Atmosféra

 

Základní motto Homa terapie zní: ,,Uzdrav atmosféru a uzdravená atmosféra tě vyléčí“.

 

Pálením kravského trusu a ghí vzniká oxid uhličitý. Jak Agnihotra zmírňuje znečištění ovzduší? Pokud se v Agnihotra pyramidě pálí určité substance, jak můžete říct, že působí proti znečištění a ne naopak? Nebude pak ještě víc znečištění?

Agnihotra a znečištěné ovzduší.pdf

Agnihotra se praktikuje, aby působila proti znečištěnému životnímu prostředí - chemickému znečištění ovzduší, fyzikálnímu znečištění (radioaktivita, nanočástice) a zejména znečištění myšlenkami. To je velmi aktuální, protože každý z těchto typů znečištění dosahuje takových rozměrů, které ohrožují lidský život na této planetě jako celek.

Jako každý oheň produkuje Agnihotra oxid uhličitý. V současné době se hodně mluví o tom, že oxid uhličitý má určitou roli na skleníkový efekt v atmosféře. Ale měli byste si uvědomit, že skleníkové plyny jsou jen jedna část znečištěného ovzduší. Bohužel se výše uvedeným aspektům v dnešní době nevěnuje moc pozornosti. Kromě toho, oxid uhličitý sám o sobě není vůbec toxický. Naopak, je pro metabolismus rostlin nezbytný. Rostliny nadechují oxid uhličitý a vydechují kyslík, lidé nadechují kyslík a vydechují oxid uhličitý. Oxid uhličitý tak hraje nezastupitelnou roli v životním cyklu na této planetě.

Vědecké aspekty Agnihotry - vzduch.pdf 

Tento cyklus se však nyní dostal do nerovnováhy na základě nekontrolovatelného spalování fosilních paliv. (Uhlík, který se po miliony roků z tohoto cyklu pomalu vymaňoval se nyní během několika desítek let spálí). Přispívá Agnihotra k této nerovnováze? Ne, absolutně ne. Pokud se praktikuje Agnihotra, okamžitě se tvoří určitá energetická aura okolo všech rostlin v okolí. To urychluje fotosyntézu, tím rostliny absorbují mnohem víc oxidu uhličitého a uvolní víc kyslíku. Skutečnost je taková, že Agnihotra skutečně snižuje množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Zemědělské projekty po celém světě ukázaly, že Agnihotra a Homa terapie regenerují rostlinný život na farmách a plantážích, tím zvyšují obsah kyslíku, což napomáhá k čištění atmosféry. Některé rostliny mají schopnost rozpouštět různé nebezpečné látky v půdě nebo podzemních vodách nebo je rozkládat. (Tento proces je známý jako fytoremediace). Tím, že se podpoří rostlinná říše, pak Agnihotra a Homa terapie mohou pomoci vyčistit půdu a vodu, které jsou kontaminovány těžkými kovy a jinými škodlivými látkami.

Kvalitativně se to prokázalo zvýšeným růstem rostlin. Existuje mnoho zpráv o účincích Homa terapie v zemědělství (kromě rezonanční techniky Agnihotra, se také denně používá Om Tryambakam Homa).

Kvantitativně by bylo zajímavé, přesně změřit, o kolik Agnihotra zrychluje metabolismus a zejména fotosyntézu rostlin. Tím by se dalo přesně určit, kolik oxidu uhličitého v atmosféře ubylo a kolik ho vyprodukoval oheň. Taková kvantitativní analýza se doposud neprovedla.

Agnihotra a čistění vzduchu.pdf

 

Jak Homa čistí vzduch?

 

Mikrobiologové z Ferguson College v Púně v Indii udělali následující pokus. Ve velké hale, která měla velikost 8000 m3 provedli Agnihotru a analyzovali vzorky vzduchu před pokusem a po něm. Výsledek byl takový, že 77,5% vzduchu se jedinou Agnihotrou vyčistilo a hala se naplnila výživnými plyny. V experimentu se zjistilo, že patogenní bakterie se zredukovaly o 96%.

 

Zdroj: Potdar, Manohar Madhavji: ,,Agnihotra for Equlibrium of Nature and Enhancement of Huma Life", Institute for Studies in Vedic Sience, Shivpuri, Akkalot, Indie

 

 

Čištění atmosféry

Během Agnihotry se v měděné nádobě přesně definovaného tvaru a velikosti pálí léčivé látky (sušený kravský trus a máslo ghí), společně za zpěvu určitých manter (vibrací), během přesně určeného okamžiku (ten je vyladěný na základní biorytmus východu a západu Slunce). O kravském trusu se ví, že má dezinfekční vlastnosti. Když se sušený kravský trus spálí, tento dezinfekční účinek přejde do naší atmosféry, která se vyčistí a dezinfikuje.

a) Pokusy ukazují, že prostřednictvím Agnihotry se výrazně sníží výskyt patogenních bakterií. Pravidelné provádění Agnihotry tak ovlivňuje stav patogenních bakterií v jejím okolí.

b) Koncentrace záporných iontů je důležitý indikátor znečištěného ovzduší. Čím více záporných iontů je ve vzduchu, tím je čistší. Za normálních okolností jsou částice kouře nabité kladně. To se dá snadno otestovat. Když se vypustí kouř z cigarety na přístroj pro měření elektrického náboje ve vzduchu, tak se ukáže, že koncentrace záporných iontů klesá. Když se bude provádět Agnihotra a měřit její kouř stejným přístrojem, pak se ve vzduchu změří vyšší úroveň negativních iontů. To je známka toho, že pomocí Agnihotry se okolní vzduch vyčistí.

 

Nekonvenční řešení čištění atmosféry: ijirse.in/docs/Apr14/IJIRSE140407.pdf

Vědecký pokus: www.somayag.org/sites/default/files/Scientific_Studies_Somayag_Maheshwar.pdf

Další vědecké studie: Scientific study of Vedic Knowledge Agnihotra.pdf

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode