FAQ - Nejčastější dotazy

 

 

Nové odpovědi ze srpna 2017 od Dr. Ulricha Berka, předsedy Německé společnosti pro Homaterapii www.homatherapie.de/

 

Kdo může Agnihotru vyučovat a jak se vůbec správně Agnihotra vyučuje?

Mnoho metod se pokazilo tím, že se začaly vybírat vysoké částky za výuku, zasvěcení a certifikáty. Agnihotra se vyučuje zdarma, tím se odradí lidé s falešnými záměry. Začátečníci mají mnohdy pocit, že by výuku zvládli lépe než zkušený učitel. Lepší je Agnihotru pravidelně praktikovat 6-12 měsíců a teprve potom vyučovat druhé. Princip Agnihotry není učení dalším lidem přeprodávat, ale sdílet ho s ostatními k vzájemnému prospěchu.

 

 

Jak je to s Agnihotra popelem?

Agnihotra popel obsahuje mnoho léčivých látek a energií, je to takříkajíc ,,dar nebes". Agnihotra popel se neprodává, můžete ho jen darovat/dostat nebo si ho sami vyrobit.

 

Jak je to s Védami? Jak jsou staré, používala je i civilizace Atlantida?

Védy jsou nestarší známé vědění na světě, jsou mnohem starší než jakkákoli nám známá kultura. To znamená, že Védy v Atlantidě znali a používali je.

 

Zde pokrčují klasické dotazy

 

Jaký má Agnihotra původ?

Agnihotra pochází z Véd, což je nejstarší pokladnice vědění, kterou lidstvo zná. Tyto znalosti patří celému lidstvu. V dávných dobách bylo toto vědění rozšířené po celé zemi. Téměř všechny dávné civilizace znaly očistné metody pomocí ohně. Při archeologických vykopávkách po celém světě se našly zbytky ohňových oltářů. V průběhu doby se tyto znalosti, které se týkají Jadžny, ztratily. V současné době se s ohledem na rozsáhlé znečištění životního prostředí znovu sahá po znalostech čištění atmosféry prostřednictvím Jadžny.

 

Je Agnihotra náboženství?

Agnihotra je starobylé vědění, které bez ohledu na svojí náboženskou příslušnost může ke svému prospěchu praktikovat každý.

 

Jak Agnihotra funguje?

Ve Védách jsou popsány starověké znalosti, které se týkají jemných energií. Na fenomenologické úrovni jsme prokázali, že Agnihotra podporuje růst rostlin, má léčivý účinek na člověka a zvířata. Moderní věda stále stojí před úkolem pochopit a vysvětlit, jak se k výsledkům došlo.

Provedli jsme mnoho pozorování ohledně pozitivního vlivu Agnihotry na naše životní prostředí, na růst a zdraví rostlin, stejně tak zdraví lidí. Moderní věda začala fungování Agnihotry teprve zkoumat a vysvětlovat, jak se takových účinků dosáhlo. Klíčem je věda o zvuku a vibraci, stejně tak i výzkum v oblasti jemných energií, jako je například energie Prány.

 

Jaké pomůcky jsou pro praktikování Agnihotry nezbytné?

Pro správné provádění Agnihotry jsou nezbytné následující pomůcky:

 • měděná pyramida předepsaného tvaru a velikosti

 • čistý sušený kravský trus

 • ghí z čistého, nesoleného másla od krávy

 • celá zrnka tepelně neupravené a neleštěné rýže

 • na vteřinu přesně počítačem vypočítané časy východů a západů Slunce

 • mantry, které jsou (pouze jednou) precizně vyslovené

 • během zpívání manter, po slově SWAHA, se do ohně vhodí rýže (pouze jedna osoba!)

 

 

Kdo může Agnihotru provádět? Může Agnihotru provádět každý?

Agnihotru může provádět kdokoliv, bez ohledu na náboženství, sektu, kastu, vyznání, národnost, barvu pleti, pohlaví a věk. Muži, ženy a dokonce i děti mohou Agnihotru praktikovat. Agnihotra je pro každého.
(V určitém období, např. při horečce nebo krvácení se neprovádí žádný Homa oheň. Další informace najdete v kapitole ,,zvláštní okolnosti“.)

 

Kolik lidí může během Agnihotry vhodit rýži do ohně?

Rýži do ohně může přidat pouze jeden člověk. Ostatní mohou zažít léčebný efekt Agnihotry tím, že sedí naproti osobě, která Agnihotru provádí nebo také na jiném místě okolo Agnihotra pyramidy. Pokud několik členů domácnosti chce provádět Agnihotru, mohou to udělat tak, že každá osoba provádí Agnihotru ve vlastní pyramidě.

 

Co když Agnihotru nemohu praktikovat každý den?

Každá Agnihotra, která je správně provedená, má svůj účinek. Podpořte každého, aby ji prováděl tak často, jak jen může. Samozřejmě, nejlepšího účinku se dosáhne, pokud se Agnihotra provádí každý den ráno a večer; pokud ji někdo může provést jen jednou denně, je to lepší než ji nedělat vůbec. Jestliže někdo Agnihotru praktikuje a má s ní pozitivní zkušenost, motivován může najít způsob provádět ji častěji. Někdy lidé zjistí, že se jejich situace v průběhu času změnila tak, že Agnihotru skutečně mohou provádět pravidelněji.

 

Pokud kvůli své práci nemohu během východu a západu Slunce Agnihotru pravidelně praktikovat, mám ji vůbec dělat?

Kdykoli se Agnihotra provede správně, bude mít účinek. Je to jako s užíváním vitamínů, čím pravidelněji se budou užívat, o to větší přinesou užitek. Kdykoliv se vezmou, vždy mají svůj účinek. Mnozí, kteří Agnihotru praktikují pravidelně začali tím, že ji prováděli vždy, když měli čas.

 

Když u sebe doma začnu provádět Agnihotru, mohou ji potom také provádět další členové rodiny?

Ano. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete Agnihotru praktikovat, může ji provést jiný člen rodiny nebo přítel/kyně, aby se udržel její léčebný cyklus. Je tady možnost, pokud v čase Agnihotry nejste doma, vzít si s sebou Agnihotra box (kde jsou všechny pomůcky). Kdekoliv se potom nacházíte, můžete v přesný čas pro dané místo Agnihotru provést.

 

Pokud se Agnihotra z nějakého důvodu nedá provést, může to mít negativní účinky?

Ne. Pokud se průběžná praxe Agnihotry z nějakého důvodu zastaví nebo přeruší, NEMÁ to absolutně žádné negativní účinky. Pouze nedojde k pozitivním účinkům, které přináší pravidelné provádění Agnihotry.

 

Čas na Agnihotru

 

Proč se v mojí tabulce rozlišují časy východů a západů Slunce od údajů v novinách?

Pro Agnihotru se používá speciální definice východu a západu Slunce. Tuto definici používá PC  program, který vypočítává naše časové tabulky. Časy, které naleznete v novinách, se orientují podle optického, viditelného východu a západu Slunce. Jsou vypočítané podle odlišné definice, než jaká se používá pro Agnihotru. (viz. další otázka)

 

Proč existuje rozdíl mezi viditelným východem a západem Slunce a časovou tabulkou, kterou vypočítal PC?

Vždy je rozdíl mezi viditelným a opravdovým východem a západem Slunce. Tento rozdíl je hlavně způsoben lomem světla. Když sluneční paprsky vstupují do zemské atmosféry, mění se hustota prostředí skrz které světlo prochází a proto jsou paprsky vychýlené.

Ve Védách jsou uvedené různé definice východu a západu Slunce. Pro Agnihotru se používá definice východu a západu Slunce, kdy se střed slunečního kotouče nachází na horizontu.

Přesnou pozici Slunce kvůli lomu světla nevidíme. Horní okraj viditelného Slunce by se podle odhadu nacházel jeden a půl slunečního kotouče nad obzorem.

Ve správném okamžiku pro Agnihotru to prakticky vypadá tak, že Slunce už vyšlo a západ Slunce vypadá tak, že Slunce ještě nezapadlo. Rozdíl, mezi časem viditelného a skutečného východu a západu Slunce, může být až pět minut.
Počítač vytvoří na dobu jednoho roku na vteřinu přesnou tabulku pro libovolné místo. Na to se používá software, který byl vyvinut v Německu.

 

Co se týká času na Agnihotru, kdy je už příliš pozdě?

Každému můžeme jen doporučit, aby měl dostatek času na přípravu Agnihotra ohně a mohl ho, ve správný čas a na vteřinu přesně provést.

Když byla tato otázka v červenci 2008 položena Šrí Vasantovi, dal na ní následující odpověď:

,,Oheň hoří a máte u sebe hodiny. Předpokládám, že víte, že západ Slunce je přesně v 18 hodin 10 minut a 25 vteřin. Rýži s ghí máte v ruce nebo na talíři. Pokud je podle vašich hodin 18 hodin 10 minut a 25 vteřin, nebudete záměrně čekat do 18 hodin 10 minut a 35 vteřin, kdy je už pozdě. Pak přichází otázka, zda vaše hodiny fungují přesně. V tom případě, si hodiny seřiďte podle rádia ve vaší zemi.“

 

Je to pro mě těžké praktikovat Agnihotru v předepsaném čase. Mohu místo toho dělat jinou Jadžnu?

Ne. Agnihotra tvoří základní léčebný cyklus. Ostatní Jadžny tento cyklus posilují, ale Agnihotra je vždy základ.

 

Pokud jsem čas na Agnihotru propásnul, měl bych ji přesto udělat?

Ne. Pokud jste správný čas propásnul, Agnihotra nebude mít žádné léčivé účinky.

 

Jak na vteřinu přesně mohu nastavit svoje hodiny?

V telefonním seznamu by mělo být číslo na službu, kde se na vteřinu přesně hlásí čas. V současné době, ve střední Evropě existují rádiem řízené hodiny, které se automaticky nastaví na správný čas (hodiny označené písmeny DCF nebo nápisem radio controlled). Kromě toho lze nalézt přesný čas pro určitou lokaci na některých webových stránkách, např. tady: www.homatherapie.de, www.homatherapyindia.com, www.agnihotra.com.au.

Přesnost časů na této webové stránce závisí na dobrém, vysokorychlostním internetovém připojení. V případě, že je spojení příliš pomalé, čas pro Agnihotru nebude dostatečně přesný.

Pokud je k dispozici počítač, může se program použít tak, že čas v PC se aktualizuje pokaždé, když je online. Chcete-li nastavit hodiny na vašem počítači podle atomových hodin v Naval Observatory v USA, vyberte jeden z časových programů na této adrese: https://www.eecis.udel.edu/~ntp/software.html.

Nejjednodušší program (který je zdarma) pro systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 je např. tady: https://www.thinkman.com/dimension4/

Tento program si může každý uživatel individuálně přizpůsobit. Podle intervalů které zadáte, se pomocí této webové stránky vytvoří spojení s časovým serverem, na kterém si vyberete z rozsáhlého seznamu dalších serverů.

 

Agnihotra oheň

 

Je kravský trus a ghí jediná přísada, která se může použít na Agnihotra oheň?

Agnihotra se může provádět pouze se 100% čistým sušeným kravským trusem a ghí. Kravským trusem je zde míněn trus z hovězího dobytka, samce nebo samice. Trus jiných zvířat se na Agnihotru nehodí, není to dovolené.
Ghí z krávy je unikátní látka, které má takové vlastnosti, jaké nemá žádná jiná přísada. Ghí z jiných zvířat, jako jsou buvoli nebo kozy, nemají stejný léčebný účinek.

 

Existují nějaké tipy, jak provést Agnihotra oheň co nejlépe?

Začněte s tím, že dáte kousek sušeného kravského trusu na dno pyramidy. Umístěte dva malé kousky trusu do rohů naproti sobě. Střídavě do opačných rohů vložte další dva kousky. Používejte stále větší kousky, zatímco hromádka pomalu roste. Ghí se může namazat na každý kus zvlášť nebo na každou novou vrstvu. Pokud budete chtít, můžete vytvořit větší oheň tak, že hromádka trusu bude přesahovat okraj pyramidy. Používejte menší kousky tak, aby hromádka trusu byla stabilní. K zapálení naneste trochu ghí na tenký kousek trusu, zapalte a vložte ho do ,,komínu“, který je složen z různých vrstev sušeného kravského trusu. Proud vzduchu vytvoří plápolající oheň, který během hoření nezhasne.

Oheň by se měl zapálit s předstihem, aby z ,,komínu“ v přesný okamžik východu nebo západu Slunce vycházel pořádný oheň. K rozdmýchání ohně se dá použít i ruka. K zapálení se nikdy nepoužívají zapalovače nebo jiné podpalovače protože, obsahují ropné produkty (způsobují znečištění).

Během Agnihotry se do ohně dávají dvě porce rýže. Množství rýže, která se dá uchopit konečky prstů jedné ruky (špetka), je množství na jednu porci. K zrnkům rýže přidejte troch ghí a rozdělte je na dvě části. Přesně v době východu nebo západu Slunce vyslovte první mantru a po slově SWAHA do ohně přidejte rýži. První špetka rýže s trochou ghí hoří v ohni.

Pro tento účel se používá pouze pravá ruka. V pravé ruce jsou určité energie, které jsou pro Agnihotra oheň rozhodující. Dokonce i leváci do ohně vhazují rýži pravou rukou.

Potom zazpívejte druhou mantru a po slově SWAHA, přidejte druhou část rýže do ohně. Všechny ingredience v pyramidě by se měly zcela spálit, zůstane jen popel. Poté, co se zazpívaly mantry a dvě porce rýže se vhodily do ohně, můžete u Agnihotry zůstat tiše sedět, dokud oheň nezhasne. Nikdy se nepokoušejte oheň uhasit.

Pro dosažení maximálního účinku je nejlepší, když je pyramida vždy orientována jedním směrem, je-li to možné na východ. (to je v ideálním případě, Agnihotra má účinek vždy, bez ohledu na to, jakým směrem je pyramida nasměrována). Jedna z možností je, si na spodní části udělat malé znamení. To pomáhá pyramidu nasměrovat vždy stejným směrem. Některé pyramidy mají na jedné straně malou tečku, kterou si může vždy orientovat na východ.
Zatímco oheň hoří, soustřeďte své myšlenky na něco, co je pro vás posvátné, jako je například láska, obrázek božího posla nebo posvátný symbol.

 

Mohu pro Agnihotra oheň použít léčivé byliny?

Materiál, který je pro provozování Agnihotry nezbytný, je 100% čistý kravský trus, ghí a nepředvařená rýže natural (pokud je to možné v bio kvalitě).

 

Jak je to s Jadžnami pro léčebné účely, o kterých se píše v knize ,,Homa terapie – naše poslední naděje“? Mohu se Jadžny uvedené v této knize naučit a přidat do ohně byliny?

Šrí Vasant řekl, že umět provádět tyto Jadžny s bylinkami, na to je potřeba cvičit několik let. Vyučujeme Agnihotru, Vyahruti a Om Tryambakam Homu, atd. a tyto metody jsou velmi účinné. Šrí Vasant řekl, že přijde čas, kdy nám ukáže, jak se tyto Jadžny provádí.

 

Mantry

 

Proč se zpívají mantry? Je to modlitba k někomu?

Agnihotra je složena ze tří složek: specifické organické látky, které se pálí, přesný čas východů a západů Slunce a speciální vibrace ve formě dvou krátkých manter. Všechny tři složky jsou nezbytné k tomu, aby Agnihotra účinkovala.

Mantry jsou speciální vibrace, které jsou nezbytné k tomu, aby vznikly léčivé a očistné účinky Agnihotry. Vědci vědí, že různé vibrace mají různé účinky na vše živé. Pokud se krávám hraje krásná hudba, tak dávají více mléka a rostliny lépe rostou. Lidský hlas je nezbytnou součástí procesu Agnihotry.

Agnihotra není modlitba. Je to metoda k čištění atmosféry. V takové atmosféře se dýchá rovnoměrněji a v mysli nastane klid. Proto je to vhodný čas pro meditaci a koncentraci na dech. Chcete-li se pomodlit, je to vaše rozhodnutí. Agnihotra vám umožní, stát se lepším člověkem. Pomůže vám stát se lepším křesťanem, muslimem, židem, buddhistou, atd.

V každém případě by mělo být jasné, že Agnihotra není totéž co modlitba, ale vědecký proces, který mimo jiné zmenšuje stres v těle i v mysli. Někteří tuto vyčištěnou atmosféru z Agnihotry a klid, který z ní vyvěrá používají na meditaci nebo modlitbu atd.

 

Nemohu začít zpěv Agnihotra mantry slabikou Om?

Ne. Na původní tradiční mantře se neprovádějí žádné změny.

 

Mohou se Agnihotra mantry vyslovovat také v jiném jazyce?

Ne. Agnihotra mantry pocházejí z Véd a jsou v sanskrtu. Je to speciální kombinace zvuků. Jejich vibrační efekt je jedinečný a právě ten působí léčivě. Pokud budete tyto mantry zpívat v jiném jazyce, už to nejsou Agnihotra mantry.

 

Mohou se Agnihotra mantry odříkávat nepřetržitě?

Ne. Agnihotra mantry se během procesu Agnihotry vysloví pouze jednou a ohni se obětují dvě dávky rýže během každé Agnihotry. Mimo dobu určenou pro Agnihotru, si mantru samozřejmě můžete zpívat a cvičit tak dlouho, jak budete chtít.

 

Agnihotra pyramida

 

Co se potom děje s Agnihotra pyramidou a popelem?

Pokud je to možné, tak nechte pyramidu s popelem stát na stejném místě, až do příští Agnihotry. Energie vytvořené Agnihotrou tak mohou dál působit. Těsně před další Agnihotrou popel pravou rukou sklepněte do skleněné nádoby, papírového sáčku nebo hliněné či keramické nádoby, tak se může skladovat. Nádoby vyrobené z plastu nejsou doporučené.

Popel z Agnihotra ohně je extrémně účinný. Je možné ho užívat každý den. Některé léky z popela byly vyvinuty v Německu. Popel je velmi účinné hnojivo na zahrádku i na pole. Popel je rovněž vhodný do každého zdroje vody.

 

Jaké pomůcky jsou potřeba ke správnému vyčištění Agnihotra pyramidy?

Není potřeba pyramidu nějak zvlášť čistit. Postupné hromadění popela uvnitř pyramidy nemá žádný nepříznivý vliv na léčebné vibrace, které z pyramidy vycházejí. Ve skutečnosti můžete škrábáním porušit krystalickou strukturu atomů mědi a to by určitě mělo vliv na vibrace Agnihotry. Neškrábejte nikdy vnitřek pyramidy. Pokud se tvoří krusta z nespálených látek na vnitřní straně pyramidy, může se odstranit tím, že uděláte větší oheň.

 

Účinky Agnihotry

 

Pokud se praktikuje Agnihotra, jaké pozitivní účinky to má?

 • Agnihotra uvolňuje psychické napětí

 • Vzniká magnetické pole, které neutralizuje negativní energie a zesiluje pozitivní energii

 • Agnihotra kouř na sebe váže škodliviny a různé částice v atmosféře a neutralizuje radioaktivní účinek na velmi jemné úrovni. Nic se nezničí, ale pouze přemění

 • Pokud Agnihotra oheň hoří, je tady nejen energie z ohně, ale vzniká energetická turbína a z pyramidy vychází velké množství energie

 • Agnihotra má schopnost neutralizovat patogenní bakterie

 • Agnihotra má vynikající vliv na oběhový systém

 • Agnihotra obnovuje mozkové buňky

 • Agnihotra revitalizuje pokožku

 • Agnihotra čistí krev

 • Rostliny čerpají živiny z Agnihotra atmosféry

 

Pálením kravského trusu a ghí vzniká oxid uhličitý. Jak Agnihotra zmírňuje znečištění ovzduší? Pokud se v Agnihotra pyramidě pálí určité substance, jak můžete říct, že působí proti znečištění a ne naopak? Nebude pak ještě víc znečištění?

Agnihotra se praktikuje, aby působila proti znečištěnému životnímu prostředí - chemickému znečištění ovzduší, fyzikálnímu znečištění (radioaktivita, nanočástice) a zejména znečištění myšlenkami. To je velmi aktuální, protože každý z těchto typů znečištění dosahuje takových rozměrů, které ohrožují lidský život na této planetě jako celek.

Jako každý oheň produkuje Agnihotra oxid uhličitý. V současné době se hodně mluví o tom, že oxid uhličitý má určitou roli na skleníkový efekt v atmosféře. Ale měli byste si uvědomit, že skleníkové plyny jsou jen jedna část znečištěného ovzduší. Bohužel se výše uvedeným aspektům v dnešní době nevěnuje moc pozornosti. Kromě toho, oxid uhličitý sám o sobě není vůbec toxický. Naopak, je pro metabolismus rostlin nezbytný. Rostliny nadechují oxid uhličitý a vydechují kyslík, lidé nadechují kyslík a vydechují oxid uhličitý. Oxid uhličitý tak hraje nezastupitelnou roli v životním cyklu na této planetě.

Tento cyklus se však nyní dostal do nerovnováhy na základě nekontrolovatelného spalování fosilních paliv. (Uhlík, který se po miliony roků z tohoto cyklu pomalu vymaňoval se nyní během několika desítek let spálí). Přispívá Agnihotra k této nerovnováze? Ne, absolutně ne. Pokud se praktikuje Agnihotra, okamžitě se tvoří určitá energetická aura okolo všech rostlin v okolí. To urychluje fotosyntézu, tím rostliny absorbují mnohem víc oxidu uhličitého a uvolní víc kyslíku. Skutečnost je taková, že Agnihotra skutečně snižuje množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Zemědělské projekty po celém světě ukázaly, že Agnihotra a Homa terapie regenerují rostlinný život na farmách a plantážích, tím zvyšují obsah kyslíku, což napomáhá k čištění atmosféry. Některé rostliny mají schopnost rozpouštět různé nebezpečné látky v půdě nebo podzemních vodách nebo je rozkládat. (Tento proces je známý jako fytoremediace). Tím, že se podpoří rostlinná říše, pak Agnihotra a Homa terapie mohou pomoci vyčistit půdu a vodu, které jsou kontaminovány těžkými kovy a jinými škodlivými látkami.

Kvalitativně se to prokázalo zvýšeným růstem rostlin. Existuje mnoho zpráv o účincích Homa terapie v zemědělství (kromě rezonanční techniky Agnihotra, se také denně používá Om Tryambakam Homa).

Kvantitativně by bylo zajímavé, přesně změřit, o kolik Agnihotra zrychluje metabolismus a zejména fotosyntézu rostlin. Tím by se dalo přesně určit, kolik oxidu uhličitého v atmosféře ubylo a kolik ho vyprodukoval oheň. Taková kvantitativní analýza se doposud neprovedla.

 

Není kouř škodlivý pro plíce?

V mnoha případech po celém světě lidem s astmatem, kteří obvykle nemohou snášet žádný kouř, zažili úlevu a zlepšení tím, že seděli v Homa atmosféře. Záporné ionty jsou známkou čistého vzduchu. Pozitivní ionty jsou známkou znečištěného vzduchu. Když vědci testovali cigaretový kouř, objevily se pozitivní ionty. V případě Agnihotra ohně je to opačně, objevily se záporné ionty.

 

Může Agnihotra uzdravit mojí nemoc?

Nelze slibovat nebo tvrdit, že Agnihotra vyléčí nemoc nějakého konkrétního člověka. Můžeme jen říct, že tisíce lidí na celém světě se pomocí Agnihotry a Homa terapie vyléčili. Můžeme poskytnout informace o Homa terapii a medicíně z Agnihotra popela atd.

 

Ostatní disciplíny

 

Je nutné se před Agnihotrou osprchovat?

Osprchovat se před Agnihotrou není nutné. Nicméně, pokud máte k dispozici sprchu a každý den se sprchujete, sprcha léčebný účinek Agnihotry zvýší. Nemáte-li možnost se vysprchovat, pak si stačí umýt jen ruce, nohy a ústa.

 

Je nutné stát se vegetariánem, než začnu praktikovat Agnihotru?

Ne, nemusíte být vegetarián, abyste začali s Agnihotrou začali. Mnoho lidí nicméně zjistilo, že poté co delší dobu Agnihotru pravidelně praktikovali, tak cítili, že je víc přitahuje vegetariánská strava.

Co by se po Agnihotře mělo dělat?

Poté, co se zapívaly mantry a rýže se vhodila do ohně, Agnihotra je dokončena. Po tom se můžete věnovat svým běžným, každodenním záležitostem. Nicméně je dobré a je-li to možné, zůstaňte několik minut v klidu sedět až oheň dohoří.

Pokud pravidelně meditujete nebo provádíte jinou spirituální disciplínu, atmosféra po Agnihotře se pro tento účel ideálně hodí.

 

Zvláštní okolnosti

 

Když v Homa terapii pojmenujeme ohrožení, které je způsobené znečištěným životním prostředím, změnou klimatu atd., není to negativní myšlení?

Strach je vždy špatný rádce. Nebrat existující nebezpečí na vědomí nebo se mu vyhýbat, tím se jeho působení nezmenší.
Jak se říká:,,Zkuste si sednout k znečištěné řece a snažte se ji změnit svými myšlenkami!“. Agnihotra je materiální a praktická pomoc k udržení a obnovení rovnováhy v přírodě. Aktuální stav životního prostředí je vážný, ale Agnihotra nabízí řešení.

 

Kdy se nemůže Agnihotra provádět?

Ze znalostí obsažených ve Védách o procesech Homa ohňů víme, že okolo takových ohňů vzniká čisté energetické pole. To může ovlivňovat energetické pole lidí, kteří se nacházejí v jejich blízkosti.

Aby se udrželo jemné energetické okolo Agnihotra ohně čisté, dodržujeme následující disciplínu tím, že neprovádíme žádnou Agnihotru (nebo jiný Homa oheň) nebo se k ní nepřibližujeme, pokud je naše vlastní energetické pole narušené např. vysokou horečkou nebo krvácením.

Pokud jste se řízli a teče vám krev, tyto zásady platí, dokud krev proudí. S Agnihotra popelem můžete krvácení většinou rychle zastavit, takže potom jste opět schopni praktikovat Homa ohně.

Ženy, které mají svoje dny, by v období, ve kterém krev vychází, neměly provádět žádnou Agnihotru či Homu, nebo sedět v její blízkosti.

Velmi podobné zásady jsou mimochodem zmíněné v mnoha dávných tradicích - například u původních obyvatel, v Bibli, v tradici Véd.

 

Následující otázky byly položeny v letech 2006-2008 Šrí Vasantovi:

 

Měla by se Agnihotra provádět, pokud někdo z nejbližších v rodině zemřel?

Pokud je matka v New Yorku a její syn zemře v San Franciscu při autonehodě, matka okamžitě cítí, že s ním není něco v pořádku. Jedná se o jemné neviditelné spojení. Takové spojení, pokud někomu zemře matka nebo otec, existuje. Proto někoho požádejte, aby místo vás na pár dnů Agnihotru prováděl, vy u ohně můžete jen sedět. Pokud zemře bratr nebo setra, počkejte minimálně tři dni a pak oheň provádějte jako obvykle.

 

Na jak dlouho, by matka po porodu měla zdržet praktikování Agnihotry?

Po porodu je lepší, když žena Agnihotru neprovádí 12 dnů.

 

Co když má žena předčasně krvácí?

Dokud je tady krev, žena by neměla provádět žádnou Agnihotru, to je základní princip. Mělo by se s tím zacházet stejně, jako s normální měsíční periodou, všechna pravidla platí stejně.

 

 

Zdroj: www.homatherapie.de/de/faq.html

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
341 01 Horažďovice

+420 732 445 320
Skype nebo WhatsApp

https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode