Včelaření

 

Včely

 

Protože je životní prostředí znečištěné, včely na celém světě ve velkém množství umírají. Nemají dostatek potravy, aby přežily. I kdybychom použili všechny známé metody pro zlepšení půdy a udržitelné ekologické zemědělství, budou i na dále umírat. To je pro zemědělství velká hrozba.

 

 

V oblastech, kde jsou jejich potravinové zdroje kontaminované chemickými pesticidy, budou včely agresivní. Všimnou si, že je jejich potrava kontaminována a svoji produkci přeruší. Včely budou take agresivní, pokud je med zamořený pesticidy nebo jsou úly vystaveny přímému slunečnímu záření.

Na zemědělské ploše, kde se používá HOMA terapie, vznikná čistá a zdravá atmosféra, která vytvoří životní prostor i včelám. Včely se HOMA prostředí snadno přizpůsobí a mohou se vyvíjet bez patogenních látek. Díky účinku HOMA terapie a Agnihotra popela rostliny neustále kvetou a poskytují dostatek potravy s vysokým podílem nektaru a a propolisu. HOMA prostředí je tak velmi vhodné místo. Kromě toho k tomu patří ještě dostupnost čisté vody a léčivá energie, kterou tvoří HOMA oheň.

Včely práci HOMA farmářů doplňují. Jejich přínos v zemědělství je dán tím, že opylují ovocné plodiny, dále v zahrádkaření, v lesnictví, při chovu skotu obecně. Dále tím, že na farmách, které produkují mléko opylují pastviny. Rovněž produkují plástve s kvalitním medem, pyl, vosk, propolis a mateří kašičku, která se díky účinkům Homa terapie dá použít do potravin a léků

HOMA farmář a včely pracují společně s přírodou. Včely dělají svojí úžasnou práci a přispívají k zachování rostlinné říše.

Dokonce i trubci, kteří normálně nepracují, díky účinku HOMA terapie pomáhají. V oblasti, kde se používá HOMA terapie, trubci pracují jako normální dělnice a přispívají tak k maximální produkci medu. Tento zvláštní fenomén se vyskytuje pouze v důsledku působení HOMA terapie. HOMA atmosféra také přispívá k dostupnosti dobré, zdravé a bohaté potravy.

Včelám medonosným jsou vlastní určité hormony, které se vyvíjejí jen v atmosféře Jadžny. Tato skutečnost daleko přesahuje všechno, co dosud věda poznala. Tyto hormony v ovoci a zelenině zvyšují požadovanou výživnou hodnotu a pomáhají k vyšším výnosům úrody.

Královny, které se narodily a vyrostly v HOMA atmosféře jsou velké a krásné, i když nemají dobrý rodokmen. K hojnosti nektaru a pylu v okolí přispívá HOMA terapie. Včelí královny, které vyrostly v HOMA atmosféře, plodí silná včelstva. Samy jsou rovněž silné a žijí velmi dlouho. Plodí silné jednotlivce, jako například dobré včelí dělnice, které dělají dobrý med.

V oblasti, kde se používá v HOMA terapie, budou mít zdroje pitné vody ze kterých včely pijí, čistě léčebné vlastnosti. Posílí se ještě tím, že se do vody přidá Agnihotra popel. V HOMA prostředí, se vždy nachází přebytek organického nektaru, pylu a další potřebná potrava pro včely. Za těchto ideálních podmínek poskytují úly hojnost medu a pláství, díky účinkům HOMA terapie.

 

Homa terapie a ošetření včel

  • Udržujte včely v Homa atmosféře

  • Vedle úlu občas provádějte Agnihotru

  • Nasypte Agnihotra popel na česno u vchodu do úlu, aby si ho včely nanosily dovnitř

  • Pokud včely dokrmujete cukrovou vodou nebo medem, ujistěte se, že jsou v bio kvalitě. Přidejte do nich trochu Agnihotra popela.

 

Léčba včel Homa terapií


Znečištění má vliv na včelí úly. To je důvod, proč existuje vysoký výskyt epidemií a nemocí v oblasti, kde je zvýšená koncentrace včel. Nejčastějšími přenašeči patogenních mikroorganismů je hmyz, jako jsou mravenci, vši (Phthiraptera), můry, roztoči, vosy, mouchy, brouci, atd.

Vzhledem k nedostatku pastvy v zemědělských oblastech, jsou někdy úly vyloupené. Při odebírání medu se z loupeživého hyzu tyto mikroorganismy uvolní a mohou způsobit onemocnění včel.

  • Jestliže je úl napaden hmyzem, po vyčištění místa aplikujte Agnihotra popel. Po západu slunce posypte každý úl a jeho okolí Agnihotra popelem.

  • Pokud je úl napaden mravenci, proveďte výše popsaný postup. Podívejte, kde je mraveniště a posypte ho také Agnihotra popelem. Konvenční technologie k ošetření včelího úlu používají chemické látky, jako je oxid bisulfátu nebo kyanid vápníku, což ohrožuje čistotu a integritu medu a zdraví včel.

  • Pokud jsou v úlech přítomné vši (Phthiraptera), tak bylo vypozorováno, že prostřednictvím účinku Homa atmosféry a kouře, který Homa ohně vygenerují, zmizí.

  • Pokud jsou na Homa farmě úly poblíž chýše na Om Tryambakam Homu, ještě víc se tím posílí zdraví včel.

  • Nosema apis (Hmyzomorka včel) je onemocnění, které se často lze nalézt ve střevech včel, které je uvede do stavu letargie. Jako prevence, léčba k doplnění Homa terapie, je přidání roztoku Agnihotra popela do zdroje pitné vody.

  • Mnoha onemocněním lze zabránit použitím roztoku Agnihotry popela a vody v úlech poté, co se vyčistily. Můžete dokonce použít kartáč k aplikaci roztoku Agnihotra popelu a vody po celé ploše rámků.

 

Zdroj: www.agnihotra-pratique.com/uploads/5/1/5/9/51596/agni-hotra_fivefold_path_mission_training_manual.pdf

Časopis Homa Health str. 15: www.terapiahoma.com/english/news/newsletter_62.htm

Ohrožení včel: www.nwoo.org/2015/06/08/zbytky-hliniku-ohrozuji-zivot-vcel/

Alternativní včelaření: www.sanceprovcely.cz/

Další informace o HOMA ekologickém zemědělství jsou zde: homafarming.com/

Dokument ke stažení o zkušenostech s Homa včelařením: http___www.aphref.aph.gov.au_house_committee__pir_honeybee_subs_sub039.pdf (1,9 MB)

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
341 01 Horažďovice

+420 732 445 320
Skype nebo WhatsApp

https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode