Prána

 

 

 

Agnihotra, nejmenší forma Homy (ohňovým ceremoniím podle Véd se říká Homa nebo také Jadžna). Starobylá věda o bioenergii, která nám byla předána prostřednictvím Véd říká, že v bezpočtu miliard solárních systémů je naše planeta jen malá skvrna. Vrstva užitečné atmosféry, která obklopuje naší planetu Zem, je velmi tenká. Jakákoliv změna vyvolaná v této vrstvě atmosféry vede automaticky k odpovídající změně prány. Prána je životní energie, která pulzuje skrze nás všechny a spojuje nás s kosmem. Pránu a mysl lze považovat za dvě strany jedné mince. Proto jakákoliv změna atmosféry automaticky působí na oblast mysli.

 

Agnihotra a prána.pdf

 

Védská věda o Jadžně (Homě) tvrdí, že mysl je ovlivňovaná přírodními rytmy, které odpovídají vibraci naší planety. Jadžna (Yajnya) je proces založený na biorytmech, ve kterých je člověk uvězněn. Různé rytmy přírody souvisí s rotací Země a rovněž další kosmické objekty ovlivňují lidské tělo a mysl. Spalování jistých organických látek v ohni za zpěvu speciálních manter během určitých rytmů přírody vyvolá specifický účinek v naší atmosféře. Tohle je modus operandi Jadžny. Výsledný efekt se přenese do sféry mysli a mysl se tak uklidní. Naše štěstí závisí na reakci mysli, proto je Jadžna materiální pomoc pro šťastný život. Agnihotra je nejmenší forma Jadžny, která je založená na jednom cirkadánním rytmu, který je vyladěný na východ a západ slunce.

 

Následující informace byly odhalené (zjevené) v roce 1974:

 

Během úsvitu ze slunce vyvěrá hodně ohně, elektřiny, éteru a mnoho dalších jemných energií a jejich účinky na určitých souřadnicích zaplaví planetu Zemi. Je to úžasné. Tato záplava energií vše oživuje a očišťuje; cokoliv jí stojí v cestě, to zničí. Tato záplava životní energie způsobí, že se veškeré stvoření raduje. Během východu slunce se dá zaslechnout hudba. Ranní Agnihotra mantra je esencí této hudby. Je to hudební kvintesence této záplavy energií. Při západu slunce tato záplava ustupuje.

 

Pálení specifických látek a zpěv mantry je tedy třeba synchronizovat s načasováním východu a západu slunce. Tohle je zkrátka Agnihotra, nejmenší Jadžna, kterou s trochou úsilí může provádět kdokoli na jakékoliv (duchovní) stezce.

 

Oheň musí být připraven v měděné nádobě, která má tvar pyramidy. Kov sám o sobě a rovněž jeho tvar, mají vliv na jemné energie, které vyvolají změnu atmosféry, což následně vede k prospěšné změně mysli. Agnihotra je skvělá pomoc na materiální úrovni, která uvolní mysl a začnete cítit svobodně. To následně vede ke spokojenosti v životě, kdy se na tlak mysli reaguje s láskou.

 

Agnihotra je také proces fumigace, který ovlivňuje intenzitu patogenních bakterií. Agnihotra atmosféra rostlinám poskytuje výživu. Pokud se rostliny pěstují v místnosti, kde se pravidelně praktikuje Agnihotra, tak si účinku můžete všimnout do tří týdnů. Agnihotra atmosféra má za následek, že vodní zdroje na Zemi lépe absorbují sluneční paprsky. Tím je v rytmu udržován energetický cyklus planety.

Znečištění v atmosféře má škodlivé účinky na lidské tělo a mysl, proto jsme i přes materiální hojnost svědky tolika utrpení. Agnihotra celý proces obrací nazpět a vy se cítíte svobodně a šťastně. Pokud praktikujete Agnihotru, můžete se velmi snadno rozloučit s psychiatrickými problémy. Pokud se napětí sníží, dosáhne se jednobodové mysli. Agnihotra je skvělá materiální pomoc ke štěstí. Naše dýchání je spojené s fázemi měsíce. Přesně při východu slunce nastává v rytmu dýchaní určitá změna. Pokud jste při východu slunce v posteli, změna nemusí být taková, jakou příroda naplánovala. Praxe Agnihotry automaticky zajistí, že změna rytmu bude v souladu s přírodou. Tím se zabrání disharmonii v rovnováze a tím se snižuje náchylnost k nemocem.

 

 

 

 

 

Obrázek: Léčebný cyklus Agnihotry

 

 

Praktikování Agnihotry nás vede ke šťastnému stavu mysli a automaticky začnete prožívat více lásky. Hněv a závist se zmírní. To, čeho nelze dosáhnout přečtením několika knih nebo poslechem několika kázání, lze v krátké době dosáhnout praktikováním Agnihotry. Agnihotra z vás udělá lepší osobu ve vaší rodině. Důvod je jednoduchý. Je to transformace mysli. Agnihotra je přesná technika k psychofyziologickému vítězství nad vášní a chamtivostí.

 

Tisíce rodin po celém světě praktikují Agnihotru. Znečištění automobilů, znečištění způsobené výfukovými plyny z továrních komínů, znečištění vody, znečištění hlukem, jaderné záření a mnoho dalších, hluboce narušilo užitečnou vrstvu atmosféry okolo naší planety. Mnoho druhů ptáků a ryb zmizí. Život všech rostlin je nešťastný. Starobylá védská věda o medicíně, které se říká ajurvéda uvádí, že pokud je atmosféra bez živin, které jsou jinak výsledkem Jadžny, zažíváme zhoubné změny v atmosféře, které narušují sezónní rytmus a léčivé vlastnosti rostlin se tak zhoršují. Ajurvéda pochází z Atharvavédy, ve které je zaznamenaná věda o bakteriologii.

 

Moderní medicína se pomalu přibližuje k védské vědecké medicíně a k rostoucímu uvědomění, že zdraví je ovlivněné jemnější silou, o které se ví jen málo. Mnoho biologických aktivit odpovídá rotaci naší planety kolem slunce. To vede ke zvýšení intenzity výkonu. Manická deprese, hypertenze a několik dalších poruch jsou ovlivněné změnami biologických aktivit, ke kterým dochází v důsledku zvlněných planetárních cyklů. Agnihotra je založená na jednom takovém cyklu zvaném cirkadánní rytmus (rytmus o délce cca 24 hodin). Specifické podmínky přírody v kritických bodech východu a západu slunce, účinek pálení určitých látek v nádobě z předepsaného kovu, který má daný tvar a velikost, projev specifických vibracích má na atmosféru kombinovaný účinek. To ovlivňuje naše biologické fungování a působí na mysl směrem k lásce. Pokud se praktikuje pravidelně jako součást Pětidílné stezky, tak zlepšuje meditaci. Potom přichází na jeviště, kdy nejsou potřeba žádné další speciální meditační sezení. Všechny reakce mysli vycházejí z lásky.

 

 

 

Obrázek: Pětidílná stezka ke šťastnému životu

 

 

Navzdory pokroku moderní medicíny, je tady víc nemocí. Existuje víc případů rakoviny, leukémie a onemocnění dýchacích cest. Vidíme staré nemoci v nových formách a nové nemoci, které nemají řešení. Znečištění v atmosféře narušuje fungování prány, protože prána a mysl jsou jako dvě strany téže mince, porucha se jen přenese do říše mysli. Jsme svědky toho, že dva čestní, inteligentní a dobromyslní lidé spolu jen obtížně vychází. V rodinném životě je více hádek, odcizení a chaosu. Svědčí o tom psychiatrické kliniky plné pacientů. Praxe s Agnihotrou znamená rozloučit se s psychiatrií. Mysl je jemná látka a Agnihotra tlačí na mysl, aby fungovala směrem k lásce. Pokud naše auto uvízlo v bahně, potřebujeme něco, co ho vytáhne nebo vytlačí.

 

Mysl funguje ve (vyjetých) kolejích návyků (opakované reakce). Praxe Agnihotry mysli umožňuje, aby se z nich dostala a absorbovala nové čisté síly Tapa. Praktikováním Agnihotry zažijete, jak se vaše úzkost a napětí zmenšují a jak jste katapultováni do stavu radosti. Vaše cesta ke světlu pak proběhne hladce ...…

 

 

 

 

Obrázek: Celoevropské letní Agnihotra setkání

 

 

 

Autor: Shree Vasant Pranjape

 

Zdroj: https://www.agnihotrausa.net/Yagnya.html

 

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://www.homaterapie.cz/

 

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
CZ-341 01 Horažďovice


https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode