Zkušenosti s Agnihotrou a radioaktivitou
 

Karin Heschl (Rakousko)

Konzultantka Homa Therapie,

Homa Therapie Goshala, Maheshwar, Dist: Khargone, M.P


Jaderná havárie v Černobylu v roce 1986, vzbudila zvědavost vědců v několika evropských zemích a ptali se, jak tento efekt Agnihotry funguje. Na mnoha cestách přes východní Evropu Šrí Vasant Paranjpe opakovaně vědcům říkal, že pokud budou Agnihotru zkoumat chemického hlediska, sotva dosáhnou pokroku. Nicméně, pokud Agnihotru budou zkoumat z hlediska kvantové fyziky, objeví ve starobylém poznání z Véd o léčení atmosféry velký poklad.

Slovo ,,Védy“ doslova znamená ,,vědění“. Jedná se o nejstarší sbírku vědění, které lidstvo zná. Védy obsahují mnoho různých vědních oborů. Patří k nim obory o bioenergii, klimatickém inženýrství, zemědělství, o biorytmech, pyramidologii a medicíně (Ájurvéda je nejstarší lékařská věda), atd.

Šrí Vasant vědcům řekl: ,,Pokud se Agnihotra změří osciloskopem, zjistí se, že z ohně vychází zvláštní zvuk. Je to zvuk, který léčí. Pracují tam ještě jiné složky, ale ve zvuku je klíč. Oheň vydává zvuk, ale také na zvuky reaguje.

Při zpívání během Agnihotra ohně v měděné pyramidě vznikají zvláštní vibrace, které vytvářejí rezonanční efekt. Ten posiluje rostlinné buňky, což vede ke zlepšení jejich reprodukčního cyklu. U přírodních jevů hraje rezonance klíčovou roli. ,,Je to REZONANCE, která léčí. Tímto způsobem se přemohou škůdci rostlin a epidemie. Je to REZONANCE, která léčí rostliny, půdu, vodu a vzduch.“

Černobyl byl velmi nebezpečný, ale dnes je ještě nebezpečnější. Dříve se radioaktivní prvky nacházely ve vzduchu, ale teď jsou v půdě. Evropa trpí! Děti mají nedostatek stopových prvků, které nejsou radioaktivní. Samozřejmě, že v televizním vysílání, novinách a rozhlasovém vysílání o tom není ani slovo. Vědci a odborníci, ale vědí, že je to velmi nebezpečné. Každým dnem, je to stále nebezpečnější.

V době jaderné havárie v Černobylu, jsem byla dobrovolnou Homa asistentkou a provozovala jsem jednu farmu nedaleko Štýrského Hradce v Rakousku. Bezprostředně po nehodě vydala rakouská vláda instrukce, že si každý zemědělec musí na radioaktivitu nechat vyšetřit mléko a krmení. Když jsem tyto instrukce následovala, byli inspektoři šokováni, protože ve vzorcích mého mléka a krmení, našli jen normální úroveň radioaktivní kontaminace. Inspektoři řekli, že to není možné, aby se po Černobylu dosáhlo normální úrovně radioaktivity. Ptali se mě: ,,Je něco zvláštního, co děláte na vaší farmě? "

Vysvětlila jsem jim, že na mé farmě k pěstování potravin používám starověkou ajurvédskou technologii, které se nyní prezentuje jako ekologické Homa zemědělství:

,,Přesně v okamžiku východu a západu Slunce zapálíme malý oheň v malé měděné pyramidě. Složky, které se během obřadu pálí, jsou kousky sušeného kravského trusu, trocha přepuštěného másla z kravského mléka a několika zrnek tepelně neupravené rýže. Tomuto obřadu se říká Agnihotra Homa. Provádíme také další Homu tak, že se čtyři hodiny denně opakuje mantra a pokaždé mantře se do ohně dá kapka přepuštěného másla. Během úplňku a novoluní se střídáme, abychom tento druhý HOMA oheň udržovali po čtyřiadvacet hodin. Podle ajurvédy předáváme touto metodou živiny do atmosféry. Ty potom působí na rostliny, půdu a podzemní vodu.“

Nicméně inspektoři neprojevili žádný bližší zájem. Ale pro nějakého vědce, by jedna taková zkušenost měla stačit k tomu, aby v něm probudila touhu po dalším výzkumu.

 

Zdroj: www.homatherapie.de/docs/Radioactivity.pdf

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode