Homa Psychoterapie

 

 

Při provádění Agnihotry si člověk uvědomí, že mizí určitý tlak a nastupuje vnitřní mír. Psychika se nádherným způsobem a bez úsilí obnovuje.

Na harmonickém toku Prány závisí naše psychika (souhrn našeho myšlení, cítění a chtění), což je životní energie, která nás spojuje s vesmírem. V současné době je životní prostředí obzvlášť znečištěné velkým množstvím negativních myšlenek a pocitů, které jsou v naší atmosféře, tím je volné proudění Prány blokované a cítíme tlak v naší mysli.

Prostřednictvím Agnihotry a Homa terapie se atmosféra vyčistí, zejména na myšlenkové úrovni. Prána potom může opět harmonicky proudit. Cítíme, jako bychom se zbavili velkého břemene a cítíme se šťastní. To je normální stav člověka, který je v souladu s vesmírem.

Tímto způsobem Homa Terapie vytváří ideální prostředí pro jakoukoliv terapeutickou práci, zejména pro psychoterapii. Mnoho léčitelů a terapeutů si všimlo, že jejich práce s klienty je mnohem snazší v klidné atmosféře, vytvořené pravidelným prováděním Agnihotry.

 

Zkušenosti s Homa terapií a depresí: www.homahealth.com/category/homa-health-testimonies/depression

 

Sdílení léčebného Agnihotra ohně v nemocnici s lékaři, zdravotními sestrami, terapeuty, zdravotními techniky a mnoha pacienty kteří přicházejí, aby nalezli řešení pro své problémy.

 

 

Homa Psychoterapie

 

Dr Barry Rathner

Poradce Homa-Terapie,

Los Angeles, CA, USA

 

My lidé máme rozšířenou touhu být šťastní, zdraví a svatí. Máme silné nutkání šířit znalosti o tom, že jsme našli způsob, jak těchto cílů dosáhnout.

V Indii se během posledních šesti let vyvinul jedinečný, ale smutný problém. To znamená, že více než 200 000 zemědělců, kteří byli vystaveni finančním a jiným tlakům, spáchalo sebevraždu. Indická vláda byla přinucena zemědělce dotovat, aby se zabránilo dalším takovým tragédiím.

 

Homa psychoterapie tvrdí, že Agnihotra působením Prány transformuje mysl, vyjasní a uklidní ji. Nabídne lidem perspektivu, která vede nejen ke stavu uvolněné mysli, ale podporuje i sebevědomí. Vyvine v lidech pocit, že jsou schopni překonat obtíže.

 

Homa terapie má mnoho výhod, ze kterých mají prospěch rostliny. Velkou hodnotu mají rovněž pozitivní zážitky a emocionální rovnováha lidí, která byla pozorována v mnoha různých zemích. Homa terapie je pro nás všechny velký přínos.


Prováděj Agnihotru a Homa terapii na svém statku. Nedávej nám prosím ale žádnou vinu za to když zjistíš, že z toho máš prospěch ty, tvoje rodina a tvoji zaměstnanci. Pokud chceš vrátit svoje trápení zpět, samozřejmě ti ho vrátíme.
 

Podstatou je následující: Atmosféra, která je víc jak znečištěná působí na všechny živé bytosti na naší planetě, včetně lidí, zvířat a rostlin. Takže není vůbec překvapující, že procesy spojené s Homa terapií, mají pozitivní vliv na všechny živé organismy.

 

Homa terapie přivede přírodu zpátky do rovnováhy. Skrze ní se sníží vnější stresové faktory.
 

Dvojité slepé studie, které jsem provedl na univerzitě v Púně ukázaly, že pokud jsou tyto tři energetické substance (kravský trus, ghí, rýže) prostřednictvím Agnihotry během východu nebo západu slunce nějakým způsobem pozmění, jsou účinky nejen menší ale rovnají se nule. Načasování se musí přesně dodržovat. Mantry se musí recitovat správně. O třech typech materiálů (kravský trus, ghí, rýže), které se mají spálit, se nesmí diskutovat. Velikost a tvar měděné pyramidy se musí respektovat tak, jak je předepsané.

 

Nakonec nás poučila kvantová fyzika, že účinky některých zjevně fyzikálních procesů mohou mít mnohem větší sílu a také ji mají, než co přiznává čistě fyzikální věda. To je odkaz na Védy, kde se píše že účinek Agnihotry sahá 12 km směrem vzhůru a má průměr 1 km. Může se to u nyní prokázat? Ještě ne. To je výzva.

Pokud bychom měli čekat, až do sebe všechno zapadne, může být už pozdě. Zkušenosti jsou zapsané a někdy jsou dokonce shromážděné celkem vtipné důkazy, které jsou nesporné. Ve výjmečném stavu ve kterém se nacházíme, kdy v určitých procesech musíme možná podstoupit určitý kompromis, bychom měli vyzkoušet Homa terapii a následně poskytnout důkaz.

 

Zdroj: www.agnihotra-pratique.com/uploads/5/1/5/9/51596/agnihotra_brainstorming_booklet_2012.pdf

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS

Facebook: Homaterapie.cz

 

 

 


 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode