Manuál

 

Homa organické zemědělství

Cvičební manuál

Bruce Johnson

 

překlad: Jan Běhůnek DiS

ke stažení v češtině: Homaterapie-pracovní manuál v čestině.pdf

ke stažení v angličtině s mnoha obrázky: Homaterapie-pracovní manuál v angličtině.pdf

 

 

 

 

Věčně zelená revoluce

 

 • Věci už dál nemohou fungovat svým přirozeným způsobem.

 • Svět se nachází v potravinové krizi.

 • Během posledních dvou let se produkce potravin snížuje, kozumace zvyšuje.

 • Produkce obilí na hektar klesá.

 • Kvalita půdy se zhoršuje.

 • V půdě je stále méně výživných látek a mikroorganismů.

 • Také zahradnické rostliny jsou napadené novými nemocemi a škůdci.

 • GMO (například GMO bavlna) způsobuje vážné problémy.

 • Zásoby spodní vody jsou vypotřebované.

 • Kyselý déšť, díry v ozónové díře.

 • Znečištění atmosféry, půdy a vody.

 • Radiace, přirozená i způsobená člověkem.

 

To všechno dohromady likviduje 6 cm svrchní vrstvy půdy, na které závisí náš život.

 

 • Obrázky ze satelitu ukazují, že stromy v Amazonii jsou nemocné. Pokud by zemřely, nebude dostatek kyslíku k dýchání.

 • Vědci nemají žádné řešení.

 

Neexistuje žádná moderní technologie, která by zvládla tak mnohostranné nebezpečí.

 

 • Jaká technologie může zlepšit kvalitu půdy, vyčistit vodu a zvládne vyčistit atmosféru, je schopná podpořit žížaly a včely, a současně zvýší výnos úrody na hektar?

 • Odpověď spočívá v supertechnologii Vruksha Ayurvéda, která se nyní představí jako:

 

Ekologické HOMA zemědělství

 

 

Dokumentace


 

Viděl někdo v současné době výsledky takové techniky? Ano!

Úspěšné používání Homa – terapie v zemědělství bylo dokumentováno zemědělskými inženýry ve spolupráci s "Office of the Presidency of the Republic of Peru", v Jižní Americe. Po 7 měsíců sledovali plodiny, které se současně pěstovaly na ploše 3000 hektarů v amazonské oblasti.

 

Překlad originálního dokumentu ze španělštiny s nadpisem a pečetí „Ministry of the Presidency INADE (Národní institut pro rozvoj), Peru

Hlavní sídlo regionu Leoncio Prado-Padre Abad potvrzuje:

Již sedm měsíců se v oblasti Alto Huallaga používá biologická a ekologická technika, která se nazývá HOMA terapie, k opětovné regeneraci rostlin v regionu. Dosáhlo se tím ohromného poklesu patogenních částic. Vymýtily se epidemie a nemoci, zvýšily se výnosy plodin, přičemž plody rostou zdravé a rovněž se zlepšila barva, chuť, hmotnost a struktura. Již mnoho let se různými způsoby zkouší zvrátit kritická situace, která se týká zdraví rostlin: kontrolou kultur, chemickou kontrolou, biologickou kontrolu, regulační kontrolou, atd - nic nebylo úspěšné.

V současné době, se v zemědělských regionech Alto Huallaga založilo 30 modulů, každý se 40-ti hektary, kde se bude provádět Homa terapie a další se již připravují. Celkově se jedná o 1 200 hektarů. Všechny jsou součástí holistického systému víceletých plodin, jako jsou např. banány, kakao, citrusové plody, avokádo, káva, čaj, karambola, mango atd. Ty se zkombinovaly s jednoletými plodinami, které mají krátký vegetační cyklus, jako je rýže, kukuřice, sójové boby, ořechy, sezam, atd. doplněné o včely a dobytek.

Paní Dr. Gloria Guzman Mendez má naši plnou podporu ve svojí roli expertky a odpovědné osoby pro Homa terapii v našem okrese. Budeme i nadále uvažovat nabídnout všem zemědělcům, kteří pracují s Homa terapií, naší plnou podporu. Jejich práce významně prospívá nejen zemědělství, ale slouží i k zachování půdy a lesů a ochraně přírody v celém regionu Alto Huallaga.

 

Tingo Maria 17. května 1999

MINISTRY OF THE PRESIDENCY-INADE

Special Project Alto Huallaga

(podpis)

_______________________

Engineer Jose A. Munoz Cardenas

Chief, Support Office of the Zone L.P.-P.A.

 

 

 

Výhody ekologického HOMA - zemědělství

 

 

1. Úspora energie

 

V posledních třech letech výzkum ukázal, že ekologicky pěstované plodiny v průměru spotřebují o 25 % méně energie než plodiny pěstované chemicky.

 

2. Snížení emisí skleníkových plynů

 

Výroba hnojiva dusičnanu amonného, který je nezbytný v konvenčním zemědělství, produkuje velké množství oxidu dusného, což je skleníkový plyn, který má potenciálně 320 krát větší dopad na globální oteplování než CO2.

 

3. Úspora vody

 

Oficiálně je zemědělství nejžíznivější průmysl, který spotřebuje závratných 72% sladké vody na planetě. Ekologické zemědělství spotřebuje méně vody.

 

4. Vyhnout se problémům globalizace

 

Na západě jídlo v průměru urazí cestu víc jak 1 000 km, z farmy do kuchyně. V hnutí ekologického zemědělství jde o to, pěstovat lokální plodiny a nabízet je místním obyvatelům.

 

5. Žádné další pesticidy

 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace, na celém světě v důledku otravy nebo kontaktu s pesticidy, umírá nejméně 20 000 lidí. Ekologické systémy podporují celou řadu přirozených metod ke zlepšení zdraví půdy a rostlin. To pak zase snižuje výskyt škůdců, plevelů a nemocí, čímž se eliminuje používání pesticidů.

 

6. Snížení dopadu na životní prostředí

 

Trend směrem k intenzivnímu zemědělství je během posledních let do značné míry zodpovědný, za negativní vliv na ekosystém. Ekologické farmy aktivně podporují biologickou rozmanitost, aby se zachovala úrodnosti půdy, která přírozeně hubí škůdce.

 

7. Lepší výživa a zdraví

 

Jedna studie z roku 2001 ukázala, že organicky pěstované plodiny obsahují vyšší úroveň 21 hlavních látek, než konvenčně pěstované plodiny. K těmto látkám mimo jiné patří železo, hořčík, fosfor a vitamin C. Biologické plodiny také obsahují méně dusičnanů, které mohou být pro tělo škodlivé.

 

8. Úspora osiva

 

FAO odhaduje, že během posledních 100 let se ztratilo 75% genetické diverzity plodin. Asi jen 150 druhů plodin, se v současné době po celém světě pěstuje ve významném množství. Původně si zemědělské komunity plodiny uchovávaly z roku na rok a vzájemně si je vyměňovaly, aby ušetřily svoje náklady.

 

9. Zajištění pracovních míst

 

Není pochyb o tom, že na celém světě je zemědělství v krizi. Tisíce farmářů po celém světě opouští půdu, den za dnem. Ekologické zemědělství by pomohlo tento trend zvrátit. Je přirozené, že ekologická produkce vyžaduje intenzivní a praktické řízení práce.

 

10. Udržitelnost

 

Agro-chemické zemědělství je naprosto neudržitelné. Zemědělci z Indie jsou známí jako ,,zemědělci 40-ti století.“ Samozřejmě, že to byli ekologičtí zemědělci.

 

Vědci ekologické zemědělství doporučují

 

 • International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD)

 • Zpráva byla publikována v dubnu 2008, po 4 letech výzkumu v týmu, ve kterém bylo víc jak 400 vědců.

 • Výsledky:

  - Malé ekologické farmy, jsou budoucnost zemědělství.
  - Původní a místní znalosti, budou hrát stejně důležitou roli jako vědecké poznatky.
  - Nechat věci běžet ve vyjetých kolejích není řešením.
  - GMO plodiny jsou katastrofa.
  - Chemické, průmyslové zemědělství je jednou z hlavních příčinou globálního oteplování.

 

 

GMO - Ekologická časovaná boma

 

 

Argumenty proti GMO

 

Výnosy

 

Plodiny GMO vždy zemědělcům slibují vyšší výnosy, ne ale v následujícím případě.

Jeden tříletývýzkum v 87 vesnicích v oblasti Warangal, Andra Pradéš v Indii ukázal,

že bavlna, která nebyla GMO, měla o 30 % vyšší výnosy, než její (dražší) GMO

alternativa. Takže nyní je všeobecně přijímané, že GMO sója má menší výnosy,

než její konvenční odrůda. Vlastní zkušební testy společnosti Monsanto v roce

1992 odhalily, že firemní sója ,,Roundup Ready“ přinesla o 11,5% menší výnos.

Z pozdějších výzkumů společnosti Monsanto dále vyplynulo, že GMO řepka v

Austrálii měla výnos, který byl 16 % pod průměrem výnosu řepky, která nebyla GMO.

 

Náklady

 

GMO plodiny stojí stát a zemědělce víc peněz, než kolik vynesou. Jedna nezávislá studie z Indie zjistila, že

GMO bavlna stojí zemědělce o 10 procent víc než její konvenční varianta, což přineslo o 40% menší zisk. V

letech 2001 až 2005 spáchalo v Indii více než 32 tis. zemědělců sebevraždu. Většinou jako následek

hromadění dluhů v důsledku neúrody.

 

Zvýšená spotřeba herbicidů

 

Spotřeba herbicidů u hlavních plodin v roce 1994 (kdy přišly GMO plodiny na trh) až do roku 2005 vzrostla víc

než 15 krát. Nová generace ,,super-plevelů”, se šíří na amerických farmách. Tento plevel bude odolný vůči

herbicidu z glyfosátu.

 

Odolnost škůdců

 

Místo toho, aby se závislost na pesticidech a hnojivech snížila, GMO plodiny ji naopak ještě zvyšují. Škůdci,

jako je např. předivka polní si rychle vytvořily odolnost vůči jedům, které se používají u GMO plodin. V roce

2007 v Indii napadly roje červců GMO bavlnu, která byla údajně vůči škůdcům odolná.

 

Kontaminace

 

Podle článku z časopisu New Scientist, ,,už často došlo“ ke kontainaci a vzájemnému křížení GMO plodin a

ostatních plodin, které GMO nejsou. Analýza ze 40-ti španělských konvenčních a ekologických farem

v roce 2006 ukázala, že osm z nich, bylo kontaminováno různými GMO obilovinami. Úroda farmářů také

obsahovala 12,6 % GMO plodin.

 

Poškození biodiversity

 

Zjistilo se, že plodiny GMO jsou pro biodiverzitu škodlivější, než konvenční chemické zemědělství.

 

Vyšší spotřeba vody

 

GMO plodiny spotřebují více vody, než jejich chemické protějšky.

 

Náchylnost k onemocnění

 

Na základě genetické uniformity, jsou GMO plodiny náchylnější k onemocněním také díky klimatickým

extrémům

 

Bezpečnostní rizika na základě nedostatku testů

 

I přes velké úsilí biotechnologického průmyslu, jsou spotřebitelé vůči GMO potravinám stále kritičtí. Výsledky

pokusů na zvířatech v souvislosti s GMO plodinami, jsou důvodem k obavám, pokud jde o bezpečnost.

 

Další závislost na hnojivech a pohonných hmotách

 

Žádné geneticky modifikované plodiny dosud nedosáhly toho, aby k dosažení očekávaných výnosů

nepotřebovaly žádná chemická hnojiva. Svět čelí dvěma výzvám současně, změně klimatu a

ropnému zlomu. Proto se bude muset brzy změnit pohled na to, co se zemědělství týká. GMO plodiny, budou

brzy vypadat jako pozůstatek zastaralých metod.

 

 

GMO znamená biologické znečištění

 

 

Proč ekologické HOMA zemědělství

 

 

Vzhledem k všeobecnému a všestrannému znečištění, se někteří vědci ze západu domnívají, že jsme dosáhli stavu, který se dá popsat jako ,,nevratný“.

• Metody organického (ekologického) zemědělství, které ještě před 15-ti lety měly skvělé výsledky, z důvodu všestranného znečištění již takových výsledků nedosahují.

Řešením je:

 

Ekologické HOMA zemědělství

 

• Výživa prostřednictvím atmosféry

• Homa naplní atmosféru živinami, které slouží k prevenci onemocnění a podpoří přirozené predátory.

• Moderní věda zabývá pouze analýzou půdy a vody, ne ale analýzou atmosféry.

• Starodávná věda o HOMA terapii tvrdí, že živiny se do půdy a k rostlinám dostávají ze 75% prostřednictvím atmosféry.

• Pokud se atmosféra obohatí živinami a stane se tak příjemnější, na rostlinách se vytvoří se určitý druh ochranného obalu. Nemocím, houbám a škůdcům, se nebude tak dařit.

• Dýchací schopnost rostlin se zlepšila a už se nedusí jedovatými látkami, které jsou v atmosféře

 

Problém přechodného období

 

Zemědělci, kteří z chemického zemědělství přejdou na ekologické, mají zpravidla následující problémy:

• Nízké výnosy

• Vzhled a menší velikost plodů nesplňují obchodní standardy

• Z přilehlých polí se šíří hmyz a škůdci

 

Řešení

 

• Všechny tyto problémy zcela vyřeší: Ekologické HOMA zemědělství

• Výnos plodin na hektar bude větší, než u jakékoliv jiné metody, kterou zná moderní věda; je jedno zda jde o metodu chemickou, biologickou nebo kulturní.

• Čas sklizně se zkrátí a tím se sníží i úroky, které zemědělec musí platit za bankovní úvěry.

• Chuť HOMA produktů je lepší než produkty jakékoli jiné metody u stejné odrůdy.

• Přispívá k zlepšení kvality a barvy plodin.

• HOMA produkty mají delší trvanlivost než produkty jakékoli jiné moderní metody. To je důležité zejména z hlediska prodeje.

• Automaticky se objeví přirození nepřátelé různých škůdců.

• Odolnost vůči nemocem se zvýší.

• Provozní náklady jsou mnohem nižší než u jiných metod.

 

Viz příloha 1: „Proč ekologické HOMA zemědělství?“ od Vasanta V. Paranjpe

 

 

Co to je ekologické HOMA zemědělství?

 

 

• Ekologické HOMA zemědělství znamená používání metody HOMA v zemědělství.

• HOMA terapie znamená léčení životního prostředí, atmosféru a veškerý život

prostřednictvím Jadžny. To je starodávná věda, která pochází z Véd.

• HOMA znamená Jadžna nebo Havan. Oba pojmy jsou synonymum.

• Nosným prvkem této starověkké vědy o HOMA terapii je Agnihotra.

• Agnihotra je nejmenší a nejzákladnější HOMA oheň, který se provádí každý den přesně při

východu a západu Slunce.

• Agnihotru může bez problému provádět každý, bez ohledu na náboženství, kastu, pohlaví,

věk nebo rasu.

• V ekologickém HOMA zemědělství se praktikují ještě dvě Homy: Vyahruti Homa a OM

Tryambakam Homa.

• Homa je celostní léčení pro zemědělství a může se použít ve spojení s jakýmkoli jiným

systémem ekologického zemědělství.

• Při provádění Homy v ekologickém zemědělství lze dosáhnout maximální sklizně na

minimální ploše zemědělské půdy, půdu udržet úrodnou, vodu čistou a ovzduší plné živin.

 

Jak funguje ekologické HOMA zemědělství

 

Půda, voda, atmosféra a podzemní vody jsou kontaminovány různými typy kovových a nekovových

jedovatých látek nebo různými plyny. Půda v lesích je z velké části téměř mrtvá.

Nejdřív se musí půda zrevitalizovat prostřednictvím HOMA terapie.

V revitalizované půdě se daří různým druhům mikroorganismů, především virům, bakteriím,

houbám, řasám atd. Tak se vytvoří zdravá mikroflóra a fauna. Umožní se tím vznik mikrosystému

nebo mikroprostředí, které je pro rostoucí rostliny méně jedovaté.

Země je živá planeta. Vzhledem k přítomným mikroorganismům, má všechny chemické

komponenty, které jsou vhodné pro vznik života - uhlík, vodík a kyslík. Podle moderních teorií z

těchto tří látek může nastat společný život ve formě bakterií. Existují tedy bakterie, které se vážou s

dusíkem, ale bakterie, které pracují na obsahu fosforu v půdě.

Po vytvoření takového mikroprostředí se daří takovým tvorům jako jsou např. žížaly. Živí se půdou,

tráví ji a osvěžují ji.

Také se zjistilo, pokud se Agnihotra popel přidá do normální půdy, zvyšuje obsah vodou

rozpustného fosforu v půdě a živiny tak snadno kořenové vlásečnice rostlin absorbují.

Homa pomáhá při vstřebávání a transportu důležitých živin, jako je dusík, fosfor a uhličitan

draselný, prostřednictvím malých buněk.

Musíme lidem říct, jak HOMA zemědělství funguje.

Pokud se vzahradě provádí Agnihotra, Jadžna (Yajnya) nebo jiné Homy, vytvoří se atmosféra, která

podporuje růst a je plná živin, přitahuje hmyz, mikroorganismy a zvířata, kterým se v takovém

prostředí daří a jsou šťastná.

To je samozřejmě proto, protože příroda je tak úžasná. Jakmile se dobře daří půdě, automaticky

prospívají i rostliny.

Stejného efektu se dosáhne, jestliže se používá Agnihotra popel nebo voda s Agnihotra popelem.

Ještě lépe funguje, pokud se popel používá individuáně tím, že se popel buď sype okolo

jednotlivých rostlin a na záhony nebo se jím rostliny postříkají. Tyto složky jsou pro rostliny

nejlepší, automaticky je přitahují a daří se jim.

Samozřejmě, základní zemědělské práce, jako je pletí, biologické kompostování a postřik s

Agnihotra popelem se provádět musí.

 

 

Klíčem je praktikování HOMA terapie.

 

Co je to Agnihotra?

 

 

• Agnihotra je jednoduchý a základní léčebný oheň HOMA terapie. Je to malý oheň, který se v měděné pyramidě provádí každý den přesně při východu a západu Slunce.

• Agnihotra dokáže zneutralizovat působení znečištěného životního prostředí u rostlin, zvířat nebo lidí a současně jim dát živiny.

 

 

 

Potřebné pomůcky pro Agnihotru

 

PYRAMIDA: Pro Agnihotru budete potřebovat měděnou pyramidu přesných rozměrů a tvaru. Měď je také vodič jemných energií.

 

RÝŽE: Přírodní hědá rýže. Vysoce leštěná rýže, ztrácí svou výživnou hodnotu oproti rýži neleštěné. Pro Agnihotru se používají pouze neporušená a nepředvařená zrnka rýže. Pokud je rýže polámaná, má okolo sebe porušenou jemnou energetickou strukturu a pro léčebný Agnihotra oheň se nehodí.

 

SUŠENÝ KRVSKÝ TRUS: Vezměte hovězí trus od býka, krávy nebo telátka. Udělejte z něj lívanece, či karbanátky a vysušte je na Slunci. Z usušeného kravského trusu se připravuje Agnihotra oheň. Ve všech starověkých kulturách je kravský trus považován za lék. Ať už jde o původní obyvatele Severní nebo Jižní Ameriky, Skandinávce, Evropany z východu či západu, Afričany nebo Asijce.

 

GHÍ (přepuštěné máslo ghee): Udělejte si máslo z čistého kravského mléka, které je bez přísad. Ohřejte na při nízké teplotě. Poté, co se voda odpaří a na hladině se utvoří bílá pěna, nechte tekutinu protéct skrz jemný cedník nebo papírový filtr. Látka, která cedníkem protéká, je přepuštěné máslo. Ghí se může bez chlazení skladovat dlouhou dobu. Ghí je velmi zvláštní, léčebná látka. Při použití v Agnihotra ohni působí jako nosič jemných energií. V této látce jsou uloženy silné energie.

 

ČAS: Agnihotra se provádí každý den v době východu a západu Slunce. Pro jakékoliv místo na Zemi existuje časová tabulka, vytovřená počítačovým programem, který byl pro tent účel vyvinutý v Německu.

 

Jak vyrobit zásobu ghí na jeden měsíc

 

Vezměte dva litry čistého kravského mléka. Zahřejte mléko, nechte ho vychladnout a potom přidejte trochu jogurtu. Za den, za dva se ze všeho stane jogurt. Potom vše ručně míchejte dřevěnou vařečkou střídavě ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Tak vznikne máslo, ze kterého se dá vyrobit cca 50 g ghí. Použijte jen jednu kapku ghí pro dvě porce rýže, které se obětují během každé Agnihotry a také jednu kapku ghí na kousek sušeného kravského trusu, kterým se oheň zapálí. Tímto způsobem vystačí dvě kapky ghí na Agnihotra oheň na jeden měsíc.

 

 

Mantry používané v Homa terapii

 

 

Existují vibrace, které jsou úplně všude. Při hlubším pohledu je všechno jen vibrace. Tam, kde jsou vibrace, tam existuje také zvuk. Pokud se tyto mantry recitují, jejich zvuk aktivuje zvláštní vibrace, které vytvoří atmosféru s určitými účinky. Pak se dosáhne požadovaného výsledku. Všechno má svoji vibraci a mantrou se dá všechno aktivovat, kontrolovat a měnit.

 

Mantry pro Agnihotru

 

Při východu Slunce

 

Súrjája swáhá súrjája idam na mama

Po slově swáhá, přidejte první špetku rýže do ohně

Pradžápatajé swáhá pradžápatajé idam na mama

Po slově swáhá, přidejte druhou špetku rýže do ohně

 

Při západu Slunce

 

Agnajé swáhá agnajé idam na mama

Po slově swáhá, přidejte první špetku rýže do ohně

Pradžápatajé swáhá pradžápatajé idam na mama

Po slově swaha, přidejte druhou špetku rýže do ohně

 

 

 

 

Vyahruti mantra

 

Bhúh swáhá agnajé idam na mama

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

Bhuwah swáhá wájawé idam na mama

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

Swah swáhá súrjája idam na mama

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

Bhúr bhuwah swah swáhá

Po slově swáhá, přidejte čajovou lžičku ghí do ohně

 

Om Tryambakam mantra

 

Om tryjambakam jadžámahe sugandhim puštivardhanam

urvárukamiva bandhanán mrutior mukšija mámrutát swáhá

Po slově swáhá, přidejte kapku ghí do ohně

 

 

Průběh Agnihotry

 

 

Několik minut před východem nebo západem Slunce, připravte podle návodu následujícím způsobem Agnihotra oheň:

 

Vložte tenký kousek sušeného kravského trusu do měděné pyramidy. Rozložte další kousky trusu v pyramidě tak, aby k nim mohl proudit vzduch. Namažte malý kousek trusu máslem ghí a zapalte ho. Hořící kousek trusu dejte doprostřed pyramidy. V pyramidě budou brzy hořet všechny kousky trusu.

 

Aby se oheň rozhořel, můžete mávat rukou. Do ohně ale nefoukejte, aby na oheň nepůsobily bakterie z úst.

 

K zapálení ohně nepoužívejte minerální olej nebo plynový zapalovač.

V okamžiku východu nebo západu Slunce, by měl oheň v pyramidě jasně hořet.

 

Do misky nebo do levé dlaně si připravte trochu rýžových zrnek a promíchejte je s několika kapkami ghí.

 

Vyslovte první mantru přesně v okamžiku východu Slunce a po slově SWAHA vhoďte špetku rýže do ohně (takové množství, jaké uchopíte palcem, prostředníčkem a prsteníčkem).

 

Vyslovte druhou mantru a po slově SWAHA vhoďte do ohně špetku rýže.

 

To je kompletní ranní Agnihotra.

 

Na večer provedete ten samý obřad s mantrami pro západ Sunce. To je kompletní večerní Agnihotra.

 

Pokud jste správný okamžika na Agnihotru propásli, tak už to není Agnihotra a nedosáhne se tak léčebného účinku v atmosféře nebo v popelu.

 

Vyzkoušejte, vzít si po každé Agnihotře na meditaci tolik času, kolik jen můžete. Zkuste zůstat sedět alespoň tak dlouho, dokud oheň sám

nezhasne. Agnihotra vytváří uzdravující a léčivou a atmosféru.

 

Těsně před další Agnihotrou sesbírejte popel do skleněné nebo hliněné nádoby. Může se dál použít pro rostliny nebo v lidovém léčitelství.

 

Jak Agnihotra funguje?

 

 

Slunce přináší nebo odnáší energii, která umožňuje veškeré podmínky pro vývoj, daleko od

znečištění. Uklidňuje svět. Pyramida je generátor a oheň turbína. Právě při ranní Agnihotře jsou tvarem pyramidy přitahovány všechny proudy elektřiny, energie a éter. Při západu Slunce tyto energie ve stejné podobě z pyramidy. Tento příliv energie během východu Slunce má silný čistící účinek na všech úrovních, kdekoliv při styku se zemí. Očistný účinek zesiluje Agnihotra takto: Tato záplava jemných energií v sobě nese hudbu. Ranní mantra na Agnihotru je esencí této záplavy. Když se připraví oheň v předepsané měděné pyramidě, vysloví se tyto mantry a rýže smíchaná s máslem ghí se vhodí do ohně, tak se vytvoří kanál skrz celou atmosféru a Prána - životní energie se vyčistí.

 

Právě v okamžiku Agnihotry se kolem měděné pyramidy kumuluje velké množství energie. Vytvoří se určitý druh magnetického pole, ve kterém se neutralizují negativní energie a pozitivní energie se posílí. Když hoří Agnihotra, není tady jenom energie ohně. Tyto rytmy a mantry generují jemné energie, které prostřednictvím ohně vyvěrají do atmosféry. Je třeba také mít na zřeteli kvalitu spálených materiálů, ve kterých je uložen celý léčebný účinek HOMY. Z Agnihotra pyramidy vychází mnoho léčivých energií. Během Agnihotry kolem rostlin vznikne energetické pole - aura. Tím se stanou rostliny silnější a odolnější vůči nemocem. Když plamen uhasne, energie je vázána ve vzniklém popelu. Tento popel se používá pro přípravu různých lidových léčebných prostředků. Proto se pravidelným prováděním ranní a večerní Agnihotry vytvoří pozitivní energetické vzorce na všech úrovních.

 

Rezonanční bod

 

 

Rezonanční technika je součást HOMA terapie. Jednoduchý postup se používá k léčení velkých ploch nemocné půdy během krátké doby.

Na léčení jednoho akru nebo 150 akrů půdy, je zapotřebí stejného lidského úsilí. Proto můžeme nainstalovat rezonanční bod a léčit až 150 akrů půdy. Na to je  potřeba 10 nových pyramid, které se nabijí mantrami a umístí se na farmě ve speciální konstelaci pomocí dobrovolníků Homa – terapie, kteří jsou oprávněni k instalaci rezonančních bodů. Na to je třeba postavit dvě jednoduché chaty nebo chýše z levných, přírodních materiálů, které se nacházejí na místě. Třeba dřevo, nepálené cihly, rohože, bambus, kámen, třtina, atd. V chýši nebude nikdo bydlet. Je to jen jednoduchá ochrana před sluncem a deštěm pro osoby, které provádějí léčivé ohně HOMA terapie a rovněž zamezuje vstupu zvířatům jako jsou psi, kočky nebo slepice.

 

Agnihotra chýše

 

V hlavní chýši se denně provádí Agnihotra oheň při východu a západu slunce. Je ideální pokud se tato chýše postaví v centru farmy, pokud je to možné. Rozměry chýše jsou 3 x 4 m, delší strana je na ose východ / západ.

 

 

Obrázek: Orientace Agnihotra chýše podle světových stran

 

Rovnoběžně poblíž východní stěny je díra. Díra se vykope do hloubky cca 45 cm o rozměrech 30 x 30 cm. Tohle všechno by se mělo připravit před tím, než přijdou dobrovolníci Homa terapie, aby postavili a aktivovali rezonanční bod. Po aktivaci, jakmile je hlavní pyramida zahrabaná, se na vrchol sloupce z bláta (jílu), který je vysoký přibližně 45 cm postaví aktivovaná pyramida. Je umístěna přesně nad zakopanou pyramidou. Tímto způsobem, je pyramida na sloupci na srdeční úrovni osoby, která sedí na podlaze před sloupcem. Pyramidu na sloupci už není možné znovu použít, působí ale jako rezonanční pyramida.

 

Další dvě aktivované pyramidy jsou umístěny na menších hliněných podstavcích na levé a pravé straně před hlavním sloupcem. Levý podstavec slouží k dennímu provádění Agnihotry, podstavec na pravé straně jslouží k provádění jiných příležitostných ohňů. Dohromady se v chýši nachází 4 pyramidy. Agnihotra chýše je místem ticha, uvnitř se nevyslovují žádná jiná slova, kromě manter. Tímto způsobem nedochází k interferenci (prolínání) jemných léčivých energií. Tato chata je generátor léčivých energií.

 

 

Obrázek: Uspořádání pyramid uvnitř chýše

 

Tryambakam chýše

 

Tato chýše či chatka má být trochu větší, než chýše na Agnihotru a má rozměry 4 x 5 m. Říká se jí Léčivá chýše nebo Om Tryambakam chýše. Je určená pro nemocné lidi, aby si tam sedli a vyléčili se. To dělá oheň. My děláme oheň pro zemědělství a nyní se léčí celá oblast, tedy nemocné rostliny, zvířata a lidské bytosti. V této léčebné chýši jsou umístěny dvě pyramidy na dvou menších podstavcích z hlíny (bláta). Pyramida vpravo je určená na Om Tryambakam Homu a pyramida vlevo je určená na Agnihotru. Denně se Om Tryambakam Homa provádí 4 hodiny a 24 hodiny během úplňku nebo novolunní. Tuto chýši je lepší postavit u vjezdu na farmu, aby lidé zvenčí mohli  přicházet a odcházet, aniž by se narušilo soukromí těch, kteří na farmě žijí a pracují.

 

Rezonanční sloupky


Další čtyři pyramidy jsou nainstalovány na hranice farmy, na maximální vzdálenost 440m. Jsou přesně orientované na sever, jih, východ a západ od centrálního bodu rezonance, který se nachází v Agnihotra chýši. Každý bod, na kterém je postaven sloupek z bláta, je vysoký na úroveň srdce stojícího člověka (cca 120 cm). Aktivovaná pyramida je umístěn na vrcholu sloupku. Na vrcholu každécho slopku, pokud je to nutné, se mohou postavit malé dřevěné bedny se zámky. Pyramidy tak zůstanou čisté a v bezpečí, i když nejsou v provozu. Je důležité, že na ně nepší apod.

Na léčení jednoho nebo 150 akrů je třeba vynaložit stejné úsilí. Tento příklad ukazuje komplex 24 malých zemědělských podniků, které by mohly spolupracovat jako samostatné jednotky v rámci rezonannčího bodu. To má za následek sdílení pracovní síly a náklady mezi farmami.

 

 

Aktivace deseti rezonančních pyramid

 

 

V Agnihotra chýši se pouze jednou aktivuje deset pyramid. Všechny pyramidy se současně aktivují ohněm a mantrami.

Po vychladnutí se odstraní popel ze všech pyramid, smíchá s vodou a dá se k nějakému nemocnému stromu nebo rostlině v okolí.

První nabitá hlavní pyramida, se v Agnihotra chýši zahrabe do hloubky přibližně 50 cm. Je důležité, aby pyramida byla přesně ve stejném směru, jako během aktivace, tj strana pyramidy, která byla během aktivace na východ, by se také měla zahrabat směrem k východu. Horní rezonanční pyramida na sloupu, by měla stát přesně nad zahrabanou pyramidou a měla by rovněž směřovat přesně k východu.

Podle starobylé vědy, se udržuje kontakt mezi Sluncem a tímto bodem, zatímco se Země otáčí. Agnihotra musí v chýši začít během západu Slunce, ne během východu Slunce. Je to jako když se během západu Slunce tento bod zapne.

 

Chcete-li léčit nemocné rostliny, zregenerovat půdu a zlepšit kvality vody, tak denně provádějte Agnihotru přesně v okamžiku, který pro farmu podle zeměpisné šířky a délky vyhledá počítač. Kromě toho, by se každý den měla provádět alespoň po dobu 4 hodin Om Tryambakam Homa. Během úplňku a novoluní by se měla provádět Om Trymbakam Homa, pokud je to možné po dobu 24 hodin, nebo přibližně 24 hodin denně.

 

Aby se toho dosáhlo, měly by se dodržovat následující pokyny:


• vyléčit rostliny od plísňových a bakteriálních infekcí, od škůdců jako je háďátko zhoubné, nosatec lískový nebo viry, atd
• kontrola růstu plevele
• produkce bohatých a zdravých plodin.

 

Doporučuje se používat roztok z Agnihotra popela, Biosol a kompost
(např. vermicompost) společně s léčivými ohni. Kvalita produktů, množství, chuti, textury, barvy, obsahu živin, odolnost vůči onemocněním a ztráta úrody, tomu se dá zabránit.

 

Některé důležité body

 

• Pro přesný výpočet času východu a západu Slunce pro Agnihotru se používá software, který byl vyvinut v Německu aplikuje konkrétní definici východu a západu Slunce (tu zprostředkovali rišijové podle Vruksha Ayurveda).

• Když se provádí Om Tryambakam Homa a přichází východ nebo západ Slunce, obřad se krátce přeruší a v levé pyramidě se provede Agnihotra. Ihned po Agnihotra mantře se může pokračovat v Om Tryambakam Homě.

• Uchovávejte Agnihotra popel a popel z Om Tryambakam Homy v různých nádobách.
Pouze Agnihotra popel se používá jako léčebný prostředek pro lidi, rostliny a zvířata. Popel z Om Tryambakam Homy se může přimíchat do kompostu nebo se dá vysypat přímo na pole.

• Před vstupem do Agnihotra chýše dodržujte minimální zdvořilost tím, že si omyjete ruce, nohy, obličej a vypláchnete si ústa.

• Dobrovolný lektor Homa terapie navštíví vaši farmu a nainstaluje rezonanční body. Co potom musí farmář udělat je velmi jednoduché a to denně praktikovat Agnihotru a Om Tryambakam Homu.

 

 

Žížalový kompost – vermikompost

 

 

 • Vermikompost, to je kompost, který vzniknul prostřednictvím biologické aktivity žížal.

 • Žížaly produkují exkrementy, které jsou bohaté na živiny.

 • Vermikultury, to jsou kultury žížaly, které jsou občejně spojené se zemědělstvím.

 • Žížaly jsou biologickým ukazatelem úrodnosti půdy.

 • Půda s žížalami podporuje zdravý stav mikro a makro organismů, jako jsou bakterie, houby, aktinomycéty (anaerobní bakterie), prvoci, hmyz, pavouci, stonožky a některé další, které jsou nezbytné pro udržení zdravé půdy.

 • Žížaly jsou rozděleny na ty, které žijí na povrchu a v hloubkách.

 • Žížaly žijící na povrchu, jako je Eudrilus eugeniae se dobře hodí na přeměnu organického odpadu na vermikompost.

 • Žížaly žijící v hloubkách se rovněž hodí k přeměně odpadů, ale také mění strukturu půdy.

 

Příprava žížalového záhonu (lůžka)

 • Kompostovat se dá v jámě, v betonových nádržích nebo skružích, na záhonech ohraničených cihlami nebo dřevem, v nádobách ze dřeva nebo plastu, v závislosti na situaci.

 • Začněte s vrstvou oblázků promíchaných s pískem. Musí být široká alespoň 8 cm, aby bylo zajištěné dostatečné odvodnění.

 • Na to přijde vrstva navlhčené půdy (8 cm silná).

 • Na tuto vrstvu půdy přidejte cca 100 žížal, které jste nasbírali v okolí.

 • Pokryjte tuto vrstvu malými kousky kravského trusu (čerstvým nebo sušeným) a vše zakryjte vrstvou sena, 10 cm silnou.

 • Pak následuje vrstva z Agnihotra popela.

 • Vodou velkoryse zalijte všechny vrstvy, až budou všechny vlhké, ale ne mokré. Nakonec vše pokryjte větvemi z palmy (v našich končinách použijte mokré jutové pytle).

 

Materiál pro vermikompost

 • Kuchyňský odpad, jako jsou rostlinné zbytky, kávová sedlina a vaječné skořápky.

 • Zahradní odpad jako je listí, posekaná tráva, sláma a části rostlin, které nejsou zdřevnatělé.

 • Živočišný odpad, jako je kravský hnůj nebo trus od ovcí, koní, koz nebo kuřat.

 • Zemědělský odpad, který zbyl po úrodě nebo mlácení.

 • Lesní odpad, jako je dřevní štěpka, kůra, piliny a buničina.


Pro žížaly nejsou vhodné

 • Kovy, fólie, plasty, mýdlo, chemikálie, oleje, ředidla, barvy, insekticidy atd

 • Všechny citrusové plody (pomeranče, citróny, limetky, grapefruity).

 • Cibule, stroužky česneku, velmi ostré a velmi kořeněné jídlo nebo velmi kyselé jídlo.

 • Oleandr nebo jiné jedovaté rostliny.

 • Maso, drůbež nebo mléčné výrobky.

 • Psí a kočičí výkaly.

Větrání

 • Jako téměř všichni živí tvorové, i žížaly musí také dýchat.

 • Žížaly nemohou přežít v prostředí bez kyslíku. Budou buď migrovat nebo zemřou.

 • Přibližně jednou týdně, by se vrchní vrstva měla mírně zkypřit, aby unikly případné nakumulované plyny.

Vlhkost

 • K přežití potřebují žížaly vlhkost.

 • Příliš málo vody může způsobit jejich smrt a příliš mnoho vody jejich migraci.

 • Kompost zalévejte tak, aby byl vlhký, ale ne úplně mokrý.

 • Pokud se do ruky vezme plná hrst materiálu, stlačí se a unikne z něj několik kapek vody, tak má kompost správný obsah vlhkosti.

Teplota

 • K dosažení nejlepších výsledků je nejvhodnější teplota 20-30 °C.

 • Žížaly ale mohou přežít při ještě vyšších teplotách, až do teploty vzduchu 48 °C.

 • Kompost by se měl nacházet ve stínu.

 • Kompost můžete přikrýt vlhkými pytli z juty nebo větvemi z palmy, aby se udržela optimální teplota a vlhkost.

Sklizeň

 • Kompost je připraven ke sklizni, pokud se zcela proměnil v měkký, vzdušný, a sladce vonící, tmavě hnědý materiál (za 21 dní).

 • Již do něj nepřidávejte žádnou vodu, tím by se žížaly přesunuly do spodní vrstvy vermikompostu.

 • Nyní se může bezpečně odebrat svrchní vrstva kompostu, aniž by se žížaly poranily.

 • Při sklizni se hotový kompost přesije přes síto, aby se oddělily žížaly a larvy, které pak v kompostu zůstanou.

 

Použití vermikompostu

 

 • Pokud se čerstvě sklizený kompost přidá do půdy, pasivně se naočkuje žížalami, protože čerstvě sklizený kompost obsahuje více larev a mladých zámotků.

 • Aplikací čerstvě sklizeného kompostu, se do půdy naočkují červi a další organismy.

 • Bujný růst rostlin se podpoří tím, že se vermikompost promíchá s půdou.

 • Vermikompost je důležitou složkou hnojiva Gloria Biosol.

 

Gloria Biosol

 

 

Systém hnojení Biosolem se skládá z procesů, které rozkládají biologický materiál v Homa atmosféře s použitím roztoku s Agnihotra popelem a jantrou z mědi.

 

Biosol se může použít přímo na rostilny, jako výživa nebo do půdy, aby byla opět zdravá. Biosol je ještě lepší než vermiwash, protože organický materiál se k biologickému rozkladu uchovává 30 dnů v bio-fermntovači spolu s Agnihotra popelem. Agnihotra popel působí obzlášť pozitivně na všechny použité substance a obohacuje Biosol o stopové prvky.

 

 

Potřebné pomůcky

 

Nádrž o objemu 500 litrů

Agnihotra popel = 1 kg

Šrí jantra z mědi

4 × kravský trus = 80 kg

10 × čistá voda = 200 l

0.5 × kravská moč = 10 l

4 × vermikompost = 80 kg

 

Bio-fermentovač

 

Bio-fermentovací nádrž může mít obsah buď 500 l nebo 1000 l. Naplní se organickým materiálem, roztokem s Agnihotra popelem a vodou. Nádrž může být z tvrdého plastu nebo betonu oválného tvaru s odvzdušňovacím ventilem, s výpustí a zátkou. Po naplnění materiálem ve vhodném poměru zkontrolujte, zda je zátka utažená ve správné pozici, aby nemohl unikat žádný vzduch.

 

Průměr otvoru pro odvzdušňovací ventil by měl mít rozměr cca 4 cm. Kulový ventil by měl být dobře upevněn. Výpusť pro tekutý Biosol by měla mít průměr cca 15 cm a musí být umístěna tak, aby se nádrž dala snadno vyprázdnit. Víko se utěsní teflonovou páskou a dobrým lepidlem.

 

 

Průběh

 

1. Položte měděnou Šrí Jantru na dno nádrže tak, aby její obrazec směřoval vzhůru. (Šrí Jantra je geometrický obrazec vyrytý do mědi a podle starobylých znalostí, je to mocný nástroj k přitahování energie).
2. Připravte si 200 litrů roztoku s Agnihotra popelem (tj. 1 kg Agnihotra popela na 200 litrů vody). Nechte ho před použitím jeden den odstát.

3. Nabírejte 80 kg čerstvého kravského hnoje, 80 kg vermikompostu a 10 litrů kravské moči.
4. Vytvořte tři hromady kravského hnoje a vermikompostu.

5. Promíchejte jeden díl vermikompostu, jeden díl kravského hnoje, asi 3 litry kravské moči a přibližně 50 l roztoku Agnihotra popelem a to vše smíchejte do řídké směsi. To se dá udělat i mimo hlavní nádrž nebo tank. Po důkladném promíchání, přijde směs do nádrže. Před tím se ujistěte, že jsou ventily uzavřené.
6. Opakujte stejný postup s druhou částí materiálu. Dobře ho promíchejte, řídká směs přijde rovněž do nádrže.
7. Proces zopakujete potřetí, řídká směs přijde rovněž do nádrže.

8. Zbytek Agnihotra popela přidejte do nádrže a opět ho promíchejte.

 

Tímto způsobem je v nádrži náplň, kterou tvoří 160 kg organického materiálu + 10 litrů kravské moči + 200 litrů roztoku z Agnihotra popela. Ujistěte se, že je celá směs důkladně promíchaná. Uzavřete víko lepidlem a teflonovou páskou. Dávejte pozor, aby se během utěsňování nedostalo lepidlo do nádrže.

Každých 7 dnů otevřete vzduchový ventil, aby se vypustily plyny, které se v bio-fermentovači vytvořily. Tímto způsobem, se organický material během 30-ti dnů spolu s Agnihotra popelem, biologicky rozloží.

Po 30-ti dnech se otevře vypouštěcí ventil, aby se mohl tekutý Biosol vyčerpat. Ten se má plnit do plastových vzduchotěsných kanystrů odpovídající velikosti. Po vypuštění tekutého Biosolu, se má zbylý vlhký a pevný materiál z tanku vymačkat a použije se zbytkem tekutého Biosolu. Z použitých surovin se dá získat až 200 litrů tekutého Biosolu. K ošetření listů, se používá roztok s vodou v poměru 1:15 až do 1:20 (záleží jak je populace rostlin hustá). Tekutý Biosol může rozprašovat na jakýkoliv typ plodin, každý sedmý den. Za měsíc je potřeba asi 20 litrů na hektar.

Zbylý materiál by se měl znovu stlačit, aby se získala zbytková kapalina. Dá se zachytit až 200 litrů tekutého Biosolu. Měl by se použít k postřiku rostlin, promíchaný s vodou v poměru 1:15 nebo 1:20, v závislosti na hustotě populace rostlin.

S odstupem sedmi dnů se Biosol může stříkat na všechny druhy rostlin. Za měsíc je potřeba asi 20 litrů na hektar.

Pokud je Biosol uchován v hermeticky uzavřené nádobě, trvanlivost je delší – až 6 měsíců. Zbytky Biosolu jsou velmi bohaté na makroživiny a měly by se smíchat s jakýmkoliv druhem organického hnojiva v poměru 1:5.

 

1l Gloria-Biosolu a 15l vody, poměr směsi: 1:15

(Tekutý Gloria-Biosol a voda s Agnihotra popelem)

 

 

 Použití HOMA terapie v ekologickém zemědělství


 

Agnihotra popel

 

 • Agnihotra popel je tajná zbaň ekologického HOMA zemědělce.

 • Agnihotra popel má extrémně léčivé vlastnosti

 • Agnihotra popel je užitečný během všech zemědělských činností.

 • Takové vlastnosti má jenom popel, který vzniknul během Agnihotry při východu nebo západu slunce.

 • Popel, který vzniknul při jiných Homách se dá použít na kompostování.

 • Klíčem k úspěchu je především Agnihotra popel.

 • Experimenty v Rusku prokázaly, že Agnihotra popel neni radioaktivní i když jednotlivé substance (trus, rýže, ghí) radioaktivní jsou.

 • Ruští vědci zjistili, že Agnihotra popel obsahuje 92 stopových prvků.

 • Tímto způsobem se dají naplnit všechny požadavky fyzického těla ohledně stopových prvků.


 

Viz příloha 2: Agnihotra: Nová dimenze

Viz příloha 3: Evropané buďte pozorní


 

Ošetření půdy

 • Půda je živý organismus

 • Mikroorganismy HOMA atmosféra automaticky přitahuje a na HOMA farmě se vrací zpět do půdy.

 • Co bylo půdě odebráno by se jí opět mělo vrátit zpátky.

 • V zemědělství se to děje pomocí kompostování.

 • Udělat kompostér nebo hromadu kompostu se dá udělat podle jakékoliv metody.

 • K vrstvám organického material, by se měl přidávat Agnihotra popel.

 • Agnihotra popel během rozkladu dává organickému materiálu energii. Půda, kterou kompostem přihnojíme obdrží jemné energie, které podporují růst.

Význam fosforu

 • Fosfor je jednou z nejdůležitějších makroživin, které rostliny potřebují.

 • Všechny žijící rostliny ke zdravému růstu potřebují fosfor. Bez ohledu na to, kolik fosforu půda obsahuje, rostliny mouhou využít jen jeho variantu, která je rozpustná ve vodě.

 • Fosfor se velmi těžko rozpouští ve vodě. Proto se vyvinula fosforečná hnojiva a aby se v půdě zvýšil obsah využitelného fosforu.

 • Důležitý účinek ekologického HOMA zemědělství je ten, že zvyšuje rozpustnost fosforu v půdě.

 • Dr. Tung Ming Lai z Denveru, Colorado (USA), provedl různé pokusy ohledně rozpustnosti fosforu v různých typech půd. Pokud se do půdy přidá Agnihotra popel, je zřejmé že, rozpustnost fosforu se zvýší.


 

Tabulka a její popis: Rozpustnost fosforu

Použitá půda % fosfor na gram půdy % fosfor na gram popela

Žádná půda – jen popel ne-HOMA HOMA ne-HOMA HOMA

Jílovitá půda (Colorado)

Hlinitopísčitá půda

Viz příloha 4: Zpráva od Dr. Sylvie Kratz, univerzita Braunschweig, Německo

 

 

Ošetření vody

 

Roztok Agnihotra popela s vodou

 

 • Roztok Agnihotra popela s vodou je vhodný k podpoře přirozené kontroly stavu škůdců.

 • Dá se rozsypat na půdu a okolo rostlin nebo jako postřik.

 • Podívejte se na návod na straně 28.

Viz příloha 5: Agnihotra popel k čištění vody

 

Ošetření osiva

 

 • Používejte semena, která nebyla chemicky ošetřená.

 • Pokud se semena ošetří následující metodou, budou odolnější vůči nemocem nebo škůdcům. Bude to jejich první posila.

1. Dejte semena do pohárků nebo džbánů a označte je.
2. Zalijte semena kravskou močí a nechte je namočené po dobu 1-2 hodin. Semena musí být v moči ponořená a nesmí plavat na hladině.
3. Kravskou moč vylijte a semena přikryjte kravským trusem. Semena by měla být kravským trusem zcela zakrytá. Směs z kravského trusu a semen se rozmístí na tác nebo prkno, kde se nechá vyschnout.

 • Některá semena úplné zaschnutí a navlhčení nepřežijí, proto je vhodné směs vysušit tak, aby byla jen mírně navlhlá. Lehce se pak rozdrolí a semena se mohou zasít do záhonu. Pokud se bude sít jen málo semen a nejsou příliš malá, mohou se jednotlivá semena zabalit do kravského trusu.

 

Výsev semen

 

 • Úspěch HOMA zahrádkaření hodně souvisí s fázemi měsíce, podle kterých se při výsevu řídíme. Výsev provádějte podle postavení měsíce, tedy v den úplňku a novoluní, záleží to na druhu semen.

 • Zkuste kořenové plodiny zasít během nebo před novoluním a nadzemní plodiny během nebo před úplňkem.

 • Při práci se snažte být plní lásky a mít tělo a mysl čistou, můžete si zpívat i nějakou mantru.

 • Výsev semen provádějte spolu s Agnihotra popelem. Spolu se semeny se může sypat podél řádků. Při zalévání nově vysetých semen, by se měla zpívat mantra.

 • Při přesazování sazenic, by se Agnihotra popel měl vždy dávat ke kořenům. Přesazování nebo sázení by se nikdy nemělo provádět v horku během dne.

 

Výživa rostlin

 

 • Gloria Biosol je velmi účinné organické hnojivo, které se dá v HOMA atmosféře snadno vyrobit.

 • Tekutý Biosol se dá použít k postřikování, aby rostlinná říše dostala výživu a opět se obnovilo zdraví půdy.

 • Biosol je dokonce lepší než vermiwash (kapalné hnojivo vyrobené ze sekretů žížal), protože organické látky se biologicky rozkládají po dobu 30 dnů v bio-fermentovači společně s popelem z Agnihotry. Agnihotra popel má pozitivní účinek na všechny použité látky a obohacuje Biosol o makroživiny.


 

Zlepšení vody a půdy prostřednictvím ekologického HOMA zemědělství 

Om Shree Dham, HOMA farma v Austrálii

 

 • I přes varování, že na našem pozemku nejsou žádné podzemní vody jsme vyvrtali studnu.

 • V hloubce 40-ti metrů se objevila subartézská voda.

 • Laboratorní testy prokázaly, že voda je velmi slaná a alkalická.

 • Voda měla hodnotu pH 9.5 a slanost 1150ppm.

 • Na okraji zdroje vody jsme dělali Agnihotru a její popel jsme prvidelně házeli dovnitř.

 • Ministerstvo pro vodní zdroje pravidelně provádělo testy vodních zdrojů v našem okolí a všichni jsme byli překvapení, jak salinita a alkalické hodnoty s každým výsledkem klesly až jsme nakonec měli pitnou vodu.

 • Mezitím má voda pH 7.2, což je neutrální hodnota. Salinita je 720 ppm, což je v rámci normy pro pitnou vodu, kterou definovala Světová zdravotnická organizace WHO.

Odkaz: https://omshreedham.com.au/


 

Bhrugu Aranya, HOMA farma v Polsku

 

 • Půdu na naší farmě v roce 2003 testovala oficiální zemědělská laboratoř.

 • Půda v zeleninové zahradě byla nejhorší, měla hodnotu pH 4,4.

 • I když půda byla velmi kyselá, byla pořád lepší než na mnoha jiných farmách v okolí.

 • Z oficiálních míst nám bylo řečeno: ,,Je nám líto, že vám to musíme sdělit, ale tady nic neporoste.“

 • Na základě výsledku testů, jsme do půdy přidali více vápna, kompostu a sušeného kravského hnoje, abychom zlepšili hodnotu pH.

 • Jako vždy jsme do toho přidali Agnihotra popel.

 • I přes drsné klima, jsme v naší zemědělské produkci dosáhli dobrých výsledků.

 • Agnihotra a Agnihotra popel zlepšil kvalitu půdy.

 • Podstatně se zvýšila našíe úroda zeleniny, rovněž se zlepšila chuť, konzistence, hmotnost a kvalita.

 • Roste zde všechno.

 • Každý rok máme velmi dobrou sklizeň krásné a zdravé HOMA zeleniny; to je zázrak zahradničení s HOMOU

Odkaz: https://www.homatherapypoland.org/en/


 

Tapovan, HOMA farma Maharashtra, Indie
 

 • Když jsme v Tapovanu začali s HOMA zemědělstvím, převládal v půdě kritický nedostatek všech důležitých, ale i nedůležitých živin.

 • Obsah soli v půdě byl velmi vysoký

 • Na některých místech byla svrchní vrstva půdy jen 10 cm.

 • Tenká jílovitá vrstva půdy měla v létě velké trhliny

 • Během období dešťů byla tato vrstva nepropustná jako beton, takže neabsorbovala téměř žádnou vodu, to vedlo k podmáčení a záplavám jakmile zapršelo.

 • Půda se v Tapovanu se z těžce poškozeného stavu úžasně zotavila.

 • Nyní přináší úrodu s lepším výnosem a chutí, která není napadená hmyzem.

 • Všech těchto fantastických výsledků se dosáhlo díky Agnihotře a ostatním Homám a technikám ekologického HOMA zemědělství.

Odkaz: https://www.tapovan.co.in/


 

Přátelé zemědělce - krávy, žížaly a včely


 

Kráva


 

Kráva je velmi zvláštní stvoření. Žádné jiné zvíře nedává tolik produktů, které jsou prospěšné ke šťastnému životu. Existuje pět produktů, které jsou obzvláště příznivé pro zdraví a zemědělství (panchagavya).

 • Mléko

 • Tvaroh

 • Ghí

 • Kravský trus

 • Moč

Pro ekologické HOMA zemědělství jsou dva z nich jsou nezbytné pro Agnihotru a HOMY - ghí a kravský trus. Když hovoříme o krávě (skotu), máme na mysli samce a samice.


 

Chov skotu

 • Dva projekty v Peru zkoumají chov hospodářských zvířat v HOMA atmosféře.

 • Děkan z vysoké školy Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria, Huanuco, Peru) na zemědělství a chov zvířat, po dobu 18-ti měsíců osobně prováděl pozorování. Porovnával chov krav v HOMA atmosféře s krav chovaných mimo HOMA atmosféru.

 • V HOMA atmosféře krávy dávaly více mléka s lepším podílem tuku.

 • Pouze na HOMA farmách byla placenta po narození vyloučena v celku, což je prevence mnoha onemocnění.

 • Kůže HOMA hospodářských zvířat se víc leskne a zdraví zvířat bylo působením léčivého Homa ohně také lepší.

 

Cyklus HOMY


 

 • Pravidelné provádění Jadžny (Homa ohně)

 • Výživné a včasné deště

 • Bohaté a zdravé plodiny

 • Lidé a všichni tvorové jsou zdraví a šťastní

 • Krávy produkují hojné dávky vysoce kvalitního ghí a kravského hnoje pro Jadžny.

 

Dech krávy


 

 • Výhodný aspekt u krav, který se obvykle nebere v úvahu, je jejich dech.

 • Dech krávy má léčivé vlastnosti.

 • V 19. století evropské kliniky léčily pacienty s tuberkulózou tak, že je přemístily do kravína (Go Shala, Indie).


 

Viz příloha 6: Zpráva ze zemědělské univerzity, Peru. Vypracoval Dr. Jorge Rios Alvarado


 

Žížala


 

Cizí druhy Bimastos parvus (Lumbricidae)

Eisenia foetida (Redworms)

Eudrilus eugeniae (Eudrilidae)
 

Domácí druhy Lampito mauritii (Megascolecidae)

 

Perionyx excavatus


 

Žížaly:

 • Kypří a zlepují struktury půdy.

 • Zvyšují populaci užitečných mikrobů.

 • Zlepšují hodnotu pH půdy.

 • Rozkládají organický materiál.

 • Podporují tvorbu půdy.

 • Zvyšují úrodnost půdy.

 • Zvyšují nasákavost půdy.

 

V HOMA atmosféře:

 • V půdě žížaly tvoří více vlhkosti.

 • U žížal zvyšuje sekreci hormonu z pohlavních orgánů, což jim umožňuje se rychle množit.


 

HOMA Vermikultura


 

HOMA vermikompostování (kompostování s žížalami) je každodenní ekologická aktivita. Měli by to provádět všichni, kteří chtějí zlepšit životní prostředí.

Postavit a zřídit vermikompost s HOMA technologií s využitím Agnihotra popela, podporuje reprodukční aktivitu žížaly v létě i v zimě.

V prostředí HOMY vznikne příznivé mikroklima, které je příznivé pro vývoj žížal. S HOMA technologí se během jednoho měsíce zdvojnásobil počet žížal. Něco takového normálně trvá 3-4 měsíce.

S HOMA technologií, lze získat alespoň 12 sklizní za rok (v Indii). Někdy to dokonce bylo 17 nebo 18 sklizní v jednom roce. S konvenčními metodami, to jsou maximálně 4 úrody za rok.

Během kompostovacího procesu v HOMA atmosféře, vzniká vůně, která prostupuje celým okolím a přispívá k léčení.

Tato aromatická vůně přitahuje opylovače z okolí.

Toto je součást přírodní ekologické zpětné vazby, které se dosáhne pomocí HOMA technologie.

Viz Dodatek 7: HOMA vermikompostování Dr. Gloria Guzman


 

Včely

 

Protože je životní prostředí znečištěné, včely na celém světě ve velkém množství umírají. Nemají dostatek potravy, aby přežily. I kdybychom použili všechny známé metody pro zlepšení půdy a udržitelné ekologické zemědělství, budou i na dále umírat. To je pro zemědělství velká hrozba.

 

V oblastech, kde jsou jejich potravinové zdroje kontaminované chemickými pesticidy, budou včely agresivní. Všimnou si, že je jejich potrava kontaminována a svoji produkci přeruší. Včely budou take agresivní, pokud je med zamořený pesticidy nebo jsou úly vystaveny přímému slunečnímu záření.

 

Na zemědělské ploše, kde se používá HOMA terapie, vznikná čistá a zdravá atmosféra, která vytvoří životní prostor i včelám. Včely se HOMA prostředí snadno přizpůsobí a mohou se vyvíjet bez patogenních látek. Díky účinku HOMA terapie a Agnihotra popela rostliny neustále kvetou a poskytují dostatek potravy s vysokým podílem nektaru a a propolisu. HOMA prostředí je tak velmi vhodné místo. Kromě toho k tomu patří ještě dostupnost čisté vody a léčivá energie, kterou tvoří HOMA oheň.

 

Včely práci HOMA farmářů doplňují. Jejich přínos v zemědělství je dán tím, že opylují ovocné plodiny, dále v zahrádkaření, v lesnictví, při chovu skotu obecně. Dále tím, že na farmách, které produkují mléko opylují pastviny. Rovněž produkují plástve s kvalitním medem, pyl, vosk, propolis a mateří kašičku, která se díky účinkům Homa terapie dá použít do potravin a léků

HOMA farmář a včely pracují společně s přírodou. Včely dělají svojí úžasnou práci a přispívají k zachování rostlinné říše.

Dokonce i trubci, kteří normálně nepracují, díky účinku HOMA terapie pomáhají. V oblasti, kde se používá HOMA terapie, trubci pracují jako normální dělnice a přispívají tak k maximální produkci medu. Tento zvláštní fenomén se vyskytuje pouze v důsledku působení HOMA terapie. HOMA atmosféra také přispívá k dostupnosti dobré, zdravé a bohaté potravy.

Včelám medonosným jsou vlastní určité hormony, které se vyvíjejí jen v atmosféře Jadžny. Tato skutečnost daleko přesahuje všechno, co dosud věda poznala. Tyto hormony v ovoci a zelenině zvyšují požadovanou výživnou hodnotu a pomáhají k vyšším výnosům úrody.

 

Královny, které se narodily a vyrostly v HOMA atmosféře jsou velké a krásné, i když nemají dobrý rodokmen. K hojnosti nektaru a pylu v okolí přispívá HOMA terapie. Včelí královny, které vyrostly v HOMA atmosféře, plodí silná včelstva. Samy jsou rovněž silné a žijí velmi dlouho. Plodí silné jednotlivce, jako například dobré včelí dělnice, které dělají dobrý med.

 

V oblasti, kde se používá v HOMA terapie, budou mít zdroje pitné vody ze kterých včely pijí, čistě léčebné vlastnosti. Posílí se ještě tím, že se do vody přidá Agnihotra popel. V HOMA prostředí, se vždy nachází přebytek organického nektaru, pylu a další potřebná potrava pro včely. Za těchto ideálních podmínek poskytují úly hojnost medu a pláství, díky účinkům HOMA terapie.


 

HOMA terapie - kontrola škůdců a chorob


 

 • Ekologické HOMA zemědělství je absolutně AHIMSAK KRISHI.

 • Je to jediný zemědělský systém, který je zcela nenásilný, tedy AHIMSAK.

 • V ekologickém HOMA zemědělství se nic nezabíjí, ani tzv. nebezpeční škůdci.

 • HOMA zemědělství má jiný přístup k chorobám a škůdcům: působí klidně a ne proti nim.

 • Všechen hmyz, viry, bakterie, houby, atd jsou součástí přírody a plní svů úkol.

 • Agnihotra a HOMA terapie podporují rovnováhu v přírodě.

 • Všechny druhy se tak dostávají do rovnováhy.

 • Tzv. škůdce regulují jejich predátoři (přátelé zemědělců), kteří se ve vyváženém prostředí automaticky objeví.

 • Používání chemikálií tuto křehkou přírodní rovnováhu ničí.

Částečně to může být nutné, použít speciální HOMA prostředky na těžké napadení škůdci nebo nemocemi a dostat je pod kontrolu. Tyto prostředky se v tomto ohledu ukázaly jako obzvlášť užitečné. Nejsou určené k zabíjení, ale k posílení zdraví rostlin, takže se při napadení mohou bránit samy. Napadení škůdci je známkou toho, že se příroda použitím chemických jedů, dostala z rovnováhy. Ve vyváženém HOMA ekosystému, existuje prospěšný hmyz stejně jako škůdci. Nicméně, protože vše v rovnováze, nemá to na HOMA zemědělce žádné negativní dopady.


 

Roztok Agnihotra popela a vody

 

 • Dejte 1kg Agnihotra popela do 200l čisté vody a nechte směs 3 dny odstát.

 • Po 3 dnech, je roztok připraven k použití.

 • Roztok Agnihotra popela a vody je velmi účinný, aby podpořil přirozenou kontrolu škůdců.

 • Může se použít přímo na zem, okolo rostlin, nebo jako sprej.


 

Gloria Biosol

 

 • Gloria Biosol je elixír, který také účinně pomáhá dostat vážné škůdce nebo napadení nemocemi pod kontrolu.

 • Může se použít přímo na půdu v okolí rostlin nebo jako sprej, který se dá aplikova přímo na listy, kmen nebo větve.

 • Viz kapitola Gloria Biosol (strana 19).

 

Nejlepší desítka (Top Ten)


 

 • 2kg listů z Annona squamosa, anona šupinatá

 • 5 kg listů z Neemu

 • 2kg listů z Carica papaya, papája obecná

 • 2kg listů z Vitex negundo, drmek čínský

 • 2kg listů z Calotropis gigantea, plchoplod podvinutý

 • 2kg listů z Aristolochia indica, zederach indický

 • 2kg listů z Pongamia pinnata, kaldea lysá

 • 2kg listů z Tinospora Cordifolia, chebule srdčitá

 • 2kg listů z Nerium Oleander, oleandr obecný

 • 2kg listů z Ricinus Communis, skočec obecný

 • 2kg čerstvého kravského hnoje

 • 5l kravské moči

(Složení používané v Indii)

 

 

Smíchejte všechny ingredience v 200l nádrži a přidejte k tomu přibližně 1 kg Agnihotra popela. Směs nechte v nádrži 30 dní a 2-3 krát denně ji promíchejte. Po 30-ti dnech, můžete 2,5l směsi naředit s 200l vody a použít jako postřik na 1 hektar půdy.

 

HOMA terapie – regulace škůdců a nemocí

 

Lepidoptera Idiocerus clypealis

pod kontrolou pod kontrolou

 

Pseudococcus obscurus Ceratovacuna lanigera

pod kontrolou pod kontrolou

 

Helicoverpa armigera Spodoptera litura

pod kontrolou pod kontrolou


 

 Příklady HOMA terapie – regulace škůdců a nemocí

 

 

 

Cukrová třtina


Farma: Šrí Abhay Desai Mutalik Sutagatti, Oblast: Belgaum, Karnataka, Indie
 

 • V červnu 2005 napadly naši cukrovou třtinu mšice.

 • Okamžitě přišli dva přirození nepřátelé Micromus igorotus a Dipha aphidivora.

 • K napadení došlo v důledku toho, že se na Homy používalo nečisté ghí.

 • Zajímavé je, že jejich nepřátelé se v první řadě na soustředili na oblasti, kde se mšice objevily nejdřív.

 • Na našich 20-ti hektarech a také na okolních farmách máme nyní svěží, zelenou a zdravou cukrovou třtinu.

 

Kokosový ořech

Pozorovatel: P. J. Josef, Asst Director of Agriculture.Dist: Kasaragod, Kerala, Indie

 

Certifikace
24.srpna 2004

 

 • Dne 15. srpna 2004 jsem poprvé navštívil kokosovou plantáž "Art of Living International campus" v Bangalore.

 • Během mé kontroly jsem narazil na silné zamoření housenkou Nephantis cerenopa, která se živí listy.

 • Housenky požraly listy na většině kokosových palem a rychle se rozšířily ze severu na jih.

 • Doporučil jsem nejhůř postižené palmové větve okamžitě odříznout a spálit, čímž se uvolní parazit Bracon brevicornis.

 • Na podnět Šri Šri Ravi Šankary tým YLTP (Youth Leadership Training Program) mezitím v areálu provedl Agnihotru.

 • Dne 18. srpna, se odřízly palmové větve, které byly silně napadené škůdci.

 • Kontroloval jsem palmové větve, ale nemohl jsem na nich najít žádné larvy.

 • Otevřel jsem zámotky a zjistil jsem, že všechny kuly jsou mrtvé.

 • Pak jsem doporučil žádné další palmové větve neodřezávat.

 • Tím potvrzuji, že kokosová plantáž v žádném případě není napadena housenkou Nephantis cerenopa.

 

Mango

 

Farma: Šrí Ramesh Chandra Tiwari. Vesnice: Khanpur Sirauli, Pošta: Hasanganj - okres: Unnao, U.P., Indie

 

S HOMA terapií

 

 • Vynikající produkce manga.

 • Plody jsou velké, sladké a chutné.

 • Váží něco mezi 500 až 900 g.

 • V roce 2008 byla špatná úroda a sklidilo se 70 tun na 8 ha.

 • Díky používání Gloria Biosolu výnosy stouply.

 • Následující dvě bouře poničily 4 tuny ovoce, které spadlo na zem.

 • Nemáme žádná nemoce, nic neodumírá, žádné napadení moučným červem a Idioscopus clypealis.

 • Plevel, který byl před tím problém, přirozeně sám od sebe kompletně zmizel.

 • V ovocném sadu na 10-ti stromech roste ovoce přímo na větvi, místo na listech na konci větve.

 

S agrochemikálemi

 

 • Rostliny byly napadené nemocemi jako je padlí a škůdci jako je moučný červ a Idioscopus clypealis.

 • Finanční náklady na 1 ha je asi 5.000 indických rupií za pesticidy (cca 70 euro).

 • Výnos byl každý rok nižší.

 • Stoupající náklady a frekvence chemických postřiků (pesticidy a hnojiva).

 • Chuť manga nebyla dobrá.

Banány

 

Tapovan Farma: Šrí Abhay Paranjpe. Parola, okres: Jalgaon, MH, Indie


S Homa terapií

 

 • Banány z Tapovanu jsou zcela bez onemocnění.

 • Banány jsou velké a chutné.

 • Jeden trs banánů vážil až 38 kg.

S agrochemikálemi

 

 • Farmy, které v Jalgaonu pěstují banány, mají velké problémy s houbou Sigatoka fungus.

 • Průměrná hmotnost jednoho trsu byla 18 Kg. Někteří farmáři hlásili hmotnost pouze 12 kg.

Bavlna

 

Tyto dvě fotografie byly pořízeny ve stejný den v říjnu

 

S agrochemikálemi S Homa terapií

 

Napadení moučnými červy a houbovou chorobou Lalya Žádní škůdci a choroby
6 quintalů na hektar 6,5 quintalů na hektar

Průměrná ztráta 9% Zisk 51%.
Zasazeno 23. května Zasazeno 25. května.
(1 quintal = 45,995 kilogramů)

 

Obrázek vlevo: Farma: Šrí Vinod Patil. Parola, okres: Jalgaon, MH

Obrázek vpravo: Farma: Šrí Abhay Paranjpe. Parola, okres: Jalgaon, MH

 

Tabulka

 

Výrobní náklady

 

s agrochemikáliemi

s HOMA terapií

1. Příprava půdy

mezisoučet

1200.00

mezisoučet

1200.00

2. Výsadba

mezisoučet

75.00

mezisoučet

75.00

3. Kultivace

mezisoučet

1225.00

mezisoučet

1225.00

4. Zdravotní kontrola rostlin

mezisoučet

850.00

mezisoučet

600.00

5. Náklady: semena, hnojiva, pesticidy, Homa - ingredience

mezisoučet

24 400.00

mezisoučet

11 656.00

6. Homa - náklady

mezisoučet

0

mezisoučet

1 440.00

7. Úroda

mezisoučet

3 075.00

mezisoučet

2 900.00

Celkové výrobní náklady

celkem

30 865.00

celkem

19 096.00

 


 

Příjmy

Celkové příjmy

27900

29 550.00

Čistý zisk / ztráta na hektar

-2 650.00

10 454.00

Celkem quintals na hektar

15 Qtls

16 Qtls

Ziskovost

9% ztráta

55% zisk

 

 

 • Náklady na hektar jsou uvedeny v indických rupiích. (100 INR je cca 1,3 EUR)

 • Produkce s Homa terapií vykázala zisk ve výši 55% oproti nákladům, zatímco farmy, kde se používaly agrochemikálie zaznamenaly ztrátu ve výši 9%.

 • U konvečních zemědělských podniků, které pracují s agrochemikáliemi, se neobjevily některé mzdové náklady (např. zpracování půdy, setí, kultivace, zdravotní kontrola rostlin), protože většina zemědělců na polích pracovala společně se svými rodinami. To vedlo k nesprávnému údaji o ziskovosti 5%.

 •  

Zkušenosti HOMA zemědělců

 

 

Farma "El Cerezo" mango - odrůda Kent

Farmář Carlos Augusto Pajoelo
bývalý ředitel pro zemědělství
Piura, Peru

 

HOMA farma ,,El Cerezo" se nachází v Piura, v Peru. V roce 1997 jsem na 30-ti hektarech zasadil 10 000 stromů mango, odrůdu Kent. Vzhledem ke klimatickým změnám a hurikánu "El Nino" jsme v roce 1998 přišli o celou produkci v Piura.

 

Banky nedávaly žádné úvěry. V roce 2001, kdy jsem byl ředitelem ministerstva zemědělství v Piura, jsem se naštěstí dozvěděl o supertechnologii HOMA zemědělství. Rozhodl jsem se ji na mé farmě použít.

 

Situace na farmě byla kritická, protože tam nebylo dost vody, hnojiv a nedostatečné řízení. Plantáž byla stará teprve 4 roky a bez jakékoliv úrody. Stomy manga běžně dávají úrodu po 3 letech.

Níže uvedená tabulka ukazuje, co se na mé farmě stalo s pomocí HOMY:

 

Období sklizně / výnos v kg

 

2000 - 2001    0

2001 - 2002    50 000

2002 - 2003    110 000

2003 - 2004    210 000

2004 - 2005    280 000

2005 - 2006    400 000

2006 - 2007    500 000

 

Můžete vidět průběžný a vynikající nárůst výnosů chutného ovoce, které se na mezinárodních trzích dobře prodává. Mezitím máme dalších 22 hektarů s bio banány a budovu na jejich balení. Plody HOMA technologie jsou nejen zdravější a poskytují vyšší příjmy, ale jsou také ekologické a vhodné na export. HOMA také poskytuje velmi dobrou pracovní atmosféru.

 

 

Mango a kešu oříšky
 

Farma "Manas Krushi"

Farma: Venkatesh Kulkarni. Shahapur, Distrikt: Thane, MH, Indie


Gurudeva Šrí Vasant Paranjpe jsme poznali v letech 1998 a 1999. Prostřednictvím rozhovorů s ním jsme si uvědomili, že krávy v zemědělství hrají důležitou roli a také zaujímají zvláštní místo v naší kultuře a v našich písmech. Rovněž jsme se od něj dozvěděli, že zdravá příroda je absolutně nezbytným předpokladem pro dobré a zdravé zemědělství. K tomu, aby se toho dosáhlo, nám doporučil jednoduchou metodu Agnihotra. Pokud se zvolí správná kombinace krav a Agnihotry, můžeme v zemědělství dosáhnout stejných výsledků, jako naši předkové.

 

Jsem pevně přesvědčen, že neexistuje žádná jiná technologie, která je ekonomicky výhodnější a poskytuje lepší a zdravější výnosy. Díky této technologii, je nemožné, aby zemědělec zbankrotoval.

 

Porovnejte například moje výnosy kešu. Moje kešu stromy jsou staré 5 až 6 let. Na svých cestách do oblastí Sindhudrug, Goa a Kerala, jsem viděl stejné staré stromy, které dávaly 2 až 3 kg kešu. Nicméně, moje stromy dávají více než 5 kg kešu na strom. To znamená, že jsem touto technologií vyprodukoval o 50-60% víc.

 

Moje mangovníky, odrůda Kesar, jsou staré 8-9 let. Ostatní mangovníkové stromy, odrůda Kesar v mé oblasti přinésly sklizeň 50-60 kg. Nicméně ne mé farmě, mám výnos 90 kg na strom. To mě vede k přesvědčení, že každý zemědělec, který tuto technologii použije, bude mít rovněž ohromný zisk.


Dále mám aromatické plodiny jako je Pačule obecná a Vousatka draslavá, které měly vyšší výnosy než na sousedních farmách. Jde o rozdíl ve výši 20%.

 

Vanilka

 

Farma "Sutakatti"
Farmář Hay Mutalik Desai
Sutakatti, okres: Belgaum, KA, Indie

 

Naše první sklizeň vanilky (rok 1999-2000) měla vynikající kvalitu, nejlepší v Indii. Při procesu tvrdnutí vanilkových lusků (3 měsíce) se prováděla HOMA terapie. Ztvrdlé vanilkové lusky testovala Spice Board of India testing labortory, ve městě Cochin. Hmotnostní podíl vanilky 2,91% byl dosud nejvyšší v celé Indii.

 

V roce 2004 jsme nechali naši vanilku znovu otestovat. Tentokrát se měřil obsah vanilinu metodou odstranění CO2 a to od Central Food Technology Research Institute v Mysore. Výsledky certifikoval:

 

K.M. Appaiha

Manažer kvality

Central Food Technology Research Institute, Mysore, KA, Indie

14. července 2004

 

Výsledek:

 

Obsah vanilinu je 36% na hmotnost (25% se považuje za dobrý hospodářský výsledek).

 

Rajčata

 

Farma "Pokariyavas"
Farmář Šrí Dhannalal
Pokariyavas, Okres: Jaipur, RJ, Indie

 

Konvenční zemědělství

 

 • První výsev rajčat byl těžce napaden makadlovkou (Tuta absolutna).

 • Všechna rajčata pěstovaná rajčata ve vesnici byla napadená.

 • Byla zapotřebí silná dávka chemického insekticidu a to 3 krát týdně.

 

Ekologické HOMA zemědělství

 

 • Po 3 měsících ošetření Homa terapií, bylo napadení makadlovkou zcela pod kontrolou.

 • Následující výsev byl od začátku ošetřen HOMOU a nic nebylo napadené.

 • Šrí Dhannalal potvrdil, že je jeho sklizeň dvakrát tak větší než u ostatních zemědělců ve vesnici.

 Příloha 1

 

Proč ekologické HOMA zemědělství?

Vasant V. Paranjpe

HOMA terapie je zjevená věda. Je tak stará jako Stvoření samo. V průběhu času bylo toto vědění zapomenuto. Nyní ale znovu ožívá a může poskytnout návod na opětovné vyčištění planety, především jejího znečištěného životního prostředí. HOMA terapie pochází z Véd, z dosud nejstaršího známého lidského vědění.

Pokud se vše na základě znečištěného životního prostředí vyvíjí špatným směrem, začnou se měnit také přírodní prvky. Soudržnost atomů a jejich fúze probíhá jiným způsobem, jak to popisuje ATHARA VÉDA. Píše se zde: „Pokud se atom začne nesprávným způsobem štěpit a roztékat, pak to může zapříčinit zánik celé civilizace. Pokud se bude provádět HOMA, pomůže to situaci zharmonizovat a vyprodukovat nový užitečný prvek.“ Všimněte si, že tu nepadlo slovo ´vytvořit´. Nic nového tu nevzniká, jen se věci transformují. Takovéto vědění se nazývá HOMA terapie.

 

Tyto znalosti se mohou použít k výhodnému pěstování plodin bez použití chemikálií a pesticidů. Toto je HOMA terapie ekologické zemědělství. Proces Agnihotry, tedy ohně v pyramidě, to je základní HOMA. Agnihotra je nyní nutná pro udržení života.

 

HOMA terapie byla předána v čase, kdy vyprchala veškerá naděje. Byla předána všem lidem. Každý člověk ji může začlenit do svého každodenního života. HOMA má hluboký vliv na rostlinný život. Má příznivý vliv na zvířata, včetně člověka, ale daleko jednodušeji se to dá zjistit u rostlin, protože jsou mnohem jednodušším organismem.

 

Vědci nesou osud světa. Můžeme vás naučit, jak pěstovat plodiny, jak dostat maximální výnos z minimální zemědělské plochy, jak udržet půdu úrodnou, jak udržet vodu čistou, jak udržet atmosféru plnou výživy. To vše, je součástí HOMA terapie. Jak ošetřit osivo, než se zaseje, jak vyživovat úrodu, jak se sklízet, to je všechno obsaženo ve Védách. Tento poklad znalostních čeká na vědce. Vše, co musíme udělat, je proniknout ke zdroji.

Myslíme si, že jsme vynalezli technologický ráj. V příštích letech se prokáže, že je to naše peklo. Ať se nám to líbí nebo ne, na stříbrném podnose technologie se sami servírujeme do chřtánu smrti. Věda je něco jiného než technologie, věda je o hledání pravdy. To co technologie udělala a dál dělá, není nic jiného než okrádání půdy a vzduchu o všechny výživné látky, které dýcháme. Celou rostlinnou říši zničí pesticidy a insekticidy a člověk bude zamořený chemickými hnojivy a potravinářskými přísadami. Všechny tyto věci mají své následky. Lidstvo v současné době nemůže přežít, a pokud nedojde k úplnému obratu, směřuje ke katastrofě.

Blíží se doba, kdy už nebudou existovat žádné spolehlivé a neznečištěné přírodní zdroje. Všechny naše vodní zdroje budou znečištěné. Na některých místech budou hrozná sucha, zatímco jinde budou strašné povodně. Mělo by nám být jasné, že tyto časy už začaly.

 

Musíme se nyní spolehnout na vědecké metody, aby se zvrátily negativní procesy, které znečišťují půdu, vzduch, vodu a ohrožují tak veškeré formy života.

Vědci a vlády už to ví. Vnímání lidí je zamlžené iluzorními slogany o prosperitě a vedou k netečnosti ke stavu znečištěného životního prostředí. Doba samolibé nevšímavosti se ale blíží k hořkému konci a právě proto bude zapotřebí HOMA terapie. Vyzýváme vědce, aby prozkoumali, nakolik HOMA terapie může zvrátit negativní důsledky znečištěného životního prostředí.

 

Veškerý život v přírodě - rostliny, stromy, lesy, obiloviny, zvířata a rovněž lidé, jsou na Zemi vystaveni hrozivému znečištění, takže je těžké škodlivým účinkům uniknout. Důležité mikroorganismy v půdě rychle odumírají. Brzy nebude co jíst, kromě míst kde je HOMA atmosféra.

 

AGNIHOTRA je základní HOMA oheň a je to prostředek, jak tento svět zachránit. Jestli někdo najde lepší a snazší a způsob, pak jsme připraveni mu naslouchat.

 

Až jaderné reaktory a úložiště jaderných odpadů začnou prosakovat, lidé žijící v jejich okolí si uvědomí, že žijí na sudech s dynamitem. Potom se lidé rozzlobí a začnou vědce obviňovat, protože udělali něco, co předem dostatečně neprozkoumali, že experimentovali s tak nebezpečným, radioaktivním materiálem. A také proto, že nedokázali předvídat možné důsledky a zneužití této síly a vytvořili tak velké nebezpečí. Vědci budou vystaveni velkému tlaku, aby našli nějakou odpověď. Budou svědomitě a tvrdě pracovat na tom, aby našli nějaké řešení. Odpověď je tady. Řešením je AGNIHOTRA HOMA a zjevené vědomosti, které nám z vůle vyšší moci byly předány. Nevěřte jednoduše tomu, co říkáme. Vyzkoušejte AGNIHOTRU a přesvědčte se sami. Vybízíme vědu, aby si udělala svůj vlastní výzkum.

Při používání chemických hnojiv, pesticidů a herbicidů bude v průběhu let nutné zvýšit jejich dávky a sílu nebo změnit jejich složení. Došlo to už tak daleko, že pokud se tyto prostředky nepoužijí, nic nevyroste. Pokud se však použijí, zničí půdu a spodní vodu. Pokud jíme potraviny, které byly vypěstované v takovýchto podmínkách, dostanou se do našeho těla chemické látky. O několik let později už nic nevyroste. Veškerá půda, která byla dříve úrodná a poskytovala nadbytek úrody, bude ztracená. To jsou důvody, proč se některé komunity začaly zabývat pěstováním organickým způsobem a biologickou kontrolou škůdců. Po určitou dobu to fungovalo, avšak znečištění atmosféry natolik vzrostlo a celá záležitost se tak vyostřila, že se bio-zemědělci dostali do ohromných potíží.

Při zvýšeném výskytu kyselých dešťů je pravděpodobné, že vrchní centimetry úrodné půdy budou úplně zničeny a nic na nich neporoste. Příčina našeho utrpení leží ve vrchních 15 cm naší půdy. Řešením je zemědělství podle metod Homa zemědělství.

Pro stavbu určitých substancí jsou nezbytné takové prvky, které jsou nepostradatelné pro udržení života. Díky působení dosud neznámého druhu přenosu je naše planeta bude opět přitahovat. Některé prvky mohou přijít dokonce z jiných planet.

Znečištěné životní prostředí vede k drastickým změnám ve složení půdy. Následky jsou katastrofální. Půda už není schopná vyživovat rostliny nebo udržovat při životě jiné formy života. Jediné východisko je přinést do atmosféry výživné a aromatické látky prostřednictvím dalšího šíření HOMY.

Štěpení a fúze atomů vede k molekulárním změnám a současně ke změně vlastností prvků vzhledem k atomové váze a struktuře. Rychlost rotace elektronů a neutronů se proměňuje. Pokud se vědcům poskytne správný pohled na věc, objeví množství oborů, kde může být vědění o HOMÁCH užitečné.

Složení látek v půdě se zhoršuje, což má enormní vliv na naše zásobování potravinami. Znečištěné životního prostředí je jako nemoc a HOMA je lék. Praktikování HOMY dodává našemu okolí výživné látky tam, kde byly znečištěnému životnímu prostředí uloupeny. Chemická a molekulární struktura bakterií se mění a tím získávají větší imunitu k metodám konvenční medicíny. Pokud se bude provádět HOMA, nastane zlepšení.

 

Struktura a fyziologie rostlin

 

Rostliny, které vyrostly v atmosféře Jadžny, mají v listech vyvinutý systém cév, který je větší a cylindrický, než normálně. To jim umožňuje lepší zásobování vodou a živinami do všech částí rostliny, což podporuje růst a rozmnožování. Atmosféra Jadžny ovlivňuje tvorbu chlorofylu, dýchání rostliny a oběh kyslíku v přírodě.

 

Pokud se podíváte na různé vzorky pod mikroskopem, objevíte rozdíl v buněčné struktuře rostlin podle toho, zda vyrůstají v atmosféře Jadžny nebo rostou v obvyklých podmínkách.

Na rostlinách je vidět zřetelněji působení jemných energií. To je snadno zdokumentovatelné a doložitelné, pokud se tím vědci budou zabývat. Kořenový systém rostlin je podobný systému nádí u člověka, je jenom jemnější.

Strukturální a molekulární změny rostlin vyvolané znečištěným životním prostředím způsobí, že z nich člověk nebude schopen získat výživné látky nezbytné pro život. To bude možné jen u rostlin pěstovaných v atmosféře Agnihotry a hnojených Agnihotra popelem. Díky tomu si takové rostliny zachovají svoje místo v přírodní rovnováze.

Způsob, jakým rostliny přijímají výživu a způsob, jakým je napadají nemoci, se mění. Mnoho výživných látek, chuť a především vysoce pozitivní účinky, to vše zahrnuje praktikování Agnihotry, které vyžaduje jen malý prostor. Výsledkem je spokojenost (v poměru kvantity a kvality) a zdraví. Chuť, konzistence, barva, stejně tak velikost jader, ze kterých se stanou semena, je vynikající.

V atmosféře Jadžny se mění kořenový systém rostlin. Kořeny jsou menší a jemnější. Díky vynikající kvalitě výživných látek v půdě funguje kořenový systém bez potíží.

V zemědělství, kde se Homa terapie používá, dosahují velmi dobrých výsledků s pěstováním sóji. Pokud zemědělec část plochy vyhradí na pěstování sójových bobů, působí to pozitivně. Jestliže se v zemědělství používají techniky Homa terapie, v patologii rostlin vznikne zvláštní situace. Při konzumaci sójových bobů vznikne chemická reakce, která v lidském organismu vytvoří určité protilátky. To může lékařům pomoci vyléčit již známé nemoci, ale i ty, které ještě nepropukly. Takové působení vzniká tam, kde se praktikuje Homa terapie, která nám byla předaná prostřednictvím boží milosti.

 

Životní funkce rostlin

 

Když se Homa terapie provádí na zahradě nebo pod stromem, nejdříve kouř působí na listy. Prostřednictvím chemické reakce funguje kouř při výrobě chlorofylu jako katalyzátor. Pokud se o tomto jevu budete chtít dozvědět více, botanikové vám jej mohou předvést.

Atmosféra Homy vyvolaná především krátkou Agnihotrou působí na látkovou výměnu rostlin jako katalyzátor. Působí tak, že rostlina a její kořeny již tolik neprahnout po živinách. Atmosféra Homy poskytuje rostlinám sílu a živiny. Udržuje je zdravé a umožňuje jim, aby se účinněji zapojily do tvoření ekologické rovnováhy.

Z jednoho zdroje si bere energii a pokud je systém dobře vyvinutý, pak tuto energii a živiny rozvádí do všech částí rostliny. Tím rostlině umožní harmonický a vyvážený růst. Pokud se Jadžna provádí podle pravidel, cévní systém rozvede výživné látky do všech částí rostliny. Jadžna stejným způsobem na jemné úrovni působí i na člověka.

 

Výnosy úrody

 

Pokud budete rostliny pěstovat v atmosféře Agnihotry, pak neočekávejte, že budou nezbytně větší. Místo toho zaměřte svůj pohled na vzhled, kvalitu a velikost zeleniny, ovoce nebo květů. Veškerá energie rostlin směřuje k vyšším výnosům, protože při provozování Jadžny jsou rostliny šťastné.

Během provádění Jadžny do atmosféry proudí výživné látky a tím se harmonizuje energetický systém rostliny. Výsledkem je fantastická a kvalitní úroda. Agnihotra je základní Jadžna.

Pokud se rostliny pěstují v atmosféře Jadžny, dojde ke zvláštnímu fenoménu. Pokud se provede Agnihotra v blízkosti rostliny, na určitou dobu se okolo ní vytvoří energetické pole podobné auře. Takové pole obsahuje výživné látky a pozitivní vibrace lásky. Z tohoto zdroje se rostlina může neustále nabíjet. To rostlinám umožňuje dosáhnout maximálního růstu a maximálního výnosu. Současně do svého okolí vysílají lásku a tím neutralizují negativitu způsobenou myšlenkami.

Pokud se v ovocném sadu bude pravidelně provádět Agnihotra a další Jadžny, potom se na ovocných stromech urodí velké plody s dvojnásobným množstvím dužiny.

Během experimentů s Homa terapií se při pěstování mandarinek a pomerančů dosáhlo dobrých výsledků. Hrušně v atmosféře Jadžny rodí sladší plody.

 

Půda

 

V atmosféře Jadžny půda zadržuje více vlhkosti než obvykle. To se děje díky máslu ghí a zpětné vazbě, kterou mají Jadžny na atmosféru. Pokud přijde výživný déšť, v půdě se déle udrží vlhkost a živiny. To má za následek lepší kvalitu rostlinné vegetace. Zní to fantasticky, ale je to tak.

V zemědělství, kde se Homa terapie používá, probíhá v půdě fyzická interakce a obsah živin je účinnější. Živiny jsou nutné ke zdravému růstu rostlin. Pokud v půdě živiny chybí, Homa spustí procesy, které jejich tvorbu podpoří.

V atmosféře Agnihotry se zrychluje látková výměna rostlin. Jako katalytický faktor zde působí máslo ghí a rýže. Na jemné energetické úrovni jsou to mantry a efekt jejich střídání (ranní a večerní mantra), které způsobují vzájemnou interakci se spalovanou rýží a máslem ghí. Tato vzájemná kombinace se pak otiskne do půdy po té, co na ni zasvítí Slunce. V půdě na sebe navážou minerály a vlhkost, které přijme kořenový systém rostliny a tím do rostliny pronikne. Ghí funguje jako katalyzátor, který v rostlině vyvolá chemickou reakci.

Podporuje také produkci enzymů a vitamínů, urychluje a zlepšuje látkovou výměnu.

Jinými slovy, pokud se Agnihotra provádí v zahradě, dozrává všechno dřív, chutná lépe a má lepší kvalitu.

Kypření půdy je samozřejmě důležitá část práce na zahradě nebo na poli. Pokud půdu před obděláváním posypete popelem z Agnihotry, přispějete k lepší výživě rostlin, které pak budou šťastné. Je velmi důležité, aby rostliny byly šťastné, protože jen tak k nám můžou vyzařovat lásku. Čím více lásky rostlinám na zahradě nebo na poli věnujete a čím častěji budete provádět Homa terapii, zvláště Agnihotru, tím silněji budou vibrace lásky vyzařovat do celého okolí. Lidé, kteří tam žijí, budou šťastnější. Také úroda pak bude větší a chutnější.

Provádění Agnihotry a sypání Agnihotra popela pomáhá v půdě stabilizovat úroveň dusíku a draslíku.

V půdě se drasticky mění složení stopových prvků, které jsou velmi důležité pro růst a vývoj rostlin. Východiskem je používání Homa terapie v zemědělství. Homa zemědělství bude stále důležitější, aby všechny procesy v přírodě probíhaly harmonicky.

Stromy pomalu začínají v půdě ztrácet oporu. Je obtížné, aby se v půdě udržel život. Stromy mají sklon padat. Pomocí Jadžny a Jadžna terapie musíme půdu obohatit živinami.

Z Jadžny má prospěch celý ekosystém. Například během provádění Jadžny pomáhají žížaly udržet v půdě víc vlhkosti. Díky Jadžně jsou šťastnější a produkují víc hormonálních sekretů, které půdě a rostlinám prospívají. Žížaly jsou pro zemědělství velmi důležité. Atmosféra Jadžny podporuje produkci hormonů v reprodukčních orgánech žížal. Ty se pak rychleji rozmnožují, což má opět vliv na půdu, která je tak bohatší na živiny.

Účinky chemických hnojiv budou málo efektivní. Od vlády bude přicházet stále víc omezení, aby se neohrozilo zdraví lidí. Odpovědí je Homa zemědělství.

 

Reprodukce

 

U některých druhů ovoce se začne urychlovat reprodukční cyklus, pokud se v jeho blízkosti bude provádět Agnihotra. Síla rostliny závisí na obsahu živin v půdě a atmosféře, která je obklopuje. Současná věda atmosféře nepřikládá takový význam, ale v rámci cirkulace kyslíku je jedním z nejdůležitějších faktorů. Kromě toho je rostlina šťastná, pokud se atmosféra naplní výživnými látkami prováděním Jadžny. Tím se zvyšuje množství semen, jejich plodnost a klíčivost. Kromě lepší klíčivosti se pozitivně ovlivní a zvýší kvalita a množství vyprodukovaného pylu. Atmosféra Jadžny prospívá celému rozmnožovacímu cyklu.

 

Pomoc životnímu prostředí

 

Na Zemi se teď musí nově zformulovat principy života. Každému by mělo být jasné, že Jadžna je nezbytná pro přežití. Beze zbytku vyčerpáváme živiny z našeho prostředí. Měli bychom je umět nahradit pomocí Jadžny.

Jednotlivé prvky se začínají měnit. Na místech, kde se provádí Jadžny, se objeví určitý druh magnetického pole. To k Zemi přitahuje životně důležité prvky zvláštním druhem přenosu, který ještě není prozkoumaný. Některé chemické prvky mohou dokonce pocházet z jiných planet.

Při provádění Agnihotry vzniká v kombinaci manter a ohně vír elektřiny a éteru, který sahá až ke Slunci. Taková turbulence vede k rychlým změnám struktury metabolismu v jejím blízkém okolí.

Víc lidí by mělo začít provozovat Agnihotru pod nějakým stromem. Strom bude šťastný, začne tančit a zpívat. Agnihotra také bude přitahovat ptáky a bude na ně léčivě působit.

Homa stromy začnou rychle růst a budou svého druhu jedinečné. To se stane díky intenzivní Jadžna atmosféře. Objeví se na místech, jako je například Tapovan v Indii.

Příroda se nachází v totálním chaosu a kolem nás je stále víc destrukce. Musíme nyní atmosféru nasytit výživnými látkami. Ghí je prostředek a mantry jsou hybnou silou. Jadžna se musí praktikovat ve velkém měřítku.

Díky znečištěnému životnímu prostředí se zhoršila kvalita pěti živlů. Jadžna nastolí pořádek ve věcech, které jsou nezbytné pro život na Zemi.

Země stále víc umírá. Jadžna je způsob, jak ji zachránit.


 

Hmyz

 

Celý ekologický systém se mění. Rozmnožovací cyklus rostlin se mění. To ovlivňuje včely a omezuje jejich schopnost provádět opylení. Tím je opět ovlivněná schopnost rostlin dosahovat vyšších výnosů (to platí zejména pro zeleninu) a rozmnožovat se.

Včelám medonosným jsou vlastní určité hormony, které se vyvíjejí jen v atmosféře Jadžny. Tato skutečnost daleko přesahuje všechno, co dosud věda poznala. Tyto hormony v ovoci a zelenině zvyšují požadovanou výživnou hodnotu a pomáhají k vyšším výnosům úrody.

Atmosféra Homa terapie přitahuje včely a ty z Agnihotra ohně získávají energii, se kterou lépe plní svoje úkoly. Ve vztahu k opylení to znamená, že včely nám mohou pomoci zvýšit úrodu. To se týká především kukuřice, rajčat, bobulovitých plodů, ovoce a dalších plodin.

Pokud se v zahradě bude nepřetržitě provádět Jadžna, je už sama o sobě účinným prostředkem k omezení škůdců. Když je atmosféra vyživována vůní z ghí, pak jsou rostliny ve stavu, kdy si s pomocí určitých chemických vazeb ve své struktuře vytvoří ochrannou vrstvu. Ghí zafunguje tak, že ho rostliny přijmou skrze svůj dýchací systém.

Kromě toho atmosféra Jadžny vytváří něco, co se dá jen těžko popsat a co tento proces umožňuje. Příčinou je vyšší úroveň vibrací v atmosféře, které vznikají neustálým zpíváním manter.

Hmyz se stává imunní vůči insekticidům, pesticidům a chladu. V takovém případě stačí vysypat okolo domu ochranný kruh z Agnihotra popela.

Sarančata pžedstavují strašnou pohromu. Neexistuje způsob, jak se sarančatům bránit, kromě metod v rámci Homa terapie. Rostliny ochrání směs Agnihotra popela, usušeného kravského trusu a destilované vody spolu se sypáním popela na pozemek.

Bílé larvy způsobí značné škody úrodě. Napadnou úrodu přes kořeny rostlin. Jedná se o živočichy podobné larvám nebo červům. Jedinou spolehlivou formou ochrany je provozovat na poli Agnihotru a okolo rostlin sypat popel.

 

Ukázka z knihy: HOMA Therapy - Our Last Chance by Vasant Paranjpe.

HOMA terapie - Naše poslední naděje, autor: Vasant V. Paranjpe

 

Vydavatel: Fivefold Path Publications

Indické vydání: červenec 2005

Kongresová knihovna, katalogové číslo: - 89-80980

Číslo ISBN: - 0-944909-01-9

 

 Příloha 2

 

Nová dimenze Agnihotry

 

Agnihotru v Polsku poprvé představil Vasant Paranjpe a Dr. Ulrich Berk v roce 1981 na jednom sympóziu ve Varšavě, které organizoval Lech Stefański.

Dr. Berk po Polsku podnikl mnoho cest do různých oblastí, aby vyučoval Agnihotru. Agnihotra se rozšířila ve velkém měřítku jako posvátný nástroj, který může používat celá rodina, aby odstranila napětí, které tíží mysl. Používá se jako pomůcka při pěstování v malých zahradách, přičemž se dosahuje vynikajících výsledků.

Po atomové havárii v Černobylu v roce 1986 byli někteří vědci ve Východní Evropě zvědaví a ptali se sami sebe, jak k této události mohlo dojít. Vasant Paranjpe vědcům řekl, že se moc daleko nedostanou, pokud se na Agnihotru budou dívat, jen z hlediska chemie. Pokud Agnihotru místo toho prozkoumají z pohledu kvantové fyziky, narazí v dávné vědě o léčení atmosféry na zlatý důl vědění.

Poté, co jsme podnikli různé experimenty, jeden vedoucí vědec poznamenal:

,,Chemické reakce, které během Homa terapie probíhají, tedy Agnihotra ohně v měděné pyramidě, nejsou tak důležité. To podstatné je vyzařování. Z chemického hlediska oheň známe. Na konci dostaneme H2O, CO2 a CO. Vznikne viditelné světlo a infračervené záření. To je současný, klasický pohled na oheň. Pokud se prozkoumají jemnější struktury ohně, zjistí se, že elektrony z jednoho atomu přeskakují na druhý (podobně jako je tomu u blesku) a to vytváří velmi jemné záření, což je těžké dát do souladu s dnešní kvantovou teorií.“

Vasant Paranjpe současně vědcům sdělil: ,,Pokud Agnihotru změříte osciloskopem, všimnete si zvláštního zvuku, který z ohně vychází. Je to zvuk, který léčí. Jsou tu přítomné i jiné aspekty, ale je to zvuk, který léčí. Oheň vytváří zvuk, ale také reaguje na zvuk. Pokud se během Agnihotra ohně v měděné pyramidě zpívají určité tóny, vytvoří se rezonance, která posílí rostlinné buňky a vede k lepšímu rozmnožování. V přírodních procesech hraje rezonance rozhodující roli.“

Jedná se o léčivé molekulární spektrum, které je za veškerým elektromagnetickým spektrem.

Následující citace pochází z knihy ´Die Geheimnisse der guten Erde´ (Tajemství dobré půdy) od Petera Tompkinse a Christophera Birda:

Pan Modrić, expert v oboru elektromagnetických polí a geopatogenních zón poznamenal, že je prokázané, že Agnihotra popel působí desinfekčně, antikoagulačně a má zpevňující efekt na živou hmotu. Také Vasant Paranjpe věří, že popel pomáhá před domácími škůdci nebo napadením houbami, a nakonec může vyřešit i problém nedostatku minerálních látek.

Pan Modrić vysvětlil, že máme co dočinění s procesem, který může ovlivnit veškeré životní prostředí. Je to prostředek proti všem jedům, který vyprodukovala moderní technologie od průmyslové revoluce. Takový proces může mít obrovský účinek na celé Stvoření.

Pan Modrić doplňuje: Pokud se obřad Agnihotry provede během východu a západu Slunce na různých speciálně vybraných místech, může to ovlivnit určitou energii v nitru Země. Tuto energii už popsali Rudolf Steiner a Wilhelm Reich. Její posílení by mělo léčivý účinek na veškerý život okolo.

,,Věříme, že můžeme dokázat vznik elektromagnetického záření během Agnihotry,“ řekl , ,,ale pohybujeme se do oblasti přenosu informací prostřednictvím intermolekulárních a interatomických procesů, jejichž středem jsou ultrafialové fotony. Logický závěr je, že se aktivuje určitý energetický mechanismus, který má fyzikální význam a má co dočinění s konkrétním informačním systémem. Tyto systémy ještě nejsou probádané a souvisí se systémem rezonance.“

 

 Příloha 3

 

Evropané bděte

 

Od Karin Heschel

kasardevi8@yahoo.com

 

Když se v roce 1986 stala jaderné havárie v Černobylu, měla jsem jednu farmu nedaleko Štýrského Hradce (Graz) v Rakousku. Bezprostředně po nehodě vydala rakouská vláda nařízení, že si každý zemědělec musí nechat vyšetřit mléko a krmení na radioaktivitu. Inspektoři byli šokováni, protože v našich vzorcích našli jen normální úroveň radioaktivní kontaminace, přičemž ve vzorcích z jiných farem z okolí, se zjistila zvýšená úroveň.

 Inspektoři řekli, že po Černobylu něco takového není možné a ptali se mě, jestli na své farmě nedělám něco zvláštního.

 

Řekla jsem jim, že na mé farmě potraviny pěstují podle starodávné ájurvédské techniky, která se prezentuje jako ekologické HOMA zemědělství.

Nicméně, inspektoři neměli vůbec zájem, celou věc dál zkoumat. Taková zkušenost, by za normálních okolností jednomu vědci stačila k tomu, aby ho inspirovala k dalšímu výzkumu.

,,Přesně během východu a západu Slunce zapálíme malý oheň v měděné pyramidě. Pálí se v ní přísady jako je sušený kravský trus, přepuštěné kravské máslo (ghí) a několik zrnek přírodní rýže. Kromě toho také provádíme další HOMU až 4 hodiny denně a kdy neustále opakujeme mantru a do ohně dáváme kapku ghí. Během úplňku a novoluní po dobu 24 hodin provádáme HOMU a vzájemě se střídáme. Podle Ayurvedy, prostřednictvím této metody do atmosféry přidáváme živiny. To má vliv na rostliny, půdy a podzemní vodu."

Tuto ájurvédskou zemědělskou metodu v amazonské oblasti v Peru na 1200 hektarech půdy testovali zemědělští inženýři, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta.

 

Výsledky byly fantastické:

 • Větší výnosy na hektar

 • Lepší kvalita, pokud jde o chuť, barvu, odolnost vůči chorobám, atd.

 • Delší trvanlivost.

 • Kratší období sklizně.

 • Nižší náklady na hektar.

Starobylé učení Ajurvéda o zemědělství uvádí, že tento typ farmy s rezonančním bodem může pokrýt plochu 0,6 až 0,8 km². Takové zařízení neguje účinky radioaktivity a související problémy pro lidi, zvířata a rostliny. Moje osobní zkušenost na mé farmě, by měla sloužit jako pobídka k dalšímu vědeckému výzkumu.


Tuto ájurvédskou techniku na Západě představil pan Vasant Paranjpe z Indie. Později navázal kontakt s bývalými sovětskými vědci, aby provedli další výzkumy. Po několika letech výzkumu došli k závěru, že Agnihotra popel je řešení na onemocnění, které způsobila radioaktivita. V Německu, lékárnice Monika Koch znovuobjevila, jak tento popel používat k léčbě různých fyzických a psychických onemocnění.

Hmyz, který byl po Černobylu ozářen radioaktivitou, nezemřel. Rozmnožil se a všude rozšířil nemoce. Veškeré potraviny, které se ve východní, střední a západní Evropě pěstovaly, měly škodlivou míru radioaktivity. Bývalí sovětští vědci předpověděli, že takové hodnoty budou mít po roce 2000 dokonce i léky.

 

Šrí Vasant na všech kontinentech vyučoval ekologické HOMA zemědělství a HOMA lidové léčitelství, které znovuobjevila Monika Koch. Mělo to zázračné výsledky. Tyto znalosti jsou zdarma a i nadále budeme trvat na tom, že veškeré léky vyrobené z Agnihotra popela mají být vždy zdarma.

Nyní je naprosto nezbytné, aby produkovalo velké množství popela pomocí ohně v Agnihotra pyramidě s materiály, které nejsou radioaktivní. Podle bývalých sovětských vědců, je Indie tím pravým místem, k přípravě popela podle metody, o které se zmňuje Ajurvéda. Pak můžeme tento vzácný popel zdarma poslat do Evropy.

Prosím sledujte naší webovou stránku www.homa1.com

 

Příloha 4

 

Experiment provedl

 

Insitut pro výživu rostlin a výzkum půdy (FAL)

Bundesforschungsanstalt fuer Landwirtschaft

(Spolkový výkumný ústav pro zemědělství)

Bundesallee 50

38116 Braunschweig

Německo

 

Právě jsem obdržela výsledky z našeho experimentu, který se týká rozpustnosti fosforu.

Převzali jsme experiment od Dr. Tung Ming Lai (Denver, Colorado, USA) jako vzor pro náš
experiment.

Provedli jsme následujících šest variant:


1) 25 ml destilované vody
2) 25 ml destilované voda + 5 g půdy
3) 0,1 g Agnihotra popela v 25 ml destilované vody
4) 0,1 g kontrolovaného popela v 25 ml destilované vody
5) 0,1 g Agnihotra popela s 5 g půdy v 25 ml destilované vody
6) 0,1 g kontrolovaného popela 5 g půdy v 25 ml destilované vody

Popel vyprodukoval a nám předal Dr. Ulrich Berk.

 

Výsledek:

 

Ve variantě 1 a 2, je obsah vodou rozpustného fosforu, téměř nula.
Varianty 3 a 4 (s Agnihotra popelem a kontrolovaným popelem po sobě) tedy ukázaly poměrně malé množství vodou rozpustného fosforu. Velký rozdíl mezi kontrolovným popelem a Agnihotra popelem nebyl.

 

Nyní přichází vzrušující část. Ve variantě 5 (Agnihotra popel s půdou), byl obsah vodou rozpustného fosforu dvojnásobný, než ve variantě 6 (kontrolovaný popel s půdou).

 

Každou variantu jsme opakovali 3x, takže jsme došli ke konečnému závěru.


To znamená, že hypotéza ,,prostřednictvím přítomnosti Agnihotra popela ve vodě, se obsah vodou rozpustného fosforu v půdě stává vyšší " se zdá být pravdivá.

Další přesná data teprve dorazí. V tuto chvíli provádíme ještě další dva experimenty běžnými metodami, ve kterých kontrolovaně porovnáme popel a Agnihotra popel, abychom zjistili množství fosforu, který je rostlinám k dispozici. (CAL a P voda).

Se srdečným pozdravem

Sylvia

 

Dr. Sylvia Kratz

Insitut pro výživu rostlin a výzkum půdy

Spolkový výkumný ústav pro zemědělství (FAL)

Bundesallee 50

38116 Braunschweig

Německo

 

Příloha 5

 

Agnihotra popel k čištění vody

 

Agnihotra popel má léčivé vlastnosti a silně čistící účinek na vodu. V 80. letech se v USA a v Polsku provedly některé experimenty, aby se otestoval čistící účinek popela na vodu.

 

Pozorování řas ve vodě
Od: Elzbieta Gerlecka, Polsko

1,5 litru vody , ve které delší dobu plavaly rostliny a která díky tomu zapáchala, se nalila do dvou různých lahví. Do jedné z lahví se přidal Agnihotra popel a tady jsou výsledky:

 

TABULKA

 

Voda bez Agnihotra popela

Voda s Agnihotra popelem

Po dvou týdnech

Po dvou týdnech

Hnilobný proces pokračuje

Nepříjemný zápach je silnější

Voda je kalná

Hnilobný proces se zastavil

Voda voní popelem a máslem

Voda je jasná, s trochou malé tmavé usazeniny na dně láhve

Po jednom měsíci

Po jednom měsíci

Silný zápach hniloby

Až polovina láhve je zakalená

Beze změny

Po dvou měsících

Po dvou měsících

Zakalení vody se zpomaluje

Beze změny

Po třech měsících

Po třech měsících

Proces zakalení se zastavil a nepříjemný zápach zmizel

Beze změny

Po sedmi měsících

Po sedmi měsících

Voda zezelenala

V dolní a horní části láhve se vytvořily řasy

Voda má zápach jako stojatá voda z rybníka

Voda je poměrně jasná a bez zápachu

Chuť se neliší od pitné vody

 

 

Pozorování s akvarijní vodou
 

Od Sandy Sachs, USA


Dvě akvarijní nádrže, A a B, se postavily blízko vedle sebe, obě měly stejnou velikost, tvar, množství a kvalitu vody, stejný počet rostlin a ryb. Pouze do jednoho akvária se přidal Agnihotra popel. Pozorovaly se řasy, hladina vody a zdraví ryb.

 

Použité pomůcky a materiály:

 

 • Dvě stejná akvária A a B

 • Dva věnce vodního moru (Elodea), který byl připevněn skleněnými kuličkami

 • Čtyři 5cm velké zlaté rybky, dvě z nich byly zdravé a dvě působily poněkud oslabeně

 • Jedna zdravá a jedna slabá ryba přijde do akvária A i B.

 • Po 6-ti dnech, se z akvária B musela odstranit jedna slabá ryba, protože byla krátce před smrtí. Kromě toho v obou nádrží začaly umírat rostliny na vodního mor. Voda v B, byla očividně žlutější než v A a byla cítit, že je zkažená

 

Experiment 1

 

 • Do akvária A se přidala čajová lžička Agnihotra popela. Do akvária B se nic nepřidalo.

 • Oba páry ryb dostaly stejnou stravu.

 • Za pět dní bylo vidět, že voda v akváriu A je jasnější než v akváriu B a ryby jsou živější.

 • Po 6-ti dnech, se z akvária B musela odstranit jedna slabá ryba, protože se chystala zemřít. Kromě toho vodní mor v obou akváriích začal odumírat. Voda v B, byla očividně žlutější než v A a rovněž byla cítit hnilobou.

 • Mezi 9. a 14. dnem vodní mor rychle odumřel. Voda shnila a na hladině obou nádrží se vytvořila jemná pěna.

 • 20. den byla voda v akváriu B silně nahnědlá. Na skle, se podél vodní hladiny okolo vytvořily řasy. Voda v akváriu A byla jen mírně mléčná a měla podél vodní hladiny jen lehký prstenec z popela. V obou nádržích ryby lapaly po dechu u vodní hladiny.

 • Zdá se, že Agnihotra popel zpomalila proces hnití a zabránil rozvoji zápachu a zakalení vody, ktreré způsobilo odumření rostlin.

 

Experiment 2

 

 • Obě akvária se kompletně vyčistila a znovu se naplnila čerstvou vodou. Opět se naplnila rybami, tedy 2 ryby do A a 2 do B.

 • Tentokrát se dal Agnihotra popel pouze do akvária B. Všechny zbytky popela se z A zcela odstranily.

 • 3. den se zjistilo, že jedna z ryb v neošetřeném akváriu A, vypadala letargicky. Ještě chvíli vydržela a o 6 dnů později zemřela.

 • K doplnění odpařené vody, se 19. den do obou akvárií dolila čerstvá voda.

 • 24. den na stranách obou akvárií začaly růst řasy. Počet a velikost řas byl nižší v ošetřeném akváriu B. Toto pozorování se po následujících 7. dnů neustále opakovalo. Po tom skončil druhý experiment.

 • Zdá se, že Agnihotra popel zpomalil tvorbu a růst řas.

 

Experiment 3

 

 • Do akvária A přišla voda, skleněné kuličky a 2 paví očka. Akvárium B se ošetřilo chlornanem sodným NaClO a před naplněním vodou, skleněnými kuličkami a pavími očky, se důkladně se vyčistilo

 • Druhý den ráno byla voda v akváriu A slizká, ačkoliv vypadala čistě a jasně.

 • Do akvária A se přidala čajová lžička Agnihotra popela.

 • Nějakou dobu to trvalo, než se popel ve vodě rozptýlil. Paví očka již na konci prvního týdne plavala po celém akváriu a nezdržovala se jen u povrchu hladiny, jako před tím.

 • Agnihotra popel byl přinejmenším stejně účinný v tom, jak bělicí prostředky zvládly organismy, které způsobily hnití vody.

 

Závěr
 

V ekosystémech, ve kterých se chovají ryby apod., může být popel z Agnihotry dobrou alternativou. Tyto jednoduché pokusy s vedlejšími biologickými účinky Agnihotra popela v akváriu, má dlouhodobější důsledek pro ošetření znečištěných a kyselých jezer a řek.

 

Příloha 6

 

 

Překlad origálního dokumentu ze španělštiny

 

 

Národní agrární universita de la Selva
Fakulta zootechniky

 

 

 

Tingo Maria, 25. května 2001

Dr. Gloria Luz Guzman Mendez

ECOLAND ARKADIA S.A.

 

 

 

Se vší úctou,

 

Vás zdravím a mám radost, že Vám mohu zaslat zprávu o výzkumu, který trval téměř dva roky na farmách s HOMA terapí v Alto Huallaga a na farmách bez ní,

 

 

 

s přátelským pozdravem,

(Podpis a razítko univerzity)

Inženýr MSc. Jorge Rios Alvarado
Dean


 

Příloha 6


 

Nejnovější poznatky o výzkumu na zemědělských farmách se systémem produkce skotu v oblasti Huallaga prostřednictví interaktivních rozhovorů.

 

Jorge Rios Alvarado

 

Inženýr zootechniky s titulem master v systému zemědělské produkce skotu
Profesor a děkan odboru zootechniky na Národní zemědělské univerzitě de la Selva, Tingo Maria (peruánská Amazonie).

 

I Úvod

 

Přibližně 47% farem v oblasti Alto Huallaga produkuje skot. Jsou to farmy, které mají nejvíc zisku. Nejsou příliš velké, ale nabízejí lepší podmínky, protože mají lepší biologickou rozmanitost a funkčnost jednotlivých komponenů, které majitelé lépe spravují.

Interaktivní rozhovory jsou důležitým nástrojem pro monitorování dynamických systémů zemědělské produkce dobytka. Obsahují detailní diskusi, analýzy, porozumění a srovnávání atd., což umožňuje správné předpoklady ohledně předmětu výzkumu.

 

Mezi ukazatelii, které hodnotily různé aspektey chovu skotu (živočišná výroba) na farmách jsme zjistili, že některé používají HOMA terapii. Zpočátku jsem byl skeptický. Během svých průběžných návštěv a hodnocení, jsem byl z výsledků které jsem viděl, překvapen. Tato skutečnost nám umožnila používat některé ukazatele k vědeckému hodnocení, speciálně v odvětví chovu hospodářských zvířat.

Dosavadní výsledky srovnání farem s HOMA trapiíí a bez ní co pokroku týká, jsou uspokojivé a to navzdory skutečnosti, že se to týkalo pouze dvou farem s HOMA terapií. Tedy pánů Juan Muñoz Pérez v Milagros (Huanuco) a Américo Pérez v Tocache (San Martin).

 

II. Zkoumání farem s živočišnou složkou

 

 • Vzhled hovězího dobytka (krávy, býky a telata) v plemenaření.

 • Dobrá tvorba svalové hmoty ve srovnání se zvířaty na farmách bez HOMA terapie.

 • Pěkný lesklý a zdravý vzhled srsti, ve srovnání se zvířaty bez HOMa terapie.

 • Zvířata HOMA po odstavení rychleji získala vyšší váhu.

 • HOMA zvířata se zdají poslušnější.

 • Mladí HOMA býci dobře přibrali (50 kg). Dostali trávu z pastvin, kuchyňskou sůl a 2 kg Agnihotra popela, zatímco býci bez HOMY dostali minerální soli a trávu z pastvin.

 • Louky byly hojnější a získaly lepší kvalitu, čímž zvířata získala na váze.

 

Příloha 7

 

Ukazetele produkce a rozmnožování hovězího dobytka na maso v oblasti Huallaga, porovnání farem bez a s HOMA terapií

 

Tabulka

 

Proměnné

 

ukazatele s HOMA terapií

ukazatele bez HOMA terapie

normální ukazatele v oblasti

Reprodukční index (%)

88,6

60

65

Úmrtnost krav (%)

1,8

3,5

4

Úmrtnost telat (%)

3,5

11,5

10

Nárůst svaloviny (%)

16

8,7

12

Porodní hmotnost (kg)

35 40

30

28

Těžký porod (%)

0

1,5

2

Zachovaná placenta (%)

0

1

1,5

Oddělení telete od krávy (v měsících)

5

6 7

6

 

 

 

2.1. Výzkum plodin

 

Ohledně plodin se dalo pozorovat:

 

 • Žádní škůdci nebo onemocnění: banány, kakao, citrusové plody a zeleniny; v několika málo případech byl pouze nepatrný výskyt.

 • Zlepšuje produkci a kvalitu zemědělských produktů.

 • Životní prostředí je viditelně zdravější.

 • Po sklizni mají HOMA produkty delší životnost ve srovnání s konvenčními produkty (chemické látky).

 • Byly provedeny průzkumy půdy, která byla vyčerpaná pěstováním koky.

  Je to studie byly provedeny s vyčerpány coca-rostoucí půdě. Analýza laboratoře Universidad

Nacional Agraria de la Sleva potvrdila, že došlo k mírnému zlepšení v minerální složky v půdě. Tyto výsledky pochází z mé vlastní diplomové práce o výrobních systémech. Provedlo se také vyhodnocení ekonomického efektu HOMA terapie na farmách. Z ní se prokázalo, že nejlepších ekonomických výsledků se dosáhlo v systému zemědělské produkce skotu.

 

III. Závěry

1. Pozorování se prováděla po dobu 1,5 roku.

2. Ačkoli se zkoumaly pouze dvě zemědělské HOMA farmy a mnoho konvenčních farem, hovoří získané výsledky v některých případech rozhodně, a v jiných případech s vysokou platností pro HOMA terapii.

 

IV. Doporučení

1. Ukazatele by měly i nadále vyhodnocovat tím, že se pozorování ověří a statisticky analyzuje, aby se mohly porovnat odchylky, které na základě větší přesnosti vedou k těmto závěrům.

 

2. Měly by se provést laboratorní rozbory krve, Agnihotry, půdy, vody, pastvin a plodin atd, aby bylo možné porovnat tuto terapii s těmi, kteří HOMA terapii nepoužívají.

 

3. Doporučuje se, aby HOMA terapii posoudil multidisciplinární tým (agronomové, zoologové, veterináři, rostlinní patologové, výživoví specialisté, sociologové, odborníci na lesnictví atd.) pro lepší hodnocení a analýzu výsledků a výzkumného procesu.

 

4. Hodnocení rozšířit větším počtem HOMA farem a větším počtem dobytka a zemědělských složek ohledně pěstování a chovu.

 

5. Zlepšit spolupráci v rámci institucí s producenty a usnadnit tak výzkum.

 

 

Podpis a razítko

 

Děkan fakulty zootechniky

Národní agrární univerzita de la Selva (UNAS)

Hlavní profsor T.C.D.E.-UNAS

 

Tingo Maria, květen 2001

 

Příloha 7

 

HOMA vermikultura

 

Dr. Gloria Guzman Mendez

 

HOMA žížalový kompost (vermikultura) je denní biologická aktivita. Všichni, kteří chtějí zlepšit životní prostředí okolo sebe, by se do toho měli pustit.

Založení a vedení žížalového kompostu s HOMA technologií a používání Agnihotra popela podporuje reprodukční aktivitu žížal, v létě i v zimě.

V HOMA atmosféře všechny živé bytosti rozvíjí svou maximální pracovní kapacitu, aby v ekosystému udržely rovnováhu.

Pozorování jednotlivých faktorů, které přispívají k lepšímu prosazování této rovnováhy je obvzlášť důležité. Zejména u těch parametrů, které jsou za to zodpovědné jako je atmosférický tlak, teplota, vlhkost vzduchu atd. HOMA technologie pochází z Véd a to z vědy o klimatickém inženýrství, které zajišťuje optimální podmínky a to se projevu u všech užitečných živočichů.

V okolí HOMY se vytvoří mikroklima, které je příznivé pro rozvoj žížal. S HOMOU se během jednoho měsíce zdvojnásobí počet žížal. Něco takového normálně trvá 3-4 měsíce.

K tomu, aby měl každý žížalový záhon (1 x 10m²) silný základ, k tomu slouží populace cca 5 000-7 000 zvířats a 1 tuna syrového materálu, jako krmivo.

Aby se vypočítalo množství krmiva na jeden měsíc, musí se spotřeba každého záhonu vynásobit 2x. Pro jistotu, aby měl každý záhon dostatek potravy, jsou k tomu zapotřebí nejméně 2 tuny (2 q) HOMA kompostu.

S HOMA technologií se získá alespoň 12 sklizní za rok. Někdy dokonce došlo k 17 nebo 18 sklizním v jednom roce. S konvenčními metodami, jsou to maximálně 4 sklizně za rok.

 

2.1. Složení HOMA-kompostu jako krmivo pro žížaly

 

Musíte se ujistit, že je krmivo pro žížaly dobře zkompostované. V ideálním případě, by se měly krmit výlučně kravským trusem a Agnihotra popelem. Před tím, než se vyrobí vermikompost Gloria Biosol, žížaly by se po dobu jednoho měsíce měly krmit Agnihotra popelem. Úplně nejlepší je vyhnout se kravskému hnoji, který je starší než 3 týdny, protože je příliš hustý, má vyšší hodnotu kyselosti pH a také přitahuje hmyz. Zvláštní pozornost věnujte slepičímu trusu, který se neuklízel pravidelně. Aby obsahoval uhlík a buničiny, je možné použít odpad z ovoce. K tomu se mimo jiné dobře hodí papája, citrusy, manga, ananas a jablka.

Rostlinné odpady jsou také vhodné. S nimi je kompost lehčí a propustnějš, proces fermentace se tím usnadňuje. Tento materiál po skončení procesu za sebou zanechává jemná vlákna, která zlepšují zemědělské vlastnosti žížalového sekretu a přidávají k němu drobné prvky.

 

Během kompostovacího procesu v HOMA atmosféře vyniká nádherná vůně, která prostupuje celým okolím a léčí ho jistým druhem ,,aromaterapie“. Je obtížné takové aroma klasifikovat. Jedná se o směs vůní květin nebo ovoce. Tato příjemná vůně přitahuje opylovače z okolí. Kompostovací proces s HOMOU doprovází voňavé aroma, což v přírodě přispívá k biologické zpětné vazbě. Takže tak se získá vysoce kvalitní krmivo pro místní žížaly. To vše se děje pouze s HOMOU.

 

 

2.2. Provozujte žížalový záhon s HOMA technologií

Z každé tuny čerstvého kravského hnoje se dá získat 500 kg HOMA žížalového sekretu.

V zájmu zajištění dobrého zacházení se záhonem je třeba doplnit:

 

 • Žížaly by se do záhonů měly umístit v pozdním odpoledni a po západu Slunce je pokropit roztokem vody s Agnihotra popelem. Hormada nebo kopec HOMA kompostu se ve tvaru ,,rybího hřbetu“ umístí doprostřed záhonu.

 • Do vrchní vrstvy se pak nasadí žížaly. Tam je fermentační proces silnější, než po stranách. To umožňují různé teploty, kterým se žížaly se přizpůsobí.

 • Na zemi, v základech záhonu vytvořte lůžko ze spadaného listí například z koky nebo z manga. Listy se samy od sebe, během krátké doby rozloží. Jsou bohaté na učité živiny. Kromě toho lůžko z listů napomáhá k udržení ideální teploty v záhonu a potravy, které žížaly nejí, pokud je kompost příliš studený.

 • Mějte na paměti obsah vlhkosti. Zalévat po západu Slunce vodou s Agnihotra popelem je dobré. Záleží na tom, jaká je potřeba. V létě by se to mělo provádět každý den (na 1 minutu). Kromě toho se doprostřed záhonu může dát lahev s vodou a Agnihotra popelem, která má u hrdla malé otvory, takže prosakují jen malé kapky.

 • Materiál se udržuje dostatečně vlhký. V období dešťů se zalévá jen 2 krát týdně po dobu 30 vteřin. Zda má materiál dostatečný obsah vlhkosti lze měřit tak, že se stlačí v ruce a vyjde z něj několik kapek vody.

 • Je třeba se postarat o to, aby se zalilo svrchních 15 centimetrů záhonu. To je obast, kde se zdržuje většina populace žížal. Není důležité, aby byl povrch vždy vlhký. Jeden centimetr může zůstat suchý.

 • Záhon by měl být zakrytý ale s dostatkem čerstvého vzduchu a slunečního světla.

 • Zdraví rostlin a biologické hnojení: Po stranách se spodní vrstva žížalového kompostu může odstranit hráběmi a potom se posype Agnihotra popelem. To se provede týden po tom, co se záhon založí a ještě jendou před nasazením žížal do spodní vrstvy.

 • Zakryjte záhony sítí, tím se vytvoří se polostín. Zabrání přílišnému odpařování, reguluje vlhkost a chrání před útoky červů a zvířat jako jsou krysy, myši, žáby, hadi, ptáci apod.

 • Je dobré, když se v okolí nachází žížalový záhon, kompost a Gloria Biosol. Aby se vybudoval dobrý zemědělsko-lesnických systém, je vhodné, když stromy slouží jako větrolamy a pomáhájí tak vytvářet určité mikroklima. Pro optimální biologický rozklad materiálu je to výhoda. Záhony by měly být ve směru převládajících větrů. Půda u rostlin by měla být zakrytá, aby se zabránilo erozi a dobře se s půdou zacházelo.

 • Výška kompostu a žížalového záhonu, by neměla přesáhnout 30 - 40 cm. Pokud dojde k překročení této výšky, bude proces fermentace anaerobní. To ulehčí vznik patogenních látek.

 • Chcete-li zjednodušit péči o záhony, neměly by být delší než 20 metrů.

 

Fotoalbum

 

Tréninkový kurz ekologického Homa zemědělství Karin aktivuje rezonanční bod

Tapovan, slavnostní otevření Josegiri, Dist: Kannur, Kerala

 

Tréninkový kurz ekologického Homa farmaření Ulrich aktivuje rezonanční bod

účastníci v Tapovanu Meerut, Uttar Pradesh

 

Tréninkový kurz ekologického Homa zemědělství Anne aktivuje rezonanční bod

Tapovan, příprava vermikompostu Vaduth, Dist: Satara, Maharashtra

 

Fotoalbum

 

Tréninkový kurz ekologického Homa zemědělství Tréninkový kurz ekologického Homa

Tapovan, předávání certifikátů zemědělství – Tapovan, účastník

Om Tryambakam Homy

 

Reiner a Dr. Atul představují Agnihotru Prezentace Homa zemědělství

HP zemědělská univerzita, Palampur Bana, Dist: Raipur, Chhattisgarh

 

 

Karin a Dr. RK Pathak prezenují Homa zemědělství Bruce, Barry a Dr. RK Pathak předvádí

Mango Mela, Dist: Unnao, UP Agnihotru

Prakruti 2008 konference, Raipur, Chhattisgarh

 

Fotoalbum

 

Bruce předvádí Agnihotru Karin a Prof. SD Mulay prezentují

Konference a trénink pro farmáře, Jalgaon, MH Homa zemědělství

Zemědělská univerzita Pune, Maharashtra, Indie

 

 

Karin a Bruce prezentují Homa zemědělství Bruce prezentuje Homa zemědělství

India Organic Conference, Bangalore, KA Přednáška pro trenéry, Lakhmapur, Dist: Nasik, MH

 

Fivefold Fivefold Path Mission

 

Homa Therapy Go Shala, Ladvi, Maheshwar, District: Khargone. M.P.

Tel: (07283) 233 968, 233 468. Mob: 09993 126 465

Email: agnihomainfo@yahoo.co.in

Website: www.homa1.com

 

Tapovan, Ratnapimpri, Parola, District: Jalgaon. Maharashtra

Tel: (02597) 235 400, 235 203. Mob: 09923 552 154

Email: tapovan3@yahoo.com

Website: www.homatherapyindia.com