly v atmosféře Jadžny, mají v listech vyvinutý systém cév, který je větší a cylindrický, než normálně. To jim umožňuje lepší zásobování vodou a živinami do všech částí rostliny, což podporuje růst a rozmnožování. Atmosféra Jadžny ovlivňuje tvorbu chlorofylu, dýchání rostliny a oběh kyslíku v přírodě.

Pokud se podíváte na různé vzorky pod mikroskopem, objevíte rozdíl v buněčné struktuře rostlin podle toho, zda vyrůstají v atmosféře Jadžny nebo rostou v obvyklých podmínkách.

Na rostlinách je vidět zřetelněji působení jemných energií. To je snadno zdokumentovatelné a doložitelné, pokud se tím vědci budou zabývat.

Strukturální a molekulární změny rostlin vyvolané znečištěným životním prostředím způsobí, že z nich člověk nebude schopen získat výživné látky nezbytné pro život. To bude možné jen u rostlin pěstovaných v atmosféře Agnihotry a hnojených Agnihotra popelem. Díky tomu si takové rostliny zachovají svoje místo v přírodní rovnováze.

Způsob, jakým rostliny přijímají výživu a způsob, jakým je napadají nemoci, se mění. Mnoho výživných látek, chuť a především vysoce pozitivní účinky, to vše zahrnuje praktikování Agnihotry, které vyžaduje jen malý prostor. Výsledkem je spokojenost (v poměru kvantity a kvality) a zdraví. Chuť, konzistence, barva, stejně tak velikost jader, ze kterých se stanou semena, je vynikající.

V atmosféře Jadžny se mění kořenový systém rostlin. Kořeny jsou menší a jemnější. Díky vynikající kvalitě výživných látek v půdě funguje kořenový systém bez potíží.

V zemědělství, kde se Homa terapie používá, dosahují velmi dobrých výsledků s pěstováním sóji. Pokud zemědělec část plochy vyhradí na pěstování sójových bobů, působí to pozitivně. Jestliže se v zemědělství používají techniky Homa terapie, v patologii rostlin vznikne zvláštní situace. Při konzumaci sójových bobů vznikne chemická reakce, která v lidském organismu vytvoří určité protilátky. To může lékařům pomoci vyléčit již známé nemoci, ale i ty, které ještě nepropukly. Takové působení vzniká tam, kde se praktikuje Homa terapie, která nám byla předaná prostřednictvím boží milosti.

 

Životní funkce rostlin

 

Když se Homa terapie provádí na zahradě nebo pod stromem, nejdříve kouř působí na listy. Prostřednictvím chemické reakce funguje kouř při výrobě chlorofylu jako katalyzátor. Pokud se o tomto jevu budete chtít dozvědět více, botanikové vám jej mohou předvést.

Atmosféra Homy vyvolaná především krátkou Agnihotrou působí na látkovou výměnu rostlin jako katalyzátor. Působí tak, že rostlina a její kořeny již tolik neprahnout po živinách. Atmosféra Homy poskytuje rostlinám sílu a živiny. Udržuje je zdravé a umožňuje jim, aby se účinněji zapojily do tvoření ekologické rovnováhy.

Kořenový systém rostlin je podobný systému nádí*. Z jednoho zdroje si bere energii a pokud je systém dobře vyvinutý, pak tuto energii a živiny rozvádí do všech částí rostliny. Tím rostlině umožní harmonický a vyvážený růst. Pokud se Jadžna provádí podle pravidel, cévní systém rozvede výživné látky do všech částí rostliny. Jadžna stejným způsobem na jemné úrovni působí i na člověka.

 

Výnosy úrody

 

Pokud budete rostliny pěstovat v atmosféře Agnihotry, pak neočekávejte, že budou nezbytně větší. Místo toho zaměřte svůj pohled na vzhled, kvalitu a velikost zeleniny, ovoce nebo květů. Veškerá energie rostlin směřuje k vyšším výnosům, protože při provozování Jadžny jsou rostliny šťastné.

Během provádění Jadžny do atmosféry proudí výživné látky a tím se harmonizuje energetický systém rostliny. Výsledkem je fantastická a kvalitní úroda. Agnihotra je základní Jadžna.

Pokud se rostliny pěstují v atmosféře Jadžny, dojde ke zvláštnímu fenoménu. Pokud se provede Agnihotra v blízkosti rostliny, na určitou dobu se okolo ní vytvoří energetické pole podobné auře.

 

*Nádí systém, o kterém se píše ve starých textech, se dá srovnat s nervovým systémem u člověka, je jenom jemnější.

 

Takové pole obsahuje výživné látky a pozitivní vibrace lásky. Z tohoto zdroje se rostlina může neustále nabíjet. To rostlinám umožňuje dosáhnout maximálního růstu a maximálního výnosu. Současně do svého okolí vysílají lásku a tím neutralizují negativitu způsobenou myšlenkami.

Pokud se v ovocném sadu bude pravidelně provádět Agnihotra a další Jadžny, potom se na ovocných stromech urodí velké plody s dvojnásobným množstvím dužiny.

Během experimentů s Homa terapií se při pěstování mandarinek a pomerančů dosáhlo dobrých výsledků. Hrušně v atmosféře Jadžny rodí sladší plody.

 

Půda

 

V atmosféře Jadžny půda zadržuje více vlhkosti než obvykle. To se děje díky máslu ghí a zpětné vazbě, kterou mají Jadžny na atmosféru. Pokud přijde výživný déšť, v půdě se déle udrží vlhkost a živiny. To má za následek lepší kvalitu rostlinné vegetace. Zní to fantasticky, ale je to tak.

V zemědělství, kde se Homa terapie používá, probíhá v půdě fyzická interakce a obsah živin je účinnější. Živiny jsou nutné ke zdravému růstu rostlin. Pokud v půdě živiny chybí, Homa spustí procesy, které jejich tvorbu podpoří.

V atmosféře Agnihotry se zrychluje látková výměna rostlin. Jako katalytický faktor zde působí máslo ghí a rýže. Na jemné energetické úrovni jsou to mantry a efekt jejich střídání (ranní a večerní mantra), které způsobují vzájemnou interakci se spalovanou rýží a máslem ghí. Tato vzájemná kombinace se pak otiskne do půdy po té, co na ni zasvítí Slunce. V půdě na sebe navážou minerály a vlhkost, které přijme kořenový systém rostliny a tím do rostliny pronikne. Ghí funguje jako katalyzátor, který v rostlině vyvolá chemickou reakci.

Podporuje také produkci enzymů a vitamínů, urychluje a zlepšuje látkovou výměnu.

Jinými slovy, pokud se Agnihotra provádí v zahradě, dozrává všechno dřív, chutná lépe a má lepší kvalitu.

Kypření půdy je samozřejmě důležitá část práce na zahradě nebo na poli. Pokud půdu před obděláváním posypete popelem z Agnihotry, přispějete k lepší výživě rostlin, které pak budou šťastné. Je velmi důležité, aby rostliny byly šťastné, protože jen tak k nám můžou vyzařovat lásku. Čím více lásky rostlinám na zahradě nebo na poli věnujete a čím častěji budete provádět Homa terapii, zvláště Agnihotru, tím silněji budou vibrace lásky vyzařovat do celého okolí. Lidé, kteří tam žijí, budou šťastnější. Také úroda pak bude větší a chutnější.

Provádění Agnihotry a sypání Agnihotra popela pomáhá v půdě stabilizovat úroveň dusíku a draslíku.

V půdě se drasticky mění složení stopových prvků, které jsou velmi důležité pro růst a vývoj rostlin. Východiskem je používání Homa terapie v zemědělství. Homa zemědělství bude stále důležitější, aby všechny procesy v přírodě probíhaly harmonicky.

Stromy pomalu začínají v půdě ztrácet oporu. Je obtížné, aby se v půdě udržel život. Stromy mají sklon padat. Pomocí Jadžny a Jadžna terapie musíme půdu obohatit živinami.

Z Jadžny má prospěch celý ekosystém. Například během provádění Jadžny pomáhají žížaly udržet v půdě víc vlhkosti. Díky Jadžně jsou šťastnější a produkují víc hormonálních sekretů, které půdě a rostlinám prospívají. Žížaly jsou pro zemědělství velmi důležité. Atmosféra Jadžny podporuje produkci hormonů v reprodukčních orgánech žížal. Ty se pak rychleji rozmnožují, což má opět vliv na půdu, která je tak bohatší na živiny.

Účinky chemických hnojiv budou málo efektivní. Od vlády bude přicházet stále víc omezení, aby se neohrozilo zdraví lidí. Odpovědí je Homa zemědělství.

 

Reprodukce

 

U některých druhů ovoce se začne urychlovat reprodukční cyklus, pokud se v jeho blízkosti bude provádět Agnihotra. Síla rostliny závisí na obsahu živin v půdě a atmosféře, která je obklopuje. Současná věda atmosféře nepřikládá takový význam, ale v rámci cirkulace kyslíku je jedním z nejdůležitějších faktorů. Kromě toho je rostlina šťastná, pokud se atmosféra naplní výživnými látkami prováděním Jadžny. Tím se zvyšuje množství semen, jejich plodnost a klíčivost. Kromě lepší klíčivosti se pozitivně ovlivní a zvýší kvalita a množství vyprodukovaného pylu. Atmosféra Jadžny prospívá celému rozmnožovacímu cyklu.

 

Pomoc životnímu prostředí

 

Na Zemi se teď musí nově zformulovat principy života. Každému by mělo být jasné, že Jadžna je nezbytná pro přežití. Beze zbytku vyčerpáváme živiny z našeho prostředí. Měli bychom je umět nahradit pomocí Jadžny.

Jednotlivé prvky se začínají měnit. Na místech, kde se provádí Jadžny, se objeví určitý druh magnetického pole. To k Zemi přitahuje životně důležité prvky zvláštním druhem přenosu, který ještě není prozkoumaný. Některé chemické prvky mohou dokonce pocházet z jiných planet.

Při provádění Agnihotry vzniká v kombinaci manter a ohně vír elektřiny a éteru, který sahá až ke Slunci. Taková turbulence vede k rychlým změnám struktury metabolismu v jejím blízkém okolí.

Víc lidí by mělo začít provozovat Agnihotru pod nějakým stromem. Strom bude šťastný, začne tančit a zpívat. Agnihotra také bude přitahovat ptáky a bude na ně léčivě působit.

Homa stromy začnou rychle růst a budou svého druhu jedinečné. To se stane díky intenzivní Jadžna atmosféře. Objeví se na místech, jako je například Tapovan v Indii.

Příroda se nachází v totálním chaosu a kolem nás je stále víc destrukce. Musíme nyní atmosféru nasytit výživnými látkami. Ghí je prostředek a mantry jsou hybnou silou. Jadžna se musí praktikovat ve velkém měřítku.

Díky znečištěnému životnímu prostředí se zhoršila kvalita pěti živlů. Jadžna nastolí pořádek ve věcech, které jsou nezbytné pro život na Zemi.

Země stále víc umírá. Jadžna je způsob, jak ji zachránit.

 

Hmyz

 

Celý ekologický systém se mění. Rozmnožovací cyklus rostlin se mění. To ovlivňuje včely a omezuje jejich schopnost provádět opylení. Tím je opět ovlivněná schopnost rostlin dosahovat vyšších výnosů (to platí zejména pro zeleninu) a rozmnožovat se.

Včelám medonosným jsou vlastní určité hormony, které se vyvíjejí jen v atmosféře Jadžny. Tato skutečnost daleko přesahuje všechno, co dosud věda poznala. Tyto hormony v ovoci a zelenině zvyšují požadovanou výživnou hodnotu a pomáhají k vyšším výnosům úrody.

Atmosféra Homa terapie přitahuje včely a ty z Agnihotra ohně získávají energii, se kterou lépe plní svoje úkoly. Ve vztahu k opylení to znamená, že včely nám mohou pomoci zvýšit úrodu. To se týká především kukuřice, rajčat, bobulovitých plodů, ovoce a dalších plodin.

Pokud se v zahradě bude nepřetržitě provádět Jadžna, je už sama o sobě účinným prostředkem k omezení škůdců. Když je atmosféra vyživována vůní z ghí, pak jsou rostliny ve stavu, kdy si s pomocí určitých chemických vazeb ve své struktuře vytvoří ochrannou vrstvu. Ghí zafunguje tak, že ho rostliny přijmou skrze svůj dýchací systém.

Kromě toho atmosféra Jadžny vytváří něco, co se dá jen těžko popsat a co tento proces umožňuje. Příčinou je vyšší úroveň vibrací v atmosféře, které vznikají neustálým zpíváním manter.

Hmyz se stává imunní vůči insekticidům, pesticidům a chladu. V takovém případě stačí vysypat okolo domu ochranný kruh z Agnihotra popela.

Sarančata způsobí strašnou pohromu. Neexistuje způsob, jak se sarančatům bránit, kromě metod v rámci Homa terapie. Rostliny ochrání směs Agnihotra popela, usušeného kravského trusu a destilované vody spolu se sypáním popela na pozemek.

Bílé larvy způsobí značné škody úrodě. Napadnou úrodu přes kořeny rostlin. Jedná se o živočichy podobné larvám nebo červům. Jedinou spolehlivou formou ochrany je provozovat na poli Agnihotru a okolo rostlin sypat popel.

 

Kapitola 7

 

Homa terapie v zemědělství – praxe

 

Následující návrhy vycházejí z praxe, která se provozuje na mnoha Homa farmách v USA, Evropě a Jižní Americe.

Homa terapie je celistvé léčení zemědělství a může se kombinovat s metodami zemědělství organického. Vypadá to, že způsob intenzivního zemědělství je nejpraktičtější a neproduktivnější. Metoda Homa zemědělství využívá atmosféru a půdu, aby rostliny ošetřila tak, že v případě škůdců a onemocnění působí preventivně. Díky používání Homa terapie lze dosáhnout maximálního výnosu z malé zemědělské plochy. Homa udržuje půdu, aby byla lepší a úrodná, voda čistá a atmosféra plná živin.

 

Ošetření atmosféry

 

Agnihotra je základem Homa zemědělství. Měla by se provozovat uprostřed farmy nebo zahrady. Pokud je farma velká, měl by se zřídit rezonanční systém. To znamená, že se v Agnihotra chýši uprostřed farmy praktikuje Agnihotra a na čtyřech okrajových místech pozemku - na severu, jihu, východu a západu postaví rezonanční sloupy (více v kapitole 12). Na provádění Agnihotry v zahradě používejte hojně kravského trusu a dalších ingrediencí. Když oheň dostatečně hoří, přidejte do něj ghí smíchané s rýží. Agnihotra pyramida je generátorem energie, která udržuje život.

Je-li to možné, v zahradě by se měla praktikovat Om Tryambakam Homa čtyři hodiny denně, během úplňku a novolunní maximální počet hodin. Tento oheň posiluje léčivý cyklus energie, který denním praktikováním dala do pohybu Agnihotra. Tím do atmosféry proudí další živiny.

 

Ošetření půdy

 

Kompostování

 

Do půdy by se mělo vrátit, co se jí vzalo. Ve farmaření se toho dá dosáhnout pomocí kompostování. Hromadu kompostu lze založit prakticky kdekoliv, podle osvědčených zásad. Mezi vrstvy organického materiálu by se měl nasypat Agnihotra popel.

Agnihotra popel organický materiál během rozkladu energetizuje. Tak se do půdy, která je ošetřená kompostem, dostanou jemné energie, které podporují růst.

 

Záhony

 

Pravděpodobně nejlepší je pěstovat rostliny na vyvýšených záhonech, tak jak je to známé z biologicko-dynamického zemědělství. Tímto způsobem lze na menší ploše vypěstovat mnohem více, než jinými metodami. Kromě toho je taková péče o zahradu mnohem jednodušší. Pokud se zahrada založí ve formě vyvýšených záhonů, může v zahradě vést k trvalému uspořádání. Záhony by měly být orientované směrem od severu na jih a dvakrát zryté. Potom by se na ně už nemělo vstupovat kvůli zhutňování půdy.

 

Zlepšení půdy

 

Nechte si otestovat půdu ve vaší zahradě, abyste zjistili, které prvky a výživné látky budou potřené ke změně pH v půdě.

Do vrchních 5-15 cm země by mělo vpravit organické hnojivo a popel z Agnihotry, který vylepší půdu. Doporučeným organickým hnojivem jsou semena bavlny nebo sójových bobů, (oboje z organické produkce, ne GMO) stejně tak kamenná moučka. Ke zlepšení půdy můžete použít sušený kravský trus, kompost, rašelinu nebo písek. Po otestování půdy můžete nad záhonem rozprášit nehašené vápno a tím do půdy vpravit nahoře popsané látky.

 

Výsev

 

Výběr semen

 

K založení zahrady si můžete vyhledat např. 10 druhů rostlin, kterým se v dané lokalitě dobře daří a nevyžadují přílišnou péči. Poté, co jste zahradu biologickým způsobem založili (nejlépe bio-dynamicky nebo s vyvýšenými záhony), můžete nakoupit požadované množství semen. Semena by měla být organická a ne hybridní, pokud je chcete používat na další osev.

 

Metody k ošetření semen podle Véd

 

Použijte semena, která nebyla chemicky ošetřovaná. Pokud semena ošetříte následujícím způsobem, budou proti nemocem a škůdcům odolnější. Na začátku tím dojde k růstovému skoku.

 • Uchovávejte semena v papírových kelímcích nebo vhodných miskách a každou označte jménem a druhem semen.
 • Polijte semena kravskou močůvkou (tu dostanete na statku ve vašem okolí), nechte je namočená na jednu až dvě hodiny. Dbejte na to, aby se nasákla všechna semena a neplavala na hladině.
 • Semena můžete smíchat s kravským trusem a úplně je zabalit do hnoje. Směs semen a trusu osušíte na papírovém tácku, síťce nebo je rozložte na prkna.

 

Některé druhy semen nepřežijí úplné vysušení, pokud už byla jednou namočená. Je lepší proces vysušování přerušit, dokud jsou semena ještě vlhká. Udělejte směs ze semen a kravského trusu, která se potom v záhonu nebo v květináči rozloží. Pokud chcete vypěstovat menší množství rostlin a semena jsou o něco větší, můžete každé semeno do kravského trusu obalit jednotlivě.

Nechte semena v blízkosti Agnihotra ohně na dva po sobě jdoucí cykly Agnihotry, např. od západu Slunce do východu Slunce.

 

Výsev

 

Pokud se chcete pěstování věnovat intenzivně, musíte semena už během posledních mrazíků nechat vyklíčit. Dál je vysázet na záhonku a potom se připravit na podzimní úrodu. Pokud se zakládá nová zahrada, pak je pro pozdější úrodu užitečné začít s pěstováním listové zeleniny. To pomůže vypěstovat vše, co odpovídá místnímu klimatu.

Na většině farem je možné pěstovat vojtěšku. Dodává atmosféře něco zvláštního, zejména při pěstování metodou Homa zemědělství. Vyzkoušejte také možnost vyhradit určitou část plochy sójovým bobům.

Fáze Měsíce, během kterých ze semen něco pěstujete, mají velký vliv na úspěch Homa zemědělství. Začněte při úplňku nebo novolunní podle toho, jaký druh semen chcete vysít. Během novolunní nebo jeden den před novolunním zkuste sázet plody, které rostou pod zemí. Při úplňku nebo jeden den před ním zasaďte plody, které rostou nad zemí.

Během setí zkuste být plni lásky, zpívejte mantry, buďte tělesně a duševně čistí.

Sazenice sázejte zároveň s popelem z Agnihotry. Popel můžete sypat do řádků nebo jamek i se semeny. Když budete zalévat právě přesazené rostliny, zpívejte si při tom mantru.

Pokud v zahradě přesazujete sazenice, určitě dejte trochu Agnihotra popela okolo kořenů. Nikdy se sazenicemi nemanipulujte za plného Slunce.

Během menstruace by ženy neměly po zahradě chodit a věnovat se sázení.

 

Výživa rostlin

 

Zavlažování

 

V atmosféře Jadžny, při intenzivním pěstování, není třeba tolik zavlažovat. To je závislé na klimatu a četnosti srážek. Je železným pravidlem, že týdně se půdě musí dát 1 až 3 cm vody. To znamená dvakrát nebo třikrát týdně, po odečtení dešťových srážek, 20 minut zalévat. Rozhodující je provádět zalévání důsledně.

Pokud se rostliny zavlažují ručně, pak je nejlepší, nechat téct proud vody k rostlinám do půdy z pravé ruky. Přitom působí zázračně, pokud máte mysl čistou naplněnou mantrami a srdce láskou.

 

Hnojení

 

Biosol je mnohostranně použitelný biologický produkt, který se velmi hodí k hnojení rostlin, odpuzování škůdců a ošetření nemocí.

Biosol se vyrábí v bio-fermentovači, kde se kvasí čerstvý kravský trus, žížalový vermikompost, trochu kravské moči a směs Agnihotra vody. Po 30 dnech se dá tekutý Biosol odebrat a použít v zahradě nebo v zemědělství.

Každý druhý týden by se měly dát půdě živiny a postříkat listy. Poprášit Agnihotra popelem půdu, rostliny v okolí a jejich listy. Tím se rostliny ochrání před škůdci.

 

Ošetření před škůdci a nemocemi

 

Roztok na postřik se vyrobí z 2 až 4 polévkových lžic Agnihotra popela, který se smíchá s cca 5 litry vody. Roztok se nechá odstát 3 dny a potom se přefiltruje přes sítko na čaj nebo papírový ubrousek, stejně jako při výrobě ghí. Postřik používejte k ochraně rostlin před škůdci a nemocemi.

Je vhodné provádět každý druhý týden postřik Biosolem. Roztok Agnihotra popela a vody se postřikuje na okolní rostliny, na půdu a stejně tak na listy jako ochrana před nemocemi a škůdci.

Mají-li rostliny napadené kořeny, pak se může připravit pasta z Agnihotra popela a trochou vody. Naneste pastu na napadené kořeny a rostlinu opatrně zalijte roztokem vody a Agnihotra popela. Rostlina se opět brzy uzdraví.

Pokud je rostlina nemocná, dává se jí dvakrát denně výživa z Agnihotry: Jednou přímo před východem Slunce a podruhé půl hodiny po západu Slunce. Buďte plní lásky a soucitu, ale ne lítosti. Hovořte s rostlinami a vyprávějte jim, jak budou znovu silné a zdravé. Pokud rostliny zaléváte Agnihotra výživným roztokem, zároveň je postříkejte roztokem vody a popela.

 

Zelinářská zahrada a Homa terapie

 

Pokud se zakládá nová zahrada, mělo by se zvolit cca 10 druhů rostlin, kterým se v okolí daří a jsou nenáročné na péči.

Připravte si Biosol, biologické hnojivo z žížalového vermikompostu, kravský trus, Agnihotra popel a vodu.

Když ručně zaléváte, je nejlepší, když necháte proud vody téct z vaší pravé ruky na rostliny a půdu. Když je během zalévání váš duch čistý, naplněný mantrami a stejně tak srdce naplněné láskou, pak to na rostliny má zázračný účinek.

Když vyséváte menší množství semen, můžete je promíchat s dostatečným množstvím kravského trusu tak, že jsou do trusu úplně obalená. Taková směs se snadno rozdrobí a vyseje do řádků v zahradě nebo doma do květináčů. Pokud semena nejsou příliš malá, můžete kravincem každé semeno jednotlivě obalit.

 

Kapitola 8

 

Navrhované vědecké experimenty

 

V terapii HOMA je obřad Agnihotry, ohně v měděné pyramidě, základní technikou k léčení atmosféry. Mohou se provádět i jiné HOMY, které tuto léčivou energii zesílí.

Pyramida, nádoba předepsaného rozměru a tvaru, je jakýmsi generátorem. Dokonalým způsobem vede a řídí energii směrem k určitému uspořádání a působí tam, kde dokáže ovlivnit podstatu člověka, totiž jeho duši.

Chceme dát následující podněty a návrhy k plánování experimentů.

Dávná věda nám tvrdí, že během obřadu Agnihotry pyramida vyzařuje zvuk.

Vědci z Východu a Západu by se měli zabývat Agnihotrou a její schopností neutralizovat patogenní bakterie.

Vědci mohou Agnihotru zkoumat tím, že nejdřív nepoužijí žádnou nádobu, potom nádobu s jinými rozměry nebo měděnou nádobu jiného tvaru.

Lidé s odpovídajícími odbornými znalostmi mohou snadno doložit blahodárný účinek Agnihotra atmosféry na neurologický systém člověka.

Další možnost je provádět experimenty s ptáky. V Agnihotra atmosféře se zlepšuje kvalita ptačího zpěvu. Hlas ptáků bude jasnější a čistší. Na experimentech s ptáky se dá změřit působení Jadžny na živé organismy. Ptáci obzvlášť pociťují důsledky znečištěného životního prostředí. Jadžna jim vrátí do peří tuk, o který přišli díky znečištěnému životnímu prostředí. To se dá lehce doložit na místech, jako je Tapovan v Indii, kde se po celých 24 hodin už po několik let udržuje oheň.

Vědci budou zkoumat, jak vznikají účinky v Agnihotra popelu. Pokud se něco organického setká s Agnihotra popelem, dějí se zázraky. Vědci by to měli zohlednit ne kvantitativně, ale kvalitativně. Co se stane, pokud se popel někam přidá? Pokud vědci budou tyto výsledky sledovat, pokud budou nad celým procesem přemýšlet, pak porozumí tomu, že je to milost, která tady pracuje.

Vědci budou chtít s Jadžnou dělat experimenty. Začít by se možná mohlo s dvěma druhy experimentů. Například s Jadžnami, které vytvářejí déšť. Tady jsou vidět výsledky, které je možné okamžitě změřit.

Dalším příkladem je Soma Jadžna. U Jadžny, která vytváří déšť, by vědci měli zkoumat jeho kvalitu, následky, stejně tak jeho všechny složky.

Psychoterapeuti by mohli provádět experimenty s problematickými dětmi a Homa terapií. Tím se dosáhne trvalých výsledků.

Vědci mohou navštívit zemědělský statek, který má špatnou půdu. Můžeme jim pomoci prováděním nepřetržité 24 hodinové Jadžny, přičemž nejlepší je začít během rovnodennosti na podzim. Jadžna by se měla provádět celý rok. Než se s Jadžnou začne, vědci by měli odebrat vzorky půdy, aby zjistili, které chemické prvky chybí. Pak by se půda měla v pravidelných intervalech neustále zkoumat. Za jeden rok bude půda v pořádku. Účinek bude takový, že už po roce se dají pěstovat takové rostliny, jako je kukuřice. (Kukuřice odebírá půdě mnoho živin). Pak přijde dobrá úroda a půda se bude neustále zlepšovat.

Pokud vědci budou mít zájem, mohou přijet do Tapovanu u Dhule v Indii, kde se udržuje Jadžna nepřetržitě 24 hodin denně. Mohou tam prozkoumat vzduch, vodu, půdu a budou překvapeni.

Pokud se Agnihotra popel přidá do vodního zdroje, voda se energeticky nabije a bude mít léčebné vlastnosti.

Působení Agnihotra atmosféry a Agnihotra popela se dá lehce prokázat u nemocných rostlin.

Experimenty s pěstováním rostlin v atmosféře Agnihotry otevřou dveře ke starému vědění o Jadžnách. Tedy vědě o Homa terapii tak, jak je to popsané ve Védách.

Působení Homy na rostliny se dá lehce zjistit. U rostlin se pokusy dají snadněji sledovat a řídit. Můžeme používat metody fotografování – stejně tak Kirlianovy fotografie a zaznamenat reakci rostlin na Agnihotru a aplikaci Agnihotra popela. Když se vědci začnou zabývat použitím Agnihotra popela na rostliny a jeho účinky, bude to znamenat průlom. Tím se dokáže, že rostliny mají velký užitek z Agnihotra atmosféry a aplikování Agnihotra popela.

Určité druhy bylin mezitím vymírají. V celé rostlinné říši nastávají kvalitativní změny. Léčivým rostlinám může vrátit jejich léčivou sílu jen atmosféra Agnihotry. K prozkoumání takových souvislostí, by se měly provést experimenty.

Na rostlinách a zvířatech se dá pozorovat, jak je na tom svět ve skutečnosti špatně.

Jsou to méně komplikované organismy, než je člověk. Můžeme provést jednoduchý experiment: Na jaře posypeme Agnihotra popel okolo ovocných stromů. Pak vyrobíme pastu z Agnihotra popela a ghí, kterou potřeme kmen stromu a vrchní kořeny. Pomocí této pasty se strom stane odolnějším a škůdci se budou držet dál. To se dá zopakovat několikrát za rok. Výsledky budou vynikající.

Především navrhujeme jeden experiment s rybami.

Vezměte si dvě akvária. Do vody prvního akvária dejte trochu Agnihotra popela a do vody druhého popel nedávejte. V obou akváriích chovejte stejné rybičky.

U akvária s Agnihotra popelem zjistíte:

 

 • růst baktérií se zredukuje
 • růst řas, se zredukuje
 • voda se nemusí tak často měnit, vydrží déle čirá; nemusí se tolik používat filtr
 • barva ryb je zářivější; množství a velikost potomstva se zvětší

 

Popel z Agnihotry se dá přidávat do krmení kozám. Pak se dá prozkoumat jejich mléko a sýr.

Agnihotra popel se dá promíchat s krmením pro krávy.

Otestujte mléko a otestujte ghí (přepuštěné máslo). Potom otestujte popel, který vznikne při použití kravského trusu a ghí.

Položte kousek zlata a kousek mědi před pyramidu, ve které praktikujete Agnihotru. Před tím nechte otestovat ryzost zlata a mědi. Pak proveďte Agnihotru a předepsaným způsobem použijte rýži. Po Agnihotra meditaci znovu otestujte zlato a měď. O výsledek se s námi podělte.

Otestujte popel z Agnihotry osciloskopem. Existuje tón, který z popela vychází. Je to zvuk, který léčí. Všechny ostatní přírodovědecké aspekty jako jsou živiny, vitamíny a minerály hrají svojí roli, ale klíčem je zvuk. Někdo, kdo je hodně citlivý a vnímavý, to může potvrdit.

 

Kapitola 9

 

Agnihotra medicína

 

Prastaré texty Véd uvádějí, že atmosféra Agnihotry a popel z Agnihotry působí léčivě. Německá lékárnice Monika Koch znovu oživila ztracenou větev Ayurvédy o medicíně z Agnihotra popela. Od ní pochází následující návod k výrobě Agnihotra léků.

Praktikujte Agnihotru, abyste z ní získali léky. Agnihotra popel je základní surovinou, která je nezbytná k výrobě všech Agnihotra léků.

Popel, který vzniknul z Agnihotra ohně, má farmaceutické označení ´Agnihotra  Usta´ (´ustulo´ je latinsky spálit). K získání prášku Agnihotra Usta pro farmaceutické účely se popel musí prosít přes nekovové, nemagnetické sítko. Výsledkem je jemný Agnihotrový prášek.

Agnihotrový prášek

Jemný Agnihotra prášek se dá užívat vnitřně i zevně. Rozmíchaný s vodou nebo medem se užívá dvakrát až třikrát denně, pokaždé půl čajové lžičky.

Agnihotrové pastilky

Naplňte agarové oplatky Agnihotrovým práškem a užívejte dvě až tři pastilky denně. Toto balení je zvlášť vhodné na cesty.

Agnihotrová mast

Přepuštěné a přefiltrované máslo ghí se smíchá s Agnihotra popelem. Ghí má výborné vlastnosti jako nosič informací a léčebnou substanci dostane na místo určení, tam kde je člověk nemocný. Nejlepší poměr je jedna porce popela s devíti váhově stejnými porcemi másla ghí (1:9). Užívá se externě na popáleniny, suchou kůži a kožní nemoci a interně na srdeční potíže.

Agnihotrový krém

Smíchejte jednu část ghí se třemi částmi dobré pramenité nebo studniční vody a dlaní pravé ruky spojte dohromady v nádobě z čisté mědi. Vylijte zbylou vodu a přidejte tři části nové vody a proces opakujte patnáctkrát. Na devět dílů takto vzniklé masti přidejte jeden díl Agnihotra popela a vzniklou mast používejte externě nebo interně.

Agnihotrové oční kapky

Agnihotrové oční kapky by měl připravovat jen oční lékař nebo lékárník. Smíchejte jeden díl Agnihotrového popela s deseti díly destilované vody. Roztok se pak povaří 30 minut za občasného míchání. Vzniklý roztok se přefiltruje. Pacient si pak kápne vždy jednu kapku do koutku oka a jednu kapku rozetře do kůže těsně u oka.

Agnihotrové čípky

Smíchejte 17 dílů Agnihotrového prášku s devadesáti pěti díly másla ghí. Směs zahřejte a dobře promíchejte. Nalijte směs do formy a nechte čípky v lednici ztuhnout.

Agnihotrová inhalace

Smíchejte jednu čajovou lžičku Agnihotra popela s šálkem vařící vody. Pacient

drží svoji hlavu přímo na šálkem s horkou směsí a hluboce vdechuje páru. Pacient by měl inhalovat s tlustým ručníkem okolo hlavy, který zakrývá celý šálek, aby pára účinkovala co nejlépe.

Tyto léky nejsou běžně v prodeji. Nechte si poradit vaším lékařem, jak je přesně užívat.

(Na druhé straně, v mnoha zemích se tyto medikamenty užívají a jsou součástí lidového léčitelství).

Následující informace jsou ze Studie č.3 Farmaceutického studijního centra, kterou sestavila paní Monika Koch.

U pacientů, kteří seděli v Agnihotrové atmosféře a užívali medicínu z Agnihotra popela, došlo k následujícím pozitivním změnám:

Zánět dutin, sinusitida

Při pravidelném praktikování obřadu Agnihotra zmizí bolesti hlavy, nejdéle však během tří nebo čtyř dnů.

Kožní vyrážky

Několikrát denně naneste na kůži Agnihotra popel. Dojde k úplnému vyléčení.

Kožní plísně

Užívejte Agnihotrový popel několikrát denně. Nastane úplné vyléčení.

Zánět kůže u dětí, dermatitida

Pudrujte čtyřikrát denně Agnihotra popelem. Vyléčení zánětu nastane po dvou dnech.

Oteklý kotník

Otok potíráním Agnihotrovým práškem do půl dne zmizí.

Opar, herpes

Užívejte Agnihotrovou mast a po 14 dnech nastane úplné vyléčení.

Otok pod nehty, paronychie

Aplikujte zásyp Agnihotrovým práškem. Po třech až čtyřech dnech nastane úplné a bezbolestné vyléčení.

Senná rýma a silné slzení očí

Aplikujte Agnihotrový prášek přímo do koutků očí. Oči přestanou slzet během půl dne, další oční kapky nejsou nutné.

Oči unavené stářím

Aplikujte Agnihotrové kapky do koutků očí a vždy jednu kapku pod každé víčko. Během jednoho dne nastane citelné zlepšení.

Silné zahlenění dýchacích cest

Během dne a noci natřete Agnihotrovou mast na krk a hrudník. Zahlenění rychle zmizí, úplné vyléčení nastane po týdnu.

Rýma, ucpaný nos

Inhalujte kouř během Agnihotry. Během půl dne bude nos čistý.

Rýma (2)

Při rýmě můžete aplikovat Agnihotrovou mast přímo do nosu, během dvou dnů rýma zmizí.

Nachlazení s bolestmi v krku

Užívejte Agnihotrový prášek s medem spolu s čajem na průdušky. Bolesti krku velmi rychle zmizí.

Napadení červy

Užívejte Agnihotra prášek a Agnihotra vaginální čípky, vaginal globuli a vyléčení nastane po dvou dnech.

Silné bolesti svalů

Dvakrát nebo třikrát denně užívejte vnitřně Agnihotrový popel a během dvou dnů bolesti zmizí.

Průjem

Užijte jednorázově Agnihotra popel a stolice se okamžitě upraví.

Rakovina konečníku

Třikrát denně užívejte čajovou lžičku Agnihotrového popela a dvakrát denně Agnihotrové čípky.

Zvětšené mandle

Užívejte dvakrát denně půl čajové lžičky Agnihotra popela. Mandle pomalu odbourají jedy a zmenší se, ale bez horečky.

Silné krvácení při menstruaci

Dvakrát či třikrát denně užívejte půlku čajové lžičky Agnihotra prášku s medem. Během osmi týdnů se stav upraví a zmizí krvácení, migrény i bolesti hlavy.

Bolesti ledvin

Dvakrát nebo třikrát denně užívejte vnitřně Agnihotrový prášek na špičku nože. Po týdnu bolesti zmizí.

Zánět žaludku, gastritida

Užívejte Agnihotra prášek třikrát denně. Poté, co sliznice vyloučí jedy, nastane vyléčení.

Migréna

Užívejte dvakrát denně špetku Agnihotrového popela vnitřně. Doba mezi záchvaty migrény se tak prodlouží, dřívější chronická únava se už neobjeví.

Bolesti krku nervového původu

Třikrát denně užívejte Agnihotra popel na špičku nože. Potíže zmizí během čtyř týdnů. Neužívejte žádné další léky.

Problematické dítě

Dítěti dejte večer na špičku nože Agnihotra popel. Kromě toho u dítěte v pokoji provádějte obřad Agnihotry. Dítě bude víc přátelské a agrese vymizí. Pravidelné provádění obřadu Agnihotra u dítěte v pokoji velice pomáhá. ²

 

² Poznámka překladatele: Bližší informace o Agnihotra medicíně najdete v knize ´Homa terapie´ od Moniky Koch. Internetový odkaz najdete na konci knihy.

 

Kapitola 10

 

Homa terapie a drogová závislost

 

Bezprostředním cílem každého programu, který léčí závislosti na drogách, je zlomit psychickou závislost na droze. Pokud s tím takový člověk chce přestat, nucená abstinence v kontrolovaném prostředí může být dobrým začátkem. Pokud taková vůle chybí, vzniká víc odporu a objeví se bolestivé abstinenční příznaky. V obou případech se musí najít východisko k posílení vůle s drogou přestat. Pokud mluvíme o motivaci, pak je ve hře faktor mysli. Prostřednictvím Homa terapie obdrží mysl lidí pomoc, která podpoří jejich motivaci. To se stane prostřednictvím fyzikálního procesu, který spočívá v ohni v měděné pyramidě. Takový program se dá použít buď samostatně, nebo společně s jiným léčebným programem, který neobsahuje substituci, tedy náhradu jedné drogy jinou drogou.

Homa terapie ošetří lidskou mysl jako jemnou látku. To znamená, že změnou ve fyzickém okolí se dá mysl pozitivně formovat. Homa terapie využívá velmi léčivých energií, jako jsou třeba přírodní rytmy východu a západu Slunce, úplněk a novoluní atd. Dále nástroje k harmonizování energií pomocí ohně v měděné pyramidě, kterému se říká Agnihotra a dalších Homa ohňů. V Homa terapii nejsou zapotřebí žádné léky, které by drogy nahradily.

 

Ve všech psychoterapeutických přístupech v rehabilitačním programu musíme zohlednit následující body:

 

 • Překonání fyzické závislosti.
 • Překonání psychické závislosti i v případě, že nemocný tyto symptomy nevykazuje.
 • Rebelující chování na hranici agrese, které se objeví před terapií nebo v jejím průběhu.
 • Zmírnění či odstranění bolestivých abstinenčních příznaků.
 • Vědomý tlak oddávat se fantaziím a příjemným stavům při braní drog.
 • Eliminování stavu emoční nejistoty, vedení ke zdravějšímu životnímu stylu a lepším návykům v životě.
 • Pomoc při sociální interakci, zvýšení pracovní výkonnosti
 • Podpora drogově závislého, aby mohl stát na vlastních nohách. Ukotvení nových vzorců chování a navozování stavu lásky ke všem a ke všemu

 

Podmínky k dosažení výše uvedených aspektů nejsou příznivé. Například:

 

 • Drogově závislí většinou pocházejí z rozvrácených rodin, chybí jim vzdělání atd.
 • Nedostatek prostředků a stejně tak vyškoleného personálu s ohledem k tomu, jak se drogová problematika celosvětově rozšířila.
 • Znečistěná atmosféra vytváří extrémní tlak na lidskou mysl. To vede ke starostem, napětí, zlobě, nejistotě a hádkám - v rodinách, které jsou jinak normální.

 

Drogy a obchodníci s drogami se rozšířili do všech společenských vrstev, bez ohledu na příjmovou nebo věkovou skupinu.

Užívání drog, ať už přímo nebo nepřímo, vede k větší náchylnosti (také skrz násilí, sex, atd.) k nemocem.

Ve společnosti, ve které je všechno dovolené, panuje ohledně etických norem, ať už opravdových nebo pokryteckých, zmatek. Homa terapie zkouší tento trend zastavit a obrátit zpět k morálnímu způsobu života.

Násilí a strach dnes prostupuje celou společnost.

Zvyšuje se výskyt nemocí atd.

Možná si to nedokážeme připustit, ale v běžné společnosti je prakticky každý člověk tak či onak ´závislý´ nebo se na tom v jiné formě spolupodílí. Ovládají ho zažité vzorce chování, které jsou destruktivní. Je obětí svého hněvu, vlastní chamtivosti, chtění, závisti, požitků, pokušení, pýchy atd. Žene se doslova jako osel za mrkví a prožívá tak iluzorní slasti hořko-sladkého ovoce, které mu život nabízí. Takovým i dalším lidem je určena věta slavných světců a mudrců: ,,Miluj bližního svého jako sebe samého." A hovoříme-li o lásce, už s ní vlastně pracujeme.

Ajurvéda je starobylá věda o životě, která tvrdí, že nemoci, které se objeví ve fyzickém těle, mají pravděpodobně příčinu v myšlenkových vzorcích člověka a jeho mysli. Pokud se mysl vytrénuje tak, aby na vše neustále reagovala s láskou, pak se podpoří utváření zdravých životních postojů. Získat nové postoje, a tím nahradit staré destruktivní postoje, bude jednodušší. Velmi se doporučuje ošetření mysli, ať už ošetření medikamenty nebo bez nich.

V programu Homa terapie proti drogové závislosti se využívá nejvíce pomoc přírodních rytmů a jejich působení na lidskou mysl a rovněž možnosti, které nabízí vliv Agnihotra ohně v měděné pyramidě, který nově formuje atomy mysli a pomáhá ji naplnit láskou. Role terapeuta je zde minimalizována. Obřad Agnihotra ohně v měděné pyramidě, který zabere jen několik minut denně při východu a západu Slunce, způsobuje pozitivní změnu atmosféry. Takové atmosféra pomáhá změnit mysl lidí, kteří se v ní nacházejí. Pacient musí do takové atmosféry jen přijít a napětí v jeho mysli a jeho strachy během chvilky automaticky zmizí a motivuje ho to změnit se. Tímto způsobem se dá najednou ošetřit skupina lidí a to prakticky zadarmo.

V každé jiné terapii je nejdůležitější osoba terapeuta. Pokud se terapeut sám nachází v problematickém psychickém rozpoložení, pak to extrémně ovlivní jeho terapii. Metodu Homa terapie může s ohněm v měděné pyramidě provozovat prakticky každý a účinek je jistý. Největší díl práce udělá sama příroda, což je velká pomoc. S ošetřením pomocí Homa terapie pacient udělá velký pokrok směrem k uzdravení, zvláště v případech rehabilitace po překonání fyzické závislosti

Stovky lidí na všech kontinentech již pocítily výhody tohoto typu domácí léčby. Výdaje z veřejných prostředků tak budou nadbytečné.

 

Plán skupinové terapie

 

Požadavky:

 • Je potřeba jedna místnost v domě, kde se může zdržovat malá skupinka lidí. Přesně v době východu a západu Slunce se provádí Agnihotra oheň v měděné pyramidě, který provádí buď terapeut nebo osoba, která má službu, nebo pacient. V místnosti by se nemělo hovořit, jen zpívat mantry a provádět Agnihotra. Ten, kdo Agnihotru provozuje, by měl sedět tváří k východu, pacienti tváří k západu. Pokud se taková místnost nachází uprostřed zahrady, má to příznivý vliv na růst rostlin. Kromě toho je důležitý zpětný efekt lásky od rostlin, které jsou díky Homa terapii šťastné; pozitivně to ovlivňuje mysl pacientů.
 • Potom je potřeba větší místnost, ve které by se dala denně provádět nejméně čtyři nebo více hodin denně Om Tryambakam Homa. Lidé se mohou během Homy vyměňovat. Této Homy se může zúčastnit také terapeut nebo ošetřují personál. Pokud si pacienti přejí a je jim to dovoleno, mohou se Homy aktivně účastnit. Pokud je to možné, tak v době úplňku a novoluní se tato Homa provádí celých 24 hodin.
 • Pokud někdo v této atmosféře bude chtít zůstat několik dní nebo měsíců, budou potřeba další pokoje. Taková osoba obdrží denní program, který je založený na provozování Homa terapie.
 • Ve spolupráci s lékařem, by se měl vypracovat vegetariánský dietní plán. Stejně tak detoxikační plán bez léků jen s ovocnými šťávami.
 • Může se vytvořit malý a jednoduchý program jógy, který je individuálně nastavený.
 • Dále se může vypracovat individuální tréninkový program ke správnému dýchání.
 • Kurzy o dietě, vegetariánském vaření, Homa zemědělství atd.

Některá fyzická a duchovní cvičení, která mohou lidem pomoci:

 • Naučte se a zvykněte si na sdílení části majetku s ostatními. Získejte tím odstup k majetku, jeho případné ztráty a lpění.
 • Během každodenní práce se naučte hospodařit se svojí fyzickou i duševní energií.
 • Vše co děláte, dělejte s láskou a jako službu pro druhé. To vám pomůže objevit smysl vlastního života, naplnit ho radostí namísto hořkosti a žárlivosti.
 • Pochopte, že zvládnut umění života vyžaduje úsilí; naučit se dá jen tak, že člověk dokonale pozná sám sebe.

Pokud byste potřebovali s podobnými programy poradit, můžete požádat o pomoc na některé z adres uvedených na konci této knihy.

Výše uvedený program se provádí v různých částech světa dobrovolníky, kteří v komunitách pracují bezplatně. Neexistuje organizace, do které by se muselo vstoupit, žádné členství a poplatky, žádné náboženské předsudky nebo spirituální skupina, na kterou byste se museli obracet o další vedení. Vše záleží na vás samotných. S myslí plnou lásky se i vy automaticky stanete lepším člověkem.

 

Kapitola 11

 

Nová dimenze Agnihotry

 

Agnihotru v Polsku poprvé představil Vasant Paranjpe a Dr. Ulrich Berk v roce 1981 na jednom sympóziu ve Varšavě, které organizoval Lech Stefański.

Dr. Berk po Polsku podniknul mnoho cest do různých oblastí, aby vyučoval Agnihotru. Agnihotra se rozšířila ve velkém měřítku jako posvátný nástroj, který může používat celá rodina, aby odstranila napětí, které tíží mysl. Používá se jako pomůcka při pěstování v malých zahradách, přičemž se dosahuje vynikajících výsledků.

Po atomové havárii v Černobylu v roce 1986 byli někteří vědci ve Východní Evropě zvědaví a ptali se sami sebe, jak k této události mohlo dojít. Vasant Paranjpe vědcům řekl, že se moc daleko nedostanou, pokud se na Agnihotru budou dívat, jen z hlediska chemie. Pokud Agnihotru místo toho prozkoumají z pohledu kvantové fyziky, narazí v dávné vědě o léčení atmosféry na zlatý důl vědění.

Poté, co jsme podnikli různé experimenty, jeden vedoucí vědec poznamenal:

,,Chemické reakce, které během Homa terapie probíhají, tedy Agnihotra ohně v měděné pyramidě, nejsou tak důležité. To podstatné je vyzařování. Z chemického hlediska oheň známe. Na konci dostaneme H2O, CO2 a CO. Vznikne viditelné světlo a infračervené záření. To je současný, klasický pohled na oheň. Pokud se prozkoumají jemnější struktury ohně, zjistí se, že elektrony z jednoho atomu přeskakují na druhý (podobně jako je tomu u blesku) a to vytváří velmi jemné záření, což je těžké dát do souladu s dnešní kvantovou teorií.“

Vasat Paranjpe současně vědcům sdělil: ,,Pokud Agnihotru změříte osciloskopem, všimnete si zvláštního zvuku, který z ohně vychází. Je to zvuk, který léčí. Jsou tu přítomné i jiné aspekty, ale je zvuk, který léčí. Oheň vytváří zvuk, ale také reaguje na zvuk. Pokud se během Agnihotra ohně v měděné pyramidě zpívají určité tóny, vytvoří se rezonance, která posílí rostlinné buňky a vede k lepšímu rozmnožování. V přírodních procesech hraje rezonance rozhodující roli.“

Jedná se o léčivé molekulární spektrum, které je za veškerým elektromagnetickým spektrem.

Následující citace pochází z knihy ´Die Geheimnisse der guten Erde´* od Petera Tompkinse a Christophera Birda:

,,Pan Modrić, expert v oboru elektromagnetických polí a geopatogenních zón poznamenal, že je prokázané, že Agnihotra popel působí desinfekčně, antikoagulačně a má zpevňující efekt na živou hmotu. Také Vasant Paranjpe věří, že popel pomáhá před domácími škůdci nebo napadením houbami, a nakonec může vyřešit i problém nedostatku minerálních látek. Pan Modrić vysvětlil, že máme co dočinění s procesem, který může ovlivnit veškeré životní prostředí. Je to prostředek proti všem jedům, který vyprodukovala moderní technologie od průmyslové revoluce. Takový proces může mít obrovský účinek na celé Stvoření.“

Pan Modrić doplňuje: Pokud se obřad Agnihotry provede během východu a západu Slunce na různých speciálně vybraných místech, může to ovlivnit určitou energii v nitru Země. Tuto energii už popsali Rudolf Steiner a Wilhelm Reich. Její posílení by mělo léčivý účinek na veškerý život okolo. ,,Věříme, že můžeme dokázat vznik elektromagnetického záření během Agnihotry,“ řekl , ,,ale pohybujeme se do oblasti přenosu informací prostřednictvím intermolekulárních a interatomických procesů, jejichž středem jsou ultrafialové fotony. Logický závěr je, že se aktivuje určitý energetický mechanismus, který má fyzikální význam a má co dočinění s konkrétním informačním systémem. Tyto systémy ještě nejsou probádané a souvisí se systémem rezonance.“

 

 

*Peter Tompkins a Christopher Bird: Tajný život rostlin; kniha v českém jazyce zatím ještě nevyšla

 

Kapitola 12

 

Rezonance

 

Je to rezonance, kdo léčí rostliny, půdu, vodu a vzduch.

Speciální pyramida na Agnihotru se vyrábí z mědi nebo ze zlata.

Na různých stupních pyramidy se dají změřit různé specifické frekvence, pokud se tím vědci budou chtít zabývat. Nejintenzivnější zvukové vlny vznikají ve čtyřech stěnách pyramidy a tvoří malý úhel. Nitro pyramidy vysílá stojaté vlnění o určité frekvenci.

Pokud se zazpívají speciální mantry v přesně určeném čase (který vytvoří počítačový program na základě určité definice východu a západu Slunce), vznikne v pyramidě rezonance. Slovo Swahá má nejsilnější účinek. Tímto způsobem se dají překonat utrpení a nemoci.

Nemoci rostlin se dají ošetřit i na velkých plochách. To se děje z jednoho centrálního bodu, který funguje jako léčivý generátor. Na takovém místě se provádějí techniky, jejichž základem jsou ohně v pyramidě během úplňku, novolunní, čtvrtý den po úplňku, čtrnáctý den po úplňku atd.

Starodávné vědění vysvětluje, že rezonance posiluje rostlinné buňky a rozmnožování rostlin. Rezonance v přírodě hraje rozhodující roli.

Musíme vzít v úvahu léčivé molekulární spektrum, které je daleko za infračerveným spektrem, přesněji vzato za celým elektromagnetickým spektrem.

Pyramidy se mohou rozmístit v určitém pořadí na několika místech na okraji farmy a rozšířit tak léčivé působení na větší plochu. Jako materiál se použije sušený kravský trus, přepuštěné nesolené máslo ghí, určité léčivé byliny a dřevo z vybraných léčivých stromů, a to všechno se propojí se speciálními mantrami.

Pro výpočet přesného času na Agnihotru byl v Německu* vyvinut speciální počítačový program. Jeho základem je určitá definice východu a západu Slunce, která byla předána mudrci z dávných časů.

 

* https://www.homatherapie.de

 

Jak funguje Homa zemědělství

 

Pokud se na zemědělském statku budou provádět Agnihotra a také jiné Homa ohně, vytvoří se atmosféra, která podporuje růst. Tím se přitahují výživné látky, hmyz, mikroorganismy a zvířata, kterým se v takovém prostředí daří a jsou šťastná. Protože je příroda zázračná, tak to má automaticky přínos i pro půdu a rostliny budou prospívat.

To samé se děje s Agnihotra popelem, který je vysypaný okolo rostlin nebo přidaný do osiva. K zalévání sazenic by se měla používat voda, které se přidalo hodně Agnihotra popela.

Příroda se musí zregenerovat sama. Nejdříve musíme odstranit nějaké její nemoci, způsobené chemickými hnojivy a ochrannými postřiky. Příroda se musí nejdřív vyléčit. Pak nám zpátky vrátí velké množství zdravých potravin a rovněž klidnou mysl.

Toho všeho se dá dosáhnout pomocí Homa terapie. Homa terapie regeneruje půdu.

Co pomůže našemu životnímu prostředí?

Půda, voda, atmosféra, stejně tak spodní voda, jsou znečištěné různými druhy kovových, nekovových a plynných jedovatých látek.

Velké plochy lesů mají půdu doslova mrtvou. Nejdříve se musí zregenerovat pomocí Homa terapie.

V takto znovuoživené půdě, se daří různým druhům mikroorganismů počínaje viry, bakteriemi, houbami a řasami.

Tímto způsobem vznikne zdravá mikroflóra a mikrofauna.

Následně vznikne mikroklima nebo mikrosystém, který půdu promění. Ta je pak vhodná pro pěstování rostlin.

Půda, která se díky přítomnosti mikroorganismů stala živou půdou, obsahuje složky důležité pro veškerý život jako je uhlík, vodík a kyslík.

Podle současné moderní vědy je život dohromady tvořen ze tří prvků ve formě bakterií. Máme například bakterie, které produkují dusík a rovněž bakterie, jež regulují obsah fosforu v půdě.

Poté, co se takové mikroklima vytvořilo, daří se v něm živočichům, například žížalám. Žížaly do sebe půdu přijmou, stráví ji a obohatí.

Přišlo se na to, že pokud se do půdy přidá Agnihotra popel, zvýší se tím obsah fosforu, který je rozpustný ve vodě a kořenové vlásečnice rostlin ho snadno vstřebají. Homa atmosféra usnadní přijímání nejdůležitějších živin buňkami jako je dusík, fosfor, draslík a aktivně podpoří jejich transport.

 

Kapitola l0

 

Varování vládám a vědcům

 

Konec se blíží. Totální zničení planety je bezprostředně blízko. Přesto lze tento proces zastavit. Ještě není pozdě. Poslouchejte pozorně! Pomocí Agnihotra ohně v měděné pyramidě se elektricky nabíjí atmosféra. Na základě prastaré moudrosti z Véd je třeba se podělit o tyto znalosti pro blaho lidstva na celém světě.

 

Rostliny

 

Díky strukturálním změnám rostlin, způsobených znečištěním životního prostředí, z nich člověk nedokáže získat dostatečné množství živin nutných k přežití. Výživné látky k přežití se dají získat, pěstují-li se rostliny v atmosféře Agnihotry a jsou-li hnojené Agnihotra popelem. Rostliny potvrdí v navození přírodní rovnováhy své místo i přes takové změny.

Rostliny umírají na nedostatek výživných látek. Výživná hodnota rostlin se snižuje a nejsou tak léčivé jako dřív. Kvalita půdy se zhorší, pokud se proti snižování výživných látek nebude působit pomocí Homa zemědělství.

Struktura rostlin se bude měnit. Množství a kvalita chlorofylu, který rostliny produkují, také samozřejmě závisí na kvalitě atmosféry a na jejím znečištění zvláště v průmyslových oblastech.

Na většině ploch je půda tak znečištěná, že se nedá dosáhnout zdravé úrody.

Brzy se na zahrádkách neurodí nic než plevel.

Mizí deštné pralesy, ale nejen proto, že je člověk kácí. Udusí se díky nedostatku živin v atmosféře a v půdě.

Kořeny stromů budou růst směrem nahoru, protože půda je vyčerpaná a neposkytuje dostatek vláhy a minerálů. Stromy uschnou a zbortí se v důsledku silného znečištění atmosféry. Dokonce i slabý vítr je dokáže vyvrátit. Lidé budou vystrašení. Zejména v krajích s dříve úrodnou půdou budou stromy najednou padat k zemi a rostliny nebudou růst. Když vědci zkoumají půdu, nenacházejí žádnou příčinu, kromě toho, že chybí malé procento některých minerálů a stopových prvků.

 

Je to záření z nitra Země, které toto způsobuje. Tady se projevuje zákon: ,,Jak zaseješ, tak sklidíš.” Tomuto zákonu se nedá uniknout. Díky milosti jsme přišli na tuto planetu, abychom vás vysvobodili z chřtánu smrti.

 

Konec se zdá být neodvratitelný. Všechno v přírodě bude zmatené. Nakonec bychom se neměli divit, pokud rostliny začnou dýchat kyslík a vydechovat kysličník uhličitý, tedy obráceně než jak to dosud dělaly.

Vědci objeví v půdě i ve vzduchu novou látku, která bude na Zemi zřejmě cizí. To znamená, že nebudou schopni určit původ této látky. Objeví, jak na rostliny působí škodlivě a ničivě na úrodu. Bude vidět, jak se ve vzduchu vznášejí částice. Jejich chemické složení nebude tak snadné analyzovat.

Pole budou schopná dát dvě, tři úrody a pak na nich neporoste ani plevel. Farmáři, zahrádkáři, rolníci, slyšte, co vám říkáme. Je to pravda.

Dokud se na vašich polích a zahrádkách nebude provozovat terapie Homa, úrodu vám zničí zmutované housenky. Sežerou kořínky rostlin a tím zničí úrodu. Jediné a účinné jedy budou takové, které jsou jedované i pro člověka. Jediným řešením je Agnihotra Homa.

Deštné pralesy teď trpí. Jadžny dokážou rychle uzdravit i deštné pralesy. To bude pro vědce velké překvapení.

Dokážete si představit brouka, jehož larvy se prožírají nahoru cévním systémem rostliny? Poničí stěnu rostlin a ty díky tomu uhynou. Pokud takový škůdce napadne nějakou oblast, tak není šance se ho zbavit. Půda nebude bohatší, ale chudší, protože rostliny nedokončí svůj normální reprodukční a růstový cyklus. Proto také nemohou vrátit půdě prvky v normální míře a koncentraci. Řešením je praktikování Homa zemědělství, podle Védské vědy o Jadžně.

 

Hmyz

 

V atmosféře planety Země dnes dochází k významným změnám. Hmyz bude umírat na otravu z jedovatých plynů. Určité druhy hmyzu, jsou ale velmi potřebné.

Co se dá dělat se všemi škůdci a hlodavci, když se začnou nekontrolovatelně přemnožovat?

Jejich reprodukční cyklus se mění a je zmutovaný. Je to způsobené znečištěným životním prostředím. Mimo jiné jsou ve stavu, kdy vydrží extrémní teploty. Co se proti tomu dá dělat? Řešením je provozování obřadu Agnihotry ve větší míře a farmaření podle terapie Homa.

Popel z Agnihotry je záchrana.

 

Život v mořích

 

Dnes je plankton na určitých místech radioaktivní. Ryby umírají, nemohou dýchat. Jejich jikry se udusí odpadem a chemikáliemi, které vytékají do vody.

Až začnou hromadně hynout ryby i na pobřeží Kalifornie, bude se předpokládat, že jsou otrávené. Vědci ale v tělech ryb nenajdou stopy žádného jedu. Najdou jenom značné objemy obvyklých prvků, vodíku, dusíku, chloru a jodu. Vypadá to, jako by rychlost metabolických procesů dosáhla bodu, ve kterém vysoký tlak vede k explozi.

Bude-li se ve větším měřítku praktikovat Homa terapie, uzdraví se atmosféra a vyčistí se zdroje vody. To povede k lepšímu přijímání slunečního záření. Příroda se navrátí k rovnováze a harmonii.

 

Jedy

 

Ze Země začínají ve větší míře unikat plyny. Provozování Homa terapie může ozdravit atmosféru a zmírnit škodlivé následky.

Mraky nad mnoha částmi světa jsou nasycené uhlovodíkem a jinými jedy. Jediný způsob, jak to zvrátit, je provozování Homa terapie ve větším měřítku. Tím se atmosféra automaticky uzdraví.

Oxid siřičitý spolu s dalšími sloučeninami vytvářejí v atmosféře jakýsi film, který musíme dýchat. Nyní vědci budou intenzivně hledat léčiva na výskyt bronchitidy (zánět průdušek) a astmatu, zvláště u dětí.

Vzduch, který dýcháme, by pro nás měl být posvátný. My si ho ale nedokážeme vážit a znečištěné životní prostředí si vybírá svou daň. Jsme ve světě, kde technologie a technické know-how  nahrazuje člověka, místo toho, aby ho podpořilo. Způsob, jakým ničíme a zneužíváme Zemi a její přírodní bohatství je tak rozsáhlý, že se pomalu začíná obracet proti nám. Je to nakonec zákon Karmy, který se projevuje: ,,Sklízíte to, co jste zaseli.“ Doba je velmi obtížná, ale není neférová. Je to prostě fyzikální zákon příčiny a následku, aplikovaný na lidskou rovinu.

Kyanidové plyny a radioaktivní částice (např. radon) unikají z nitra Země. Určitá naleziště živičnatého uhlí jsou příčinou vzniku jedovatých plynů pod zemským povrchem. Díky otřesům vznikají v ekologické rovnováze trhliny. Když se plyn uvolní, způsobuje nemoci nebo smrt. Pokud se bude masově praktikovat Homa terapie, atmosféra se automaticky uzdraví.

Mraky, které se ´odstřelují´ za účelem vytvoření deště, Zemi otráví. Vědci a vlády, by tato varování měli brát velmi vážně. V Ajurvédě se říká, že bychom déšť měli přivolat pomocí Jadžny; naši úrodu bychom měli nechat vyrůst pomocí praktikování Jadžny.

 

Prvky

 

V blízké budoucnosti nebude věda schopná u mnoha prvků rozlišit a určit jejich chemické zařazení. Tak velká změna právě probíhá; chemické prvky v přírodě se mění. Brzy se věda bude muset obrátit k Jadžně a zjistit, jak se dá zachránit planeta. Bude-li se terapie Homa provozovat ve větším měřítku, změna v atmosféře může naší planetu zachránit. Díky všeobecnému znečištění se v různých podmínkách začíná v atomech měnit rychlost pohybu protonů, neutronů a elektronů. Celé stvoření prochází strukturální změnou. Tímto způsobem se prvky rozpouští a vznikají nové prvky, které způsobují neustálý zmatek. Agnihotra Homa je jediné řešení. Pak se všechno obrátí zpět do normálního stavu.

Draslík a dusík se slučují. Určitou roli při tom hraje magnetismus. Vědci by měli být zvědaví. Je to jako když se vytvoří nový prvek, který má negativní účinek na naši atmosféru. Sloučení je možné jen díky oslabení vnitřních poměrů těchto prvků, které způsobilo znečištění. Zní to neuvěřitelně, ale je to pravda. Odpovědí je proto léčení atmosféry prostřednictvím Jadžny. Pokud se Homa terapie bude provádět v širším měřítku, stane se to automaticky.

Slučují se i kovy. Kadmium je významným faktorem způsobujícím drastické zhoršení složení půdy, která ztratila schopnost udržovat život. Kadmium a baryum se sloučí. V určitých oblastech způsobí extrémní znečištění životního prostředí, což má nebezpečné důsledky pro celou planetu. Vzniknou vysoce jedovaté plyny. Tímto způsobem se vytvoří úplně nové sloučeniny, které vzdorují mnoha zákonům chemie. Děti v postižených oblastech mohou ohluchnout. Pokud se bude provádět Jadžna, věci budou opět v pořádku.

Baryum, kadmium a kyslík se sloučí a vzájemně vytvoří nový kov, úplně nový prvek. Jediným východiskem, je v širokém měřítku provádět Agnihotru, tak jak byla předána synem člověka Parama Sadguru Šrí Gajanan Maharaj.

Baryum, kadmium a kysličník uhličitý se slučují, přičemž dusík působí jako katalyzátor. Plyny vzniklé z této chemické reakce jsou jedovaté.

Baryum, kadmium a dusík se slučují. Prvky plutonia a uranu jejich strukturu mění a způsobí na planetě obrovské výbuchy v oblastech, kde se vyskytnou v koncentrovanější formě.

Baryum ve větší míře začne reagovat s chemikáliemi o vyšší viskozitě. Baryový plyn začne reagovat s uměle vyrobenými chemikáliemi, což bude mít škodlivé účinky na zdraví v okolí. V postižené oblasti to může negativně působit na těhotné ženy.

U titanu se začne měnit atomová rovnováha, která zapříčiní celou řadu reakcí a v určitých oblastech to způsobí chvění Země. Pokud se bude provádět Homa terapie, jejímž základem je Agnihotra, posune to celou přírodu směrem k harmonii.

Tam, kde se průmyslové odpady lehkovážně ´likvidují´, tam vzájemně reagují baryum a kadmium a jsou příčinou genetických změn u lidí. Proto se objeví mnoho nových mutací u novorozenců.

Vědci potvrzují a poukazují na jeden velmi důležitý minerál, který v průběhu let zmizel následkem znečištěného životního prostředí. Tento minerál se dá vyrobit pomocí chemické reakce, během zvláštních astronomických podmínek v atmosféře. Jadžna tedy dokazuje, že je katalyzátorem.

Radioaktivita určité prvky mění. Tento efekt způsobují planety z jiného slunečního systému. Rozhodujícím prvkem slučování prvků je kadmium. Věda se musí konečně zabývat Jadžnou! Není čas na vyčkávání. Všechny vlády by měly být varovány. Zničení je těsně před námi. Pomozte světu od tohoto trápení. Pomozte vědě, aby prozkoumala Jadžnu. I když je to prastaré vědění, funguje.

Že jsou trhliny v atmosféře, na to současná věda dosud nepomyslela. Takže si to zažijeme. Trhliny v atmosféře jsou příčinou pronikání záření z kosmu. To bude působit na oči dětí a povede to ke slepotě.

Jadžna je prevencí a lékem současně. Praktikování Homa terapie automaticky čistí atmosféru a přináší harmonii do přírody.

 

Voda

 

Pozemské vodní zdroje přestávají být schopné zachytit dostatečné množství slunečního záření, což má za následek úhyn života v mořích a vzniká nerovnováha v přírodě. Ve svých konečných důsledcích to vede k přírodním katastrofám, jako jsou povodně nebo zemětřesení.

Vodní zdroje jsou znečištěné už i v oblastech, kde se nevyskytuje průmysl. Na mnoha místech je už nyní voda jedovatá.

Chemické analýzy odhalují určité množství polojedovatých substancí ve vodě. Příčinou je znečištěné životní prostředí.

Prakticky na celém světě dnes musí být voda upravována, aby byla pitná. Ještě nedávné zdroje pitné vody jsou dnes již většinou kaluže špíny.

Znečištěná voda se nyní vyskytuje všude, v chudých i bohatých zemích. Prakticky žádná voda dnes není pitná. Možná již brzy si budeme muset kupovat svá soukromá čisticí zařízení. Měděná pyramida pro provozování Agnihotry je také takovou čisticí soupravou, vyladěnou na biorytmus východu a západu Slunce.

Podmořská turbulence ve vodách Tichého oceánu, kterou zatím vědci nedokážou vysvětlit, vytváří něco jako podmořský tunel, který mění přirozené poměry. I tohle je možná důsledek našeho způsobu rabování přírodních zdrojů. I za tohle budeme muset jednou zaplatit.

Při každém dešti spadne na povrch Země více špíny.

´Špinavější´ je i lidská mysl. I zde by mohla pomoci léčení pomocí Jadžny.

Homa terapie a popel z Agnihotry dokáží velmi efektivně vodu vyčistit.

 

Půda

 

V půdě se dnes nacházejí rakovinotvorné bakterie, stejně jako radioaktivní částice. Slučování kovů vede k rozpadu přirozeného půdního složení, což ohrožuje její úrodnost a schopnost udržet život. Drasticky se zmenšuje obsah výživných látek. Dnes to vše ještě není tak zřejmé, ale přijde doba, kdy to bude jasné všem. V některých místech, jako je např. Pittsburgh, je již vidět, co se s půdou děje. Příčinou je znečištění životního prostředí. Homa terapie může být lékem. Provozování terapie Homa znovu nahradí ty látky, které z půdy dnes mizí.

 

Počasí

 

Všechny meteorologické služby by měly dát jasně najevo, že znečištění životního prostředí má nepříznivý vliv např. na formování mraků, sezónní změny, počasí v tropických oblastech a tedy v konečných důsledcích i na lidi a jejich mysl.

Globálně se urychluje atmosférická cirkulace, což vede k vážným klimatickým problémům.

Zemské klima se mění. Stoupá teplota atmosféry. Znečištění životního prostředí způsobuje prudké a nečekané teplotní změny, což má za následek zvýšený výskyt nemocí. Samo sluneční záření je nyní díky úbytku ozonové vrstvy škodlivé a nedoporučuje se vyskytovat se na přímém slunečním světle víc než určitý počet hodin denně. Příroda byla člověkem poškozena a nyní volá o pomoc formou zemětřesení a jiných přírodních katastrof. Není jiné cesty než pokusit se případné škody a následky globálního znečištění zmírnit a vyřešit provozováním obřadu Agnihotra.

Velké části polárních ledovců na Severním pólu se nyní díky klimatickým změnám lámou a bude možné očekávat další škody na mořském pobřeží díky přílivovým vlnám. Času je málo.

Roční období dnes začínají přecházet z kruté zimy do tropických veder léta a kladou na život na Zemi daleko větší nároky než dřív. Nikdo neví, jakým směrem se vše bude dále vyvíjet.

V některých částech Tichého oceánů zaznamenávají hydrologové a kapitáni lodí hlubinné víry, které tam dříve nebyly. Tvrdí se, že i ony jsou způsobeny znečištěním životního prostředí a vlivem Měsíce.

Klimatické změny způsobené znečištěním životního prostředí ovlivňují celé lidstvo. Problémy se valí ze všech stran.

Možná jen Homa terapie a provozování Agnihotry vrátí svět do harmonie a lidem vrátí naději.

 

Ptáci

 

Určité druhy ptáků vyhynou. Vlády v zemích, kde se to stane, se zalarmují, ačkoliv pro vymírání ptáků nebude žádný rozumný důvod. Ptáci najdou ochranu v atmosféře Agnihotry.

Sluneční záření, po průchodu tenčí ozónovou vrstvou, vysušuje tuk na ptačím peří. Schopnost ptáků létat se zmenší a omezí.

Ptákům začíná vypadávat peří. Když to vědci začnou zkoumat, zjistí, že ptáci vypadají jako sežehnutí. Způsobilo to znečištěné životní prostředí.

V místech, kde se pravidelně provozuje Jadžna, se objeví tisíce ptáků. Taková místa ptáci vyhledávají, aby našli útočiště a úlevu. Naslouchejme ptákům. Ptáci jsou Agnihotra ohněm okamžitě přitahováni. Místa, kde se praktikuje Homa terapie, se stanou útočištěm pro ptáky.

 

Zvířata

 

Mnohé druhy zvířat díky znečištěnému vzduchu a vodě vyhynou.

Od ryb až po užitkový dobytek, všechna zvířata cítí znečištěné životní prostředí. Začnou se hybridně nebo špatně pářit. To povede k nemocem, ze zvířat se stanou přenašeči nemocí. Zvířata budou zmatená, neschopná svůj život zvládnout a chovat se normálně. Totéž se ovšem týká i lidí, na zvířatech to bude dřív vidět.

Zvířata na Zemi pod tlakem, který je zapříčiněný znečištěným životním prostředím, nepředstavitelně trpí. Opožděný rozmnožovací cyklus u některých zvířat způsobí vymírání celých druhů.

Domácí zvířata začnou mít brzy psychiatrické problémy. Jejich majitelé se začnou cítit jako psychiatři svých vlastních zvířat. Zvířata se začnou chovat bláznivě a nepředvídatelně. Myšlenky člověka mají na zvířata velký účinek.

Díky počasí se zvířat strašlivým způsobem dotýká neustálá změna mezi teplem a zimou. Ve vzduchu existuje velké napětí.

Kočky a psi se zblázní. Budou se společně setkávat okolo Agnihotra pyramidy. Je to jediný způsob, jak uvolnit jejich napětí, které je způsobené znečištěným životním prostředím.

Znečištěním životního prostředí trpí i krávy. Výsledkem bude zkažené a méně kvalitní mléko. Tam, kde se provozuje Agnihotra HOMA, zvířata pookřejí a jejich zdravotní stav se upraví.

Na prasata se ze znečištěné půdy přenese rakovina. Vůbec veškerý jatečný dobytek přenáší jedovaté látky dál, do lidské potravy. Brzy bude již veškeré maso konzumované lidmi nezdravé.

Všechny druhy teplokrevných zvířat, které se využívají jako potrava, ve velkém měřítku způsobí rakovinu.

Vědci objeví v krvi konzumních zvířat protilátky. Zanedlouho, už nebude bezpečné jíst maso. Měli bychom začít s bio-pěstováním a praktikováním Agnihotry, jak je to předpovězené. Homa zemědělství bude produkovat dostatek zdravé potravy.

 

Kosmos

 

Vesmír se začal smršťovat. To je příčina veškerého neřádu a disharmonie, který teď prožíváme. Díky tomu je planetární systém narušený, což vede k velkému nebezpečí a nemocem ve světě. Smršťováním vesmíru se začíná rozpadat Země. Planety se střetnou, když se smršťování vesmíru začne zhoršovat. Celé universum prochází změnou.

Když se zdá, že se prostor uzavírá a zmenšuje, objevuje se stále více a více mentálních poruch. Bude to strašné.

Když se smršťování vesmíru začne zhoršovat, bude se zdát, jako by se planety jinak otáčely. Jako by Sluneční soustava a čas explodovaly a atmosféra Země se vyklenula dovnitř. Lidé pohrdají přírodou a narušují bezpočet přírodních cyklů. Zákon: ´Jak zaseješ, tak sklidíš´ se začne naplňovat. Takový je zákona karmy a milosti.

Jediným řešením je naplnit všechny úrovně láskou. Agnihotra a terapie Homa jsou velkou pomocí na materiální úrovni a způsobem, jak naplnit všechny atomy láskou.

 

DNA

 

To, čemu moderní věda říká kyselina deoxyribonukleová (DNA), může říct vědcům pár věcí o substanci života, jak na ni nahlížely dávné metody poznání.

Také tady je Jadžna katalyzátorem, který pomáhá obnovit harmonické poměry v životě. Jestliže se díky znečištění životního prostředí DNA změní například v RNA (kyselinu ribonukleovou), změní to veškerý život. Provádění Agnihotry, je způsob jak dát věci zpátky do pořádku. Když se změní DNA na RNA, znamená to, že se změní látková výměna, která změní veškerý život. Mutace způsobené genetickými změnami budou četnější. Způsob, jak se proti tomu chránit je dán vědou o Jadžně, tedy bioenergetickými a biogenetickými znalostmi, které nám byly předány prostřednictvím Véd.

 

Sluneční soustava

 

Vědci na celém světě, zaměřte prosím svá zařízení tak, aby mohla změřit poruchy v atmosféře, způsobené paprsky z jiných planetárních systémů.

Této planetě nadešel čas. Nachází se na prahu absolutní katastrofy. Přijde nové světlo. Věda předurčí poslední vývojový stupeň lidstva.

Svět se řítí do záhuby. Vypadá to, jakoby se síly vymkly kontrole. Přesto se planeta může zachránit, pokud si vědci udělají tu námahu a prozkoumají vědu o Jadžně, zprostředkovanou Védami.

Vědci brzy objeví nové meziplanetární zbraňové systémy a zařízení.

V blízkosti Marsu budou zpozorovány satelity a udělají se objevy různých druhů planet z jiných slunečních soustav. Rozbije to všechny dřívější představy o životě na jiných planetách. Jejich formy života jsou o tolik pokročilejší. Předají nám některé věci, které podle Véd mohou být řešením na znečištěné životního prostředí, které jsme způsobili. Možná že si na Zemi vyberou dítě, které takové vědění odhalí v nedaleké budoucnosti. Bude to vypadat, že jde o znalosti tak praktické a jednoduché, že vědci budou ohromeni, jak mohli být v takové nevědomosti. Ve stejném duchu je i tato kniha o terapii HOMA, která je o metodách manipulace s jemnými energiemi a jde stejným směrem k vědění, které pochází z Véd.

Povrch Měsíce se mění a to má nepříznivý vliv na lidstvo na naší planetě. Ve skutečnosti neovlivňuje jenom lidskou mysl, ale všechny organické procesy veškerého života.

Současně se také množí poselství z jiných planet, které k nám míří.

Nejen že existuje život, na jiných planetách, ale mnohdy je mezi nimi i život ve vyšších formách. Ten je citelně narušován naším jednáním, kdy jsme celé Stvoření zanesli ohromným znečištěním a zároveň nám chybí viditelná snaha s tím něco dělat.

Nyní dochází k meziplanetárnímu konfliktu kvůli rostoucímu problému znečištění na této planetě, jehož účinky zasahují celé Stvoření. Může se stát, že v blízké budoucnosti zažijeme meziplanetární války. Zní to jako science-fiction, ale je to absolutní pravda. Na Zemi se také brzy objeví bytosti z jiných planet. Z vyvinutějších oblastí k nám dorazí védické mantry. ´Děti, buďte bdělé.´ Bude vám předáno božské vědění: ´Šruti´ (Védy).

Pásy okolo jiných planet způsobují změny v magnetickém poli Země a vychylují planetu z její přirozené rotace. Současně se Země se přibližuje Slunci. Jediné východisko, jak zachránit planetu, je čištění pomocí Jadžny ve velkém měřítku.

Uran a Jupiter se vychylují z rovnováhy a vysílají na Zemi proudy negativních energií, jejichž důsledkem jsou hladomory a nemoci.

Planeta Uran něco z naší planety přijímá. Je to jedna mantra. Život na Uranu vkládá poselství do mantry a posílá ji nazpět. Jedná se při tom o Vyahruti mantru.(V kapitole 14 je tato mantra popsána jako součást Homa terapie.)

Okolo Uranu se začne tvořit prstenec. Na Rusko to bude působit škodlivě. Pokud by Rusko v masovém měřítku přijalo Homa zemědělství, mohlo by se toto působení ve velké míře zneutralizovat. Pak by bylo schopné překonat úbytek produkce potravin.

V této souvislosti je třeba připomenout i oblast Černobylu, místo kde došlo k havárii jaderné elektrárny. Na území okolo elektrárny hmyz nevyhynul, jen se stal radioaktivní, rozmnožil se a způsobil mnoho škod. Jediným řešením, které to zastaví, je Agnihotra Homa terapie.

Vědci, prozkoumejte prosím pečlivě, co vám říkáme. Kromě toho chceme zdůraznit, že kvůli ozáření lidé žijící v okolí Černobylu budou mít na těle záněty, které začnou mokvat. To vyvolá paniku. Bude se vyvíjet tlak na vědce a lékaře, aby našli řešení. Nemají jiné řešení, než přijít k nám. Nabídneme jim naše služby v pokoře a lásce. Také tady bude fungovat léčení s Agnihotrou a Agnihotra popelem.

Kosmická technologie značně pokročila. Chtěli bychom vědcům připomenout, že kolize ve vesmíru jsou příčinou jaderných reakcí. Zpěv mantry vytváří jemné energetické pole, které ještě neumíme vědecky popsat. Věci o tom zjistí víc, až zaznamenají existenci cizího energetického tělesa, ve kterém je světlo z jiných planet.

Možná bude třeba počkat až na jiné životní formy z jiných galaxií, aby byla existence těchto forem energií prokázána.

Pokud by vědci pozorně naslouchali, co jim říkáme, kolo dějin by se dalo změnit. Je čas oslovit vědce Agnihotrou, Jadžňou a HOMA zemědělstvím.

V oblasti výzkumu energetických polí se brzy udělají významné vědecké objevy. Ale bude stále obtížnější objevit a detekovat energetické vyzařování těla, které určitým způsobem radioaktivita zmenšuje.

Na planetě Mars přebývají vyšší životní formy. Naši planetu začínají ovlivňovat mnoha způsoby.

Možná se objeví ještě další planety, které obíhají okolo Saturnu.

Astronomové brzy začnou pozorovat výbuchy na povrchu Merkuru a Saturnu.

Védické mantry ovládají a řídí pohyb těchto planet. Ve skutečnosti by se mohlo stát, že náš sluneční systém opustí a budou se točit okolo jiného Slunce.

Změny ve sluneční soustavě naši současnou vědu ohromí. Planety, které změní svoji pozici a rychlost svého otáčení, zmizí a explodují. Co přijde dalšího? Může se stát, že se Slunce začne obíhat okolo jiné planety, která při tom shoří.

Brzy vědci budou o astronomii vědět víc. Pokud má Jupiter brzy vybouchnout, milost ho zachrání. V novinách se o tom bude psát jako o zázraku.

 

Magnetické pole a komunikace

 

Země se vychyluje. S magnetickým polem není něco v pořádku, mění se. Nedá se to objasnit a v důsledku to přinese chaos. Atmosféra Homa terapie je řešením. Lidé se o ní musí dozvědět co nejrychleji.

Elektromagnetické pole se mění a způsobuje komunikační poruchy na celé planetě. Komunikace bude kvůli znečištěnému životnímu prostředí obtížnější. Brzy bude zřejmé, že na mnoha úrovních věci pořádně nefungují. Atmosféra Agnihotry je řešením, protože zvládne i myšlenkové znečištění.

Znečištění na této planetě ovlivňuje i jiné planety v naší sluneční soustavě. Blíží se doba meziplanetární komunikace. Meziplanetární ozařování pravděpodobně povede ke kolapsu komunikačních zařízení na naší planetě. Důvodem je velké znečištění.

Mění se i gravitační poměry na Zemi. Jadžňa (Homa) nastoluje původní rytmus a harmonii.

 

Planeta Země

 

Výzkumy na poli nukleárního záření přináší o destrukci planety víc informací, než výzkum z jakéhokoli jiného oboru.

Rotace Slunce okolo naší planety se začíná měnit. To povede v určitých oblastech ke klimatickým změnám a nastane vlna přírodních katastrof.

Úhel dopadu slunečních paprsků je velmi důležitý. Vypadá to, jakoby se Země vychýlila ze své osy. Čím toto vychýlení bude větší, tím se zvětší i počet nemocí na planetě Zemi. Když se například úhel dopadu slunečního záření zvětší, poškodí to i mizející ozónovou vrstvu a následkem toho bude na Zemi větší náchylnost k nemocem. Pomocí manter a praktikováním Homa terapie ve větším měřítku se dá rotace Země a úhel dopadu slunečních paprsků navrátit do přesného a předem určeného úhlu. Následkem toho, bude sluneční záření působit léčivě a ne škodlivě.

Země se posunuje. Určité kontinenty se k sobě přibližují, jiné se vzdalují, některé se ztratí. Celkový vzhled planety se díky milosti změní.

Zemská kůra bude tlustší díky smršťování času a prostoru.

Lze očekávat i další klimatické změny, pokud se Země odkloní dál od svojí osy. V oblasti Madisonu ve Virginii bude tepleji.

Posuny zemských desek budou příčinou vírů v oceánu u východního pobřeží Jižní Ameriky. Moře začne bombardovat pobřeží hurikány a záplavami. Pokud se Jadžna bude provádět ve větším měřítku, dají se tyto katastrofy zmenšit.

Země se vůči Slunci víc otáčí, ale astronomy klamou atmosférické poruchy. Musí být varováni. Díky milosti bude Země přirozeně zachována.

Dokážete si představit, jak se planeta Země oddělí od atmosféry tak, jako by se jednalo o dvě různé části, které se od sebe oddělily? Je to přesně taková situace.

V oblasti Afriky způsobí meteority, které se řítí k planetě Zemi mnoho škody. Žádné znečistěné místo na Zemi není uchráněné před zničením.

Neobvyklý světelný paprsek vytvoří dokola čáru, kterou známe jako rovník. V nitru Země se budou odehrávat zvláštní fenomény.

Okolo Země se vytvoří slupka, která bude znamenat pohromu. Bděte! Více lidí by mělo praktikovat Homa terapii a provádět Jadžny.

Země se díky znečištěnému životnímu prostředí přesně na rovníku v blízkosti Jižní Ameriky začne rozvírat. Někteří vědci si toho všimnou, protože některé lodi se ztratí na cestě přes oceán. Nebudou chtít vyvolat paniku, proto veřejnosti nic neřeknou. Díky milosti uvidíte, že Země bude opět držet pohromadě. Příčinou je správné provádění Jadžny. Je to zvláštnější než sci-fi.

Planety změní svoje dráhy a způsobí zatmění Slunce, které bude negativně působit na obyvatele Chile. Jediný způsob, jak zabránit negativním vlivům, spočívá v praktikování Jadžny v Chile ve velkém měřítku. Lidé v Chile už s tím začali.

Jsou sice úplně minimální, ale existují změny v otáčení planety okolo vlastní osy. Díky znečištěnému životnímu prostředí, se tyto změny o něco urychlí. Brzy bude zřejmější, že veškeré podklady pro náš čas a náš kalendář, už nebudou platit. Co jsme naší krásné planetě našimi technologiemi a myšlenkami provedli? Už jsme zapomněli, co znamená: ´sklidíš to, co jsi zasel´.

Na závěr, chceme informovat vědu a vlády o tom, že naše planeta je ozařována laserovými paprsky světla z jiných planet, z jiného slunečního systému. Toto je jediný způsob, jak tento fenomén popsat omezenou řečí. Proudy světla naplní naši atmosféru určitým poselstvím, které vyvolá následné změny. Změna je požehnáním, protože vyšší životní formy vysílají určité zvláštní védické mantry do naší atmosféry a šíří vibrace lásky. To se stane pod dohledem a na povel syna člověka, Parama Sadguru Šrí Gajanan Maharaj. Ti, kteří jsou připravení, to uslyší.

Ti, kteří v sobě mají lásku, se shromáždí a budou ochráněni. Země stojí na prahu katastrofy, na prahu zničení. Byl to syn člověka, který na záchranu planety znovu oživil vědění o Homa terapii.

 

Kapitola 14

 

Mantry

 

Agnihotra-Homa

 

Při východu Slunce

 

     Súr - já - ja    swá - há       súr - já - ja        i - dam    na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte první špetku rýže do ohně

 

    Pra - džá - pa - ta - jé          swá - há          pra - džá - pa - ta - jé          i - dam     na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte druhou špetku rýže do ohně

 

Tím je ranní Agnihotra skončená.

 

Při západu Slunce

 

     Ag - na - jé   swá - há         ag - na - jé       i - dam     na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte první špetku rýže do ohně

 

     Pra - džá - pa - ta - jé        swá - há           pra - džá - pa - ta - jé         i - dam    na ma - ma

Po slově swaha, přidejte druhou špetku rýže do ohně

 

Tím je večerní Agnihotra skončená.

 

Vyahruti Homa

 

        Bhúh    swá - há     ag - na - jé          i - dam     na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

 

     Bhu - wah     swá - há    wá - ja - wé         i - dam     na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

 

      Swah     swá - há        súr - já - ja       i - dam     na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

 

     Bhúr   bhu - wah swah    swá - há       pra - džá - pa - ta - jé      i - dam   na ma - ma

Po slově swáhá, přidejte čajovou lžičku ghí do ohně

 

Om Tryambakam Homa mantra

 

        Om  tri - jam - ba - kaj*    ja - džá - ma - he

        su - gan - dhim         puš - ti   var - dha - nam

        ur - vá - ru - ka - mi - va  ban - dha - nán mrut - ior-    

        muk - ši - ja  má - mru - tát        swá- há

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

 

 

*Mantra se správně píše: ,,Om Tryambakam.“

Podle sanskrtské gramatiky, se u Tryambakam mění koncovka ,,kam“ na ,,kaj“, protože další slovo, začíná na ,,ja“.

 

Kapitola 15

 

Pětidílná stezka ke šťastnému životu

Jadžna

 

Homa terapie je věda, která se zabývá čištěním atmosféry pomocí ohně. Agnihotra Homa (Jadžna) je základní Homa, která je vyladěná na biorytmus východu a západu Slunce. Vyživuje říši rostlin, léčí nemoci ve svém okolí a uvolňuje zatíženou mysl od napětí. Agnihotra je základní technikou, která pochází z Véd. Je to věda o bioenergii, medicíně, zemědělství, změně klimatu* a meziplanetární komunikaci.

 

Daan

 

Sdílejte svůj majetek s ostatními v duchu pokory. Do nevyvážené finanční oblasti to přinese řád a povede tak k neulpívání na světovém majetku.

 

Tapa

 

Nacvičujte disciplínu těla a ducha. To pomáhá dosáhnout lepšího vyladění těla a ducha. Výsledkem je vyvážený stav duše.

 

Karma

 

Vytvářejte neustále dobrou karmu (praktikujte správné jednání), která oslabí zátěž negativní karmy. Tím začnete investovat do vlastní budoucnosti. To znamená, že co dnes uděláme, za to si poneseme odpovídající plody. Pokud vysejeme lásku a vlídnost, bude naše zahrada hojně požehnána láskou. Nacvičujte karmu k sebeočistě.

 

Swadhyaya

 

Studium sebe sama. Pokud chceme najít opravdové odpovědi, měli bychom se ptát: Kdo jsem já? Jaký je smysl mého života? Pokud náš život podřídíme BOŽÍ VŮLI, tak jako výsledek obdržíme klidnou psychiku: ,, Ne má vůle, ale tvá vůle staň se.“

 

*Myšlena je schopnost Agnihotra ohně pozitivně ovlivnit a léčit atmosféru na Zemi

 

Závěr

 

Jednoduché věci, které děláme, mají velký účinek na atmosféru. Spalování vytváří energii. To už lidstvo vědělo před tisíci lety. Možná, že spalování pomůže při tvoření jemnějších energií.

Nyní musíme vědu dovést tak daleko, aby vědci byli schopni logicky a lehce pochopit následující: Když se do Jadžny (Homy) dají léčivé byliny a dodrží se určitá disciplína, pak se ve spojení s určitými mantrami vyvolá ohromná změna vesmírné prány. Také je potřeba porozumět léčivému účinku, který působí na lidskou mysl.

Prvky v přírodě se při tom mění. Brzy budeme žít v úplně jiné kultuře. Věda se pak stane orientačním bodem pro náš způsob života a ne pověrou, jako je tomu dnes. Homa terapie je přípravou na takový způsob života, ve kterém se tato metoda praktikuje. S ní se harmonizují energetické procesy na planetě a tím se předchází utrpení. Oheň je síla, která drží pohromadě celé Stvoření.

Je čas po celém světě zakládat zemědělské Homa farmy, které zajistí dostatečnou produkci zdravých potravin a rovněž léčivých bylin. Lidé by si také měli vyměňovat znalosti, jak pěstovat stromy a jak zakládat nové lesy, abychom měli dostatek kyslíku k dýchání. Musí se vytvořit nové zásoby vody a staré zásoby se musí vyčistit pomocí milosti Homy, tedy Agnihotra popelem.

Stav naší planety je nyní natolik kritický, že ji nezachrání ani všechny naše schopnosti a ani výdobytky naší techniky. (V anglickém originálu: It seems now that all the king’s horses and the king’s men cannot put Humpty Dumpty together again.) I přes neustále probíhající devastaci, planetu zachrání Boží vůle. Agnihotra oheň v měděné pyramidě je všelékem pro veškerý život. Celá příroda zpívá a raduje se, když se provádí Agnihotra. Ptáci zpívají, rostliny tančí a naše lidská mysl spočine v klidu. Agnihotra je určitá forma zvláštního daru, který byl lidstvu předán celým Stvořením prostřednictvím Boží vůle.

Osud světa nyní určují vědci. Vědecké myšlení nyní povede úplně novým směrem, takže vědci budou připraveni pochopit a lidem vysvětlit, že Homa terapie je prostředek k záchraně naší planety před totálním zničením.

 

Oheň v pyramidě během východu a západu Slunce, byl prorokován již dávno:

,,Vize ranních a večerních obětin, kterou jsem vám vysvětlil, se jednou uskuteční. Zatím ji ale držte v tajnosti, protože musí uplynout spousta času, než se začnou uskutečňovat.”

Daniel 8-26

Good News English Bible

 

,,Aggihutta mukho yanjah”

(Agnihotra je první, nejvyšší ze všech Jadžen)

 

Pán Buddha

Suttanipat 568

 

Homa ohně přinesou na Zemi mír a spokojenost. Království nebeské se bude šířit skrz vědění

 

Pro bližší informace se prosím obraťte na následující adresy:

 

Evropa:

Deutsche Gesellschaft für Homa-Therapie

Dr. Ulrich Berk, předseda

Halendorf D-783557 Mühlingen, Německo

Email: dght@homatherapie.de

homatherapie.de

(Tady najdete další informace o Homa-terapii v němčině, angličtině, dánštině, švédštině, ruštině; další jazykové verze se připravují)

 

Fundacja Terapie Homa

Jarek & Parvati Bizberg

Wysoka 151

34-240 Jordanow, Polsko

Email: info@homatherapypoland.org

www.homatherapypoland.org

(informace v polštině a angličtině)

 

Monika Koch

Petergasse 2

D-78345 Moos-Bankholzen, Německo

Email: monika-koch@t-online.de

www.agnihotra-ash-medicines.com

 

USA:

 

Fivefold Path

Lisa & Richard Powers

278 N. White Oak Drive, Madison VA. 22727, USA

Email: info@agnihotra.org

www.agnihotra.org

 

Indie

 

Tapovan

Bruce Johnson & Anne Godfrey

PO Ratnapimpri, Tal: Parola, Dist: Jalgon, Maharashtra India

bruce johnson

www.homatherapyindia.com

 

Fivefold Path Mission

40 Ashoknagar

Dhule 424001

Maharashtra, India

Email: fivefoldpath@gmail.com

 

Homa Therapy Goshala

Ladvi, P.O.Mandleshwar-451 221 Teh. Maheshwar, Dist-Khargone Madhya

Pradesh, India

Email: agnihomainfo@yahoo.co.in

 

Jižní Amerika

 

Abel Hernandez & Aleta Macan

Email: terapiahoma@yahoo.com

www.terapiahoma.com

 

Australia

 

Homa Therapy Association of Australia

Om Shree Dham

Frits & Lee Ringma

P.O.Box 68 Cessnock, NSW 2325 Australia

Email: Om Shree Dham

www.agnihotra.com.au

 

Výpočet časové tabulky na Agnihotru:

www.homatherapie.de

https://www.heigl-verlag.de/agnitimer.html

 

Agnihotra medicína:

www.agnihotra-ash-medicines.com

www.homahealth.com

(obsahuje mnoho aktuálních zpráv o úspěších při léčbě)

 

Homa zemědělství:

www.homafarming.com

 

Další mezinárodní internetové stránky:

www.homatherapy.org

www.homahealth.com

www.somayag.org