Léčivý oheň Homa terapie

Autor: H. Aranda Ratschiller, Naturns, Südtirol

 

Když vyjde slunce a z jeho prvních paprsků vznikne ohromný ohňový kotouč, příznivci Homa terapie zapálí obsah svých měděných nádob. Z nich potom stoupá oheň, který je doprovázen zpěvem manter. Agnihotra, jak je tento ohňový rituál zmíněn již ve Védách, stojí v centru Homa terapie. Člověku a přírodě má přinést harmonii a léčení.

Léčivý oheň Homaterapie.pdf

Oheň roztaví staré formy a promění je. Hlavní ohňový obřad v Homa terapii používá tuto prvotní sílu k léčebné a očistné proměně.

 

 

Obrázek 1: Na obrázku je zobrazen ohnivý anděl. Autor článku si myslí, že nám chce předat nějaké poselství.

 

Agnihotra - centrální obřad Homa terapie

Již prastará védská písma hovoří o Agnihotře, která se provádí při východu a západu slunce. V takových okamžicích přicházející ze slunce zvláštní jemné energie, se kterými lidé, kteří tento obřad vykonávají, mohou pracovat.

,,Uzdrav atmosféru a atmosféra tě vyléčí“ je základní myšlenka Agnihotra. Věda o bioenergii, která vychází z Véd, již před 5000 lety pozorovala toxické látky v atmosféře a vyvinula techniku Jadžny, které se rovněž říká Homa (je to synonymum).

 

Agnihotra je cesta k poznání, která nás vede k božskému prazákladu; ke světlu, ze kterého vznikla všechna živá stvoření.

 

Obrázek 2: Příprava Agnihotry

 

Jadžna je proces, který rozpouští znečištění v atmosféře. Lidé, kteří se Jadžny účastní, jsou vnitřně naladěni na pokornou a vděčnou komunikaci s božskými energiemi. Prosí o požehnání a pročištění těla, mysli a duše, aby obřad probíhal účinněji. Následně se otevřou komunikaci s vyššími bytostmi. V měděné pyramidě se pálí přečištěné máslo ghí, rýže a sušený kravský trus. Vychází se z toho, že tyto látky během hoření vytváří vibrace, které pronikají k vyšším bytostem. Některé ohňové obřady mohou být zaměřené na různé cíle, například léčení nemocí, ozdravení rostlin, ochranu, výhodnou konstelaci nebo úspěch. Do Agnihotry se však žádná přání nevkládají. 

Spirituální učitel Šrí Gajanan Maharaj (1918-1987) toto starobylé poznání z Véd, které před tím znali pouze zasvěcenci, opět oživil. Chtěl ho zpřístupnit všem lidem. Proto povolal Šrí Vasanta Paranjpe, aby ho šířit po celém světě. Šrí Vasant učil znalosti o Agnohotře a filozofií, která za ní stojí v Indii, USA, později v Evropě, Jižní Americe, Austrálii, Africe a Asii.

Mnoho lidí, kteří se s touto metodou seznámili, byli ohromeni a od té doby ji používají. Před tím, než Šrí Vasant Paranjpe v roce 2008 zemřel, mi dal úkol shromáždit Agnihotra popel z posvátných míst, na kterých podle jeho učení mnoho let tento oheň hořel. Jeho přání bylo tento popel vědecky prozkoumat a výsledky zveřejnit.

 

Obrázek 3: Šrí Vasant Paranjpe

 

Jak tuto spirituální metodu hodnotí její příznivci?

U uživatelů Homa terapie dochází k hlubokému pochopení přírody a spirituální jednoty, k vyššímu vědomí, sebeléčení, míru a lásce. Zejména v současné době, ve které jsme tak připoutáni sobectvím, žárlivostí, závistí, hněvem, chamtivostí a chtíčem a kdy jsme současně vystaveni závažnému znečištění, má pravidelné provádění Agnihotry zvláštní hodnotu.

Dále také může sloužit k léčení životního prostředí, pokud je zatížené znečištěním. V celostním zemědělství může podpořit zdraví rostlin a živočichů, a zvýšit množství i kvalitu úrody. V alternativní léčbě působí na problémy na psychické a fyzické úrovni.

Vedle ohňových rituálů, také cíleně používá získaný léčivý popel. Jeho účinky se využívají také do mastí nebo krémů, obvazů nebo čajů. Při šlechtění rostlin se popel používá také jako hnojivo.

Některé vědecké studie nyní potvrzují účinek této starobylé metody.

 

Obrázek 4: Po celém světě se shromažďuje stále víc lidí, aby společně zapálili Agnihotru.

 

Nejdůležitější oblasti využití

Životní prostředí: Čištění vzduchu odstraněním jedovatých látek z atmosféry. Čištění znečištěné vody, zlepšení obsahu výživných látek. Ovlivňování mraků k vyvolání deště, který je plný výživných látek.

Zemědělství: Pěstování zeleniny, ovoce, obilí bez chemických hnojiv a insekticidů. Zvýšení výnosů zavedením technik, které zohledňují pohyb slunce a měsíce, kdy se pomocí Homa ohňů automaticky mění mikroklima.

Dá se předpokládat, že metody používané v konvenčním zemědělství nebudou stačit k tomu, aby poskytovaly energicky kvalitní potraviny.

Po mých dlouholetých zkušenostech v oblasti ekologického zemědělství, jsem pevně přesvědčen o tom, že používání Homa terapie je nevyhnutelné. Znečištění ovzduší má dalekosáhlé důsledky, což mne po dlouhém hledání nakonec dovedlo k prastarým technikám z Véd. Najdeme tam řešení našich neřešitelných problémů, se kterými se dnes potýkáme. Znečištění ovzduší je pravděpodobně vůbec nejpalčivějším problémem, protože všechny živé bytosti jsou na něm ke svému přežití závislé.

Psychoterapie: Odstranění stresu a napětí, čištění negativních vzorců myšlení, výchova k pozitivnímu láskyplného nastavení. Podpora motivace, k zbavení se závislosti na drogách a alkoholu, snížení hněvu a sebezničujících vzorců chování.

Medicína: Lidská, veterinární a rostlinná medicína: Homa atmosféra a Homa popel slouží k prevenci a léčbě nemocí, což je popsáno v Ayurvédě. Neutralizace účinků radioaktivity na fyzické tělo, kterou způsobily ozářené potraviny.

Biogenetika: Jadžnami se vyvíjejí určité speciální vlastnosti, které jsou schopné vyléčit neplodnost.

 

Fotografie krystalů vody a Homa popel

Fotografie krystalů vody od Dr. Masaru Emota umožňují zaznamenat a porovnat jejich vibrační energetickou úroveň. Jeho fotografie zachycují krystaly čisté pramenité vody, znečištěné říční vody, vody u které se hrál Mozart nebo jiná, agresivní, ponurá hudba. Takové fotografie před pár lety vzbudily velkou pozornost. Mezitím se pohled na vodu rozšířil. Voda je schopná zvláštním způsobem ukládat informace a může se využít k tomu, zaznamenat energetické vibrace a předávat je dál.

Proto bylo velmi zajímavé, když vedoucí institutu Dr. Masaru Emota Hado Life Europe v Lichtenštejnsku Rasmus Gaupp-Berghausen prozkoumal popel z Homa ohňů, který probíhal na šestnácti různých místech na Zemi. Přenesl informace z popela do vody, kterou potom zmrazil a vyfotografoval jí pod mikroskopem. Snímky zobrazují nádherné krystaly, které mají tvar šestiúhelníku. Je to harmonická původní struktura krystalů vody, ze které vyzařuje vyšší řád a harmonie.

 

Obrázek 5: ing. Rasmus Gaupp a Dr. Masaru Emoto

 

Výzkum vzorků jablek z Jižního Tyrolska pomocí mikroskopie v tmavém poli

Rasmus Gaupp z výzkumného ústavu Hado Life Europe porovnal jablka dvou bio-zemědělců z Jižního Tyrolska pomocí mikroskopie v tmavém poli. Zatímco jeden zemědělec provozoval běžné ekologického zemědělství, druhý k pěstování používal i Homa terapii. Ráno a večer prováděl ohňový obřad Agnihotra a následně popel přidával do půdy. Oba snímky z let 2009 a 2010 vykazují zajímavé výsledky. U vzorků z ekologického zemědělství s použitím Homa terapie je přítomná šestiboká struktura (hexagram), což poukazuje na obzvlášť vysokou kvalitu plodů.

 

Obrázek 6: Srovnání vzorů jablek vypěstovaných v režimu 1. bio zemědělství 2. bio-dynamické zemědělství (Demeter) 3. Homa zemědělství (Agnihotra); mikroskopické snímky krystalů v tmavém poli

 

Jak vysvětlit účinky Homa terapie?

Tak jako snímky krystalů zmrzlé vody a mikroskopické snímky v tmavém poli zaznamenávají určitý vyšší řád, ohňové obřady na jemné úrovni dovedou zharmonizovat a nově uspořádat také atmosféru. Z používání Homy má prospěch celý ekosystém. Již Rudolf Steiner tvrdil, že rostliny až 70 procent výživných látek přijímají prostřednictvím listů, kdy kvalita ovzduší hraje důležitou roli. Půda má při tom sekundární význam.

Homa atmosféra velmi pozitivně podporuje dýchání rostlin a tvorbu chlorofylu. Rostlinám se tak dodají požadované výživné látky a energie, která může účinně nastolit ekologickou rovnováhu. Tím se podpoří celý systém oběhu kyslíku v přírodě.

Každý je pozván, aby se seznámil s Homa terapií. Čím víc se rozšíří, tím lepší to bude pro náš svět.

 

Kniha k tématu

Masaru Emoto, Aranda, Vasant V. Paranjpe: Feuer & Wasser – Wunderkräfte der Schöpfung (Oheň & Voda – zázračné síly stvoření)

Touto knihou chce autor přispět a podpořit Homa terapii z vědeckého hlediska. Na přání Šrí Vasanta P. shromáždil autor 16 vzorků popela z různých koutů Země a nechal je prozkoumat v laboratoři Dr. M. Emota. Kniha mimo jiné zobrazuje krásné krystaly zkoumaných vzorků. Publikace byla vydána v němčině a angličtině, ke stažení je zde.

 

Obrázek 8: Obálka knihy

 

Autor

Jmenuji se Helmut Ratschiller (Aranda) a narodil jsem se v roce 1964. Bydlím v Naturns, v Jižním Tyrolsku, což je severní oblast Itálie. Již před mnoha lety jsem mojí uměleckou činností položil základní kámen pro energetický systém RH4 (https://www.rh4.info/), který slouží k revitalizaci vody. Díky osobní zkušenosti bio-zemědělce jsem si velmi rychle uvědomil, nakolik se lidé vzdálili od přírody.
To mě přimělo k tomu, osvojit si tyto staré poznatky a naučit se tuto celostní léčebnou metodu smysluplně používat.

Zkusil jsem porozumět přírodním zákonům a žít podle nich. Moji výzkumnou práci s vodou, vedl umělecký, hravý, vášnivý, intuitivní a spirituální pohled na věc.

(FB kontakt na autora: https://www.facebook.com/helmuth.ratschiller)

 

 

Obrázek 9: Světelný disk k revitalizaci vody od Helmuta Ratschillera, systém RH4

 

Příbuzné články:

Agnihotra-léčivý oheň-a-superzemědelství budoucnosti

Ttrhač mraů-unikátní projekt zúrodnění pouště v Alžírsku využívá technologii Nikoly Tesly a daších velikánů

Neviditelná sila v potravinách-jak vypadá zkrystalizovaná kapka z jablka

 

Další odkazy:

Časopis Satsang: https://www.homatherapy.org/sites/default/files/36-1sat508.pdf

https://www.homafarming.com/

https://homahealth.com/content/agnihotra-ash-medicines-applications

 

Zdroj: https://www.worldpeaceproject.info/homatherapie/homa-publikationen/

Origninální materiál: Artikelsammlung_Presse.pdf

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode