10 pokynů

 

 

Deset pokynů podle Véd
 

Mezi léty 1944 a 1948 Šrí* (Param Sadguru Šrí Gajanan Maharaj) vlastnoručně napsal několik dopisů, které obsahují informace o jeho životě, práci a filozofii. Ačkoliv jsou dopisy adresované jednotlivým osobám, mají univerzální povahu. Jeden z těchto dopisů je adresovaný Kantilalovi Patelovi z Bombaje a nese název:

VEDA-TATVA DASHAKA - 10 základních principů Véd

Později se tyto principy staly známé jako Šrího 10 pokynů**. Tyto zásady nejsou určené k tomu, aby rušily dřívější přikázání a pokyny božích poslů. Kdykoli vysocí posli splní boží poslání, sledují stejný cíl, který je ukázat lidem co možná nejlepší cestu ke světlu. Vzhledem k různým okolnostem v různých obdobích, byly stejné pokyny formulovány jinak a odlišně zdůrazňované. Deset pokynů od Šrího je velká pomoc, zejména v dnešní době a pro nadcházející zlatý věk plný světla.

 

  1. pokyn

Satya

Pravda

  2. pokyn

Ahimsa

Nenásilí

  3. pokyn

Sarva Bhooti Daya

Odpouštění

  4. pokyn

Shiva Sankalp

Nechť je mysl neustále v souladu s posvátnem

  5. pokyn

Datrutva

Osvojení si sdílení majetku s ostatními

  6. pokyn

Pavitracharan

Čistota v jednání

  7. pokyn

Bramacharya

Zvyky k projevení božství

  8. pokyn

Tapa

Disciplína

  9. pokyn

Swadhyaya

Zkoumání sebe sama

10. pokyn

Ishwar Pranidhan

Podřízení se Jeho vůli („Staň se vůle Tvá“)


Šrí na základě dotazu vysvětlil spojení mezi 10 pokyny a Pětidílnou stezkou, které byly předané jako cvičení a připravují na následování Pětidílné stezky. Prvních devět pokynů jsou disciplíny, které je třeba praktikovat v každodenním životě. Poslední pokyn ,,Ishwar Pranidhan“ je nejdůležitější a znamená ,,Na mama", což znamená ,,ne moje“. Na mama je konečný cíl. To je Agnihotra.

Šrí: ,,Kdokoliv následuje těchto 10 přikázání svatých Véd, nepochybně získá osvobození.

Nicméně, těchto 10 pokynů musí skutečně následovat tělem, jazykem a myslí."

 

 

Poznámky:

* Šrí nebo též Param Sadguru Šrí Gajanan Maharaj znovuobnovil Védy a Agnihotru, jakou součást Pětidílné stezky

** V doslovném překladu se jedná o 10 přikázání, to je však většinou spojené s Biblí. Proto jsem slovo přikázání (Gebot) přeložené jako pokyn.

Zdroj: https://param-sadguru-shree-gajanan-maharaj.com/index.php/de/sein-werk/10-gebote

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://homaterapie.cz

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode