Vyāhruti Homa (čti vajruty)

 

 

Tento Homa oheň se dá praktikovat v kteroukoliv denní či noční dobu, kromě přesného východu a západu slunce, což je čas pro Agnihotru. Oheň se připraví podobným způsobem, jako Agnihotra.

Je vhodné si jednu pyramidu vyhradit pouze na Agnihotru a ve druhé provádět další dvě doplňkové Homy.

Vyāhruti Homa je velmi jednoduchá a potřebujete k ní jen měděnou pyramidu, ghí a sušený kravský trus.

Nejdřív se zapálí sušený kravský trus, který je pomazán máslem ghí. Potom se zpívají se jen čtyři mantry. Po první, druhé a třetí mantře, se přidá pár kapek másla ghí do ohně. Po čtvrté mantře, se přidá do ohně celá lžička ghí.

Tato Homa se dá provádět před začátkem jakéhokoliv shromáždění nebo setkání. Vytváří účastníkům příjemnou atmosféru. Dá se říct, že je to Homa nových začátků.

Tento oheň může provádět jednotlivec, ale také rodina nebo skupina lidí. Využijte doby trvání ohně pro meditaci, dokud oheň nezhasne, nebo tak dlouho, jak vám bude příjemné.

 

 

Stručný popis

 

Je to velice jednoduchá Homa, vhodná pro začátečníky. Každá Homa velice harmonizuje a pročišťuje vše ve svém okolí.

Hodí pro všechny zvláštní události nebo k začátkům něčeho nového (stěhování do nového bytu, otevření obchodu, svatba, začátek zahrádkářské sezóny atd.)

Vhodná na začátek meditace, setkání, začátek nového projektu nebo cesty.

Vhodná na narozeniny, oslavy, nový rok

Můžete ji provádět i bez zvláštního záměru, třeba jen tak pro radost během výletu v přírodě, např. na pěkném místě u studánky nebo starého stromu.

Dělá se třeba při otevření nové meditační místnosti, nových obchodnchí prostorů, nového bydlení atd…

Hodí s k vyčištění místnosti nebo místa kde se stalo něco špatného, uvolní a rozjasní atmosféru

Podporuje růst rostlin

Na místech na které je potřeba vytvořit hodně světelné energie, provádějte Vyahruti homu pravidelně. Např, v zemědělství, aby potraviny měly hodně energie (třeba ve skladu potravin) nebo na místech kde se pomáhá lidem (fyzicky, psychicky, duchovně). Na takových místech můžete Vyahruti Homu pravidelně provádět v 10h, 12h, 15h, 18h, 21h.

 

Pomůcky

 

Potřebujete pyramidu stejného tvaru, jako na Agnihotru; pořiďte si dvě pyramidy-jednu používejte výlučně na Agnihotru a druhou na Tryambakam nebo Vyahruti Homu

Sušený kravský trus v bio kvalitě (ne granule)

Ghí (přepuštěné máslo) v bio kvalitě

Sirky nebo svíčku (ne plynový zapalovač)

Měděnou nebo dřevěnou lžičku

 

Postup

 

Před Homou se můžete osprchovat, abyste získali co největší užitek; stačí ale i opláchnutí obličeje a rukou

Zujte si boty, tím prokazujete ohni úctu; můžete si vzít slavnostní čisté nejlépe přírodní oblečení

Najděte si klidné místo, sedněte si směrem k východu (není tak důležité)

S ghí potřete sušený kravský trus, zapalte ho sirkou (svíčkou)

Hořící trus vložte do pyramidy pravou rukou

Nechte oheň rozhořet

1x zazpívejte Vyahruti mantru, při slově SVÁHÁ kapku ghí obětujete ohni, při posledním po slově SVÁHÁ obětujete celou lžičku ghí

Ohneň nechte dohořet, v klidu si užívejte příjemnou atmosféru.

Homu provádějte přesně podle návodu.

 

 

Mantra

 

Bhūh svāhā, agnaye idam na mama,

bhuvah svāhā, vāyave idam na mama,

svah svāhā, sūryāya idam na mama,

bhūr bhuvah svah svāhā, prajāpataye idam na mama

 

Ke stažení: Mantra Vyahruti Homa.pdf

 

Výslovnost

 

Bhůůh sváhá (kapku ghí obětujete ohni), agnajé idam na mamá,

buvah sváhá (kapku ghí obětujete ohni), vájavé idam na mamá,

svah sváhá (kapku ghí obětujete ohni), surjája idam na mamá,

bůr buvah svah svahá,(zbytek ghí/celou lžičku obětujete ohni) pradžápatajé idam na mamá

 

Poslech Vyahruti Mantra - Shree Vasant.mp3


 

Význam mantry

 

Slova bhūh ,bhuvah, svah jsou takzvané Vyāhrutis (čti: vajrutis). Jsou to mystická slova, mantry, které přineslo Stvoření, univerzum.

 

Bhūh: Planeta Země, hrubohmotný, fyzický svět

Bhuva: Vzduch, atmosféra, jemnohmotný svět

Svah: Nebe, to co je nad atmosférou

Agnaje: oheň agni posvátný, tvořivý oheň

Swáhá: pokorné jednání, rovněž uzdravení a požehnání

Idam na mama: staň se vůle tvá, ne má

Pradžá: vše živoucí

Pataje: pán, stvořitel, otec

Pradžápataje: pán či stvořitel světa

 

Tyto tři světy sanskrt nazývá ,,loka“ nebo ,,triloka“. Navzájem na sebe působí a ovlivňují se.

Tyto tři úrovně se v člověku zrcadlí jako tělo, duše a duch. Znečištěná planeta znamená, že škodíme našemu tělu, znečištěný vzduch tlačí naší duši, což ve finále ochuzuje našeho ducha.

Vyāhruti Homa přímo působí, ovlivňuje a čistí tyto tři loky; pomocí ohně je propojuje a léčí.

 

Další mantry a slova

 

Agnaye: nejvyšší, prapůvodní světlo (podle starých písem vesmír vzniknul ze světla a zvuku), oheň

Svāhā: uzdrav a požehnej

Idam na mama: tvoje vůle staň se, ne moje

Vāyave: vzduch, vítr, ale také kosmický dech

Sūryāya: Slunce, sluneční bůh

Prajāpataye: jméno nejvyššího stvořitele, pán světa

 

Déšť

 

Homy mají harmonizační účinek na počasí. Toto vědění je prastaré a ve védických časech (před několika tisíci lety) to bylo zcela samozřejmé.

Indiáni Hopi a mniši v tibetských klášterech věděli, že provádění speciálních ohňů a zvuků má vliv na počasí (více tady: cs.wikipedia.org). V suchých oblastech věnují zvláštní pozornost Homám, které vytvoří déšť. Na začátku roku 1980 řekl Šrí Vasant Paranjpe, že specielně k vytvoření deště se hodí Vyahruti Homa. 

Díky častému opakování Vyahruti mantry ve spojení s ohněm, se atomy vodíku v atomosféře spojí a postarají se o energeticky bohatý déšť. Takový déšť dopadne jemně na zem tak, že půda má schopnost tuto vodu přijmout a udržet. A co je stejně důležité: takový déšť je čistý a úrodný.

 

Zkušenosti:

 

Na Homa statku (ekologický statek, který hospodaří funguje podle Véd a praktikuje pravidelně Homy) jsme několikrát zažili, že při delším zpívání Vyahruti mantry skutečně přišel jemný déšť. Při dalších dvou seminářích, kde jsme vyučovali Vyahruti, zpívalo 8 a potom 12 účastníků asi 20 minut Vyahruti mantru. Všichni jsme seděli venku pod jasnou oblohou. Pak překvapivě přišela bouřka, která trvala nejméně 30 minut. Po druhé pršelo dokonce dvě hodiny, ale jenom v okruhu 2 kilometrů; opodál už zase svítilo slunce.

 

Normálně se Vyahruti mantra zpívá jen jednou a déšť nezpůsobí. Jeden účastník nám vykládal, že při provádění Vyahruti Homy a při delším zpívání Vyahruti mantry (až několik hodin) zažil déšť. To se stalo na jedné poušti v Radžastánu v Indii, kde nepršelo 15 let. Po pravidelném provádění Vyahruti Homy po celý týden, začalo několik dnů pršet. Bylo to v lednu a v únoru, tedy mimo čas monzunů, kdy jsou deště.

Homy v zásadě nefungují tak, že pokaždé musí pršet. Někteří doma provádějí Tryambakam Homu před blížící se bouřkou. Tím se chrání před silným působením bouřky a krupobitím.


 

Zdroj: heigl-verlag.de

 

Informace jsou přeložené z němčiny, kniha: Horst und Birgit Heigel, Agnihtra, Ursprung, Praxis und Anwendungen.

 

Video: www.youtube.com/watch?v=R2-H8bFH0bs

 

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
341 01 Horažďovice

+420 732 445 320

 

 

 


 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode