Sedm slok

 

 
Sedm slok / Sapta Shloki
 
Po skončení Agnihotry, někteří na závěr ještě zpívaji 7 slok. Nejená se o součást Agnihotra ohně. Těchto sedm slok sestoupilo dne 27. 9.1944 skrz Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaje (Kalki Avatar).
 
 
V sanskrtu a česky:
 
1. 
Yada srishtam jagat sarwam      
Tada lo kapita maha                    
Chaturweda samayuktam             
Shash watam dharma madishat
 
Společně se stvořením Všemohoucí Otec odhalil věčné principy náboženství 
(Zákona) ztělesněného ve čtyřech Védách
 
2. 
Kim satkarma kim adhyat mam     
Yadi widnjatum arhati                 
Sarwa shash treshu granteshu                 
Pramanam paramam shrutihi Shruti 
 
Co je dobrá Karma? Co je nauka duše? Pokud si opravdu přejete toto znát,
Šruti (Védy) jsou klasickým doporučením                
 
3. 
Aspashtam cha kada spashtam 
Tatwadnyana wiwechanam 
Anyatra labhyate kintu 
Pramanam paramam shrutihi 
 
Toto (Všemohoucí Síla) je někdy popisovaná někdy jasně, někdy ne tak 
jasně, na nejrůznějších místech. Ačkoliv, Védy jsou klasickým doporučením.
 
4. 
Arsha granteshu sarweshu 
Shruti pramanya mewacha 
Sarwatah saramadadyat
Nija kalyana stave
 
Z veškeré literatury předané zřícími, jsou Védy klasickým doporučením.
Získej esenci pro svůj prospěch.
 
5. 
Shushka wada ratah kechin 
Nanya dasteeti wadinaha
Sarwe te wilajam yanti 
Mithya kalaha karinaha
 
Ti, kdo prohlašují, že to co sami říkají, je pravda a nic jiného neexistuje,
jsou dogmatici libující si v suché diskuzi vedoucí ke konfliktu. 
Působí si své vlastní zničení.
 
6. 
Nastikah weda nindakaha 
Pakandah weda duushakaha
Ete sarwe wina shyanti 
Mithya chara prawarta kaha 
 
Ti, kdo znevažují svým chováním Védy, ti kdo připisují védským znalostem 
chyby  a ti, kdo působí Védám špatnou pověst svým přístupem, 
jenom splétají pavučinu iluze  vedoucí do špatných vzorců chování. 
Oni si působí svou vlastní zkázu.
 
7. 
Yajnya daana tapa karma
Swadhyaya nirato bhawet 
Esha ewahi shruktyuk taha
Satya dharma sanatanaha 
 
Buď zabrán do pětidílné cesty Jdžna, Daan, Tapa, Karma a Swadhyaya.
Toto je věčné náboženství (věčný princip náboženství) předaný skrze Védy.
 
 
Ke stažení: Sapta Shloki CZ.pdf 
 
 
 
 
Překlad: Tereza Merhautová
 
Sapta Sloki
Po skončení Agnihotry, někteří na závěr ještě zpívaji 7 veršů. Těchto sedm veršů sestoupilo
dne 27. 9.1944 skrz Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaje.
1. Yada srishtam jagat sarwam 1. Společně se stvořením Všemohoucí Otec
Tada lo kapita maha odhalil věčné principy náboženství (Zákona)
Chaturweda samayuktam ztělesněného ve čtyřech Védách
Shash watam dharma madishat
2. Kim satkarma kim adhyat mam 2. Co je dobrá Karma?
Yadi widnjatum arhati Co je nauka duše?
Sarwa shash treshu granteshu Pokud si opravdu přejete toto znát,
Pramanam paramam shrutihi Shruti (Védy) jsou klasickým doporučením.
3. Aspashtam cha kada spashtam 3. Toto (Všemohoucí Síla) je někdy popisována
Tatwadnyana wiwechanam někdy jasně, někdy ne tak jasně,
Anyatra labhyate kintu na nejrůznějších místech.
Pramanam paramam shrutihi Ačkoliv, Védy jsou klasickým doporučením.
4. Arsha granteshu sarweshu 4. Z veškeré literatury předané zřícími,
Shruti pramanya mewacha Védy jsou klasickým doporučením.
Sarwatah saramadadyat Získej esenci pro svůj prospěch.
Nija kalyana stave
5. Shushka wada ratah kechin 5. Ti, kdo prohlašují, že to co sami říkají,
Nanya dasteeti wadinaha je pravda a nic jiného neexistuje,
Sarwe te wilajam yanti jsou dogmatici libující si v suché diskuzi
Mithya kalaha karinaha vedoucí ke konfliktu. Působí si své vlastní
zničení.
6. Nastikah weda nindakaha 6. Ti, kdo znevažují svým chováním Védy,
Pakandah weda duushakaha ti kdo připisují védské znalosti chyby a ti,
Ete sarwe wina shyanti kdo působí Védám špatnou pověst svým
Mithya chara prawarta kaha přístupem, jenom splétají pavučinu iluze vedoucí
do špatných vzorců chování.
Oni si působí svou vlastní zkázu.
7. Yajnya daana tapa karma 7. Buď zabrán do pětidílné cesty
Swadhyaya nirato bhawet Yajnya, Daan, Tapa, Karma a Swadhyaya.
Esha ewahi shruktyuk taha Toto je věčné náboženství (věčný princip
Satya dharma sanatanaha náboženství) předán skrze Védy.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A4Ul1N4b4KQ
Překlad: Tereza Merhautov

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode