Agnihotra a mozkové vlny

 

Agnihotra má významný vliv na mozkové vlny. Uvolňuje napětí a může navodit klidné stavy, které je možné dosáhnout jen v hluboké meditaci! K takovému výsledku se došlo v roce 1989 v Indii, konkrétně ve vojenské nemocnici v Kirkee a Ústavu pro fyziologii a příbuzné vědy v Dilí, ve kterých několika osobám během Agnihotry měřily mozkové vlny (EEG). Další informace viz. kniha ,,Agnihotra“, str. 213 (kniha je zatím pouze v němčině).

V roce 2015 se naskytla příležitost, provést v Institutu pro komunikaci a mozkový výzkum ve Stuttgartu (Intitut für Kommunikation und Gehirnforschung) podobnou studii, tentokrát s mnohem citlivějšími a modernějšími technologiemi. Fyzik a výzkumník mozku Günter Haffelder vyvinul metodu spektrální analýzy EEG, která je dalším vývojem měřící techniky EEG. Tato metoda zkoumá a graficky zaznamenává funkční procesy v mozku.

Měření provedl se svými modifikovanými měřicími postupy, pomocí upravených senzorů, které zachycují signály z limbického systému (zpracovává emoce), což je novinka. Oblasti frekvencí mají z části změněné významy. Pomocí spektrální analýzy EEG, je levá a pravá část mozku odděleně zaznamenaná do 3D grafu. Všechny kmitočty se stanou viditelné prostřednictvím Fourierovy transformace.

 

Základní pojmy

Za prvé chceme vyjasnit základní pojmy, k lepšímu pochopení činnosti našeho mozku. Levá mozková hemisféra má na starost analyticko-logické a časově lineární myšlení a osvojení jazyka; pravá mozková hemisféra umožňuje celkové komplexní chápání, intuici a tvořivost. Zprostředkovává obrazový, hudební, plastický, emocionální a nadčasový obsah.
 

Během měření mozkových vln byly zjištěny různé rozsahy frekvencí:

Stav beta (14 -30 Hz) odpovídá běžnému stavu vědomí, dobré pozornosti a výkonu inteligence.

Stav alfa (7-14 Hz) odpovídá stavu lehké relaxace. V této oblasti pracuje levá a pravá mozková hemisféra synchronně a jsou vzájemně propojené.

Stav theta (3,5 - 7 Hz) odpovídá meditaci a hlubokému uvolnění.

Stav delta (1,75 - 3,5 Hz) probíhá v nejnižším frekvenčním pásmu, což odpovídá stavům vědomí při hlubokém spánku nebo transu.

Pan Haffelder říká, že člověk ve stavu theta vnímá vnitřní obrazy. Během určité rytmické aktivace stavu delta, který je jinak charakteristický pro intuitivní zpracování procesů, může dojít k propojení s duchovními úrovněmi.

 

Měření

V sobotu 21. února 2015 bylo provedeno následující měření:

Před západem slunce byly současně na hlavy čtyř osob umístěny senzory EEG. Tři z nich, dva dospělí a jeden dospívající, provádějí Agnihotru mnoho let. Čtvrtá byla žena, která Agnihotru neznala. Měření probíhalo během celého obřadu, od přípravy, zapálení, až po zpívání manter a závěrečnému spočinutí v tichu.

 

 

Výsledky

K zaznamenaným výsledkům:

Příprava a zapálení Agnihotry přineslo u pozorovaných osob různé výsledky v závislosti na jejich emocionální náladě. Po zazpívání manter se ukázalo něco velmi překvapivého: Dvě osoby zareagovaly aktivací alfa frekvencí, to znamená, že obě poloviny mozku pracovaly synchronně. U dalších dvou osob nastala viditelná změna v oblasti delta (na základě výšky amplitudy, její formy a rytmu), což znamená změnu směrem do jiné, vyšší úrovně vnímání.

Takové zvláštní a nečekané změny se střídáním mozkových vln se prokázaly u všechny čtyř dobrovolníků bezprostředně po zazpívání posledního tónu mantry. I přes mírnou aktivitu během Agnihotry, jsou všechny čtyři osoby v uvolněném stavu.

Nezúčastněná pozorovatelka vykazuje podobné vzory hodnot EEG v deltě po zpěvu mantry, stejně jako aktivní a zkušený dobrovolník (výška amplitudy výška, tvar a rytmika). Dochází tak k jinému zpracování vnímání.

 

Vypadá to, že mantra zde působí jako spouštěč, který všechny čtyři osoby přivedl do vyšší spirituální úrovně, která otevírá jiné oblasti vnímání.

 

Pan Haffelder, provedl během několika desetiletí bezpočet měření EEG během duchovního léčení i léčení na dálku, meditačních technik všech druhů, stavech kontemplace a mimosmyslového vnímání u mnoha kultur. Hovoří o ,,neočekávaném a pozoruhodném výsledku“.

Nápadná je synchronicita měření u všech čtyř lidí, u kterých se po zpěvu manter měnily různé stavy vědomí. To platí také pro osoby, které Agnihotru neznaly a seděly jenom poblíž.

V dalším časovém průběhu, kdy všechny čtyři osoby v tichu sledovaly plamen Agnihotra ohně, se 4 minuty po zpěvu mater na EEG objevily výrazné změny frekvencí delta, což doprovází změnu zpracování vnímání. To je zajímavé, protože přesný východ a západ slunce z pohledu Véd ovlivňuje náš dýchací systém, kdy na 4 minuty dýcháme silně a rovnoměrně na obě nosní dírky. Pan Haffelder pozoroval 4 minutový rytmus v oblasti delta, který se po 8, 12 a 16 minutách ještě víc zjemnil na vyšší úroveň vnímání, což bylo patrné. Aby se tento fenomén prozkoumal ještě víc tak je naplánované, že se provedou měření i mimo stanovený čas, aby se zaznamenaly případné rozdíly.


Pan Haffelder byl na statku Homa Hof Heiligenberg již několikrát a vnímal zde zvláštní atmosférické energetické pole, které se vzniklo védickými ohňovými technikami. Po té provedl zcela zdarma měření pro naše dobročinné ,,Sdružení pro Homa-terapii “!

Za to srdečně děkujeme.
 

Zdroj: Agnihotra-Aktuell-2016-01.pdf

Autoři: Bernd a Dr. Birgit Frankovi

Ke stažení: Působení Agnihotry na mozkové vlny.pdf

 

Překlad: Jan Běhůnek DiS

Kontakt

Jan Běhůnek DiS
Loužná 12
341 01 Horažďovice

+420 732 445 320
Skype nebo WhatsApp

https://www.youtube.com/channel/UCBhMnrDY3lr-6DPxe2PnpLw

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode